Biblioteca Universității din Pitești

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor

Subiect Tematic: Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor
Lucrări: 160 lucrari in 159 publicatii in 5 limbi
Baze de date online de: Bănică, Logica; Ştefan, Cristian Liviu (Text tipărit)
Instruire asistată de calculator : Suport de curs de: Berezovski, Robert (Text tipărit)
Informatica programării producţiei întreprinderilor industriale de: Baltac, Vasile; Dumitrescu, Ioan I.; Macri, Ion (Text tipărit)
Programarea în internet, mediu distribuit și Cloud de: Stelea, George A.; Sandu, Florin, inginer; Sângeorzman, Livia (Multimedia)
Tehnici CAD de realizare a schemelor electronice de: Svasta, Paul; Dumitraşcu, Dumitru, inginer; Codreanu, N.D.; Ionescu, Constantin, inginer (Text tipărit)
Microprocesoare pe 16 biți de: Strugaru, Crişan; Popa, Mircea (Text tipărit)
Subiecte
Programe de calculatoare. Software Programare Marketing Teoria sistemelor Tehnica programării Grafică pe calculator Baze de date online Tehnica programării (software engineering) Programare de calculatoare. Software Îndrumar de laborator Limbaje de programare Embedded Configurare software Modele UML Internet şi cercetare ştiinţifică Publicații digitale Bibliografie şi bibliografii. Cataloage Tehnologia comunicațiilor E-learning Circuite electrice Ghid Software: PL/M Editoare. Dispozitive de redactare Orientarea prelucrării pe procedură.Pe procedeu, proces, metodă Software: Cobol Circuite integrate Spice Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare URSIN Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Software: Prolog Scheme electrice Recunoaşterea obiectelor Rețele ad-hoc Psihologie Asistenţa medicală electronică Software: Windows Tehnologia informaţiei Protecţia datelor (informatică) Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Automatică Software: Windows 95 Visual Foxpro (Programe de gestiune a bazelor de date) Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Funcţionarea semnalelor Programe de sistem Semnale Analiza semnalelor Membrane computing Documente pentru instruire şi exerciţii practice Circuite logice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Sisteme încorporate/înglobate Matematică calculatorie Fortran (Limbaj de programare) Software: Wordperfect Securitatea proactivă Software: DOS Bibliografii pe subiect Microprocesoare Proiectarea HMI/SCADA Telecomunicaţii Portal educaţional Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri. Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Mediu distribuit Algoritmi. Funcţii calculabile Biologie celulară Lingvistică Tehnologii educaţionale Învăţarea în reţele digitale Mediu on-line Probabilităţi. Statistică matematică Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Limbaj UML Criminalitate informatică Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Roboţi industriali Construcţia de maşini Sisteme fizice cibernetice Limbaje de programare Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Visual Basic (Limbaj de programare) Embedded Material didactic Limbaje de programare pentru calculator Comerţ electronic Securitatea informației ALGOL Algoritmi numerici Limbaje specifice de programare Modele de simulare bazate pe PsoC Tehnici CAD Hardware Publicaţii ale conferinţelor Sisteme distribuite Circuite imprimate Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Sincronizarea sistemelor P cu canale Simplex Structura calculatoarelor Cibernetică Lingvistică matematică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Sisteme de control inteligent Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Baze de date Sociologia comunicării COBOL Calculatoare. Feluri de calculatoare Inteligenţa artificială Software: Basic Sudură Software: Sisteme de operare Evaluarea şi predarea competenţelor Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Arhitectura calculatoarelor Culegere de probleme Sisteme de prelucrare distribuite Reactor Candu 600 Semnale analogice Calculatoare industriale. Calculatoare de proces Electronică industrială Lingvistică computaţională (de calculator) Sisteme inteligente de distribuție a energiei Publicaţii periodice şi seriale Unitate centrală de prelucrare Dedicaţie şi autograful autorului Arhitectura reţelei. Structura reţelei Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Medicină Sisteme de comunicații Electrotehnică aplicată Internet research Software: Pascal Metode de predare şi instruire Reţele digitale Prelucrare date Algoritmi Reţeaua Internet Construcţia calculatoarelor. Hardware Prelucrarea imaginilor Tehnică cibernetică şi automatică Calculatoare pentru prelucrare digitală (numerică) a semnalelor Limbaj C Organizare şcolară Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Matematică-Informatică Limbaje orientate pe probleme Inginerie. Tehnică în general Limbajul C++ Site web de brand Securitate informatică Probabilitate. Statistică matematică Software: Fortran Teste - concursuri Systems engineering Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Internet Electronică aplicată Sisteme informatice Inteligenţă artificială Comerţ exterior Matlab (Limbaj de programare) Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Programe de calculatoare Economia energiei în general Procese Markov Software: AutoCAD Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Maşina Turing Limba engleză Tehnici pentru grafica pe calculator Electrotehnică Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Forme de instruire Inteligenţă artificială în sisteme industriale Publicații EUP Protecţia datelor Software: PL/I Social media Limbaje de programare Assembly Cloud Software: AutoLISP Monitorizarea sistemelor de comunicații distribuite Data mining Interoperabilitatea sistemelor de informare medicală Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Matematică Învățământ Recunoaşterea modelelor şi tiparelor Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Programare de calculatoare Rezolvarea problemelor în colaborare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Europa Biblioteconomie Internet - Aspecte psihologice Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Funcţii calculabile Algoritmi pentru construirea programelor Programare orientată pe evenimente Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Acces deschis Titluri universitare. Licenţe. Diplome. Examene de obţinere a calificării/titlului Microcontrolere Curs universitar Alte metode de predare Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Manual şcolar Sisteme de operare Educaţie. Învăţământ Informatică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Metode de predare şi învăţare Educaţie. Învăţământ. Instruire Configurare hardware Prezentări istorice în sens strict Reţele de calculatoare Algoritmi matematici Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Comunicare interpersonală Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Circuite electronice Ştiinţa informării Limbaje de programare C Matematică calculatorie. Analiză numerică Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Infrastructură Cloud Informatică aplicată Publicații EUTB Software Învăţământ superior Inginerie Procesarea semnalului vizual Cercetare ştiinţifică Teză de doctorat Calculatoare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Proiectare asistată de calculator
Vă rugăm să schimbaţi parola