Biblioteca Universității din Pitești

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor

Subiect Tematic: Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor
Lucrări: 130 lucrari in 128 publicatii in 5 limbi
Tehnici de proiectare asistată de calculator pentru roboţi industriali şi sisteme flexibile de fabricaţie : Curs de: Popescu, Ariana; Merezeanu, Nicoleta; Institutul Politehnic Bucureşti. Catedra Automatică şi Informatică Industrială (Text tipărit)
Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning) : CompSysTech'04, Rousse, Bulgaria, 17-18 June de: International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning)(17-18 June, 2004; ) (Text tipărit)
Natural computing: Theory and application : Vol. 22, Number 1, Jan 2011 (copy) de: International Journal of Foundations of Computer Science(2011; ) (Text tipărit)
Else Software de: (Text tipărit)
Ghid de utilizare Turbo Pascal 5.0-5.5 de: Makkai, Andras; Sandor, Kovacs; Crişan, Cecilia (Text tipărit)
Conducerea proceselor din energetică cu calculatoare de proces : Îndrumător de lucrări de laborator. Pentru uzul studenţilor de: Moga, Mihai; Universitatea Politehnica din Timişoara; Moga, Nicolae, inginer (Text tipărit)
Creative Mathematics : Lucrările Seminarului de Creativitate Matematică de: Universitatea de Nord din Baia Mare. Departamentul de Matematică şi Informatică (Text tipărit)
Subiecte
Programe de calculatoare. Software Programare Tehnica programării Teoria sistemelor Grafică pe calculator Baze de date online Tehnica programării (software engineering) Programare de calculatoare. Software Îndrumar de laborator Limbaje de programare Embedded Modele UML Internet şi cercetare ştiinţifică Bibliografie şi bibliografii. Cataloage E-learning Circuite electrice Ghid Software: PL/M Editoare. Dispozitive de redactare Orientarea prelucrării pe procedură.Pe procedeu, proces, metodă Software: Cobol Circuite integrate Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare URSIN Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Software: Prolog Recunoaşterea obiectelor Psihologie Asistenţa medicală electronică Tehnologia informaţiei Automatică Software: Windows 95 Dedicaţie şi autograf Programe de sistem Membrane computing Documente pentru instruire şi exerciţii practice Circuite logice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Sisteme încorporate/înglobate Matematică calculatorie Software: Wordperfect Software: DOS Bibliografii pe subiect Proiectarea HMI/SCADA Microprocesoare Telecomunicaţii Portal educaţional Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri. Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Algoritmi. Funcţii calculabile Biologie celulară Tehnologii educaţionale Învăţarea în reţele digitale Mediu on-line Limbaj UML Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Probabilităţi. Statistică matematică Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice. Roboţi industriali Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Construcţia de maşini Sisteme fizice cibernetice Limbaje de programare Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Embedded Limbaje de programare pentru calculator Material didactic Algoritmi numerici Limbaje specifice de programare Modele de simulare bazate pe PsoC Hardware Publicaţii ale conferinţelor Circuite imprimate Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Structura calculatoarelor Cibernetică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Baze de date Sociologia comunicării Calculatoare. Feluri de calculatoare Inteligenţa artificială Software: Basic Sudură Software: Sisteme de operare Evaluarea şi predarea competenţelor Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Arhitectura calculatoarelor Culegere de probleme Sisteme de prelucrare distribuite Semnale analogice Calculatoare industriale. Calculatoare de proces Electronică industrială Publicaţii periodice şi seriale Unitate centrală de prelucrare Arhitectura reţelei. Structura reţelei Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Medicină Internet research Software: Pascal Reţele digitale Prelucrare date Algoritmi Construcţia calculatoarelor. Hardware Reţeaua Internet Prelucrarea imaginilor Tehnică cibernetică şi automatică Calculatoare pentru prelucrare digitală (numerică) a semnalelor Limbaj C Organizare şcolară Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Matematică-Informatică Limbaje orientate pe probleme Inginerie. Tehnică în general Limbajul C++ Site web de brand Software: Fortran Teste - concursuri Systems engineering Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Internet Electronică aplicată Inteligenţă artificială Matlab (Limbaj de programare) Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Programe de calculatoare Economia energiei în general Software: AutoCAD Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Maşina Turing Limba engleză Tehnici pentru grafica pe calculator Electrotehnică Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Forme de instruire Inteligenţă artificială în sisteme industriale Software: PL/I Social media Limbaje de programare Assembly Software: AutoLISP Data mining Interoperabilitatea sistemelor de informare medicală Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Calculatoare. Procesarea datelor Învățământ Matematică Recunoaşterea modelelor şi tiparelor Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Programare de calculatoare Rezolvarea problemelor în colaborare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Europa Biblioteconomie Internet - Aspecte psihologice Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Funcţii calculabile Algoritmi pentru construirea programelor Programare orientată pe evenimente Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Acces deschis Titluri universitare. Licenţe. Diplome. Examene de obţinere a calificării/titlului Microcontrolere Curs universitar Alte metode de predare Manual şcolar Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Sisteme de operare Informatică Educaţie. Învăţământ Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Economie Metode de predare şi învăţare Educaţie. Învăţământ. Instruire Prezentări istorice în sens strict Reţele de calculatoare Algoritmi matematici Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Comunicare interpersonală Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Ştiinţa informării Limbaje de programare C Matematică calculatorie. Analiză numerică Circuite electronice Infrastructură Cloud Informatică aplicată Software Învăţământ superior Inginerie Cercetare ştiinţifică Calculatoare Teză de doctorat Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Proiectare asistată de calculator
Vă rugăm să schimbaţi parola