Biblioteca Universității din Pitești

Teză de doctorat

Subiect Tematic: Teză de doctorat
Lucrări: 1433 lucrari in 1439 publicatii in 6 limbi
Anton Holban : Contribuţii la dezvoltarea prozei analitice româneşti : Teză de doctorat de: Franga, Mihaela-Cristina; Universitatea din Piteşti. Facultatea de Litere, Catedra Limbi Străine Aplicate (Text tipărit)
Dimensiuni lingvistice, stilistice şi pragmatice în discursul dramatic la Ion Luca Caragiale : Teză de doctorat de: Moldovan, Anda-Elena; Universitatea din Piteşti. Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte - Şcoala Doctorală de Filologie (Text tipărit)
Dezvoltarea capacităţii coordinative în jocul de baschet la debutanţi : Teză de doctorat de: Cătănescu, Cornel; Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului (Text tipărit)
Subiecte
Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Hochei pe gheaţă Transformare martensitică Circuite electrice Biologie aplicată în general Instalaţii industriale Seismologie. Cutremure Stilistică Pretratare Tensiuni instantanee Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Structuri metalice de tip Shell Model în reţea Nutriţie umană Debitmetre electrotermice Analiză termică Apă-Epurare-Eliminarea compuşilor organici Extracte din fructe de pădure Transport de mărfuri Propagarea vibraţiilor. Procese în câmpul acustic Hidrotehnică agricolă. Lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole Reţele complexe Sociolingvistică. Folosirea limbii Control Tipologia reţelelor sociale Religie. Teologie Producerea substanţelor organice. Produse chimice organice Organe de maşini Limbaj artistic Vibraţii (Mecanică) Calculatoare. Construcţie Arhitectura reţelei Convertoare cu intrare dublă Mesaje motivaționale Tehnologii educaţionale Fenomenologie Probabilităţi. Statistică matematică Eficienţă Acţionări electrice Procesare deşeuri Centrale electrice Consum Motoare Diesel Producţie agricolă Economia energiei Sisteme de educaţie medicală Solvatare Tehnica reactoarelor Vechiul Testament Environment protection Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară Compuşi carbonilici Încercarea materialelor Azoli Injectare Reţele neuronale cu valori complexe Controlul curentului electric Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Comunicare pedagogică Industria automotive Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Reprezentarea datelor Dedicaţie şi autograful autorului Religie Arbori Terasamente de cale ferată Maşini cu inducţie Dezvoltarea armonioasă a corpului Volei Compoziţie, proprietăţi şi calitatea mierii Apă-Epurare-Eliminarea cromului Algoritmi Terapeutică Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Învăţământ gimnazial Vopsele în acoperiri Staţii de transformare Constanţa Recuperarea persoanelor cu dizabilităţi Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Modelare bazată pe reţea Tratarea, evacuarea şi utilizarea apelor reziduale Transport urban Producerea industrială a betonului Deşeuri organice Polimeri biodegradabili Persoane cu handicap Bazine şi lacuri de acumulare Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Fiscalitate Simulare numerică Faţade Sisteme de control Acceleratori de particule Sinteză chimică Sisteme de energii regenerabile Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Reducerea poluării Carbohidraţi Oxidare catalitică Ecuaţii şi sisteme neliniare Lingvistică textuală Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Traumatisme. Răni. Lovituri. Leziuni Sistem informatic Tehnică sanitară Dreptul mediului înconjurător Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Pigmenţi, coloranţi Ingineria distribuţiei Doctrine religioase Cluburi sportive Geografie Sportul românesc Inconfort higrotermic în clădiri istorice Formarea şi dezvoltarea personalităţii Ambalare alimentară Sistem muscular Adsorbţia derivaţilor fenolici pe adsorbanţi Hidrogeneratoare sincrone verticale Convertoare cu intrări multiple Fizică Maşini asincrone Receptoare radio Deşeuri menajere Implant chirurgical Geometria varietăţilor diferenţiale Reţele fără fir Universităţi - Facultăţi de Educaţie Fizică Degradarea cursurilor de apă Nutriţie şi alimentare: metode şi precauţii Simularea comparativă a undelor Sport. Educaţie fizică Efluenţi rezidual industriali Romane Carbon (C) Model neuro-fuzzy adaptiv de predicţie Cereale Reţele de transport a energiei electrice Uleiuri eterice (volatile) Arhitectură Pierderi hidraulice Robotică Riscuri miniere Automobile moderne Recepţia semnalelor Sisteme de antene Stabilitate (hidromecanică) Măsurarea debitului Balistică Experienţe şi observaţii fiziologice Dramaturgie Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Analiza imaginilor medicale Metalurgie feroasă Lipoze. Enzime Tehnologia informaţiei Fenomene de secetă Rezistenţă mecanică Construcţii din lemn Interjecţii Nămol. Prelucrarea nămolului Sisteme automate Roată elastică Substanţe absorbante Produse agroalimentare Handbal de performanţă Fluide magnetice Vibraţii Calcul static Structuri metalice Cabluri din oţel Genunchi Fotbal - performanţă a copiilor Memorie (Informatică) Tratarea suprafeţelor Mecanică fină Energie alternativă Centrale hidroelectrice Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Modelarea maşinilor asincrone Restaurare Profesori universitari Condensator Cuplaje Dialog Aerobic Acoperiri prin pulverizare termică Motoare asincrone trifazate Compuşi ai titanului Managementul activităţilor sportive Clădiri de birou Neurologie. Bolile sistemului nervos Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide Industria construcţiilor Mecanoterapie Botanică sistematică Modele matematice pentru cercetare operaţională Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Contract Calcul variaţional Geodezie Soluţii structurale de extindere Sănătate şi securitate în muncă Sisteme fizice cibernetice Sisteme informatice geografice Instalaţii de înaltă tensiune Integrare europeană Evaluarea performanţei sistemului DOAF Titan Sisteme de conversie a energiilor Celule electrochimice Proiectarea şi construcţia cilindrilor Comerţ electronic Sudare prin presiune Realitate virtuală Pedagogie practică Oţeluri lichide. Turnare. Forjare Utilizarea surselor naturale de energie Aliaje de aluminiu Solicitări de scurtă durată Poluarea surselor de apă Spectrometrie de masă Hardware Neologisme Managementul producţiei Teologie dogmatică Teoria semnalizării Tehnologii mecanice Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Curent continuu (c.c.) Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Coeficienţi termici Oradea, oraşul Industria mortarului de ciment şi a betonului. Elemente de beton Piese miniaturale Sterilizare. Dezinfectare Plumb Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei Procese neliniare Oxid de staniu Bistra, Bazinul Turbine de vânt Filtre de culori Scufundarea în apă fără echipament autonom de respiraţie Spectroscopie Mössbauer Poluanţi organici Exploatări miniere Inteligenţa artificială Modelarea proceselor de control Sisteme de identificare prin radiofrecvenţă Materiale medicale Algoritmi DOA Sudare Prelucrare la rece, deformare Biocombustibili Industria materialelor de construcţii Transmiterea energiei mecanice Terapie prin exerciţii Vehicule cu motor. Inginerie auto. Automobile Oţel inoxidabil Oxidare Mecatronică Defecte. Structuri mecanice Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Microbioreactoare Chimie analitică Curbe în parametrii specifici Generatoare electrice Ferite de cobalt Traffic Optimization Controlul poziţiei braţului robotic în plan/spaţiu Modificarea materialelor polimerice Modelare matematică Hidrologie Maşini cu magnet permanent Conductor Râuri şi fluvii Anatomie umană Inginerie industrială Management organizaţional Erasmus, Desiderius Marea Britanie Analiză electrochimică Peptide. Proteine Forare cu vibraţii Tehnologia mijloacelor de transport Clădiri publice, civile, comerciale, industriale Aluminat de Zinc Chimie Tipuri principale de transformări chimice. Sinteză Carbonatarea betonului Ecuaţii cu derivate parţiale Producerea şi elaborarea oţelului Proiectarea, construcţia maşinilor, instalaţiilor, produselor Educaţie fizică în şcoală Imagini digitale Patologia organelor de locomoţie Reţea internaţională "world-wide-web" Teorii matematice ale mecanicii Glazuri ceramice Comunicare Scrimă Vibropercuţii Presa argeşeană Comandă Diagnostic Activitate antioxidantă Radiaţii infraroşii Generatoare de inducţie Prelucrare electronică de date Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Activare ultrasonică Internet Conducerea proceselor Calitate Stimulare pe calculator Mecanică statistică Medicamente după acţiunea lor principală Semnături one-time Sport de vârf Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Implant ortopedic Oţeluri în zguri Fiabilitatea cablurilor Prevenirea poluării fonice Exerciții poliometrice Biomasă Radiotehnică Fiabilitate Convertoare statice Terasamente. Solicitări. Consolidare Elemente care preiau sarcini biaxiale Caracterizarea morfologică a compuşilor cu CuCrO2 Managementul calităţii aerului Sistem nervos Preparate farmaceutice Mediul înconjurător Inteligenţă artificială în sisteme industriale Stabilizare - consolidare Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Ingineria traficului Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Consum real Turbine hidraulice Produse farmaceutice Procedee de oxidare electrochimice Clădiri de locuit Transformator Cu-Zn-Al Proprietăţi magnetice Surse naturale de energie Chimie fiziologică Transmisii cu pană Surse alternative Robotizare inteligentă Limbaj poetic Matematică Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Fotometru solar Optimizarea comunicării Liturgică. Imnuri religioase Poluare Robot industrial SCORBOT-ER III Metodologie Dizabilități intelectuale Combustibili lichizi Electromagnetism Încercare la tracţiune Mişcarea punctului material Gestionarea deşeurilor Roman poliţist Imagistică medicală Penetrarea clorului Sisteme electroenergetice Canoe Psihologie experimentală Indice de similaritate metrică (SSIM) Algoritmi distribuiţi Activităţi preşcolare Optimizarea sistemelor de ambalare Ventilator transversal Agricultură Presă culturală Educaţie. Învăţământ Sporturi nautice Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Metoda combustiei Biochimie Transport Reţele de calculatoare Instalaţii de captare Articulata Hidrobiologie Deşeuri celulozice Euharistică Sisteme optice Electric Machines Monocloramină Programare logică Betoane speciale Aprindere prin comprimare Tehnologie CMOS Alimente vegetale Criptare Apă potabilă Ştiinţa materialelor Sinterizare selectivă cu laser Tehnici de elaborare Mulţimi inteligente Manuscrise Instruire colectivă Modele Markov Risc Inginerie Învăţământ superior Sisteme de prelucrare a informaţiilor Refugiaţi Caracterizarea cartilajelor Cibernetică matematică Scurgeri subterane Vasodilatatoare Estimarea canalelor Centrale eoliene de energie Dezvoltarea forţei fizice Arhitectură de reţea Tehnica muncii intelectuale Măsurarea caracteristicilor higrotermice Criptarea datelor Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Construcţii din beton armat Metode matematice Umanismul Zgomote rutiere Relief Legislaţie de mediu europeană Critică literară. Studii literare Statica solului Apă de consum. Grad de confort Matriţe de injecţie Construcţii rutiere Modelare numerică Management Biopolimeri Gimnastică ritmică Geometrie diferenţială Construcţia de maşini în general Consolidare Rugby Principii ale nutriţiei aplicate la alimentaţia sportivilor Tracţiune integrală Nitrurare în plasmă Zincul ca strat de acoperire, placare Computer vision Chimie organică Aplicaţii utilizate în educaţie Recunoaşterea obiectelor Informatică cuantică Limbaj juridic Geologie şi geofizică aplicată. Cercetări şi prospecţiuni geologice. Interpretarea rezultatelor Caracteristici de radiaţie Rețele ad-hoc Traumatisme Procesarea semnalului Resurse de apă Instalaţii electrice Antene adaptive Furnizori de procese Mecanism de tip centroidal Cluburi sportive private Caraş-Severin, Judeţul Automatică Roboti mobili. Proiectare. Modelare. Simulare Incinerare-Deşeuri-Eliminare Filosofie engleză Limbaj literar Mediul urban Poluare industrială Calitatea semnalelor recepţionate Dedicaţie şi autograf Atribuire aleatoare a cromozomilor Terapia cancerului Combustibili neconvenţionali Lucrări hidrotehnice în general Procese speciale de chimie organică Reţele de distribuţie Drenarea şi îmbunătăţirea solului Întreţinerea şi reparaţia drumurilor Optimizarea comportamentului dinamic Reacţii ele compuşilor anorganici şi organici în general Taxonomie Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Metale şi aliaje cu proprietăţi speciale Instalaţii de alimentare cu apă Teoria mişcării în sport. Motricitate Învăţământ liceal Electroliţi polimerici Poliesteri Instrumente şi aparate pe vehicul Personalitate Limbaj UML Evaluarea riscului Stabilitate Amplificatoare Desorbţie Optimizare Motoare termice Legislaţie de mediu românească Analiza discursului Cavitaţie Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Înot Sport pentru recuperare Podişul Getic Cărbune Reţele neurale Compresia imaginilor Poluarea solului Potenţial energetic Mecanisme Logică matematică Biocataliză Istorie literară Industria îmbrăcămintei, confecţiilor Sport de performanţă Managementul deşeurilor Cadre sportive profesioniste. Profesori de sport. Antrenori. Instructori Poduri din beton armat Industria coloranţilor Teoria bifurcaţiei Piese cu pereţi subţiri Studenţi Construcţii Vedere artificială (Robotică) Transfer radiativ Fântânele-Şag, Arad Cureţi armonici Vertisol Reglarea tensiunii şi frecvenţei Analiză numerică Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Design vestimentar Grupări aminofosfonate Ape minerale Bazine hidrografice Frezare la rece Circuite magnetice echivalente Diagnosticarea defectelor Deşeuri. Eliminare Ergonomie Prelucrarea semnalelor recepţionate Programare orientată pe obiecte Controlul calităţii în linie Turbomaşini Fotopolimeri Durificare cu azot Vâlcea, Judeţul Medicină Modificarea chimică a polimerilor Nămol Ape termale Planificare strategică Tehnici de stocare Analiză static neliniară Turbine tangenţiale Parametri mecanici Heterobenzeni Electronică de Putere Semnale digitale Materii prime pentru paste Electrodinamică Reabilitare integrată Modelling Termocinetică Piese polimerice produse prin injectare Antioxidanţi Combaterea buruienilor Antrenament. Performanţă sportivă. Solicitare Pigmenţi carotenoidici Coloană vertebrală Cadmiu Industria hârtiei Produse naturale Management universitar Motoare Stirling Eficienţă energetică Centrale termosolare Reducerea polării Demografie Aşezări fortificate Poezie Fundaţii (Construcţii) Biomecanică Radar. Radiolocaţie Polizaharide Metode de antrenament Purificarea apei Hidrotehnică Jocuri şi recreere în aer liber Masivul Leaota Programare distribuită Tehnici de optimizare Inginerie seismică Procese de adsorbţie Controlul poluanţilor Conductă pentru apă Învăţământ special Învăţământ primar Aruncări Localizarea zgomotului Suprafeţe ondulate Deformare plastică Reacţii chimice Măsuri contra zgomotului. Combaterea zgomotului Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Prelucrare abrazivă Analiză fractală Tratamente Duplex prin carburare Automobile. Autoturisme Piaţa de energie electrică Ape reziduale de canal. Tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale Sarcini dinamice Electricitate statică. Electrostatică Sudură cu arc şi gaze protectoare Analiză spectral elastică Centrale de energie cu abur Data mining Mobilitate pietonală Dispozitiv cu tuburi paralele Tehnologii industriale Zgomot Mecanica fluidelor Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Materiale speciale Compuşi oxidici Lipire cu metale. Brazare Fiabilitatea autovehiculelor Reţele de senzori Camioane Energie electrică Profesionalism. Sportivi şi cadre profesioniste Industrie agroalimentară Alte substanţe vegetale. Acid humic. Lignină Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Proză Proză românească Încălzire inductivă Arte vizuale Controlul calităţii mediului. Controlul poluării Coroziune cu formare de fisuri. Crăpături datorită coroziunii Maşini electrice de putere mare Agregate din beton reciclat Computers Cilindri de laminor Industria băuturilor Tratamente termice Tratament chimic Compuşi metalici Coduri bidimensionale Fabricarea pastelor fără gluten Mişcare mecanică Maşini pentru curent continuu Biserica Creştină Durabilitate Degradare mecanică Educaţie. Învăţământ. Instruire Tratarea gazelor Excavatoare Energetică Termodinamică Materiale de tip CuM1-xNxO2 Handbal Metode numerice Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Literatură americană Proteze ortopedice Coloranţi din plante Prelucrarea imaginilor digitale Reţele electrice Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale Dioxid de azot Materiale geosintetice Tehnologii de epurare Organizaţii, societăţi Calitatea mediului Radiodifuziune Transformarea energiei electrice Turism Prelucrarea materialelor Compuşi organici - Sinteze Reactori nucleari Studiul materialelor Îndepărtarea fenolilor din apele uzate Epurare Polietilenă Genetică Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Programe de calculatoare. Software Reactoare nucleare de cercetare Solidificarea reziduurilor de ardere Java (Limbaj de programare) Unităţi de prelucrare Produse sintetice de policondensare. Policondensaţi. Rădăcini sintetice. Fibre sintetice, etc. Injecţie mecanică Elearning Energetică electrică Industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizarea vopselurilor, cernelurilor, culorilor etc. Materiale refolosibile Sec. 19 Mecanica solidelor Învăţământ la distanţă Tenis Prelucrarea semnalului din plâns Ingineria construcţiilor în general Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Arcuri elicoidale Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Rugăciune Migraţie Plante medicinale Conducte.Ţevi Clădiri istorice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Funcții olomorfe Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Cauzele inundaţiilor. Regimul ploilor şi cursurile de apă. Natura terenului Boala Parkinson Compuşi bioactivi Sisteme de control în reţea Exerciţii speciale Diagrama fluxului de date Examinare clinică Fotbal (soccer) Aluminiu Date numerice Tixotropie Industrie petrochimică Tehnică Limbaje descriptive Prognoza consumului de energie Protecţia datelor (informatică) Tensiuni (Mecanică) Analiză funcţională Management sportiv Comunicaţii digitale Activităţi sportive Asistarea deciziei medicale Silicaţi sintetici, artificiali. Zeoliţi sintetici Materiale termoelectrice Obţinerea feritelor de cobalt Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Statistică matematică Adaptive Transport Central Systems Informatică medicală Metoda solvotermală Calitatea apei Membre inferioare Hidroenergetică Sisteme electromecanice WC-Co-NiP Vibrogenerator Dioxid de carbon Autoturisme de teren Sisteme informatice - Securitate Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Bibliografii pe subiect Zoologie Aparate şi instrumente optice Teologie practică Strategie managerială Metode de diagnostic Dinamica fluidelor Metode de prognoză Ziaristică. Presă Măsurători Circuite integrate unipolare (CMOS) Convertoare PWM Diplopoda ADN Antrenament de forţă musculară Nevertebrate Procese de turnare continuă Biogaz Limba română Energie regenerabilă Kinetoterapie Coduri Data Matrix Tracţiune Diesel-hidraulică Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Sisteme de păstrare a secretului în comunicaţiile electrice Încercări de rezistenţă Criminalistică Reţele de distribuţie a energiei electrice Frezare Solicitare fizică Genul poetic Procedee şi utilaje metalurgice Bioxid de Carbon Flavonoide Mecanică aplicată Banat, Regiune Implantologie Inimă. Cardiologie Comenzi digitale predictive în curent Dezvoltarea facultăţilor şi simţurilor Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Întreprinderi mici şi mijlocii Sisteme mecanice. Dinamică Sisteme de acţionare electrică Producţie Îmbinarea materialelor Reţele electrice de distribuţie Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Interpolare Modelare pe calculator Mentenanţă Calamităţi Criptanaliză Celulă fotovoltaică Teoria şirurilor de aşteptare Senzor ultrasonic Arhitectură militară Captarea biogazului de depozit Absorbţie Acvifere. Reducerea poluării. Atenuare naturală Zinc Îmbunătăţiri funciare Deşeuri industriale Cobalt Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Clustering Lingvistica textului. Analiza discursului Sudură Şcoli, institute Inginerie mecanică Nanofluide Utilizarea altor surse de energie. Energie reziduală. Recuperarea şi regenerarea energiei Sinteză hidrotermală a oxizilor Industrie alimentară Incinerare în masă Diateză Anioni Alimentare cu apă Schemă de distribuţie a datelor Fizica atomului Produse sintetice de polimerizare Citologie Exerciţii de gimnastică ritmică Morfologie Metode de învăţare şi instruire Compuşi chimici Oncologie Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Sisteme de comunicaţii Inginerie. Tehnică Energia mediului Termometrie Oxidare electrochimică Termocentrale. Lignit Chimie industrială Transportul petrolului Stres oxidativ Lucrări hidrotehnice Fotocataliză Mecanica şi dinamica autovehiculelor Teze. Dizertaţii Inginerie tehnologică Miere Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Metode de predare şi instruire Prelucrare la rece Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Dezvoltarea algoritmilor de calcul Acizi carboxilici Prelucrare date Aplicaţii cu avatari Electrotermie Încălcarea legilor fiscale Fenomene antropice Dispozitive de prelucrare Prepararea medicamentelor Biometale Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Contact/impact/sol Degete Instalaţii în construcţii Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Comunicare online Literatură latină Prelucrarea semnalelor Manipularea datelor Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Protecţia muncii. Securitatea muncii Industria automobilelor Relaţii prin contract direct Poluarea atmosferei Surse de energie Instalaţie de captare a CO2(dioxid de carbon) Sistemul osos, locomotor şi tegumentar. Schelet. Muşchi. Piele Sisteme informatice Oase Metale tratate termic Polimerizare enzimatică Inundaţii Limbaje profesionale Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Metoda Monte Carlo Retorică Biografii Semnal nestaţionar Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Energii regenerabile Management industrial Precipitaţii Sec. 18 Transport aerian Medicină clinică Predicţia presiunii Educaţie fizică Proteză gleznă Nanoparticule Bibliografie. Cataloage Jocuri pe gheaţă Locomotive electrice Cercetări operaţionale Unităţi aritmetice Instalaţii şi echipamente de protecţie şi siguranţă pentru persoane Chimie experimentală Grafologie Sisteme de e-Learning Microelemente Incineratoare Sisteme de aliaje Protecţia reţelelor de joasă tensiune Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Lagăre de rostogolire. Rulmenţi în general Imitarea numerică a sistemelor. Simulare Procese de ardere a cărbunelui Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Motoare sincrone Mixturi asfaltice Biblioteconomie Amortizare Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Istorie Gimnastică medicală, curativă. Terapie prin exerciţii Structuri sudate Inginerie biomedicală Lentile Fresnel Aplicaţii ale acusticii Programare orientată pe evenimente Energie nucleară Energie mecanică Sisteme Fuzzy Energie solară Tehnică literară Metoda circuitelor magnetice Plăci dedicate Raspberry Sinteză în general Substanţe chimice. Reactivi Tehnologie mecanică Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii Gaze naturale Deşeuri din construcţii şi demolarea construcţiilor Metale tranziţionale Chimie de preparare Informatică Hidrodinamică Limbaj politic Coroziune (rezistenţa materialelor) Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Deşeuri cauciuc Dispozitive de fabricare Sudare cu element activ rotitor Sociolingvistică Tehnici de reabilitare Antrenament de control neuromuscular Tulburări metabolice Centrale pe cărbune Activitate musculară Arta sau tehnica exprimării orale Control automat Mecanisme cu bare Perturbaţii datorate zgomotelor Randament Electrozi pe bază de carbon Schimb de ioni Teatru Date Reţele de alimentare cu energie electrică Pregătirea şi depozitarea produselor agricole Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Siderurgie Structuri şi algoritmi de reglare automată Autograful autorului Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale Hidrodinamica râurilor Ştiinţă nucleară aplicată Sport pentru sănătate Prelucrarea informaţiei Programă şcolară Logica Fuzzy (Matematică) Polimeri Informatică aplicată Microdebitmetre Pompă centrifugă Dinamică economică Sisteme eoliene Sisteme de frânare Sisteme ale mecanicii analitice Motoare cu inducţie Coloranţi, pigmenţi, vopsele în acoperiri. Nanocompozite magnetice. Polimeri funcţionalizaţi Actuatori Arhitectură de sistem (informatică) Securitate Coloană vertebrală. Modelare. Simulare Prelucrare prin eroziune Arme de foc Ecuaţii şi sisteme liniare Masivul Buila-Vânturariţa Fotbal Fertilizări şi amelioratori Motricitate Oţel aliat Microelectronică Electronics Metode de obţinere a materialelor Poluare urbană Algoritmi de estimare Reţele neuronale Simularea curgerii fluidului Baschet Radiaţii electromagnetice Simulare Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Tracţiune Schi Sistem DOAF Persoane cu deficienţe de vedere Reactivi Zirconiu Măsuri de siguranţă Metode experimentale Poduri din Banat Materiale compozite Esteri Ape curgătoare de suprafaţă Conductivitate termică Matriţe Manipulatoare Construcţii speciale Circulaţie rutieră Canale radio Literatură spaniolă Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Zincare. Galvanizare Niveluri de temperaturi Procedee metalurgice Reţele neuronale Clifford Învățarea deprinderilor motrice Reţele neuro-fuzzy Linii electrice aeriene Tensiune trifazate Procese nestaţionare Asistenţa medicală electronică Peşti Chimie anorganică Scanare Diagnoza hidrogeneratoarelor Translare. Alunecare Metoda Taguchi Procese industriale Membrul superior uman Rupere. Mecanica ruperii Analiza semnalelor Empirism Electroenergetică Instrumente şi dispozitive de diagnostic, de măsură, de încercări şi de înregistrare Metoda elementului finit Gimnastică medicală Autovehicule rutiere Degradări ale construcţiilor Structuri orientate spre programe Combustibili Produse chimice Algoritmul Local Binary Pattern Turbo-coduri Telecomunicaţii Industria pielăriei Sisteme informatice distribuite Senzori Politică Simulări numerice Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Convertor buck Nanotehnologie Chimie de preparare şi experimentală Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Componente electronice Canotaj Rezistori electrici Absorbţia de CO2(dioxid de carbon) din gaze de ardere Sisteme de achiziţie date Maşini sincrone 2003-2005 Îmbinări rigla-stâlp sudate Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice Femei-scriitori Securitatea informației Studii literare. Critică literară Încercări mecanice Pedologie Argeş, Judeţul Analiză statistică Industria petrolului Folclor propriu-zis Coeficient de frecare Modele de simulare bazate pe PsoC Coordonare psihofizică Sudură cu laser Rezistenţa materialelor Roboţi mobili Obiective de mediu Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Compuşi izociclici Materiale biocompatibile Sisteme de control inteligent Injectarea materialelor plastice polimerice Scurgeri hidrologice Chimia apei Metode neconvenţionale Geomorfologie Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Frecvenţa stabilităţii Sisteme tehnice de asistare Bihor, Judeţul Teologie Sisteme lianiare de antene Materiale şi utilaje medicale Incinte de fundare Generalizări ale reţelelor neuronale Clifford Istorie bizantină Literatură română Distrugerea naturii Dioxid de titan Fizioterapie Sisteme multimedia Transmisii mecanice Investiţii Energie hidraulică Lanţuri Markov Procese sociale Climatul interior Cursa cu garduri Ciment Portland Bibliologie Cultură. Civilizaţie. Progres Optimizarea managementului Finanţe publice. Bănci. Bani Poduri uşoare Paste din orez Arhitectura calculatoarelor Beton Angrenaje Terapie fizică Circuite de prelucrare Reabilitare structurală Interpolare generalizată Îmbunătățirea confortului la autoturisme Teoria traducerii Convertoare de putere C.C-C.A Analiză Disipare mecanică Analiza structurală a soluţiilor Sisteme expert Imagini celulare Turism. Alpinism Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Condiţie fizică Nitrurare Studii literare Clădiri cu valoare de monument Modele dinamice liniarizate local Insecte dăunătoare pădurilor Protecţia drepturilor de autor Cuptor cu arc electric Termografie medicală Adoptarea soluţiilor de reabilitare Evoluţii pe termen lung a GPP Dioxid de sulf Distribuţia şi reglarea energiei electrice Optimizare (Tehnică) Algoritmi criptografici Linii de comunicare ale calculatoarelor Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Simbolism-poezie Enzimologie Hidrologie subterană Performanţă sportivă Biochimie medicală Stent. Vase coronariene Materiale-Fisurare Autovehicule de marfă Sudabilitate Convertoare electrice Identitate Securitate informatică Pădure Magneţi permanenţi Topografie Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Imagini geospaţiale Jocuri cu mingea Matematică aplicată în alte domenii Literatură patristică Educaţie Coroziune Tuburi Bayonet Familia Compositae Pile de combustie Oţel Matlab (Limbaj de programare) Programe de calculatoare Tehnică în general Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor Injectoare Material plastic Sociologie Insecticide Implementări în LabVIEW Fundaţii Compuşi heterociclici cu azot Exerciţii fizice Electrotehnică. Tehnologie mecanică Educaţie fizică în şcoala primară Poluarea hidrosferei Program ASpen Plus Fractali și măsuri fractale Contoare de consum. Aparate industriale de măsură. Debitmetre. Măsurarea cantităţilor Carpaţii Meridionali Sudură electrică Anatomie Calitatea aerului Pirazoli Analiză dinamică Interoperabilitatea sistemelor de informare medicală Autovehicule Baze sportive Tratarea apei România Ontologii educaţionale Regimuri staţionare Managementul firmei Ultrasunete Canale de comunicare Cutii de viteze Tehnică nucleară Materiale catalitice Poduri din zidărie Teologie pastorală Specificaţii formale Istorie românească Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Myriapoda Sporturi de iarnă Presa românească interbelică Ape freatice Inginerie software Vâlsan, Râul Electrochimie Scule cremalieră Coloranţi Sisteme în paralel Expresie cinematică Industrial Robots Sistem cardiovascular Automatizare Pigmenţi metalici Căi ferate Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Conservare prin uscare. Deshidratarea alimentelor. Uscare prin congelare Procese speciale Detectoare fotoconductive Prelucrarea imaginilor video Oxizi cu structură delafossitică Aplicaţii industriale Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Metode de construcţie Probabilitate Vâscozitate Automobile Geologie Sporturi de luptă şi autoapărare orientale (asiatice). Arte marţiale Autograf şi dedicaţie Calcul distribuit Categorii gramaticale Poduri Membre inferioare. Picioare Turbine eoliene Fizică nucleară Spaţiu Köthe-Bochner Hidrologie aplicată Securitate digitală Psihologia sportului Teoria sistemelor Oxid de fier Camere stereo Modelarea transmisiei prin reţele Sisteme de calcul în timp real Modele UML Muniţie Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Povestiri fantastice, supranaturale, macabre Matrice metalică Hidrogenul drept combustibil E-learning Calculatoare. Programare Algebră Caiac Geotectonică. Tectonica plăcilor Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Eroziune cavitaţională Tehnologia sudării Vehicule rutiere Activitate şcolară Pigmenţi luminescenţi Gramatica limbii române Gramatică Nanocompozite de tip CORE/Shell Managementul centralei virtuale Handicap auditiv Supratensiune Mecanica ruperii Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Tehnologia de fabricaţie Sarcini statice permanente Cunoaştere inteligentă Centrale electrice virtuale Motoare electrice Hidrogeologie Scurgeri Recipiente sub presiune Tipare şi modele de croit şi măsurat Protecţia mediului Instalaţii Radioactivitate gamma Algoritmi de prelucrarea datelor Îmbunătăţirea solului Staţii de captare a vântului Resurse de energie Învăţământ electronic Tratamente termochimice Fenomene hidrotermale Managementul calităţii Control ecologic Modele de optimizare Baraje (Hidrotehnică) Unde radio Tehnologii web Sport Oxizi Sisteme virtualizate Consum de combustibil Tactică Resurse umane Regimuri dinamice Standarde de calitate Medicamente antiinflamatoare Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Rezistenţă la coroziune Rezistenţă la oboseală a structurilor Microsisteme termice Leguminosae (Legume) Lingvistică Senzori piezoelectrici Centrale termice Poluarea aerului Mişcare fizică Generatoare sincrone Sistemul locomotor Roboţi industriali Drumuri Limbaje de programare Sudare cu arc electric Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Interacţiuni bazate pe toleranţă Plăci de dezvoltare cu FPGA Metode fizico-chimice de analiză (altele decât metodele optice) Comunicaţii Conservare Aliaje feromagnetice Medicină sportivă Tehnica controlului automat. Tehnologie inteligentă. Include: Sisteme de control. Echipamente de control. Tehnologie cibernetică şi automatică Articole sportive Argou Coloane Vehicule rutiere şi de teren Instalaţii pentru comunicaţii prin calculatoare Curent alternativ (c.a.) Matlab Simulink Materiale polimerice Metodologia sportului Sisteme de ventilare Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Sisteme mecatronice Metode de simulare Dispozitive de reproducere a formei, modelului Organizare comercială Timişoara Cupru (Cu) Radiocomunicaţii Energetică. Reţele neuronale artificiale 1974-1976 Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Termen de valabilitate Motoare asincrone Informare-documentare Judo Personalităţi Consolidarea terenurilor Sinteză chimică organică Frecare Apnee Fosfaţi Membre artificiale Reţele de telecomunicaţii Materiale polimerizate. Polimeri Aplicaţii care transmit mesaje Dispozitive de achiziţie a datelor Articulaţia şoldului Controlul calităţii mediului Cinematică aplicată Urolitiază Servicii externalizate Industria de automobile Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Operatori integrali Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Botanică Avatar animat/video Perturbaţii electrice Proprietăţi mecanice Robot mobil păşitor. Simulare Reţele informatice Planificare rurală. Dezvoltare rurală Reabilitare (construcţii) Tixoformare Biologie Simulare pe calculator Procese catodice Construcţii din oţel Hidraulică Antrenament de echipă Reţeaua Internet Drept comunitar Soluţie apoasă de monoetanolamină Mercur Antrenament sportiv Mediul biologic Mişcare, exerciţii de coordonare Reologie. Curgerea lichidelor Copii cu dizabilităţi Răspunderea civilă, penală şi administrativă Dispozitive de treierat Urbanism Reţele wireless Materiale magnetice Convertizoare Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Proiectarea şi construcţia motoarelor cu ardere internă Solicitări dinamice Materiale avansate Rolul şi sarcinile portalului Inteligenţă artificială Unităţi şi baze de antrenament Diguri, baraje, terasamente Educaţie fizică şi sport Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Balneoterapie. Tratamente cu apă Limba engleză Optimizare matematică Uzură Tehnici pentru grafica pe calculator Încălzire electrică Electrotehnică Detectare de impurităţi Elice navale. Cavitaţie Sănătate şi igienă personală Protocoale de comunicaţii Industria materialelor plastice Strategii de dezvoltare Electromecanică Confort interior în clădiri Bazalt Curent electric Cuptoare şi aparate cu inducţie Tipuri de sisteme de control Schelet şi sistemul muscular Oxid de zinc Scriere de mână Detectare electrochimică Fraude financiar-contabile Comandă automată Gestiune integrată Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Timpan. Membrană timpanică Android Trafic Elemente tehnice CAD proiectare asistată de Tehnica Reverse engineering Geometrie Oţel în general Insecte Biomateriale Obţinere Locuinţe colective Analiza apei Complex Network Analysis Vibraţii mecanice. Acustică Suspensie Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Pregătire fizică Funcţii de variabilă complexă Prelucrare plastică Energia vântului Codificare secretă Compuşi naturali Membre superioare Stabilitate dinamică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Tehnici de căutare Conversie în energie electrică Reciclarea deşeurilor Soluţii solide Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Geodinamică Kaplan Sisteme de încălzire Algoritmi evoluţionişti Sisteme de ambalare Baraje Deşeuri Neurologie Power engineering Amenajări hidrotehnice Astronomie. Geodezie Sintaxă Mortare uscate Sisteme şi dispozitive de control ale calităţii mediului Magnetism Doamnei, Râul Şlefuire Sudură. Construcţii sudate Ştiinţa mediului înconjurător Materiale bioplastice (biopolimeri) Educaţie. Cercetare Roman psihologic Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Coloana vertebrală. Şira spinării (oasele spatelui) Aplicaţii semantic WEB Termotehnică Compuşi cu carbon Funcţii B-spline Diagnostic medical postnatal Actorie Biblia Cercetare ştiinţifică Fibră de sticlă Roţi de ghidare Materiale nanostructurate Marketing Grafică pe calculator Analiză matematică Compuşi aromatici în general. Nuclee benzenice în general Arte marţiale Pulverizatoare Waste management Capacitate psihică Compuşi aciclici cu funcţiuni mixte Turnare. Laminare Audit Oftalmologie Similaritatea reţelelor Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Modelarea difuziei Modelare biomecanică Hidromecanică Combustie Automate Oţel electric (oţel de la cuptor electric) Utilizarea energiei biologice Pompă de acumulare Cavitaţie vibratoare Aplicaţii Software Baze de date multimedia Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Gimnastică Algoritmi paraleli Social sciences Poluarea mediului Gaze arse, de eșapament și tratarea lor Ingineria ţesuturilor Strategii de control Teste psihologice Psihologie Aplicaţii optice Copii supraponderali Valorificarea deşeurilor Dezvoltare durabilă Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Prelucrare digitală Strategie sportivă Conservanţi Uzura automobilelor 1980-1983 Filtrare (Chimie industrială) Semnale Aparate de măsuri pentru fluide (contoare) Repere fragile Teze Spații vectoriale normate Sec. 4 Poduri din lemn Bibliografie Calitatea energiei electrice Bor(B) Matematică calculatorie Coleoptera. Gândaci Atletism Învăţământ preuniversitar Dispozitiv de difuziune Inginerie chimică Iris Managementul motorului diesel Aliaje Sisteme de conversie a energiei vântului Calcule de rezistenţă Construcţii civile Comunicare de masă Matrici polimere pe bază de copolimeri Convertoare Cercetare operaţională Rezistenţă Infrastructură feroviară Metalurgie Grinzi din beton armat Tehnologie chimică Bronzuri. Proprietăţi mecanice Recuperarea zincului Manechin Stabilitate statică Comunicare pe reţele Sport competiţional Farmacologie Polimeri. Cauciuc sintetic Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Benzidină Argeş, Râul Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Călire Militari Sporturi aeronautice Ultrasonografie abdominală Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Procesare de imagini Prevenţie medicală Local Binary Compressed (LBC) Maşini agricole Maşini şi aparate electrice Protecţia mediului înconjurător Optimizare globală Aliaje de Aluminiu SO83 Ecosisteme Patinaj viteză Prelucrarea numerică a semnalelor Limbaje specifice de programare Modelare Sisteme distribuite Antenă parabolică Structură organizatorică Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Muntenia Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Aeromodelism Dispozitive criptografice Politică fiscală Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Gol de tensiune Lumbricide Estimarea direcţiilor de sosire Sudură cu electrozi Injectare de combustibil de aprindere Robusteţe Roboţi Metode de calcul Dezvoltaea microstructurii în sudare Braşov, Oraşul Transmisii armonice Dispozitive de siguranţă şi protecţie Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Fertilizatori şi amelioratori Chimie-fizică Mecanisme de precizie Mecanisme cu came Tratament termic Maşină asincronă cu motor în colivie Tensiune electrică Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Ecologie Muzică bisericească Dinamică. Cinematică Structuri de date Îmbunătăţirea funcţionării Reformă fiscală Analiza modelării undelor Emergenţa reţelelor sociale Fructe Sisteme Servoing Materiale celulare Structuri de control în reţea Mecanică teoretică în general Flux termic Pulsaţii de presiune Retorica vorbirii Mecanisme hidraulice Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Sateliţi de transmisie Motoare cu ardere internă Limbaje de programare pentru inteligenţă artificială Controlul circulaţiei Hidrotehnică agricolă Sisteme electrice Algoritmi genetici Apă-Epurare Consolidarea structurală Analiza plânsului Oxizi metalici Reţele neuronale artificiale Încercări dinamice Sisteme dinamice Sănătate şi igienă publică Memorie şi învăţare Mass-Media Oscilatoare Prelucrarea imaginilor Plânsul nou-născutului Gorj, Judeţul Teme literare Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Dispozitive electronice Inginerie. Tehnică în general Turbine Pelton Mercaptani Tribologie Literatură Schimbătoare de căldura Conversia căldurii reziduale Funcţii analitice Biocarburanţi Persoane de vârstă mijlocie Fizică atomică Analiza reţelelor sociale Adsorbţie Esteri etilici Boli organice ale sistemului nervos Forţe internaţionale, supranaţionale. Forţe ONU de menţinere a păcii Prelucrarea tablei Sistemul cardiovascular Locuinţe colective urbane Transformări Fourier Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă Aparate de supraveghere şi control a instalaţiilor nucleare Oţel pentru piese turnate Comunicaţii mobile Medical Informatics Îmbogăţirea solului Jocuri sportive Metoda elementelor finite extinse(MEFX) Protecţia datelor Depozitarea deşeurilor Distrugerea şi evacuarea deşeurilor Ordine şi comunităţi religioase. Ordine călugăreşti. Viaţa monastică. Inclusiv: Călugări. Călugăriţe. Monahism. Schit. Mănăstiri. Abaţii Algoritmi de învăţare Interacţiunea fluid structură Sticlă celulară Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Reducerea riscului de poluare Controlul zgomotului Organizarea telecomunicaţiilor Motoare cu aprindere prin scânteie Injecţia materialelor biocompozite Fizica corpului solid Avangardism Meteorologie Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Analiză structurală Testare automată Raportul conversiei la tensiuni mari Captatoare solare Literatură franceză Electronică şi telecomunicaţii Capacitate de coordonare psihofizică Management logistic Reţele neuronale (Informatică) Locuinţe din panouri mari prefabricate Reutilizarea betonului Calcul operaţional Tehnologii chimice. Industrii chimice înrudite Aliaje metalice amorfe Aditivi de fabricaţie Spectroscopie Raman Biometrie Sec. 17-18 Calitatea producţiei Ecuaţii diferenţiale speciale Geotehnică. Mecanica solului. Lucrări terasiere. Lucrări pe terenuri îngheţate Termografie Tehnici de formarea fascicolului Soluri Metode de evaluare Materiale cu proprietăţi termoelectrice Educaţie prin studiul şi observarea naturii Sisteme inteligente de transport Educaţia adulţilor Economie Formarea identităţii la adolescenţi Role planetare Solicitări statice Dinamica solului Compuşi organici Ciocnirea corpurilor Coeficienţi fluidodinamici Reţele axiale reversibile Maşini magneto-electrice Lubrifianţi Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Transfer de căldură Sinterizare Algoritmi matematici Osii Dispozitive de încălzire solară. Alte aparate de transfer al căldurii sau de înmagazinare Chimie. Cristalografie. Mineralogie Schelet. Muşchi Consolidarea construcţiilor Prelucrarea oţelului Structurti "dual-steel" Material rulant Echipament electric Tehnica transmiterii imaginii Probleme geometrice Scheme de acces multiplu în LTE Inginerie civilă Sol argilos Limbaje de programare (Software) Combustibili naturali Tehnica programării (software engineering) Dozimetrie Forme particulare ale precipitaţiilor Biserica Coptă Arhitectura locuinţelor Coloranţi ceramici Logică multivalentă Modelul variaţiei presiunii Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Sisteme de acţionare Convertizoare electrice Nanomateriale cu proprietăţi magnetice Ecuaţii diferenţiale Beton armat Gospodărirea apelor Strategie Modelare hidraulică Volei de performanţă Întreţinere şi control Diagnoze pe termen scurt Instrumente informatice Confort ambiental Senzori optici Tehnologii informaţionale Ingineria materialelor Poluarea apei Ceramică Silvicultură Radiolocaţie Coloranţi sintetici Procese fizico-chimice Circuite integrate Producerea şi conservarea alimentelor Poluanţi Apa Antrenament şi Forţă Rata de absorbţie a CO2(dioxid de carbon) Psihomotricitate Teoria măsurii și integrării Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Literatură de călătorie Extindere orizontală a apartamentelor Inginerie electrică Proteză pentru articulaţia cotului Tracţiune feroviară Stabilitate chimică. Stabilitate hidrolitică Universităţi Tehnologie clinică. Ligamente, tendoane, genunchi Convertoare de C.C-C.C hibride bidirecţionale Stimulente pentru plante Rinichi. Nefropatii. Boli renale Siguranţă în exploatare Etică. Filosofie practică Monitorizarea poluării fonice Modelare. Simulare Navigaţie Supraalimentaţie Circuite logice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Forţă fizică Modele statistice Metale carburate Productivitate Amplificare cu laser Debit de curgere Polimerizare Traducere literară, stilistică Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Structuri rutiere Materiale plastice compozite Rezistenţa construcţiilor Materiale Cloramine Boli organice cerebrale Ingineria sistemelor Integrala Fourier Maşini electrice Invertoare, modelare, simulare Sisteme de gestiune a bazelor de date Construcţia de maşini Filosofie Câmpul magnetic Semnale radio Verbe coreene de mişcare Îmbunătăţirea recepţiei Limbaje de programare pentru calculator Dietetică Sudare MIG-MAG Matematică aplicată Echipament pentu sport Alimentare electrică Modele matematice Sisteme CAD-CAM Viaţă religioasă Universitatea de Medicină şi Farmacie - Bucureşti Rezistenţă la solicitări mecanice Gestionarea datelor Strategie energetică Cadastru 2000 Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Limbaje descriptive de maşină (HDL) Geotehnică Catastrofe naturale Structura calculatoarelor Selecţie profesională Încălzire centrală Cai rutiere Algoritmi pentru prelucrarea simbolurilor Sisteme decizionale Cupole metalice. Analiză static liniară Sistem optic Proprietăţi metalurgice Microelectronică. Circuite integrate Ambalare şi utilaje de ambalat Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Convertor boost Optimizarea sistemelor de frânare Compuşi cu azot Valorificarea energetică a deşeurilor Nitraţi Biblioteci Colivie simetrică Centrale electrice eoliene Radioactivitatea atmosferei Ştiinţa istoriei Suspensii Transmiterea cadanică Comoţii cerebrale Perturbaţii electromagnetice Reactor Candu 600 Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Ascunderea datelor Construcţii din metale sau aliaje uşoare Zgomot (acustica) Aliaje de titan Hidroxizi dublu stratificaţi Management informaţional Limba italiană Externalizare Material ortopedic. Legături. Articole de cauciuc Scaune. Etanşări Mecanisme de ridicare a apei Managementul serviciilor Metode chimice de analiză Sudare prin frecare Drenare Sporturi de luptă. Sporturi de apărare. Atletică grea. Sporturi de forţă Alunecări de teren Securitatea muncii Calculi reno-urinari Accidente. Riscuri Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Măsurări tridimensionale Teoria sistemelor mari Construcţia calculatoarelor. Hardware Metodologia sportului. Antrenament sportiv. Performanţă sportivă. Solicitare Imagistică prin rezonanţă magnetică Ambalarea mărfurilor Pagube provocate de inundaţii Materiale comerciale Mecanică teoretică Introducerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Ape de suprafaţă Staţii de epurare Aliaje metalice Fricţiune Picioare artificiale Controlul calităţii Luarea probelor de apă şi analiza lor Termografie în infraroșu Tehnică criminalistică Poluanţi atmosferici Analiză prin metode de combustie Educaţie. Instruire Contabilitate Studii de literatură comparată Testarea hidrogeneratoarelor Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Transportul persoanelor Monozaharide Materiale plastice pentru construcţii Enzime hidrolitice Metode de diagnoză Cabluri Motor cu aprindere prin comprimare Modele de evoluţie Doctrine şi curente etice Spume metalice Economia energiei în general Energia atomică şi industria atomică Reţele neuronale(calculatoare) Evaluarea duratei de viaţă a structurilor Exerciţii de sărituri Râul Doamnei Depoluare chimică Sisteme de control a reţelelor locale Criptare(informatică) Tehnica mijloacelor de transport Anilină Motoare cu combustie Banat Convertoare CC-CC Fibraţi vectoriali Proteză dentară Consumuri energetice Scaun de supapă Restabilirea fertilităţii solului Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Lexicologie Mâini Capacitate de efort fizic Programare de calculatoare Sudare cu ultrasunete Autoturism Raze X- Röntgen Inspecție școlară Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Ritm cardiac Date din lumea reală Proteză Controlul calităţii energiei electrice Electronică Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Îngrăşeminte complexe Strat fluidizat Ape reziduale Aliaje refractare Semiologie Eroziune Economia transporturilor Sisteme neliniare Metodă de paralelizare Mesaje în limbajul semnelor Calcul evolutiv Producerea energiei electrice Compuşi heterociclici Capacități coordinative Studii şi metode matematice Lingvistica textului Transportation System and the Infrastructure Instalaţii termice Polimeri (sinteză) Sisteme tehnice Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor Proprietăţi de drenare şi filtrare Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Eroziune electrică Acţionări electrice de curent alternativ Geografie regională Grupări olefinice Varistoare Sănătate în muncă Standarde de comunicaţii Prezentări istorice în sens strict Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Producerea şi conservarea alimentelor solide Metode mecanice Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Irigaţii Paste aglutenice Radiofrecvenţă Cerinţe europene Îmbinare sudată Teoria semnalelor Structura fizică a materiei Maşini de ţesut Mecanica solului Dezinfectarea apei cu argint Maşini hidraulice Matematică calculatorie. Analiză numerică Epistolele apostolilor către Galateni Bega, Bazin hidrografic Tehnici video Concentraţie MEA în soluţie Dinamică socială Aerosoli Sporturi de luptă Drept internaţional Optimizarea suspensiei Depozitarea ecologică de reziduuri Turbine hidraulice. Modelare matematică. Simulare numerică Protecţie Sporturi de putere. Culturism Transportul fluidelor Drone Managementul inundaţiilor Conducerea şi controlul producţiei Teză de doctorat Calculatoare Feminism Construcţii metalice Torenţi Magnetohidrodinamică Securitatea informaţiei Reacţii de funcţionalizare Asigurarea contra accesului neautorizat Viteză de replicare a datelor Vehicule terestre Sisteme de comutare Tratarea deşeurilor Literatură engleză Sisteme în timp real Acizi. Tiadiazol Unde electromagnetice Procese electrochimice Câmp electromagnetic Antene Transport rutier Poluare fonică în construcţii Fundaţii. Lucrări de infrastructură, lucrări sub pământ Securitatea sistemelor Maşini de inducţie Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Creşterea albinelor Rafinare. Barbotare. Tratare Fizica atmosferei. Compoziţia şi structura atmosferei. Meteorologie dinamică Îmbunătăţire continuă Conducţie continuă Analiză armonică (Electrotehnică) Smartphone Reţele de transport Protocol criptografic Vehicule feroviare Prelucrare mecanică prin aşchiere Prognoza pe termen mediu/lung Industrii bazate pe materiale macromoleculare Simulare cu modele matematice Camere pentru recunoaşterea culorilor Metode de prelucrarea datelor Catalizatori Defecte ale maşinilor asincrone Cadre de oţel Baterii Li-Ion Electrozi Monitorizarea vitezei de replicare Conversia energiei eoliene Comunicare socială Ape subterane Maşini eoliene Purificarea gazelor. Uscarea gazelor Marketing sportiv Metode matematice pentru cercetare operaţională Variaţii de climă Cibernetică Poziţia braţului robotic Scurgere maximă. Inundaţii. Scurgerea viiturilor Căldură. Termodinamică Baze de date Echipamente electrotermice Prelucrare mecanică şi aşchiere Biocombustibili ecologici Reactor electrochimic Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Energie eoliană Eseuri Cancer mamar Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Eroziune prin cavitaţie Tineri cu dizabilități intelectuale Persoane vârstnice Formă, plan Mecanisme automate Chimioterapie Laser Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Prelucrare mecanică Sfântul Duh Pante şi versanţi Arhitectura reţelei. Structura reţelei Stenografie Mecanică Evaziune fiscală Plânsul, mijloc de comunicare Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Infrastructură Tehnică cibernetică şi automatică Soare. Fizică solară Construcţii civile în general Catalizatori metalici Modelare 3D Sacramente Canale cu evoluţie pe termen lung Celule solare fotovoltaice Panou fotovoltaic Sinteză Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Performanţele autovehiculelor Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Repertoriu Bryophyta (Muscineae). Muşchi. Briologie Structură paralelă "quad-parallel" Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Microstructură Procese tehnologice Dezvoltare urbană Accesibilitate Trafic rutier Circuite integrate (CMOS) Analiză. Sinteze Pigmenţi naturali Epurarea apelor reziduale Chilopoda Întreţinerea şi repararea utilajelor Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Metale şi aliaje cu proprietăţi termice deosebite Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Teoria suprafeţelor Sisteme cu microprocesor Imagistică computerizată Depozitarea fluidelor şi instalaţii de distribuţie. Rezervoare, conducte, ţevi. Calculul poziţiei braţului robotic Tehnologii semantic WEB Căi de comunicaţii terestre Învăţământ românesc Sudobrazare Aerodromuri. Aeroporturi Algoritmi pentru evaluare Chimie fizică Algoritmi pentru construirea programelor Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Optică Sisteme electromagnetice Stabilitate (Geomecanică) Radioelectronică Geometria spaţiilor fibrate Critică literară Industria hârtiei. Pastă de hârtie, hârtie şi carton Locuinţe individuale urbane Ştiinţa informării Analiză financiară Circuite electronice Ştiinţe sociale Triplusalt Îmbunătăţirea pieselor Dezvoltare în construcţii Strategii de cercetare Algoritmi evolutivi Calitate totală Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Estetica sportului. Estetica sportivă Sistemul muscular Interferometrie Regulator Fuzzy Managementul întreprinderii Celule solare Îngrăşăminte chimice
Vă rugăm să schimbaţi parola