Biblioteca Universității din Pitești

Structura fizică a materiei

Subiect Tematic: Structura fizică a materiei
Lucrări: 463 lucrari in 462 publicatii in 5 limbi
Fizica corpului solid : Probleme rezolvate de: Suliţanu, Nicolae; Nicolaescu, I. I.; Burlacu, G.; Păun, I.; Chelaru, L.; Lungu, L.; Belei, C. (Text tipărit)
Termodinamică şi fizică moleculară de: Anghel, Sorin; Stănescu, Constantin, inginer fizician (Multimedia)
Caiet de lucrări de laborator la cursul "Bazele fizicii solidului şi aplicaţii" de: Constantinescu, Cristian; Logofătu, Bogdan; Stefelea, M.; Dolocan, Voicu; Mihai, Vasile, prof. de fizică; Ioanid, A.; Alexandru, Horia V.; Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Fizică; Dafinei, Adrian; Bunget, Ion; Marcu, M.; Brâncuşi, C., inginer fizician; Munteanu, Ion, inginer fizician (Text tipărit)
Wilhelm Conrad Röntgen et l'ère des rayons X de: Nicolle, Jacques (Text tipărit)
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor de: Dobrescu, Radu-Nicolae, inginer (mecanică); Plăiaşu, Adriana-Gabriela; Denape, Jean (Text tipărit)
Retroîmprăştierea fotonilor gamma de: Oncescu, Mircea (Text tipărit)
Ştiinţa materialelor de: Abrudeanu, Mărioara (Text tipărit)
Subiecte
Structura materialelor Probabilităţi. Statistică matematică Încercarea materialelor Dedicaţie şi autograful autorului Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Documente cu probleme, întrebări Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metode Fizică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Vibraţii Conducători şi semiconducători în funcţie de material Fizică a moleculelor singulare Chimie Fizica solidului Calculul deformaţiilor: elastice, plastice Proprietăţi magnetice Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Inginerie Ştiinţe medicale. Medicină Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Organe de maşini în general Biologie. Ştiinţe biologice în general Curs universitar Defecte de material. Rezistenţă la coroziune Compoziţie chimică. Structură. Izotopi etc. Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Teorie cuantică Cobalt Sudură Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Nanoparticule Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Fizica stării solide Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Sisteme nanostructurate Aparate cu raze X. Tuburi cu raze X Chimie anorganică Proprietăţi ale nucleilor Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Plasticitate Tehnologia materialelor Manual universitar Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Principii de bază ale fizicii Împrățtiere Atomi și molecule Geologie Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Sistemul solar Radioactivitate gamma Tabele cu date tehnice. Tabele de calcul Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Rezistenţă la solicitări Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Neutrino Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Îndrumar de laborator Fizică teoretică Construcţii civile Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Publicaţii periodice Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Fizică atomică Metale în general Calculul structurilor Fizica corpului solid Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Organizare şi conducere comercială şi industrială Neregularităţi în cristale. Incluziuni. Anomalii. Distorsiune. Materiale Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Fricţiune Autoturism Structura fizică a materiei Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Mecanica internă a atomului Spectre în general. Spectre de emisie Documente pentru instruire şi exerciţii practice Rezistenţă la solicitări repetate Căldură. Termodinamică Culegere de probleme Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Analiză chimică Publicaţii periodice şi seriale Mecanică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Construcţii civile în general Materiale metalice după proprietăţile lor generale. Aliaje în general Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Fizica metalelor Exploatări miniere specifice, pentru anumite minerale, minereuri, roci Depozitarea fluidelor şi instalaţii de distribuţie. Rezervoare, conducte, ţevi. Chimie fizică Optică Divizare foto Programare de calculatoare. Software Documente ilustrate. Documente grafice Nanostructură Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Rezonanţă electronică de spin Titan Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Inteligenţa artificială Separarea izotopilor Cristalografie Carte 1931-1960 Publicații EUP Principii fizice ale construcţiei de maşini şi ale tehnologiei mecanice. Aplicaţiile tehnice ale fizicii în general Matematică Publicații digitale Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Documente instruire şi exerciţii practice Ungere Mecanisme Elasticitate Termodinamică. Energetică Iradiere (studiul materialelor) Deformare plastică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Programe de calculatoare. Software Industrie minieră Matematică şi ştiinţe naturale Electroni Mecanică aplicată Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Fizica atomului Ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale Chimie industrială Inginerie tehnologică Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Industria automobilelor Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Lucrări ştiinţifice universitare Informatică Dinamică. Cinetică Culegere de probleme (fizică) Forţe intermoleculare. Frecare Rupere. Mecanica ruperii Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Rezistenţa materialelor Particule elementare şi simple (cu număr atomic mai mic de 3 incluzând radiaţii alfa, beta, gama ca particule individuale sau ca radiaţii) Minerale lichide şi gazoase Nuclei Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Fizică nucleară Oppenheimer, Robert Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Botanică Uzură Electrotehnică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Magnetism Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Rezistenţă Metalurgie Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Deformare în general. Deformare plană. Deformare tridimensională. Deformabilitate Producerea presiunii foarte înalte. Presiune ultraînaltă Inginerie. Tehnică în general Cărţi în general Uraniu Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Chimie. Cristalografie. Mineralogie Ingineria materialelor Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Construcţia de maşini Publicaţii universitare Economia energiei în general Raze X- Röntgen Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Electronică Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Prezentări istorice în sens strict Reacții foto-nucleare Matematică calculatorie. Analiză numerică Teză de doctorat
Vă rugăm să schimbaţi parola