Biblioteca Universității din Pitești

Jurisprudenţă

Subiect Tematic: Jurisprudenţă
Lucrări: 1009 lucrari in 1009 publicatii in 3 limbi
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : Nr. 6 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : Nr. 9 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : Nr. 7 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : Nr. 8 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : Nr. 5 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Noţiunea de întreprindere Piaţa reglementată Efectele celerităţii procesului penal Celeritatea Autoritate de lucru Competenţa Curţii Constituţionale Principiul proporţionalităţii Dobânda - întotdeauna fruct civil Drept administrativ Drepturi şi obligaţii ale statelor Drept de proprietate Dreptul de proprietate Drept penal militar Convenţia europeană de securitate socială Drept procesual penal Celeritatea procesului penal Drept Juridică Doctrine Contractul de manipulare Plângere Asigurări sociale Dreptul la relaţii personale dintre părinţi şi copii Rectificare bugetară Acte de execuţie Legea organică Drepturile omului Administraţie de stat Curtea Europeană a Drepturilor Omului Vulnerabilitate Procedură judiciară Decizia Curţii Constituţionale nr. 53/25.01.2011 Procedura insolvenţei Emiterea mandatului european de arestare Contract individual de muncă Drept de acces Procedură contravenţională Dreptul afacerilor Cerere de revizuire Puterea judecătorească Hotarâri ale Guvernului Nulitatea întâmpinării Comunicări Drept adminsitrativ Drept public Administraţie locală Societate comercială Pedeapsă complementară Infracţiuni complexe Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Modele, desene şi planuri: înregistrare şi control Jurisdicţie Marcă Legislaţie O.U.G. nr. 54/2010 Arbitraj Rezolvarea conflictelor Drept financiar şi fiscal Filosofia dreptului Separarea puterilor în stat Parlamente Drept de liberă asociere Drept penal Infracţiuni Putere judiciară Sociologia conflictelor Drept cutumiar Drept comercial internaţional Jurisprudenţă Condiţiile restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Tribunalul militar Contestaţie în anulare Izvoare scrise Publicaţii periodice şi seriale Legea preconstituţională Nulitatea cererii de chemare în judecată Drept la pensie Drept administrativ comunitar Noutăţi legislative Abuz de minoritate Principiul independenţei judecătorilor Dobânda - copilul natural al banilor Dreptul la un proces echitabil Nediscriminare Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Drept comunitar Piaţă de capital Drept comercial Proprietate privată Uniunea Europeană Dreptul asigurărilor sociale Dublă incriminare Doctrină Autonomie universitară Noul Cod de procedură civilă Drept civil Protecţia datelor Funcţia publică Imixtiune a autorităţilor administraţiei publice locale Prestaţii familiale Infracţiuni penale Impozit forfetar România Principiul egalităţii de tratament juridic Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Constituţionalitate extrinsecă Arbitrabilitatea contractului de administrare Concurenţă economică Curţi internaţionale Europa Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Lucrări ştiinţifice universitare Sancţionarea disciplinară Drept constituţional Noţiunea de profesionist Culegere de hotărâri judiciare Drept. Jurisprudenţă Asociaţii de proprietari Index alfabetic Statutul profesiei de avocat Curs universitar Drept privat Dreptul muncii Mediator Dreptul proprietăţii intelectuale Organizaţii internaţionale Drept în general 1862-2000 Acte administrative premergătoare Administraţia locală Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale Profesie liberală Carte funciară Constituţionalitate intrinsecă CEDO Filosofie socială Mediere Ştiinţe sociale Vătămare corporală din culpă Drept internaţional Accesiune Drept procesual civil Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Egalitate în drepturi Executarea pedepsei Ordonanţă preşedinţială Conflict de interese Decizia de concediere
Vă rugăm să schimbaţi parola