Biblioteca Universității din Pitești

Drept

Subiect Tematic: Drept
Lucrări: 2515 lucrari in 2574 publicatii in 4 limbi
Subiecte
Legea nr. 31/1990, art. 54 Teoria statului Codul de procedură civilă, art. 111 Legea nr. 129/1992, art. 2 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri Sisteme cooperative Legea nr. 302/2004, art. 118 Legea nr. 188/1999, art. 102 Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i) Legea nr. 571/2003, art. 200 alin. (1) lit. g) Dreptul de proprietate Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară Infractori Organizarea muncii Admitere în barou Legea nr. 190/2004 Codul de procedură penală, art. 145 Codul de procedură penală, art. 63 alin. (2) Delapidare M. Of. nr. 771 din 18 noimebrie 2010 Drept Drepturi reale Hotărâri judiciare Franţa Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Responsabilitate profesională Dreptul în societate Carte veche < 1900 M. Of. nr. 284 din 30.10.2010 Drept de moştenire Ex libris Dreptul în comunitate Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Legea nr. 302/2004, art. 90 M. Of. nr. 387 din 11 iunie 2012 Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Pensii Semiotică Procedură judiciară Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Legea nr. 302/2004, art. 94 Decretul nr. 167/1958, art. 3 Codul penal, art. 20 Organizarea statului Drept financiar Efectele promulgării 1980-1985 Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Avocaţi. Barou Legea nr. 554/2004, art. 14 alin. (1) O.G. nr. 25/2002, art. 2 Istorie generală. Istorie universală Dreptul afacerilor Directiva 79/409/CEE Codul de procedură civilă, art. 119-120 Religie. Teologie Codul Calimach Structura statului Legea nr. 554/2004, art. 1 Hotarâri ale Guvernului Ordonanţă de urgenţă Sursele, originile dreptului pozitiv Politică Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Comunicări Ramuri speciale ale dreptului : dr. muncii, dr. funciar, dr. protecţiei mediului Acte normative Drept social Legea nr. 31/1996, art. 140 alin. (3) şi (3) Practică şi deontologie notarială Piteşti Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) Natura dreptului Legea nr. 51/1995, art. 16 alin. (2) Magistratură Muncă. Organizarea muncii Drept de război. Relaţii juridice internaţionale în timp de război Înţelegerea interesului social bazat pe natura societăţilor Codul de procedură civilă, art. 244 Recalcularea pedepsei Drept european Legea nr. 302/2004, art. 122 H.G. nr. 585/2002 Rezolvarea conflictelor Terorism politic Logică. Teoria cunoaşterii M. Of. nr. 137 din 2.03.2010 Manual universitar Codul penal, art. 49, alin. (2) Literatură română Autonomie. Independenţă. Dreptul la autodeterminare. Dreptul de a adopta propria Constituţie. Dreptul la legislaţie. Dreptul la auto-administrare. Dreptul la reprezentare diplomatică. Dreptul de petiţie în favoarea autonomiei Codul civil, art. 1436 O.U.G. nr. 109/2005, art. 48 alin. (1) şi (2) Limba rusă Hotarâri ale Senatului României Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Codul civil Legea nr. 297/2004, art. 240 alin. (4) Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Personal muncitor Culegere de probleme Sociologia conflictelor Jurisprudenţă Dobânda legală Stare de necesitate Legea nr. 302/2004, art. 146 Legea nr. 112/1995 Culegeri din operele mai multor autori Alocaţii familiale (ca element constructiv al salariului). Alocaţii pentru persoane aflate în întreţinerea angajatorului Publicaţii periodice şi seriale Tutun. Fumat. Mişcare împotriva fumatului Dedicaţie şi autograful autorului Societate pe acţiuni Pedeapsă. Executarea pedepsei. Prevenirea infracţiunilor Informaţie Tentativă de viol Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Ţara Românească Stat. Structura statului Bănci Evaziune fiscală Contract de locaţiune Cazuri celebre. Procese juridice de răsunet M. Of. nr. 291 din 4 mai 2010 Teste grilă Descrieri bibliografice Legea nr. 84/1998, art. 5 Legea nr. 554/2004, art. 4 alin. (1) Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Sancţiune civilă Arestări preventive M. Of. nr. 111 din 18.02.2010 O.U.G. nr. 51/1998 Evoluţia noţiunii de nulitate Drept fiscal Legea nr. 31/1990, art. 98 alin. (2) Sec. 18-19 Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Antropologie Organizaţii interguvernamentale Legea nr. 304/2004, art. 36 alin. (3) Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Răspundere penală Cheltuieli de judecată Naţionalitate. Cetăţenie Studii juridice Mandat de arestare europeană Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Doctrină Titlu de remuneraţie compensatorie Revendicare mobiliară Regimuri matrimoniale Legea nr. 31/1990, art. 8 lit. f Japonia Preţ. Formarea preţului. Costuri Sociologie M. Of. nr. 866 din 23 decembrie 2010 Legea nr. 8/1996, art. 131 Contract de cesiune Fundaţii Achitare. Disculpare. Scoaterea de sub acuzaţie. Anulare Legea nr. 21/1996, art. 5 alin. (1) Codul de procedură civilă, art. 399-404 Comerţ exterior. Comerţ internaţional România Constituţie Situaţia chematului în garanţie Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Legislaţie bancară Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Efectele căsătoriei asupra proprietăţii Regimul democratic Culegere de hotărâri judiciare Reabilitare Legea nr. 84/1998, art. 35 Istoria dreptului Legile supuse promulgării Acţiune civilă M. Of. nr. 126 din 18 mai 2011 Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Civilizaţie. Cultură. Progres Funcţiile dreptului societăţii Revendicarea patrimoniului fostei societăţi Legea nr. 303/2004, art. 14 alin. (2) lit. e) Geografie Consiliu de administraţie Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Ajutor de stat Delicvenţă juvenilă Codul civil, art. 492 Contract de concesiune Administraţia locală Drept de autor artistic şi literar. Drept de autor Critică literară Cuantumul obligaţiilor fiscale Sancţiuni pecuniare Legea nr. 503/2004, art. 48 Cerere reconvenţională disjunsă Generalităţi Brevete Acorduri internaţionale Ştiinţe sociale Condamnare Egalitate rasială. Egalitate religioasă. Egalitate de rasă, credinţă. Minorităţi etnice Legea nr. 112/1995, art. 13 alin. (6) Legea nr. 87/1998, art. 35 Abuzuri faţă de copii 1995-2010 Testament O.U.G. nr. 57/2007 Teoria dreptului Drept procesual civil Asistenţă şi protecţie socială. Asigurări Legea nr. 90/2001 Aspecte fundamentale de drept public şi privat brazilian Cooperare internaţională Ortografie M. Of. nr. 365 din 25 mai 2011 Economia Tranziţiei Predare Legea nr. 8/1996, art. 25 Morală sexuală Legea nr. 85/2006, art. 36 Constituţia României, art. 44 alin. (7) Comerţ interior Instituţii pentru executarea pedepselor. Managementul întreprinderii Tratat M. Of. nr. 414 din 22 iunie 2010 Curtea Supremă a Canadei Obligaţii fiscale restante Democraţia contemporană Literatură universală Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Infracţiuni de viol Legea nr. 136/1995, art. 54 Principiile dreptului penal Legea nr. 136/1995, art. 22 Ungaria Sport. Educaţie fizică Studii Carte 1901-1930 Drept procesual penal Luare de mită O.U.G. nr. 94/2000, art. 1 Legea nr. 10/2001, art. 4 Epistemologie Juridică Ghid practic Roma antică Drept internaţional relevant O.U.G. nr. 56/2007, art. 3 alin. (1) lit. a) Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Contracte de împrumut Dreptul mediului Prezumţie Teoria statului şi a dreptului Drepturile omului Periodic vechi românesc Dicţionar maghiar-român Protecţia drepturilor copilului Moştenitorii Statistică. Demografie. Sociologie Contenciosul administrativ Stat. Popor. Naţiune. Putere de stat Învăţarea limbii Drept aerian. Dreptul eterului. Dreptul spaţiului Hotărâri ale Camerei Deputaţilor Ştiinţe socio-umane Instituţii politice Codul de procedură civilă, art. 261 Legea nr. 554/2004, art. 1 alin. (1) Cerere de revizuire Concedii. Vacanţe. Sărbători şi zile nelucrătoare. Alte zile libere autorizate Legea nr. 31/1990, art. 132 Partide naţionaliste Judecători Lingvistică Drepturile copilului Decretul nr. 167/1958, art. 7 Conflict de muncă Publicitate Titulescu, Nicolae Probleme ştiinţifice şi tehnice cu caracter legal Societate comercială Valori morale lezate Asigurări sociale de bătrâneţe Legea nr. 129/1992, art. 6 Africa Economia muncii Medicină legală Decizii Medicină sportivă 1581 Infracţiune de omor Drepturile şi obligaţiile moştenitorilor Drept roman Fraudă Suspendare Finanţe O.U.G. nr. 64/2005 Brevet de invenţie Drept financiar şi fiscal 1949-1953 M. Of. nr. 44 din 20 ianuarie 2010 Denunţare calomnioasă Legea nr. 31/1990, art. 94 Texte incriminatoare Familie Închisori pentru deţinuţi politici M. Of. nr. 372 din 27 mai 2011 Statele Unite ale Americii Administraţia de stat Drept de succesiune Legea nr. 31/1990, art. 197 alin. (3) Legea nr. 31/1996, art. 132 alin. (1) şi (4) Sancţiune aplicabilă Sociologia familiei Drept penal Personalităţi Pedeapsă. Executarea pedepsei Tentativă la infracţiunea de omor Dicţionar Dreptul de folosinţă Certificat de rezidenţă fiscală Scopul dreptului Directiva 92/43/CEE Legea nr. 26/1990, art. 1 Drept succesoral Termenul de revizuire Arestare Trafic de persoane Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Contracte de drept civil care au un caracter comercial Arbitraj internaţional Tipuri de societăţi Geografie. Biografie. Istorie Legea nr. 61/1991, art. 1 alin. (1) pct.1 Contracte de garanţie Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (2) Grecia Antică Corupţie Obligaţii comerciale Situaţia intervenientului în interesul altei persoane Argumentaţie Contracte Criminialistică. Tehnică şi tactică criminalistică. Victimologie M. Of. nr. 694 din 15.10.2009 Sancţiunea nulităţii Contopirea pedepselor Legea nr. 64/1991, art. 66 alin. (2) Publicaţii universitare Revizuire Acţiune în revendicare Drept comunitar Piaţă de capital Codul civil, art. 1437 Conflicte de drepturi O.G. nr. 92/2003, art. 215 alin. (2) Teză postdoctorală Drept comercial Antrenament sportiv Codul de procedură civilă Conflict negativ Ştiinţe juridice Uniunea Europeană Expertiza medico-legală, mărturia experţilor M. Of. nr. 379 din 31 mai 2011 Insultă Interesul general în dreptul societăţilor Curtea Federală a Canadei M. Of. nr. 223 din 31 martie 2011 Tehnică criminalistică 1969-1975 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Acţiuni civile în general Acte şi fapte juridice în general Concepţia dreptului civil român asupra nulităţii Legea nr. 21/1991, art. 5 Drept urban Drept internaţional public Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Legea nr. 31/1990, art. 136 Criză economică Contabilitate Investigaţie penală Legea nr. 297/2004, art. 240 alin. (2) M. Of. nr. 284 din 30.04.2010 Cutume Teste - concursuri Etnologie. Etnografie Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Documente legislative. Surse legislative şi juridice Legea nr. 554/2004, art. 5 Legea nr. 10/2001, art. 21 Codul penal Limba latină Legislaţie europeană Dopaj (în sport) Mărturie şi probe în procedurile penale Legea nr. 554/2004, art. 5 alin. (1) lit. a) Antonescu, Ion (mareşal) (1882-1946) Filosofie. Psihologie Obligaţii de întreţinere. Pensie alimentară Parlamentul European Circulaţie monetară Expertiză grafică Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Persecuţii politice Codul de procedură civilă, art. 374 Consecinţele vătămării Aspecte fundamentale de drept public şi privat francez Despăgubire Carte 1931-1960 M. Of. nr. 349 din 19 mai 2011 Hammurapi Constituţii. Adunări legislative Legea nr. 31/1990, art. 55 Funcţionar cu atribuţii de control Limba engleză Transfer de proprietate Drept internaţional privat Infracţiuni incriminate Regim juridic Decretul nr. 31/1954, art. 35 alin. (2)-(3) Raporturi juridice Probe. Justificări Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Legea nr. 31/1990, art. 143 Justinianus I, Împarat al Imperiului Bizantin Legea nr. 554/2004, art. 5 alin. (2) Executare silită Drept civil O.G. nr. 44/2002 Curs complet cu exemple şi exerciţii de aplicare Codul de procedură civilă, art. 372 Sec. 18 Cunoaşterea practică a limbii Procedură penală Informaţie bancară Executor Protecţie socială Codul fiscal, art. 42 alin. (1)-(2) Ştiinţe auxiliare ale dreptului Contract de prestări servicii Controlul economiei. Conducerea economiei Detenţiune pe viaţă Controlul fundaţiilor Tendinţe în teoria dreptului. Şcoli, doctrine ale dreptului. Filosofia dreptului. Teoria statului şi a dreptului Consimţământul persoanei condamnate Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Proprietate intelectuală Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Canon Probleme de drept Administraţie publică Legea nr. 84/1998, art. 48 Sporuri aplicate Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Scopul procedurii încuviinţării executării silite Muncă Privatizare Codul civil, art. 1077 Forţe de menţinere a păcii Europa Legea nr. 85/2006, art. 147 Dreptul de retragere Legislaţie românească Lucrări ştiinţifice universitare H.G. nr. 610/1992 Drept civil. Drept privat Drept constituţional Istorie Întrebări şi exerciţii pentru teste Proprietate Limbajul juriştilor francezi Codul de procedură penală, art. 494 Ilegalitate Legea nr. 8/1996, art. 132 Literatură populară Adopţiune H.G. nr. 834/1991 Sexualitate Drept. Jurisprudenţă Istoria Moldovei Dreptul de retrocedare Lingvistică şi limbi Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Economie socialistă Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate Controlul constituţionalităţiilor legilor Apel incident M. Of. nr. 290 din 4 mai 2010 1952-1968 Lucrările Conferinţei, Timişoara, 2011 Drept privat Instituţii europene Codul civil, art. 680 Educaţie. Învăţământ Napoléon I - Împărat al Francezilor (Napoléon Bonaparte) Infracţiuni împotriva moralităţii şi familiei Culegeri colective Dreptul proprietăţii intelectuale Stare civilă Interesul social - instrument de protejare a economiei Organizaţii internaţionale 1945-1977 Drept în general Legea nr. 140/1996 Violenţa intrafamilială Documente legislative Droguri Drept pozitiv Prezentări istorice în sens strict Abandon de familie Comerţ Cooperative agricole Istorie universală Libertate Limbi individuale Român Situaţia intervenientului în interes propriu Testament autentic Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Adopţie Legislaţia muncii Urmărire penală Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Acţiune în constatare Dreptul societăţilor Relaţii între sexe Metrologie Suspendarea judecăţii Legea nr. 554/2004, art. 4 Codul penal, art. 174, alin. (1), lit. i) Societate cooperativă Ştiinţe naturale Protecţia familiei Logică Mediere Istoria României Documente istorice Tentativă Legea nr. 31/1990, art. 238-241 Statutul străinilor în dreptul privat Distrugerea bunului furat Legea nr. 10/2001, art. 23 Puterea executivă a statului. Organele centrale ale conducerii de stat Drept pozitiv. Sursele, originile dreptului. Reglementări juridice O.U.G. nr. 95/2003, art. 6 Conducere şi administrare Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Contabilitate financiară bugetară Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Drept internaţional Funcţiile dreptului comunităţii Democraţie Efectele exproprierii Refugiaţi Curtea Constituţională Protecţie Executarea pedepsei Biblia Partide şi mişcări politice Funcţionari publici Legea nr. 31/1996, art. 117 alin. (3) M. Of. nr. 217 din 7.04.2010 Creanţe Dreptul familiei Procedură civilă Marketing Legea nr. 554/2004, art. 8 alin. (2) Ştiinţe medicale. Medicină Codul civil, art. 697 Codul de procedură penală, art. 408 Căsătorie Reguli de ordin procedural Ştiinţe economice Legea antifumat Integrare în UE Legea nr. 10/2001, art. 26 China Criminologie. Criminalistică Sancţiune Drept bancar Codul muncii, art. 298 alin. (2) Management Executarea sentinţei Drept agrar Posesiuni Rata inflaţiei Judecată. Hotărâri judiciare Recurs M. Of. nr. 742 din 5 noimebrie 2010 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Limbaj juridic Studii de drept comparat Psihologie Administraţie de stat Legea nr. 31/1990, art. 134 alin. (1) lit. d) Afaceri Codul civil, art. 966-968 Tipuri de ajutoare sociale Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Legi Istoria limbii Definiţia acţiunii în nulitate Lagăre de concentrare Tâlhărie Dedicaţie şi autograf Contracte comerciale Principiul oralităţii Procedură (Drept) Contract individual de muncă Legea nr. 182/2002 Boli mintale Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Descendenţă. Paternitate. Părinţi şi copii Acţiune în contrafacere Construcţii civile Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Umanism Graţiere condiţionată Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Răspundere civilă Codul civil, art. 480 Ştiinţe biografice şi înrudite Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Conducerea fundaţiilor Spor de vechime în muncă Drept public Curtea Constituţională a României Angajaţi Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Administraţie locală O.U.G. nr. 94/2000, art. 4 Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Legea concurenţei Ajutor social H.G. nr. 489/2003, art. 1 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Scrierea legală a limbii Fundaţii de utilitate publică Legislaţie Legea nr. 297/2007, art. 203 Codul fiscal, art. 192 alin. (7) Codul civil, art. 992-997 Activităţi specifice administraţiei publice Extrădare Legea nr. 169/1997 Consideraţii Multilingv. Poliglot Construcţii Enciclopedie Legea nr. 302/2004, art. 117 Organizare judiciară Acţiune penală M. Of. nr. 275 din 28.04.2010 Furt Cumpărare. Aprovizionare. Procurare. Conducerea stocurilor Legea nr. 10/2001, art. 50 alin. (3) Termodinamică. Energetică Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate Dreptul constituţional comparat Dreptul organizaţiilor internaţionale Metode, sisteme şi procedee contabile Manual Contracte economice Despăgubiri pentru prejudicii. Sancţiune personală Codul fiscal, art. 136 Medicină Drept economic Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Legea nr. 554/2004, art. 19 alin. (1) Psihologie criminală Infracţiuni contra justiţiei Mări deschise. Mări libere 1601-1780 Legea nr. 95/2006, art. 313 alin. (1) Mass-Media Legea nr. 15/1990 Legea nr. 84/1998, art. 3 Relaţii sociale O.U.G. nr. 95/2003, art. 3 Istoria Franţei Legea nr. 137/1997 Sec. 17 Infracţiuni împotriva economiei naţionale, economiei planificate, proprietăţii obşteşti, proprietăţii socialiste Decretul nr. 167/1958, art. 7 alin. (1) Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Recuzare Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Legea nr. 168/1999, art. 72 Literatură Conflicte de interese Codul civil, art. 948 Operaţiuni bancare Obligaţii. Contracte. Convenţii Carte veche Calomnie Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Ipotecă Fals în declaraţii Teste pentru concursuri Revizuire constituţională Juridic Procedură în caz de faliment Mărci comerciale Vânzarea bunurilor Legea nr. 297/2004, art. 240 alin. (3) Defunct Fondul funciar Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Protecţia naturii însufleţite. Conservarea şi protecţia formelor sălbatice de viaţă Accidente la lucru, la muncă. Accidente profesionale Proceduri constituţionale Codul civil, art. 1438 Istoria dreptului românesc Dicţionar român-maghiar Transferarea persoanelor condamnate Prezentare istorică Teoria generală a dreptului Legislaţie internă relevantă Drept maritim. Legislaţie privind navigaţia maritimă şi pe ape interioare Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie Săvârşire Legea nr. 126/1995 Reformă juridică Infracţiuni contra libertăţii persoanei O.U.G. nr. 37/2009 Garanţie Legea nr. 31/1990, art. 70 Magistraţi Constatarea nulităţii absolute Legea nr. 489/2006 Prejudiciu moral Legea nr. 53/2003, art. 50 lit. h) Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Code Napoléon Geografie. Explorarea pământului Act juridic Legea nr. 85/2006, art. 6 Curiozităţi juridice M. Of. nr. 382 din 1 iunie 2011 Viciu de consimţământ Curs universitar Dobândă legală Stat Dunărea, Fluviul Dreptul muncii Proprietate publică Legea nr. 136/1995, art. 43 Relaţii de muncă. Contract de muncă Economie Educaţie. Învăţământ. Instruire Evul Mediu Boli profesionale Cultură juridică Graţiere Literatură americană Daune morale Ştiinţe politice Politici educaţionale Asistenţă socială 1944-1966 Turism Legea nr. 115/1996 Proceduri de conciliere Legea nr. 554/2004, art. 14 Abuzul de poziţie dominantă Arestare preventivă Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat Democraţie. Guvernare de către popor Inculpat Codul penal, art. 197, alin. (1) şi (3) Econometrie Înşelăciune Succesiunea statelor la organizaţiile internaţionale Organizare şi conducere comercială şi industrială Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Parte vătămată Legea nr. 8/1996, art. 130 Constituirea, funcţionarea, controlul şi dizolvarea unei societăţi Codul civil, art. 1329 Termenele de promulgare Legea nr. 268/2001 Drept administrativ Legea nr. 78/2000, art. 6 M. Of. nr. 691 din 14.10.2009 Acte administrative fiscale Legea nr. 31/1990, art. 59 Popa, Nicolae Legea nr. 297/2007, art. 182 alin. (3) Silvicultură Certificat de atestare Condamnare nelegală Povestiri istorice Doctrine Codul civil, art. 1095, alin. (1) Legea nr. 21/1991, art. 34 Dreptul comunicării publice Viol Plângere Tratatul de la Lisabona 1948-1996 Obiectul dreptului constituţional comparat Istoria Ţării Româneşti Filosofie. Sociologie Cerere de restituire a cauţiunii Infracţiune de furt Contractul ca instrument de adaptare în dreptul societăţilor Doctrine juridice O.G. nr. 9/2000 Codul civil, art. 494 Bazele dreptului penal Şantaj Politică şi guvernare Legea nr. 213/1998 Angajator O.G. nr. 25/2002, art. 3 Industrii bazate pe produse a diferite plante stimulante. Narcotice, stupefiante Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Regimul international al gestionării deşeurilor Criză financiară Ro Contract de asociere Hotărârea de casare Obligaţii Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Formă sovietică de stat socialist. Democraţie populară Ramuri speciale ale dreptului Legea nr. 10/2001, art. 9 Legea nr. 8/1996, art. 149 Instituţii pentru executarea pedepselor. Instituţii de reeducare prin muncă Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă Legea nr. 130/1996, art. 17 alin. (2) lit. b) Comunitate Legea nr. 47/1992, art. 29 Ziaristică. Presă Codul de procedură fiscală O.U.G. nr. 51/1998, art. 45 Legislaţie comentată Limbă străină Limba română Legi individuale Filosofie Criminalistică Societatea şi dreptul comparat Omor Jurisprudenţa Curţii de Conturi Legea nr. 18/1991 Republica Moldova Codul de procedură penală, art. 278 Legea nr. 10/2001 Probe testimoniale Relaţii internaţionale Legea nr. 302/2004, art. 145 Dreptul naţiunilor Săvârşirea furtului Drept penal. Infracţiuni penale Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Experţi. Mărturia experţilor : raportul lor cu justiţia, administraţia Obligaţii contractuale (Drept) Supremaţia legii Cerere de înscriere în fals Legislaţie internaţională Plăţi Parlamente Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Legea nr. 7/1996, art. 33 alin. (1) Moldova Preşedinţii Franţei Organizarea şi administrarea judecătorească Ştiinţe auxiliare ale dreptului. Psihologie legală. Chimie legală. Medicină legală Coduri de legi Infracţiuni Coduri de legi şi culegeri de legi (cărţi) Legea nr. 10/2001, art. 10 Dreptul la libertatea de exprimare Codul fiscal, art. 232 alin. (3) Legea nr. 31/1990, art. 99 Contestaţie în anulare Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Proprietate mobiliară. Proprietate imobiliară. Proprietate funciară Constituţia Europei Arabi Sec. 16 Legea nr. 31/1990, art. 75 Dialectologie Infracţiuni contra demnităţii Legea contractelor
Vă rugăm să schimbaţi parola