Biblioteca Universității din Pitești

Organizare şi conducere comercială şi industrială

Subiect Tematic: Organizare şi conducere comercială şi industrială
Lucrări: 299 lucrari in 298 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Marketing Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Plată poştală anticipata. Francare. Timbre şi mărci poştale. Filatelie Produse de calitate. Produse de înaltă calitate Relaţii umane în întreprindere Finante. Bănci. Bani Management Drept Bunuri. Marfă. Lucruri Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Instalaţii. Local, clădiri, ateliere, fabrici, uzine. Materiale Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Psihologie Control tehnic Manipularea şi transportul materialelor Baraje. Lucrări legate de construcţia centralelor hidraulice de energie Tehnici de comunicare Industria textilă Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Industrie Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Inginerie managerială Control de calitate Aşezare. Situaţie. Amplasare. Reaşezare. Mutare Întreprinderi Probabilităţi. Statistică matematică Artă. Recreere. Divertisment. Sport Rezistenţă la solicitări Construcţia de maşini Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Practica vânzării. Arta de a vinde. Discuţii, tocmeală etc Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Design Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Sistematizare teritorială. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Relaţii umane în întreprindere. Personal Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Manual universitar Ingineria calităţii Limba germană Corespondenţă. Scrisori. Rapoarte Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Construcţii agricole Cumpărare. Aprovizionare. Procurare. Conducerea stocurilor Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Scrisoare de intenţie Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Ergonomie Conducere şi organizare în economie Publicaţii periodice şi seriale Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Chimie industrială Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Planuri, grafice de producţie. Determinarea succesiunii operaţiilor, stabilirea secvenţei. Itinerar Analiză economică Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Economie de piaţă Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Condiţii de muncă. Mediul ambiant la locul de muncă. Organizarea locului de muncă. Siguranţă la locul de muncă. Accidente de muncă Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Construcţia calculatoarelor. Hardware Optimizare (Tehnică) Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Forme de întreprinderi. Finanţare Controlul calităţii Inginerie. Tehnică în general Cărţi în general Contabilitate Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Documente legislative. Surse legislative şi juridice Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Prestări servicii Rarefierea aerului şi a altor gaze. Pompe de aer. Pompe exhaustoare. Pompe de vid Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Carte 1931-1960 Economia energiei în general Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Teoria modelelor economico-matematice Curriculum vitae Electrotehnică Drept civil Aprovizionare tehnico-materială Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Comerţ exterior. Comerţ internaţional Cercetări operaţionale România Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Matematică Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Economie de piaţă contemporană Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Proceduri de conducere Metodologie Dicţionar englez-român Drept civil. Drept privat Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Industria lemnului şi cherestelei Curs universitar Informatică Scrisori comerciale. Compilare, scrisori model. Aranjarea textului Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Economie Automatizare Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Feluri de exploatări agricole după folosinţă, proprietate, administrare. Sisteme de conducere Structura fizică a materiei Analiză financiară Mijloace primare de producţie. Instalaţii de prelucrare, materiale etc. Contabilitate financiară bugetară Inginerie Fizică Organizarea producţiei Cibernetică matematică Personal Organizare şi conducere comercială şi industrială
Vă rugăm să schimbaţi parola