Biblioteca Universității din Pitești

Învăţământ superior

Subiect Tematic: Învăţământ superior
Lucrări: 653 lucrari in 650 publicatii in 5 limbi
Revista de Pedagogie : Nr. 1 = Journal of Pedagogy de: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti (Text tipărit)
Stilul pedagogic : Abordări teoretice de: Sîrbu, Maria, pedagog; Negură, Ion, (psihologie) (Text tipărit)
Ghidul calităţii în învăţământul superior : Proiectul Calisro de: Popescu, Sorin, (managementul calităţii); Brătianu, Constantin (Text tipărit)
Rolul tatălui în formarea personalităţii copilului de: Sîrbu, Maria, pedagog (Text tipărit)
Medalioane universitare : Dicţionar de: Popa, Petre, istoric (1935-....) (Text tipărit)
Politici de asigurare a calităţii în învăţământul superior din România de: Miroiu, Adrian; Florian, Bogdan; Miroiu, Adrian; Crăciun, Claudiu (Text tipărit)
Subiecte
Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Lucrările doctoranzilor Motricitate Statistică aplicată Studenți Publicații digitale Universităţi - Facultăţi de Educaţie Fizică Ghid Statistică Strategie Informatizarea bibliotecilor Critică literară. Studii literare Sport. Educaţie fizică Management Activitate şcolară Prezentări biografice Niveluri CECRL Franţa Asigurarea şi evaluarea calităţii învăţământului superior Antene Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Sisteme de antene Organizarea ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice Caracteristici de radiaţie Citire Universităţi Universitatea din Piteşti Antreprenori Biblioteca Învăţământ electronic Managementul calităţii Sociologie pedagogică Cercetare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Catalog partajat Formare continuă Resurse umane Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Politică Reforma învăţământului Pedagogie Învăţământ liceal Mişcare fizică Texte de specialitate Chestionar de analiză de nevoi Lecţie răsturnată Ciucur, Dumitru Filosofie Semnale radio Africa Doctrine politice Organizarea învăţământului Republica Moldova Publicaţii ale conferinţelor Limbaj specializat 2014 Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Utilizatori Estimarea direcţiilor de sosire Studenţi Formarea profesorilor şi educatorilor Sisteme lianiare de antene Literatură română Statele Unite ale Americii Braşov, Oraşul Fizioterapie. Terapie fizică Manual pentru auto-instruire, studiu individual Tunisia Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Didactica limbii engleze Info-documentar Agenţia Universitară a Francofoniei Nevoi profesionale Pedagogie de traducere 1943-2013 Publicaţii periodice şi seriale Universitatea "Lucian Blaga" Medicină Francofonie Calitate. Bunuri. Produse Limba bielorusă Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului 1998-2008 Volei Metode de predare şi instruire Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Biblioteci universitare OSIAC, Vladimir Internationalisation Quality Review Process(IQRP) Învăţământ gimnazial Universitatea "Petru Maior", Tîrgu-Mureş Ştiinţa calculatoarelor Lucrările conferinţei Jubiliare Studiu de caz Învăţământ superior economic Internet Educaţie Didactică Organizarea învăţământului şi a studiilor Curriculum Învăţământ de cultură generală Limba engleză Biblioteci digitale Învăţământ special Biografii Maroc Interdisciplinaritate Planuri de învăţământ Prezentare istorică Şcoli comerciale România Ontologii educaţionale Capacitate de efort fizic Sisteme de e-Learning Şcoli/cursuri permanente Traductologie Tehnologii semantic WEB Învăţământ românesc Academia de Studii Economice din Bucureşti Europa Biblioteconomie Universitatea din Pitești Istorie Proiecte europene Titluri universitare. Licenţe. Diplome. Examene de obţinere a calificării/titlului Asigurarea calităţii în internaţionalizare Catalog colectiv Curs universitar Formare profesională Tehnici de formarea fascicolului Universitatea din Bucureşti Informatică Educaţie. Învăţământ Internaţionalizare Bucureşti, Oraşul Economie Instituţii de învăţământ Educaţie. Învăţământ. Instruire Algeria Organizare Achiziţii Handbal Prezentări istorice în sens strict Comerţ Burse. Subsidii. Subvenţii. Finanţarea studiilor universitare Metode moderne de traducere Învăţământ Principii de învăţare Examen licenţă 1948-1998 Istoria României Manuscrise 2000-2004 Strategie universitară Învăţământ superior Aplicaţii semantic WEB Partide şi mişcări politice Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Teză de doctorat Calculatoare Limba franceză Metafizică
Vă rugăm să schimbaţi parola