Biblioteca Universității din Pitești

Biblioteconomie

Subiect Tematic: Biblioteconomie
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 6642 lucrari in 6543 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Cultura tiparului Sistem de instruire Resurse Societate contemporană Cultură românească Utilizatori cu nevoi de lectură speciale Obiectul digital Spaţiul informaţional DRIVER Activitate editorială Exemplare gratuite. Depozit legal. Transmitere obligatorie a publicaţiilor către bibliotecă Cărţi în limba rusă Opportunities Cartea electronică Sec. 16-17 Date despre Constantin Istrate Carte veche < 1900 CZU Informare bibliografică Psihologia lecturii. Relaţii între cititor, autor, carte Teoria învăţării Bibliotecile existente în Imperiu Biblioteca Acces liber Arhivarea Web Istorie recentă Cataloage colective, unionale, ale mai multor biblioteci. Repertorii. Cataloage de colecţii ale mai multor biblioteci Variabile Cercetare Programe educaţionale Bibliotecari Religie. Teologie Sesiuni de comunicări Manuscriptorium Regăsirea informaţiei online Educaţia interculturală Document digital Petrus Lombardus - Cartea Sentinţelor Marketing de bibliotecă Comunicări Procesul cunoaşterii ştiinţifice Biblioteci Naţionale Cercetare istoriografică Fluxul universal al datelor şi telecomunicaţiile Piteşti Limbaje de indexare şi regăsire pentru anumite subiecte Formate de înregistrare (Biblioteconomie) Accesul la informaţie pe suport electronic Cărţi Analiză statistică Componenta aplicaţie portal de gestiune a resurselor eterogene Limitări şi excepţii ale drepturilor de autor Diseminarea informaţiei Profesori documentarişti Imaginaţie-creativitate Factori biotici Biblioteca Universităţii din Piteşti Descoperirea resursei Deselecţia colecţiilor Bibliografii speciale Manual universitar Teologie Cercetare de marketing Literatură română Modelul FRBR Google analytics Publicaţii oficiale Journals rank Limba rusă Eseuri Transmisii mecanice Interdisciplinaritatea domeniului info-documentar Inovare Bibliologie Web 2.0 Acces liber în sălile de lectură Era Internetului Documentare Servicii informaţionale Mediator de informaţie Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Principii ale accesibilităţii în cadrul platformelor de e-Learning Publicaţii periodice şi seriale Confluenţe profesionale Dedicaţie şi autograful autorului Religie Informaţie Planificarea şi dezvoltarea colecţiilor de cărţi electronice Culegeri de lucrări cu apariţie regulată Cercetare universitară Science visibility Era digitală UNIMARC Patrimoniu naţional Întrebări şi răspunsuri Istoria învăţământului românesc Bibliotecă digitală Depozitul digital instituţional Relaţii bibliografice Prezervare digitală a documentelor Psihologia lecturii Citations Paradigmă Criză economică mondială Biblioteci universitare Cluj-Napoca, oraşul Biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior. Biblioteci universitare, de colegiu, politehnice Personalităţi ale bibliologiei româneşti Sec. 18-19 Cultura informaţiei Bibliotecă naţională Clasificare Accesibilitatea tehnică şi tehnologiile auxiliare Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Arhivistică Manuscrise pirogravate Portal Web Journals Educaţie Biblioteca electronică Indexarea publicaţiilor Colecţii de muzică Site-ul bibliotecii Repertoriu Tipuri de cataloage Horticultură Biblio-Braşov Biobibliografie Managementul conţinutului digital e-Learning, definiţii Hermeneutică Cititorul Calitatea serviciilor România Managementul bibliotecilor şcolare Open Access Biblioteca Văcăreştilor Patrimoniu Beiuş Regăsirea informaţiilor pe Internet Servicii elelectronice Statutul profesiei Biblioteca în societatea românească Publicaţii periodice electronice Centre de informare şi documentare Clasificarea Zecimală Dewey Societatea cunoaşterii Civilizaţie. Cultură. Progres Cunoaşterea empirică Funcţii şi competenţe Copie privată Abstracte Donaţii Documente de bibliotecă Surse de informare Biblioteca tradiţională Automatizare Conceptul de livresc Medalii 1953-1975 Lectură Parteneriate culturale Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Învăţământ Biblioteci generale Persoane cu dizabilităţi Cataloage ale bibliotecilor publice, ale bibliotecilor naţionale, provinciale, municipale, ale bibliotecilor instituţiilor publice, asociaţiilor, corporaţiilor, universităţilor Cartea în spaţiul privat Ştiinţa informării Arhivarea pe termen lung a publicaţiilor electronice Instituţii culturale Contemporary medicine Fond documentar Biblioteca Academiei Române Strategie universitară Prelucrarea publicaţiilor Bibliotecă comunală - istoric Structura generală a site-ului Imunitatea de jurisdicţie Plagiat Sisteme de biblioteci, municipale, orăşeneşti, etc. Managementul documentelor electronice Biblioteci publice - comunitate Brand Publicul bibliotecii Biblioteca digitală Digitizare Bază de date bibliografice Personal digital assistant Îngrijirea şi conservarea colecţiilor. Deteriorare. Restaurare. Curăţire Biblioteci înlăţuite Contextul informaţional actual Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Personalitate locală Baze de date ProQuest Legislaţie de bibliotecă Tratat Comunism Communication Bibliotecă publică - schimbare Bibliotecari şcolari - activitate Sec. 19 Internet şi cercetare ştiinţifică Mori de hârtie Carte şi mentalităţi Biblioteci publice, populare Colecţii speciale Cărţi vechi româneşti Bibliotecă şi societate Bibliotecă comunală - activitate E-learning Arhivarea conţinutului digital Cultură şi civilizaţie Ghid Strategie Album Servicii Tehnologii informaţionale Website Evenimente educaţionale Studii Lucrările Conferinţei, 1996 Prezentări biografice Tezaure multilingve Istorie culturală Omagii. Aniversări Biografii şi studii înrudite Rolul bibliotecii universitare Intermediere infodocumentară Publicul Federaţia Internaţională a Asociaţiilor şi Instituţiilor de Biblioteci Prelucrarea documentelor Tehnica informării şi comunicării Managementul resurselor informaţionale Carte tipărită Periodice (în sensul strict). Reviste, jurnale, magazine etc. Workshop internaţional Tehnici de catalogare şi indexare Cunoaşterea prin observaţie Nobilime Arta lecturii Dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă Tehnologia informaţiei şi comunicării Servicii destinate exploatării, utilizării colecţiilor Colecţii Biblioteca Naţională a Austriei Universităţi Electronic Dewey Marea Unire de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918 Dezintermedierea Accesul la reţelele de socializare Homepage Lectura publică 1990-2007 Gravura în metal Colecţii curente Arhive Managementul calităţii Relaţii cu publicul Arhive web Rolul bibliotecilor în societatea multiculturală Măsurarea performanţei Calculatorul şi biblioteca modernă Dezvoltarea fondurilor info-documentare Bibliotecar - provocările profesiei Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Muzică Analfabetism funcţional Mediateca Date descriptive Biblioteci publice Procesare documente Reţele sociale Resurse umane Standarde de calitate Colecţii muzicale Reţele sociale online Portal educaţional Comunitate Compendiu Dicţionar român Lectura femeilor Biblioteca Mavrocordaţilor Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Control bibliografic universal Science evaluation Norme de accesibilizare a paginilor web Biblioteci ale autorităţilor regionale. Biblioteci ale autorităţilor judeţene Asociaţia culturală Lingvistică Comunitate academică Fundaţii culturale Scientific output Legile Web-ului Tehnica lecturii Sisteme de gestiune a bazelor de date Biblioteca tradiţională către biblioteca digitală Organizare. Planificare Catalogare Limba română Depozitul instituţional Locaţii Internet Teorie şi practică Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Depozit legal Search strategies WebOPAC Filosofie Search engines Studiul organizării. Metodologie. Analiză. Sinteză. Clasificare şi taxonomie: teorie, principii. Sistematizare în general Activitate bibliografică Lectura în arta plastică Librarians Politica documentară Transilvania Biblioteci specializate Biblioteca "Batthyaneum" - fond documentar Muzee Software pentru biblioteci Republica Moldova Utilizatori persoane fizice Information literacy Descriere bibliografică Publicaţii ale conferinţelor Schimbul internaţional de publicaţii Anglia prea-modernă Aspectul specializat Bibliotecar cu studii superioare Utilizatori Metode de cercetare Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Grafica de carte Diseminare Bibliografia istorică Factorul de impact Fidelizarea cititorilor Managementul drepturilor de acces Sistem de informare-documentare Informare-documentare Dezbateri profesionale Procese psihice superioare Biblioteci Personalităţi Bibliotecă particulară Cataloage Cantitatea de informaţie Dicţionar Activitatea cititorilor Resurse electronice Utilizatori cu dizabilităţi în mediul virtual Biblioteca faţă în faţă cu cititorii Info-documentar Gravura în relif Clasificare zecimală Competenţe Lumea virtuală Bibliografia Sisteme de bibliotecă Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Motoare de căutare semantice Indexare RAMEAU Management informaţional Servicii de achiziţii si completarea colecţiilor Biblioteci-Drept Sec. 16 Eveniment Managementul serviciilor Revistă Culegeri de lucrări Departamentele administrative ale bibliotecii Documentare. Cărţi. Scrieri Reţele informatice Clasificare şi indexare Istoria scrisului Internet research Biblioteci publice în comunitate CDI în educaţia interculturală Biblioteca în societatea contemporană Indici de bază Literatură persană Bibliografia naţională Biologie Invisible web Comportamentul utilizatorilor cu dizabilităţi în mediul virtual Bibliotecile în societatea informaţională Structuri infodocumentare Metode de predare şi instruire Comunicare informaţională Inovaţii Coduri de catalogare Prelucrare date Reţeaua Internet Fişiere de autoritate Itinerarii culturale Abilităţi de informare Postulatele lui Ranganathan Paradigma livrescului Macarie Politici gevernamentale Proiectare ergonomică Omagii Formate de schimb (Biblioteconomie) Controlul bibliografic Uniunea Europeană Componenta aplicaţie integrată de gestiune a documentelor de bibliotecă Telemedicină Comunicare Regulamente de funcţionare Utilizatori cu dizabilităţi Achiziţia documentelor Globalizare Traducere Stres Cartea Clasificarea Zecimală Universală Principii internaţionale de catalogare glosar Componenta aplicaţie de bibliotecă digitală Biblioteci europene Cronica reconstrucţiei Audit public intern Observaţie ştiinţifică Ştiinţă Biblioteci judeţene Sec. 16-18 Documente audio-vizuale Depozitul legal Cercetare psihologică Competenţele bibliotecarului Filologie Documente digitale Cooperare bibliotecară regională Internet Calitate Asociaţii profesionale Cultura informaţională Dreptul de autor Informaţia digitală Bibliotecă publică - comunitate Colecţii de afişe Bibliotecă şcolară Catalogare. Reguli de catalogare Educaţie nonformală Reviste electronice Bibliotecă publică Fond documentar - cercetare Carte 1931-1960 Aranjarea cărţilor pentru acces public Serviciu bibliometric Învăţământ universitar Multilingv Biblioteci digitale Regăsirea informaţiei Pagini Web Biografii Ghid de conservare Bibliotecă - istoric Chestionar - produse oferite utilizatorilor Biblioteca "Tudor Arghezi" Sistem analogic Alfabetizare informaţională Administrarea bibliotecii Tezaur multilingv Bibliografia locală Tehnici de indexare Colecţii electronice Societatea învăţării Aniversări Biblioteca Publică din Amsterdam Lucrări de referinţă Bibliografie. Cataloage Digitizarea materialelor muzeale Biblioteca virtuală Boierii Goleşti Bibliotecă automatizată Înregistrări bibliografice tradiţionale Proprietate intelectuală Tipuri de educaţie Festival internaţional Bibliografii. Cataloage Filosofia lecturii Biblioteca Brukenthal Specialişti în bibliologie Biblioteci virtuale Comunicarea colecţiilor Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Biblioteci speciale Patrimoniu cultural Imperiul Bizantin Dicţionar englez-român Biblioteconomie Europa Insecte Mănăstirea Antim Electronică Deselecţia documentelor Bibliotecă publică - rol Istorie Biblioteca hibrid(ă) Centre de documentare Biblioteci ale autorităţilor publice Istorie locală Expoziţii Criza bibliografică Interoperabil Bibliotecă digitală Proiecte europene Digitizarea Acces deschis Personalităţi culturale româneşti Educaţia pentru profesie Istoria presei Servicii bibliografice Professional skills Dezvoltarea site-ului web Formare profesională Roma Bibliotecă tradiţională Biblioteca universitară Sistemul infodocumentar Educaţie. Învăţământ Informatică Cercetare aplicată Cooperare interbibliotecară Cultura tehnologică instituţională Tezaur de termeni Învăţarea artei de a citi Motivaţie Antologie Teoria informării şi comunicării Documente legislative Organizare ergonomică Motivare Informare în context Internet Biblioteca contemporană Informare documentară Conservarea, protejarea cărţii Cartea documentară Biblioteca monastică Cultură Servicii de informare Prevenirea degradării documentelor Controlul bibliografic universal Dicţionar român-englez Extinderea bibliotecilor. Grupare. Cooperare. Partajarea resurselor Controlul punctului de acces Relaţii cu publicul. Propagandă Bibliometrics Istoria tiparului Date Cititoare de ecran Documente electronice Istoria României Documente istorice Ştiinţa materialelor Camera Naţională a Cărţii Indexare (Biblioteconomie) Informatică aplicată Bibliografia britanică Sec. 15-16 Colecţii de biblioteci Învăţământ superior Iconografia cărţii Diversitatea etno-culturală Activitate tipografică Bibliotecă - aniversare Cercetare ştiinţifică Metodă de identificare Calculatoare Teză de doctorat Management de bibliotecă Mobilitatea colecţiilor Tehnologii de acces create pentru persoanele ci dizabilităţi vizuale Activitate fizică Marketing Resurse cu acces deschis Depozite instituţionale Managementul colecţiilor Cronica ideilor Tehnica muncii intelectuale Criptarea datelor Principii constituţionale Personalităţi literare Clasarea documentelor de patrimoniu Publicații digitale Dezvoltarea biblioteconomiei în statele în curs de dezvoltare Platformă e-Learning Efectele stării de sănătate Imunitatea de sechestru Arhiva istorică Workshop Management Biblioteca Mitropoliei Ţării Româneşti Reguli de catalogare Arhivistică. Arhive Secţie de artă Lectura în societatea românească Funcţia, valoarea, utilitatea, crearea, dezvoltarea bibliotecilor Biblioteca 2.0 Publicitate. Reclamă Istoria cărţii Diversitatea colecţiilor Educaţia nonformală Biblioteci multiculturale Acces la informaţii Manuscrise. Lucrări rare. Cărţi remarcabile Cele 10 principii europene pentru calitatea site-urilor Internet culturale Factori abiotici Conceptul de ştiinţă Valori pierdute Managementul informaţiei Sisteme de clasificare Perenitate între istoric şi perspective Limbaje de indexare şi regăsire Planificarea strategică Prelucrare automată a datelor Crearea site-ului Web Dedicaţie şi autograf Lucrările Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice, 2007 Teze Biblioteci şcolare - dezbatere Servicii de bibliotecă Carte străină Bibliografie Fluxurile de informaţii Bibliografia daneză Chestionar "Importanţa sistemelor de comunicare în învăţământul superior" Domnitor român Engineering Educaţie extracuriculară Multimedia Dezvoltare profesională Biblioteci. Organizare şi administrare Nevoi de informare ale utilizatorilor Sistemul bibliotecilor publice finlandeze Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Combinaţii tezaur-clasificare Activitatea bibliotecarului Diversitatea suporturilor informaţionale Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Copenhaga Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Chestionar Bibliografie naţională Comunicarea documentelor Bibliotecă publică - noi servicii Incunabule Ce este DRIVER? Tehnici interdisciplinare Bibliologie fără frontiere Bibliotecă virtuală Publicaţii periodice Satisfacţia utilizatorilor Biblioteca imperială Arad Cunoaştere Servicii infodocumentare Comunicare ştiinţifică Enciclopedie Biblioteca patriarhală Portal Protejarea patrimoniului cultural Tezaur monolingv Practici şi metode de conducere Îndrumar (ghid) Utilizatori persoane juridice Biblioteconomie internaţională Manual Indicatori de performanţă Voluntariat Ergonomie Cultura iraniană Corespondenţă. Scrisori Scanarea colecţiilor Tipar E-book Servicii şi funcţii ale bibliotecii Sisteme de gestiune a datelor Soluţii informatice Brand-ul 1828-1918 Principiile catalogării. Descriere Biblioteci şcolare Informatizare Producţie ştiinţifică Mass-Media Ştiinţa serviciilor în bibliotecă Cronică Cataloage de biblioteci Bibliografii Cititor - Utilizator Aniversări culturale Carte electronică Inginerie. Tehnică în general Conversia documentelor în fişiere audio Patriomoniu documentar românesc Misiune Literatură Achiziţie publică Management universitar Societate informaţională Carte veche Informare Poezie Structura sistemelor de bibliotecă Noţiunea de patrimoniu Principii de selecţie a documentelor Bibliotecă pedagogică - prezentare Biblioteca Naţională a României Clasificare Zecimală Universală Globalizarea informaţiilor Servicii de referinţe digitale Profesia de bibliotecar Cititorii noştri, colaboratorii noştri Reintermediere Entuziasm Limbaje de indexare Documente ilustrate Sisteme digitale Anuar Documente multimedia Politica de dezvoltare a colecţiilor Prezentare istorică Recenzii Drepturi de autor Administrarea bibliotecii. Personal Istoria bibliotecilor Activitatea de digitizare în bibliotecile din România Activităţile organizaţiilor Librarianship Controlul informaţiei Politici de resurse umane Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Bibliografia românească Biserica Romano-Catolică Biblioteca faţă în faţă cu beneficiarii ei Evenimente culturale Industria lemnului Drepturile de Copyright Servicii de referinţă Comunicarea resurselor informaţionale electronice Bunuri culturale Accesul deschis Curs universitar Arhondologie Cultura română Educaţie. Învăţământ. Instruire Societate Documentare. Cărți. Scrieri. Autori ISBD (International Standard Bibliographic Description - Descrierea bibliografică internaţională standard) Evaluarea serviciilor bibliotecii Web semantic Information resources Dezvoltarea colecţiilor Biblioteca Judeţeană Argeş Dezvoltarea Internetului Evoluţia tehnologiilor informaţionale în bibliotecă Actualităţi Management în bibliotecă Depozite de resurse electronice Tehnologii de acces Comunitatea virtuală Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile
Vă rugăm să schimbaţi parola