Biblioteca Universității din Pitești

Jurisprudenţă

Subiect Tematic: Jurisprudenţă
Lucrări: 1072 lucrari in 1072 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Noţiunea de întreprindere Piaţa reglementată Efectele celerităţii procesului penal Celeritatea Autoritate de lucru Competenţa Curţii Constituţionale Principiul proporţionalităţii Dobânda - întotdeauna fruct civil Drept administrativ Drept de proprietate Drepturi şi obligaţii ale statelor Dreptul de proprietate Drept penal militar Convenţia europeană de securitate socială Drept procesual penal Celeritatea procesului penal Drept Juridică Doctrine Contractul de manipulare Plângere Asigurări sociale Dreptul la relaţii personale dintre părinţi şi copii Rectificare bugetară Acte de execuţie Legea organică Drepturile omului Administraţie de stat Curtea Europeană a Drepturilor Omului Vulnerabilitate Procedură judiciară Decizia Curţii Constituţionale nr. 53/25.01.2011 Procedura insolvenţei Emiterea mandatului european de arestare Contract individual de muncă Drept de acces Procedură contravenţională Ministerul siguranţei publice Dreptul afacerilor Cerere de revizuire Puterea judecătorească Hotarâri ale Guvernului Nulitatea întâmpinării Comunicări Drept adminsitrativ Curtea Supremă de Justiţie Drept public Administraţie locală Pedeapsă complementară Societate comercială Infracţiuni complexe Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Modele, desene şi planuri: înregistrare şi control Jurisdicţie Marcă Legislaţie O.U.G. nr. 54/2010 Arbitraj Rezolvarea conflictelor Drept financiar şi fiscal Filosofia dreptului 1998-2001 Separarea puterilor în stat Parlamente Drept de liberă asociere Drept penal Infracţiuni Putere judiciară Sociologia conflictelor Drept cutumiar Drept comercial internaţional Jurisprudenţă Tribunalul militar Condiţiile restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Contestaţie în anulare Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Izvoare scrise Legea preconstituţională Publicaţii periodice şi seriale Nulitatea cererii de chemare în judecată Drept la pensie Drept administrativ comunitar Noutăţi legislative Abuz de minoritate Principiul independenţei judecătorilor Dobânda - copilul natural al banilor Nediscriminare Dreptul la un proces echitabil Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Drept comunitar Piaţă de capital Drept comercial Proprietate privată Uniunea Europeană Dreptul asigurărilor sociale Dublă incriminare Doctrină Autonomie universitară Noul Cod de procedură civilă Drept civil Protecţia datelor Funcţia publică Imixtiune a autorităţilor administraţiei publice locale Prestaţii familiale Infracţiuni penale Impozit forfetar România Principiul egalităţii de tratament juridic Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Constituţionalitate extrinsecă Arbitrabilitatea contractului de administrare Concurenţă economică Curţi internaţionale Europa Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Lucrări ştiinţifice universitare Sancţionarea disciplinară Drept constituţional Noţiunea de profesionist Culegere de hotărâri judiciare Drept. Jurisprudenţă Asociaţii de proprietari Index alfabetic Statutul profesiei de avocat Curs universitar Drept privat Dreptul muncii Mediator Dreptul proprietăţii intelectuale Organizaţii internaţionale Drept în general 1862-2000 Acte administrative premergătoare Administraţia locală Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale Profesie liberală Constituţionalitate intrinsecă Carte funciară CEDO Filosofie socială Mediere Ştiinţe sociale Vătămare corporală din culpă Drept internaţional Accesiune Drept procesual civil Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Egalitate în drepturi Executarea pedepsei Ordonanţă preşedinţială Conflict de interese Decizia de concediere
Vă rugăm să schimbaţi parola