Biblioteca Universității din Pitești

Jurisprudenţă

Subiect Tematic: Jurisprudenţă
Lucrări: 1072 lucrari in 1072 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Dreptul de proprietate Convenţia europeană de securitate socială Rectificare bugetară Procedura insolvenţei Tribunalul militar Arbitrabilitatea contractului de administrare Filosofie socială Drept procesual civil Drept de proprietate Impozit forfetar Concurenţă economică Sancţionarea disciplinară Carte funciară Piaţa reglementată Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Jurisdicţie Abuz de minoritate Proprietate privată Statutul profesiei de avocat 1862-2000 Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale Dreptul la un proces echitabil Drept Rezolvarea conflictelor Sociologia conflictelor Doctrină Vătămare corporală din culpă Juridică Drepturile omului Vulnerabilitate Drept penal Curţi internaţionale CEDO Drept de liberă asociere Index alfabetic Drept administrativ Noţiunea de întreprindere Contractul de manipulare Emiterea mandatului european de arestare Putere judiciară Publicaţii periodice şi seriale Dublă incriminare Imixtiune a autorităţilor administraţiei publice locale Infracţiuni penale Constituţionalitate extrinsecă Filosofia dreptului Acte de execuţie Puterea judecătorească Izvoare scrise Noţiunea de profesionist Separarea puterilor în stat Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Lucrări ştiinţifice universitare Constituţionalitate intrinsecă Procedură judiciară Drept de acces Comunicări Funcţia publică România Administraţia locală Drepturi şi obligaţii ale statelor Societate comercială Prestaţii familiale Executarea pedepsei Efectele celerităţii procesului penal Asigurări sociale Administraţie de stat Drept adminsitrativ Dobânda - copilul natural al banilor Plângere Decizia Curţii Constituţionale nr. 53/25.01.2011 Dreptul afacerilor Decizia de concediere Dobânda - întotdeauna fruct civil Drept procesual penal Europa Drept. Jurisprudenţă Conflict de interese Autoritate de lucru Celeritatea Procedură contravenţională Legea preconstituţională Curs universitar Accesiune Doctrine Legea organică Contestaţie în anulare Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Drept la pensie Drept constituţional Organizaţii internaţionale Acte administrative premergătoare Drept penal militar Celeritatea procesului penal Jurisprudenţă Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Cerere de revizuire Condiţiile restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Autonomie universitară Drept civil Drept privat Drept în general Ministerul siguranţei publice Curtea Supremă de Justiţie Marcă Noutăţi legislative Noul Cod de procedură civilă Protecţia datelor 1998-2001 Parlamente Pedeapsă complementară Ştiinţe sociale Infracţiuni complexe Drept administrativ comunitar Principiul independenţei judecătorilor Principiul egalităţii de tratament juridic Asociaţii de proprietari Profesie liberală Mediere Ordonanţă preşedinţială Competenţa Curţii Constituţionale Contract individual de muncă Drept public Nediscriminare Dreptul muncii Egalitate în drepturi Nulitatea întâmpinării Infracţiuni Drept cutumiar Piaţă de capital Drept comercial Dreptul asigurărilor sociale Dreptul proprietăţii intelectuale Principiul proporţionalităţii Hotarâri ale Guvernului Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Culegere de hotărâri judiciare Mediator Curtea Europeană a Drepturilor Omului Drept financiar şi fiscal Drept comercial internaţional Nulitatea cererii de chemare în judecată Drept comunitar Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Administraţie locală Modele, desene şi planuri: înregistrare şi control Legislaţie Arbitraj Dreptul la relaţii personale dintre părinţi şi copii O.U.G. nr. 54/2010 Uniunea Europeană Drept internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola