Biblioteca Universității din Pitești

Dreptul de proprietate

Subiect Tematic: Dreptul de proprietate
Lucrări: 42 lucrari in 42 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Dreptul la mediu Competenţa Curţii Constituţionale Inviolabilitatea domiciliului Autoritate publică Dreptul de proprietate Codul civil francez de la 1804 Uzucapiune Garantarea dreptului Emergenţa legislativă Drepturi reale Drept Certificat de atestare Act autentic de vânzare-cumpărare Restrăngerea exerciţiului unor drepturi Dreptul de proprietate în practica europeană Libertatea de exprimare Coproprietar Construcţii executate fără autorizaţie Delimitarea proprietăţii publice Legea nr. 318/2003 TVA Înscriere în cartea funciară Obiectul controlului de constituţionalitate pe cale de excepţie Răspundere civilă Convenţia europeană a drepturilor omului Dreptul la asociere Cartea funciară Legea nr. 10/2001 Exercitarea dreptului Perioada premergătoare revoluţiilor burgheze Protecţia proprietăţii Răspunderea solidară Proprietate periodică Persoane juridice cere nu au cetăţenia Libertatea sindicală Jurisprudenţă Transferul dreptului de proprietate Perioada năvălirii barbarilor Condiţiile de restrângere a drepturilor fundamentale Semnătură privată Libertatea de asociere Libertate economică Persoane fizice cere nu au cetăţenia Legea nr. 297/2004, art. 240 alin. (2)-(4) Dreptul la un proces echitabil Guvernanţă corporativă Sancţiune civilă Legea fondului funciar Termen rezonabil Norme procedurale fiscale Sancţiunea anulării dreptului de deducere Convenţionalitate Retrocedarea terenurilor agricole Doctrină Dreptul succesoral Despăgubire Controlul constituţionalităţii hotărârilor de guvern Legea nr. 18/1991 a fondului funciar Drept civil Norme juridice succesive Strămutare Delimitarea legii Principalele sisteme europene Marcă înregistrată Dreptul Uniunii Europene Prezumţia de nevinovăţie Proprietate Dreptul la grevă Drepturi salariale Perioada feudală Retrocedarea terenurilor forestiere Proprietate publică Expropriere European Union law Control de proporţionalitate Dreptul de proprietate în doctrina europeană Regimul juridic al bunurilor Right to property Accesiune Drept procesual civil Plagiat Inconvenientele de vecinătate Protecţie
Vă rugăm să schimbaţi parola