Biblioteca Universității din Pitești

Dreptul de proprietate

Subiect Tematic: Dreptul de proprietate
Lucrări: 49 lucrari in 49 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Revendicare imobiliară Competenţa Curţii Constituţionale Dreptul la mediu Inviolabilitatea domiciliului Autoritate publică Dreptul de proprietate Codul civil francez de la 1804 Fluxurile financiare Uzucapiune Garantarea dreptului Emergenţa legislativă Drepturi reale Drept Certificat de atestare Restrăngerea exerciţiului unor drepturi Act autentic de vânzare-cumpărare Dreptul de proprietate în practica europeană Curtea Europeană a Drepturilor Omului Libertatea de exprimare Coproprietar Construcţii executate fără autorizaţie Delimitarea proprietăţii publice Protecţia dreptului de proprietate TVA Legea nr. 318/2003 Înscriere în cartea funciară Obiectul controlului de constituţionalitate pe cale de excepţie Imobile preluate Răspundere civilă Convenţia europeană a drepturilor omului Dreptul la asociere Cartea funciară Legea nr. 10/2001 Exercitarea dreptului Perioada premergătoare revoluţiilor burgheze Protecţia proprietăţii Răspunderea solidară Proprietate periodică Persoane juridice cere nu au cetăţenia Libertatea sindicală Jurisprudenţă Transferul dreptului de proprietate Perioada năvălirii barbarilor Condiţiile de restrângere a drepturilor fundamentale Semnătură privată Libertatea de asociere Libertate economică Legea nr. 297/2004, art. 240 alin. (2)-(4) Persoane fizice cere nu au cetăţenia Dreptul la un proces echitabil Guvernanţă corporativă Sancţiune civilă Legea fondului funciar Termen rezonabil Norme procedurale fiscale Sancţiunea anulării dreptului de deducere Convenţionalitate Retrocedarea terenurilor agricole Doctrină Dreptul succesoral Despăgubire Protecţia drepturilor salariaţilor Controlul constituţionalităţii hotărârilor de guvern Legea nr. 18/1991 a fondului funciar Drept civil Norme juridice succesive Teoria dezmembrării Strămutare Delimitarea legii Principalele sisteme europene Marcă înregistrată Dreptul Uniunii Europene Prezumţia de nevinovăţie Proprietate Dreptul la grevă Drepturi salariale Perioada feudală Retrocedarea terenurilor forestiere Proprietate publică Expropriere European Union law Control de proporţionalitate Dreptul de proprietate în doctrina europeană Regimul juridic al bunurilor Right to property Legea nr. 10/2001, art. 23 Interdicţie Accesiune Drept procesual civil Plagiat Inconvenientele de vecinătate Protecţie
Vă rugăm să schimbaţi parola