Biblioteca Universității din Pitești

Manual universitar

Subiect Tematic: Manual universitar
Lucrări: 455 lucrari in 460 publicatii in 7 limbi
Dogmatica : Prelegeri Master de: Popescu, Ion, preot (Text tipărit)
Prelegeri Master de: Popescu, Ion, preot (Text tipărit)
Drept constituţional şi instituţii politice : Sinteze şi probleme de seminar de: Andreescu, Marius; Boghirnea, Iulia (Text tipărit)
Drept administrativ. Vol. 1 de: (Text tipărit)
Economie de: Ciurea, Ion (Text tipărit)
Drept administrativ. Vol. 2 de: (Text tipărit)
Instituţii de drept public de: Bălan, Emil (Text tipărit)
Subiecte
Ecuaţii integrale Ciuperci comestibile Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Transport de mărfuri Dreptul afacerilor Organe de maşini Probabilităţi. Statistică matematică Limbaj de programare C Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Dedicaţie şi autograful autorului Religie Algebră liniară Volei Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Narcotice Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Didactică Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Fiscalitate Servomecanisme Biochimie. Biologie moleculară Dreptul mediului înconjurător Învăţământ Forme ale imaginaţiei Fizică Teoria dreptului Drept procesual penal Control tehnic Vorbitori non-nativi Sisteme automate Instituţii politice Psihologie managerială Schimbătoare de căldură. Izolaţie termică. Dispozitive de răcire şi frigorifice Suspensii coloidale Drept roman Finanţe Managementul producţiei Teologie dogmatică Acustică fiziologică Transmiterea energiei mecanice Chimie analitică Morfologie (Botanică) Agricultură ecologică Management organizaţional Investigaţii. Teste. Măsurători Chimie Psihologia fenomenelor anormale Diagnostic Micologie Arta scrierii Drept parlamentar Ştiinţă şi cunoaştere în general Spaţii topologice Drept. Jurisprudenţă Psihologie experimentală Educaţie. Învăţământ Tenis de masă Antologie Notari. Notariat Inginerie Drept. România Procedură civilă Ştiinţe medicale. Medicină Fiscalitate Criminologie. Criminalistică Management Construcţia de maşini în general Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Universal ca loc Metodica predării Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Analiză numerică Ergonomie Ziaristică Jurnalism Biblia. Sfânta scriptură Biofizică Birotică Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Publicistică Învăţământ special Mecanică cuantică Dreptul transporturilor Sociologia sportului Biologie. Ştiinţe biologice în general Curs universitar Mijloacele transferului de informaţii. Canale. Medii Dependenţă Tăiere şi aşchiere în general Persoane juridice Responsabilitate penală Statică. Forţe. Echilibru. Atracţie Econometrie Construcţii industriale Geometrie euclidiană Geografie mondială Credit-Monedă Analiză funcţională Criminalistică Limba chineză Zoologie sistematică Psihologie socială Drept penal. Infracţiuni penale Limbaj de programare Pascal Morfologie Metode de predare şi instruire Lingvistică comparată Critică literară. Recenzie. Istorie literară Limbaje profesionale Medicină clinică Geometrie analitică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Drept constituţional Tehnologie mecanică Teoria fiabilităţii produselor Hidrodinamică Afecţiuni respiratorii Informatică aplicată Fuziune de capital Drept Dicţionar de expresii Compilatori Semiotică Chimie anorganică Teste pentru licenţă Utilizarea de sisteme centrale de încălzire Politică Probleme Analiză calitativă Manual universitar Literatură română Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii. Foi de examinare Limba rusă Transmisii mecanice Investiţii Climatul interior Finanţe publice. Bănci. Bani Calcul diferenţial Teoria traducerii Stat. Structura statului Investiţii străine Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Biochimie medicală Hipergrupuri (Matematică) Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Topografie Educaţie Tehnică în general Mecanică auto Sociologie Anatomie Sudură electrică Autovehicule Tehnică nucleară Bazele materiale ale vieţii Tehnica programării Tratat Persoane juridice (Drept civil) Metode de predare Psihopatologie Gramatică Drepturile omului Hiperstructuri algebrice Sport Procese sociale. Dinamică socială Istorie psihologică Învăţarea limbii franceze Teoria grafurilor Fiziologia plantelor Anatomia plantelor Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Protecţie contra fenomenelor naturale Drept penal Regiunea cervicală Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Biologie Cinematică (Mecanică) Limba latină Solicitări dinamice Limba engleză Drept civil Electromecanică Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Vertebrate în general Administrarea contabilităţii Anatomie umană şi comparată Limba slavă veche Drept în general Verbe şi forme verbale Virusologie medicală Istoria religiilor Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Dreptul familiei Marketing Analiză matematică Audit Conturi de capital Istoria limbii Atletism Construcţii civile Jurnalistică Sistem monetar Grupuri topologice Sisteme distribuite Gestiunea trezoreriei Limba literară Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Manual Probleme rezolvate Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Sisteme dinamice Mass-Media Tranzacţii bancare Dispozitive electronice Persoane fizice (Drept civil) Operaţiuni bancare Fizică atomică Entomologie Prezentare istorică Măsurarea forţelor, a lucrului mecanic, a presiunilor Fizica corpului solid Industria lemnului Gravimetrie (chimie analitică) Finanţe internaţionale Dinamică (Mecanică) Economie Organizare şi conducere comercială şi industrială Analiză cantitativă Drept administrativ Bazele teoretice ale teologiei doctrinare Ecuaţii diferenţiale Beton armat Impozite Psihomotricitate Dicţionar de proverbe Informatică de gestiune Arheologie Sisteme de gestiune a bazelor de date Limbă străină Maşini electrice Filosofie Proprietate industrială Limbaj de programare Fortran Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Literatură rusă Metale Gestiunea bazelor de date Exerciţii Principiile legii şi practici fiscale Studii de literatură comparată Maşini unelte Filosofie. Psihologie Teoria modelelor economico-matematice Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor A 2-a limbă Studii şi metode matematice Organizarea fişierelor unei baze de date Producerea şi conservarea alimentelor solide Comerţ Examen licenţă Algebră. Matrice. Ecuaţii Structura fizică a materiei Probleme generale privind lingvistica şi literatura română Calculatoare Literatură engleză Bunuri. Marfă. Lucruri Finanţe publice Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Drept financiar Botanică generală Documente pentru instruire şi exerciţii practice Fizică moleculară Prelucrare mecanică şi aşchiere Baze de date Biserica Ortodoxă Răsăriteană Biologie moleculară Întreprinderi (Economie) Politică monetară Culegere de probleme Bănci Mecanică Teste grilă Organizarea întreprinderilor Construcţii civile în general Resurse de energie în general. Surse naturale de energie Lingvistică istorică Diferite tipuri de comandă şi reglare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Tehnica Doppler Fiscalitate administrativă. Impozite şi taxe Pediatrie. Boli ale sugarului şi ale copiilor mici în general Licenţă Eficienţa investiţiilor Chimie fizică Circuite electronice Analiză financiară Organizare şi personal judiciar Sport. Educaţie fizică Epistemologie Proiectare Teste Limbi romanice Istoria literaturii Literatură americană în limba engleză Lucrări practice Teste de verificare Utilizarea surselor naturale de energie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Sociologia comunicării Analiza şi proiectarea sistemelor Sociologia familiei Părţi implicate Electronică industrială Drept succesoral Drept succesoral. Drept de moştenire Grecia Antică Analiză economică Obiceiuri ale animalelor. Comportamentul animalelor. Ecologie. Etologie. Animale şi mediu. Bionomie Bazele filosofice ale teologiei doctrinale. Apologetică generală. Introducere în teologia dogmatică Filosofia religiei Matematică Sisteme contabile Întrebări şi exerciţii pentru teste Credit Biochimie Hidrobiologie Critică literară. Studii literare Microeconomie Chimie organică Limbaj juridic Surse legislative Comerţ internaţional Dedicaţie şi autograf Drept public Ciuperci. Mucegaiuri Utilaje şi aparate pentru prepararea conservelor, maşini de umplere şi închidere a conservelor. Utilaje de fierbere şi răcire pentru conservarea în cutii a alimentelor Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Medicină Teoria măsurii (Matematică) Data mining Mecanica fluidelor Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare 1850-1899 Redactare. Editare. Adaptare şi aranjare pentru publicare Sisteme de operare Documente pentru instruire şi aplicaţii practice Handbal Termodinamică Psihopedagogie Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Genetică Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Patologie umană Programe de calculatoare. Software Sec. 19 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Scisme Morală profesională Estetică industrială Zoologie Metode de diagnostic Economie. Ştiinţe economice Nevertebrate Limba română Kinetoterapie Infracţiuni Chimie industrială Contabilitate financiară Creativitate Drept comercial Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Anatomie. Anatomie umană şi comparată Lagăre de rostogolire. Rulmenţi în general Biblioteconomie Lingvistică şi limbi Tehnică auto Informatică Control automat Calculul construcţiilor Date Statica construcţiilor Metodologie sociologică Baschet Activitate editorială Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Măsurători electrice Procedură judiciară Unde elastice Drept comparat Învăţarea limbii engleze Doctrine politice Rezistenţa materialelor Poezie. Poeme. Versuri Analiza sunetului Analiză cantitativă (chimie-fizică) Formarea profesorilor şi educatorilor Etică Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Drept fiscal Cercetare socială Succesiuni şi moştenire Teste licenţă Electrotehnică. Tehnologie mecanică România Învăţarea limbii ruse Exerciţii şi probleme Electrochimie Teoria comunicării Automobile Patologie Psihologia sportului Epidemiologie Ghid Algebră Roma antică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Învăţarea limbii Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Pedagogie Societate comercială Fiziopatologie Limbaje de programare Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Forme de întreprinderi Control financiar Matematică computaţională Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Boli cardiovasculare Botanică Inovaţii Prezentări istorice Electrotehnică Gestiune economică Economie mondială Kaiac-canoe Sec. 20 Proprietate intelectuală Gestiune Administraţie publică Managementul proiectelor Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Politică economică Drept pozitiv. Sursele, originile dreptului. Reglementări juridice Fiziologie. Fiziologie umană Psihologie universală Taxe Psihologie Afaceri Teste de licenţă Ecografie Sport nautic Evaluarea întreprinderii Contabilitatea trezoreriei Legislaţie Politică fiscală Metode, sisteme şi procedee contabile Ecologie Reformă fiscală Economia turismului Alianţe economice Comportament organizaţional Economie de piaţă Acustică Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Inginerie. Tehnică în general Mobilă. Proiectare şi fabricare Evoluţie. Originea speciilor. Filogenie Teste. Întrebări şi exerciţii pentru teste Psihopedagogie specială Literatură franceză Lăcătuşerie Cărţile profetice ale Vechiului Testament Organizarea producţiei Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Psihiatrie Evoluţionism Economie regională Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Organizarea ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice Analiza şi reproducerea imaginii. Descompunerea şi recompunerea imaginii. Explorare. Terapie Evanghelii. Faptele Apostolilor Construcţia de maşini Microbiologie medicală Funcţii complexe Prevenirea şi supravegherea bolilor transmisibile (infecţioase, contagioase) Copii Tehnică criminalistică Drept internaţional public Contabilitate Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Tehnica mijloacelor de transport Psihiatrie. Psihopatologie Lexicologie Regiunea craniană Macroeconomie Electronică Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Organizarea conturilor Prezentări istorice în sens strict Microunde Drept internaţional Transportul fluidelor
Vă rugăm să schimbaţi parola