Biblioteca Universității din Pitești

Structura fizică a materiei

Subiect Tematic: Structura fizică a materiei
Lucrări: 450 lucrari in 450 publicatii in 5 limbi
Bazele teoretice ale fiabilităţii de: Cătuneanu, Vasile M.; Mihalache, Adrian (Text tipărit)
Fizica fotonucleară şi betatronul ca sursă de radiaţii de: Baciu, George, fizician; Barb, Dănilă (Text tipărit)
Rezonanţa magnetică în compuşi cu uraniu de: Ursu, Ioan (1928-2007) (Text tipărit)
Îndrumări metodice pentru disciplinele : Rezistenţa materialelor. Organe de maşini şi mecanisme de: Popovici, Mircea Mihail; Gheorghiu, Alexandru, institutor (Text tipărit)
Calitatea şi fiabilitatea produselor de: Baron, Tudor (Text tipărit)
Acceleratoare de particule de: Baciu, George, fizician (Text tipărit)
Teoria structurală a proprietăţilor metalelor de: Matei, Gheorghe, inginer (Text tipărit)
Elemente de teoria nucleului. Baze matematice şi modele nucleare de: Brânduş, Ioan; Iosifescu, Mircea; Săndulescu, Aurel; Corciovei, Aretin (1930-1992) (Text tipărit)
Elemente de fizică nucleară şi termonucleară de: Martin, T., inginer fizician; Fingherman, A. (Text tipărit)
Subiecte
Programe de calculatoare. Software Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Ştiinţe medicale. Medicină Programare de calculatoare. Software Îndrumar de laborator Compoziţie chimică. Structură. Izotopi etc. Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Industrie minieră Sistemul solar Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Aparate cu raze X. Tuburi cu raze X Ingineria materialelor Documente ilustrate. Documente grafice Forţe intermoleculare. Frecare Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Nanostructură Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale CONRAD, Wilhelm Documente instruire şi exerciţii practice Mecanica internă a atomului Matematică şi ştiinţe naturale Radioactivitate gamma Fizică teoretică Structura materialelor Spectre în general. Spectre de emisie Tabele cu date tehnice. Tabele de calcul Chimie anorganică Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Documente pentru instruire şi exerciţii practice Rupere. Mecanica ruperii Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Proprietăţi ale nucleilor Vibraţii Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Construcţii civile Rezistenţă Metalurgie Neregularităţi în cristale. Incluziuni. Anomalii. Distorsiune. Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Materiale Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Rezonanţă electronică de spin Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Rezistenţă la solicitări repetate Probabilităţi. Statistică matematică Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Ungere Rezistenţă la solicitări Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Construcţia de maşini Titan Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Mecanică aplicată Mecanisme Plasticitate Rezistenţa materialelor Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Publicaţii periodice Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Organe de maşini în general Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Tehnologia materialelor Căldură. Termodinamică Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Manual universitar Cobalt Inteligenţa artificială Încercarea materialelor Sudură Elasticitate Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Termodinamică. Energetică Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Fizica atomului Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Deformare în general. Deformare plană. Deformare tridimensională. Deformabilitate Ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale Culegere de probleme Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Conducători şi semiconducători în funcţie de material Fizică a moleculelor singulare Analiză chimică Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Chimie industrială Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Producerea presiunii foarte înalte. Presiune ultraînaltă Botanică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Mecanică Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Inginerie tehnologică Separarea izotopilor Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Publicaţii universitare Principii de bază ale fizicii Chimie Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Construcţii civile în general Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Fricţiune Inginerie. Tehnică în general Cărţi în general Materiale metalice după proprietăţile lor generale. Aliaje în general Fizica solidului Particule elementare şi simple (cu număr atomic mai mic de 3 incluzând radiaţii alfa, beta, gama ca particule individuale sau ca radiaţii) Industria automobilelor Neutrino Fizică atomică Cristalografie Carte 1931-1960 Uraniu Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Economia energiei în general Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Uzură Electrotehnică Deformare plastică Calculul deformaţiilor: elastice, plastice Fizica metalelor Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Metale în general Calculul structurilor Nanoparticule Proprietăţi magnetice Minerale lichide şi gazoase Principii fizice ale construcţiei de maşini şi ale tehnologiei mecanice. Aplicaţiile tehnice ale fizicii în general Matematică Documente cu probleme, întrebări Raze X- Röntgen Autoturism Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Fizica corpului solid Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Exploatări miniere specifice, pentru anumite minerale, minereuri, roci Depozitarea fluidelor şi instalaţii de distribuţie. Rezervoare, conducte, ţevi. Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Fizica stării solide Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Chimie fizică Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Biologie. Ştiinţe biologice în general Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Curs universitar Optică Informatică Nuclei Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Prezentări istorice în sens strict Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Structura fizică a materiei Chimie. Cristalografie. Mineralogie Metode Magnetism Defecte de material. Rezistenţă la coroziune Geologie Matematică calculatorie. Analiză numerică Dinamică. Cinetică Culegere de probleme (fizică) Inginerie Fizică Fizică nucleară Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Oppenheimer, Robert Sisteme nanostructurate Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizare şi conducere comercială şi industrială Teză de doctorat
Vă rugăm să schimbaţi parola