Biblioteca Universității din Pitești

Drept

Subiect Tematic: Drept
Lucrări: 2620 lucrari in 2689 publicatii in 5 limbi
The Education of Historians in the United States de: Perkins, Dexter; Commitee on Graduate Education of the American Historical Association; Snell, John L. (Text tipărit)
Regimul juridic al aprovizionării tehnico-materiale de: Prisacaru, Valentin I.; Savin, Ana (Text tipărit)
Arhetipuri juridice în Biblie de: Safta-Romano, Eugeniu (Text tipărit)
Didactica predării ştiinţelor juridice şi administrative de: Dariescu, Nadia Cerasela; Petraru, Roxana Alina (Text tipărit)
Curs de drept civil : Contracte de: Stănciulescu, Liviu (Text tipărit)
Etica profesiilor juridice de: Ghigheci, Cristinel (Resurse electronice)
Subiecte
Bunuri confiscate Legea nr. 31/1990, art. 54 Teoria statului Funcţionar public Despăgubirea părţii vătămate Legea nr. 188/1999, art. 102 Dreptul de proprietate Organizarea muncii Infractori Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară Statistică Competenţa jurisdicţională Admitere în barou Codul de procedură penală, art. 145 Legea nr. 190/2004 Codul de procedură penală, art. 63 alin. (2) M. Of. nr. 771 din 18 noimebrie 2010 Delapidare Drept Drepturi reale Hotărâri judiciare Franţa Responsabilitate profesională Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Dreptul în societate Carte veche < 1900 M. Of. nr. 284 din 30.10.2010 Drept de moştenire Ex libris Dreptul în comunitate Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Legea nr. 302/2004, art. 90 Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă M. Of. nr. 387 din 11 iunie 2012 Pensii Semiotică Procedură judiciară Consiliul Concurenţei Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Legea nr. 302/2004, art. 94 Decretul nr. 167/1958, art. 3 Codul penal, art. 20 Procedura insolvenţei Drept financiar Organizarea statului Efectele promulgării 1980-1985 Disjungere Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Avocaţi. Barou Tăinuire Casare Legea nr. 554/2004, art. 14 alin. (1) O.G. nr. 25/2002, art. 2 Dreptul afacerilor Istorie generală. Istorie universală Directiva 79/409/CEE Codul de procedură civilă, art. 119-120 Religie. Teologie Prejudiciu cauzat Codul Calimach Structura statului Legea nr. 554/2004, art. 1 Hotarâri ale Guvernului Ordonanţă de urgenţă Sursele, originile dreptului pozitiv Protecţia dreptului la viaţa privată Politică Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Comunicări Ramuri speciale ale dreptului : dr. muncii, dr. funciar, dr. protecţiei mediului Acte normative Drept social Practică şi deontologie notarială Legea nr. 31/1996, art. 140 alin. (3) şi (3) Piteşti Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) Învăţarea limbii engleze Competenţă Natura dreptului Legea nr. 51/1995, art. 16 alin. (2) Magistratură Asigurări sociale de sănătate Drept de război. Relaţii juridice internaţionale în timp de război Muncă. Organizarea muncii Înţelegerea interesului social bazat pe natura societăţilor Codul de procedură civilă, art. 244 Recalcularea pedepsei Drept european Legea nr. 302/2004, art. 122 H.G. nr. 585/2002 Rezolvarea conflictelor Terorism politic Logică. Teoria cunoaşterii Manual universitar M. Of. nr. 137 din 2.03.2010 Literatură română Autonomie. Independenţă. Dreptul la autodeterminare. Dreptul de a adopta propria Constituţie. Dreptul la legislaţie. Dreptul la auto-administrare. Dreptul la reprezentare diplomatică. Dreptul de petiţie în favoarea autonomiei O.U.G. nr. 109/2005, art. 48 alin. (1) şi (2) Limba rusă Hotarâri ale Senatului României Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Arestarea inculpatului Drepturi patrimoniale de autor Codul civil Personal muncitor Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Culegere de probleme Sociologia conflictelor Jurisprudenţă Stare de necesitate Dobânda legală Legea nr. 302/2004, art. 146 Legea nr. 112/1995 Culegeri din operele mai multor autori Răspunderea civilă delictuală Alocaţii familiale (ca element constructiv al salariului). Alocaţii pentru persoane aflate în întreţinerea angajatorului Publicaţii periodice şi seriale Tutun. Fumat. Mişcare împotriva fumatului Societate pe acţiuni Dedicaţie şi autograful autorului Pedeapsă. Executarea pedepsei. Prevenirea infracţiunilor Informaţie Tentativă de viol Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Ţara Românească Stat. Structura statului Bănci Evaziune fiscală Contract de locaţiune Cazuri celebre. Procese juridice de răsunet Teste grilă M. Of. nr. 291 din 4 mai 2010 Descrieri bibliografice Legea nr. 84/1998, art. 5 Legea nr. 554/2004, art. 4 alin. (1) Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Sancţiune civilă Arestări preventive M. Of. nr. 111 din 18.02.2010 O.U.G. nr. 51/1998 Evoluţia noţiunii de nulitate Drept fiscal Legea nr. 31/1990, art. 98 alin. (2) Filozofia dreptului Sec. 18-19 Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Antropologie Organizaţii interguvernamentale Legea nr. 304/2004, art. 36 alin. (3) Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Răspundere penală Naţionalitate. Cetăţenie Cheltuieli de judecată Imobile preluate în mod abuziv Studii juridice Mandat de arestare europeană Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Doctrină Titlu de remuneraţie compensatorie Revendicare mobiliară Regimuri matrimoniale Legea nr. 31/1990, art. 8 lit. f Japonia Preţ. Formarea preţului. Costuri Sociologie M. Of. nr. 866 din 23 decembrie 2010 Legea nr. 8/1996, art. 131 Contract de cesiune Controlul constituţionalităţii Fundaţii Achitare. Disculpare. Scoaterea de sub acuzaţie. Anulare Trafic rutier Legea nr. 21/1996, art. 5 alin. (1) Codul de procedură civilă, art. 399-404 Comerţ exterior. Comerţ internaţional România Răspundere contractuală Constituţie Situaţia chematului în garanţie Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Lege Legislaţie bancară Admisibilitate Efectele căsătoriei asupra proprietăţii Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Despăgubiri civile Regimul democratic Culegere de hotărâri judiciare Principiul consensualismului Taxa judiciară de timbru Reabilitare Legea nr. 84/1998, art. 35 Filosofie morală. Etică Istoria dreptului Legile supuse promulgării Acţiune civilă Excepţie de nelegalitate M. Of. nr. 126 din 18 mai 2011 Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Civilizaţie. Cultură. Progres Funcţiile dreptului societăţii Revendicarea patrimoniului fostei societăţi Legea nr. 303/2004, art. 14 alin. (2) lit. e) Geografie Consiliu de administraţie Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Ajutor de stat Delicvenţă juvenilă Codul civil, art. 492 Contract de concesiune Administraţia locală Drept de autor artistic şi literar. Drept de autor Dreptul de opţiune succesorală Critică literară Cuantumul obligaţiilor fiscale Sancţiuni pecuniare Legea nr. 503/2004, art. 48 Cerere reconvenţională disjunsă Generalităţi Brevete Litigii de muncă Acorduri internaţionale Ştiinţe sociale Condamnare Daune-interesate Egalitate rasială. Egalitate religioasă. Egalitate de rasă, credinţă. Minorităţi etnice Legea nr. 112/1995, art. 13 alin. (6) 1995-2010 Legea nr. 87/1998, art. 35 Abuzuri faţă de copii Persoane condamnate Testament O.U.G. nr. 57/2007 Drept procesual civil Teoria dreptului Aspecte fundamentale de drept public şi privat brazilian Cooperare internaţională Asistenţă şi protecţie socială. Asigurări Legea nr. 90/2001 Ortografie M. Of. nr. 365 din 25 mai 2011 Economia Tranziţiei Predare Legea nr. 8/1996, art. 25 Morală sexuală Constituţia României, art. 44 alin. (7) Comerţ interior Managementul întreprinderii Instituţii pentru executarea pedepselor. Tratat M. Of. nr. 414 din 22 iunie 2010 Curtea Supremă a Canadei Drept de proprietate Judecată Obligaţii fiscale restante Democraţia contemporană Literatură universală Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Infracţiuni de viol Legea nr. 136/1995, art. 54 Principiile dreptului penal Legea nr. 136/1995, art. 22 Ungaria Sport. Educaţie fizică Studii Carte 1901-1930 Epistemologie Drept procesual penal Luare de mită O.U.G. nr. 94/2000, art. 1 Legea nr. 10/2001, art. 4 Ghid practic Juridică Roma antică Drept internaţional relevant O.U.G. nr. 56/2007, art. 3 alin. (1) lit. a) Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Contracte de împrumut Restituirea cauţiunii Clauză compromisorie Competenţă materială Dreptul mediului Prezumţie Răspunderi civile delictuale Teoria statului şi a dreptului Drepturile omului Periodic vechi românesc Dicţionar maghiar-român Curtea Europeană a Drepturilor Omului Protecţia drepturilor copilului Moştenitorii Statistică. Demografie. Sociologie Contenciosul administrativ Stat. Popor. Naţiune. Putere de stat Învăţarea limbii Drept aerian. Dreptul eterului. Dreptul spaţiului Hotărâri ale Camerei Deputaţilor Instituţii politice Ştiinţe socio-umane Legea nr. 554/2004, art. 1 alin. (1) Faliment Cerere de revizuire Înregistrarea mărcilor Concedii. Vacanţe. Sărbători şi zile nelucrătoare. Alte zile libere autorizate Legea nr. 31/1990, art. 132 Partide naţionaliste Judecători Lingvistică Drepturile copilului Conflict de muncă Fapte penale Decretul nr. 167/1958, art. 7 Publicitate Probleme ştiinţifice şi tehnice cu caracter legal Societate comercială Valori morale lezate Asigurări sociale de bătrâneţe Impozit pe venit Legea nr. 129/1992, art. 6 Africa Economia muncii Medicină legală Creanţe de asigurări Decizii Medicină sportivă Drepturile și obligațiile salariaților 1581 Drepturile şi obligaţiile moştenitorilor Infracţiune de omor Drept roman Fraudă Suspendare Finanţe O.U.G. nr. 64/2005 Brevet de invenţie Drept financiar şi fiscal 1949-1953 M. Of. nr. 44 din 20 ianuarie 2010 Măsuri reparatorii Denunţare calomnioasă Legea nr. 31/1990, art. 94 Texte incriminatoare Familie Închisori pentru deţinuţi politici M. Of. nr. 372 din 27 mai 2011 Răspundere materială Statele Unite ale Americii Capital social Administraţia de stat Drept de succesiune Libertatea individuală Legea nr. 31/1990, art. 197 alin. (3) Legea nr. 31/1996, art. 132 alin. (1) şi (4) Sociologia familiei Sancţiune aplicabilă Drept penal Tentativă la infracţiunea de omor Pedeapsă. Executarea pedepsei Personalităţi Dicţionar Dreptul de folosinţă Certificat de rezidenţă fiscală Scopul dreptului Directiva 92/43/CEE Legea nr. 26/1990, art. 1 Drept succesoral Termenul de revizuire Arestare Trafic de persoane Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Contracte de drept civil care au un caracter comercial Tipuri de societăţi Arbitraj internaţional Debitor Contracte de garanţie Grecia Antică Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (2) Corupţie Obligaţii comerciale Situaţia intervenientului în interesul altei persoane Criminialistică. Tehnică şi tactică criminalistică. Victimologie Contopirea pedepselor Litigii Legea nr. 64/1991, art. 66 alin. (2) Revizuire Drept comunitar O.G. nr. 92/2003, art. 215 alin. (2) Conflicte de drepturi Antrenament sportiv Codul de procedură civilă Interesul general în dreptul societăţilor M. Of. nr. 223 din 31 martie 2011 1969-1975 Acţiuni civile în general Drept urban Legea nr. 31/1990, art. 136 Criză economică Investigaţie penală M. Of. nr. 284 din 30.04.2010 Cutume Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Etnologie. Etnografie Legea nr. 554/2004, art. 5 Legea nr. 10/2001, art. 21 Codul penal Limba latină Dopaj (în sport) Mărturie şi probe în procedurile penale Legea nr. 554/2004, art. 5 alin. (1) lit. a) Evicţiune Parlamentul European Circulaţie monetară Codul de procedură civilă, art. 374 Carte 1931-1960 M. Of. nr. 349 din 19 mai 2011 Hammurapi Constituţii. Adunări legislative Transfer de proprietate Limba engleză Infracţiuni incriminate Probe. Justificări Raporturi juridice Legea nr. 31/1990, art. 143 Justinianus I, Împarat al Imperiului Bizantin Legea nr. 554/2004, art. 5 alin. (2) Drept civil Executare silită Curs complet cu exemple şi exerciţii de aplicare O.G. nr. 44/2002 Acţiune în anulare Procedură penală Prescripţia extinctivă Detenţiune pe viaţă Controlul fundaţiilor Recunoaşterea vinovăţiei Hotărâre judecătorească Proprietate intelectuală Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Canon Administraţie publică Legea nr. 84/1998, art. 48 Scopul procedurii încuviinţării executării silite Codul civil, art. 1077 Forţe de menţinere a păcii Dreptul de retragere Europa Calitatea procesuală Creanţă H.G. nr. 610/1992 Drept civil. Drept privat Întrebări şi exerciţii pentru teste Proprietate Limbajul juriştilor francezi Falsificare Ilegalitate Drept. Jurisprudenţă Trafic de influenţă Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă M. Of. nr. 290 din 4 mai 2010 1952-1968 Lucrările Conferinţei, Timişoara, 2011 Drept privat Instituţii europene Codul civil, art. 680 Educaţie. Învăţământ Napoléon I - Împărat al Francezilor (Napoléon Bonaparte) Interesul social - instrument de protejare a economiei Imunitate parlamentară Nelegalitate 1945-1977 Drept în general Violenţa intrafamilială Documente legislative Droguri Drept pozitiv Principiul relativităţii Abandon de familie Cooperative agricole Limbi individuale Istorie universală Libertate Român Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Metrologie Suspendarea judecăţii Codul penal, art. 174, alin. (1), lit. i) Logică Mediere Legea nr. 31/1990, art. 238-241 Statutul străinilor în dreptul privat Documente istorice Legea nr. 10/2001, art. 23 Suspendare de drept Drept pozitiv. Sursele, originile dreptului. Reglementări juridice Puterea executivă a statului. Organele centrale ale conducerii de stat Conducere şi administrare Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Contabilitate financiară bugetară Funcţiile dreptului comunităţii Democraţie Refugiaţi Biblia Partide şi mişcări politice Executarea pedepsei Contract de mandat Dreptul familiei Procedură civilă Marketing Legea nr. 554/2004, art. 8 alin. (2) Ştiinţe medicale. Medicină Codul civil, art. 697 Căsătorie Codul de procedură penală, art. 408 Instanţă competentă Reguli de ordin procedural Ştiinţe economice Legea antifumat Integrare în UE Legea nr. 10/2001, art. 26 China Criminologie. Criminalistică Drept bancar Sancţiune Codul muncii, art. 298 alin. (2) Management Drept agrar Executarea sentinţei Posesiuni Judecată. Hotărâri judiciare Rata inflaţiei Recurs M. Of. nr. 742 din 5 noimebrie 2010 Limbaj juridic Libertate fundamentală Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Studii de drept comparat Psihologie Administraţie de stat Afaceri Codul civil, art. 966-968 Acţiune pauliană Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Tipuri de ajutoare sociale Legi Istoria limbii Complicitate Definiţia acţiunii în nulitate Lagăre de concentrare Publicații digitizate Tâlhărie Dedicaţie şi autograf Inadmisibilitate Contracte comerciale Principiul oralităţii Procedură (Drept) Contract individual de muncă Legea nr. 182/2002 Abuz de încredere Boli mintale Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Protecţia drepturilor omului Conflict negativ de competenţă Descendenţă. Paternitate. Părinţi şi copii Imobile preluate Construcţii civile Acţiune în contrafacere Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Umanism Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Sesizarea instanţei Graţiere condiţionată Răspundere civilă Codul civil, art. 480 Ştiinţe biografice şi înrudite Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Conducerea fundaţiilor Spor de vechime în muncă Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Drept public Protecţia copiilor Curtea Constituţională a României Angajaţi Administraţie locală O.U.G. nr. 94/2000, art. 4 Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Legea concurenţei Nulitatea contractului de vânzare-cumpărare Ajutor social Nulitatea absolută H.G. nr. 489/2003, art. 1 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Prescripţia executării sancţiunii contravenţionale Contract de vânzare-cumpărare Conflicte Furt calificat Scrierea legală a limbii Fundaţii de utilitate publică Legislaţie Legea nr. 297/2007, art. 203 Codul fiscal, art. 192 alin. (7) Codul civil, art. 992-997 Activităţi specifice administraţiei publice Extrădare Legea nr. 169/1997 Consideraţii Multilingv. Poliglot Construcţii Contract de leasing Partajul succesoral Enciclopedie Legea nr. 302/2004, art. 117 Organizare judiciară Acţiune penală M. Of. nr. 275 din 28.04.2010 Furt Act administrativ Cumpărare. Aprovizionare. Procurare. Conducerea stocurilor Legea nr. 10/2001, art. 50 alin. (3) Fapta ilicită Termodinamică. Energetică Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate Dreptul constituţional comparat Dreptul organizaţiilor internaţionale Profesii juridice Metode, sisteme şi procedee contabile Manual Contestaţie la executare Contracte economice Despăgubiri pentru prejudicii. Sancţiune personală Imobile preluate de stat Codul fiscal, art. 136 Medicină Drept economic Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Legea nr. 554/2004, art. 19 alin. (1) Infracţiuni contra justiţiei Psihologie criminală Mări deschise. Mări libere Hotărâre irevocabilă 1601-1780 Legea nr. 95/2006, art. 313 alin. (1) Legea nr. 15/1990 Legea nr. 84/1998, art. 3 Omor deosebit de grav Mass-Media Relaţii sociale Dividende O.U.G. nr. 95/2003, art. 3 Administratorul judiciar Istoria Franţei Calitate procesuală Legea nr. 137/1997 Sec. 17 Infracţiuni împotriva economiei naţionale, economiei planificate, proprietăţii obşteşti, proprietăţii socialiste Decretul nr. 167/1958, art. 7 alin. (1) Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Recuzare Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Legea nr. 168/1999, art. 72 Literatură Conflicte de interese Codul civil, art. 948 Operaţiuni bancare Obligaţii. Contracte. Convenţii Carte veche Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Calomnie Ipotecă Fals în declaraţii Teste pentru concursuri Contract de credit Juridic Revizuire constituţională Mărci comerciale Procedură în caz de faliment Lichidator judiciar Deontologie Vânzarea bunurilor Defunct Fondul funciar Pedeapsa accesorie Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Protecţia naturii însufleţite. Conservarea şi protecţia formelor sălbatice de viaţă Accidente la lucru, la muncă. Accidente profesionale Proceduri constituţionale Istoria dreptului românesc Dicţionar român-maghiar Prezentare istorică Transferarea persoanelor condamnate Teoria generală a dreptului Legislaţie internă relevantă Drept maritim. Legislaţie privind navigaţia maritimă şi pe ape interioare Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie Săvârşire Legea nr. 126/1995 Infracţiuni contra libertăţii persoanei Reformă juridică O.U.G. nr. 37/2009 Garanţie Magistraţi Legea nr. 31/1990, art. 70 Hotărâri judecătoreşti Constatarea nulităţii absolute Stipulaţie Legea nr. 489/2006 Legea nr. 53/2003, art. 50 lit. h) Prejudiciu moral Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Code Napoléon Geografie. Explorarea pământului Act juridic Curiozităţi juridice Legea nr. 85/2006, art. 6 M. Of. nr. 382 din 1 iunie 2011 Viciu de consimţământ Curs universitar Dobândă legală Termen de prescripţie Stat Dunărea, Fluviul Dreptul muncii Relaţii de muncă. Contract de muncă Legea nr. 136/1995, art. 43 Proprietate publică Economie Educaţie. Învăţământ. Instruire Calitate procesuală pasivă Evul Mediu Boli profesionale Cultură juridică Literatură americană Graţiere Daune morale Ştiinţe politice Politici educaţionale Asistenţă socială 1944-1966 Turism Proceduri de conciliere Legea nr. 115/1996 Legea nr. 554/2004, art. 14 Abuzul de poziţie dominantă Arestare preventivă Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat Democraţie. Guvernare de către popor Inculpat Codul penal, art. 197, alin. (1) şi (3) Contravenţie Econometrie Înşelăciune Succesiunea statelor la organizaţiile internaţionale Arbitrajul comercial Egalitate în drepturi Organizare şi conducere comercială şi industrială Limba franceză Înscris fals Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Parte vătămată Legea nr. 8/1996, art. 130 Constituirea, funcţionarea, controlul şi dizolvarea unei societăţi Codul civil, art. 1329 Termenele de promulgare Legea nr. 268/2001 Drept administrativ Legea nr. 78/2000, art. 6 M. Of. nr. 691 din 14.10.2009 Acte administrative fiscale Legea nr. 31/1990, art. 59 Suspendarea executării pedepsei Neconstituţionalitate Legea nr. 297/2007, art. 182 alin. (3) Societate cu răspundere limitată Silvicultură Certificat de atestare Condamnare nelegală Povestiri istorice Doctrine Codul civil, art. 1095, alin. (1) Legea nr. 21/1991, art. 34 Viol Plângere Dreptul comunicării publice Tratatul de la Lisabona 1948-1996 Obiectul dreptului constituţional comparat Istoria Ţării Româneşti Filosofie. Sociologie Cerere de restituire a cauţiunii Contractul ca instrument de adaptare în dreptul societăţilor Infracţiune de furt Doctrine juridice O.G. nr. 9/2000 Contract de împrumut Bazele dreptului penal Codul civil, art. 494 Şantaj Politică şi guvernare Legea nr. 213/1998 O.G. nr. 25/2002, art. 3 Angajator Industrii bazate pe produse a diferite plante stimulante. Narcotice, stupefiante Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Regimul international al gestionării deşeurilor Criză financiară Ro Contract de asociere Obligaţii Persoane vătămate Hotărârea de casare Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Formă sovietică de stat socialist. Democraţie populară Ramuri speciale ale dreptului Reorganizare judiciară Legea nr. 10/2001, art. 9 Legea nr. 8/1996, art. 149 Instituţii pentru executarea pedepselor. Instituţii de reeducare prin muncă Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă Legea nr. 130/1996, art. 17 alin. (2) lit. b) Comunitate Legea nr. 47/1992, art. 29 Scutire de taxă Ziaristică. Presă Asigurarea dovezilor Plângere prealabilă O.U.G. nr. 51/1998, art. 45 Codul de procedură fiscală Legislaţie comentată Limba română Legi individuale Filosofie Criminalistică Istoria dreptului internațional Societatea şi dreptul comparat Omor Jurisprudenţa Curţii de Conturi Daune Legea nr. 18/1991 Calitatea procesuală activă Legea nr. 10/2001 Probe testimoniale Republica Moldova Codul de procedură penală, art. 278 Relaţii internaţionale Dreptul naţiunilor Legea nr. 302/2004, art. 145 Săvârşirea furtului Drept penal. Infracţiuni penale Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Experţi. Mărturia experţilor : raportul lor cu justiţia, administraţia Obligaţii contractuale (Drept) Supremaţia legii Cerere de înscriere în fals Legislaţie internaţională Plăţi Parlamente Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei Atribuţiile procurorului Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Moldova Legea nr. 7/1996, art. 33 alin. (1) Organizarea şi administrarea judecătorească Ştiinţe auxiliare ale dreptului. Psihologie legală. Chimie legală. Medicină legală Coduri de legi Preşedinţii Franţei Infracţiuni Coduri de legi şi culegeri de legi (cărţi) Prescripţia dreptului Legea nr. 10/2001, art. 10 Dreptul la libertatea de exprimare Codul fiscal, art. 232 alin. (3) Contestaţie în anulare Legea nr. 31/1990, art. 99 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Proprietate mobiliară. Proprietate imobiliară. Proprietate funciară Constituţia Europei Arabi Sec. 16 Infracţiuni contra demnităţii Legea nr. 31/1990, art. 75 Dialectologie Lichidare Legea contractelor Geografie. Biografie. Istorie Legea nr. 61/1991, art. 1 alin. (1) pct.1 Argumentaţie Contracte M. Of. nr. 694 din 15.10.2009 Sancţiunea nulităţii Publicaţii universitare Acţiune în revendicare Piaţă de capital Teză postdoctorală Drept comercial Conflict negativ Ştiinţe juridice Uniunea Europeană Expertiza medico-legală, mărturia experţilor M. Of. nr. 379 din 31 mai 2011 Insultă Certificat de atestare a dreptului de proprietate Tehnică criminalistică Blocaj financiar Curtea Federală a Canadei Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Legea nr. 21/1991, art. 5 Drept internaţional public Acte şi fapte juridice în general Concepţia dreptului civil român asupra nulităţii Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Contabilitate Teste - concursuri Excepţia de neconstituţionalitate Documente legislative. Surse legislative şi juridice Legislaţie europeană Act constatator Rechizitoriu Filosofie. Psihologie Obligaţii de întreţinere. Pensie alimentară Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Expertiză grafică Persecuţii politice Aspecte fundamentale de drept public şi privat francez Consecinţele vătămării Despăgubire Succesiune Legea nr. 31/1990, art. 55 Funcţionar cu atribuţii de control Suspendarea executării Drept internaţional privat Limbajul juridic al limbii engleze Regim juridic Sancţiuni contravenţionale Decretul nr. 31/1954, art. 35 alin. (2)-(3) Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Calitate procesuală activă Preempţiunea convenţională Conflict de competenţă Sec. 18 Codul de procedură civilă, art. 372 Cunoaşterea practică a limbii Informaţie bancară Executor Protecţie socială Ştiinţe auxiliare ale dreptului Codul fiscal, art. 42 alin. (1)-(2) Contract de prestări servicii Controlul economiei. Conducerea economiei Drepturi băneşti Tendinţe în teoria dreptului. Şcoli, doctrine ale dreptului. Filosofia dreptului. Teoria statului şi a dreptului Legea nr. 78/2000, art. 11 alin. (1) Consimţământul persoanei condamnate Incompatibilitate Probleme de drept Competenţa instanţelor de judecată Imobile înstrăinate legal Sporuri aplicate Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Muncă Privatizare Legea nr. 85/2006, art. 147 Lucrări ştiinţifice universitare Legislaţie românească Drept constituţional Istorie Codul de procedură penală, art. 494 Legea nr. 8/1996, art. 132 Literatură populară Adopţiune Creanţe bugetare H.G. nr. 834/1991 Sexualitate Istoria Moldovei Plângere împotriva ordonanţei procurorului Autorizaţie de construire Dreptul de retrocedare Petiţia de ereditare Lingvistică şi limbi Economie socialistă Apel incident Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate Controlul constituţionalităţiilor legilor Căi de atac Infracţiuni împotriva moralităţii şi familiei Culegeri colective Dreptul proprietăţii intelectuale Stare civilă Organizaţii internaţionale Legea nr. 140/1996 Prezentări istorice în sens strict Comerţ Situaţia intervenientului în interes propriu Testament autentic Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Adopţie Legislaţia muncii Dreptul societăţilor Urmărire penală Sancţionare Acţiune în constatare Relaţii între sexe Legea nr. 554/2004, art. 4 Protecţia familiei Societate cooperativă Ştiinţe naturale Ucidere din culpă Tentativă Istoria României Faptă ilicită Distrugerea bunului furat O.U.G. nr. 95/2003, art. 6 Drept internaţional Părăsirea locului accidentului Efectele exproprierii Curtea Constituţională Protecţie Funcţionari publici Creanţe Legea nr. 31/1996, art. 117 alin. (3) M. Of. nr. 217 din 7.04.2010 Codul de procedură civilă, art. 111 Legea nr. 129/1992, art. 2 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri Sisteme cooperative Legea nr. 571/2003, art. 200 alin. (1) lit. g) Legea nr. 302/2004, art. 118 Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i)
Vă rugăm să schimbaţi parola