Biblioteca Universității din Pitești

Teză de doctorat

Subiect Tematic: Teză de doctorat
Lucrări: 1433 lucrari in 1439 publicatii in 6 limbi
Anton Holban : Contribuţii la dezvoltarea prozei analitice româneşti : Teză de doctorat de: Franga, Mihaela-Cristina; Universitatea din Piteşti. Facultatea de Litere, Catedra Limbi Străine Aplicate (Text tipărit)
Dimensiuni lingvistice, stilistice şi pragmatice în discursul dramatic la Ion Luca Caragiale : Teză de doctorat de: Moldovan, Anda-Elena; Universitatea din Piteşti. Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte - Şcoala Doctorală de Filologie (Text tipărit)
Dezvoltarea capacităţii coordinative în jocul de baschet la debutanţi : Teză de doctorat de: Cătănescu, Cornel; Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului (Text tipărit)
Subiecte
Structuri metalice de tip Shell Debitmetre electrotermice Transport de mărfuri Producerea substanţelor organice. Produse chimice organice Organe de maşini Fenomenologie Producţie agricolă Tehnica reactoarelor Azoli Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Dedicaţie şi autograful autorului Dezvoltarea armonioasă a corpului Algoritmi Modelare bazată pe reţea Fiscalitate Sisteme de control Lingvistică textuală Traumatisme. Răni. Lovituri. Leziuni Dreptul mediului înconjurător Inconfort higrotermic în clădiri istorice Formarea şi dezvoltarea personalităţii Ambalare alimentară Receptoare radio Romane Uleiuri eterice (volatile) Fotbal - performanţă a copiilor Acoperiri prin pulverizare termică Mecanoterapie Evaluarea performanţei sistemului DOAF Managementul producţiei Plumb Procese neliniare Spectroscopie Mössbauer Biocombustibili Transmiterea energiei mecanice Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Hidrologie Anatomie umană Râuri şi fluvii Analiză electrochimică Chimie Producerea şi elaborarea oţelului Comunicare Stimulare pe calculator Sport de vârf Terasamente. Solicitări. Consolidare Preparate farmaceutice Inteligenţă artificială în sisteme industriale Stabilizare - consolidare Turbine hidraulice Clădiri de locuit Optimizarea comunicării Dizabilități intelectuale Indice de similaritate metrică (SSIM) Apă potabilă Tehnici de elaborare Manuscrise Refugiaţi Relief Statica solului Modelare numerică Gimnastică ritmică Construcţia de maşini în general Procesarea semnalului Automatică Terapia cancerului Personalitate Înot Reţele neurale Cadre sportive profesioniste. Profesori de sport. Antrenori. Instructori Managementul deşeurilor Industria coloranţilor Vedere artificială (Robotică) Ape minerale Prelucrarea semnalelor recepţionate Programare orientată pe obiecte Durificare cu azot Antioxidanţi Management universitar Suprafeţe ondulate Reacţii chimice Tratament chimic Excavatoare Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Plante medicinale Conducte.Ţevi Clădiri istorice Exerciţii speciale Materiale termoelectrice Calitatea apei Hidroenergetică Vibrogenerator Dinamica fluidelor Măsurători Biogaz Întreprinderi mici şi mijlocii Sudură Sinteză hidrotermală a oxizilor Sisteme de comunicaţii Inginerie. Tehnică Stres oxidativ Dispozitive de prelucrare Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Surse de energie Bibliografie. Cataloage Cercetări operaţionale Protecţia reţelelor de joasă tensiune Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Procese de ardere a cărbunelui Motoare sincrone Inginerie biomedicală Energie solară Sisteme Fuzzy Tehnică literară Tehnologie mecanică Activitate musculară Perturbaţii datorate zgomotelor Coloană vertebrală. Modelare. Simulare Fotbal Motricitate Metode de obţinere a materialelor Electronics Schi Conductivitate termică Zincare. Galvanizare Învățarea deprinderilor motrice Procese industriale Instrumente şi dispozitive de diagnostic, de măsură, de încercări şi de înregistrare Structuri orientate spre programe Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Analiză statistică Modele de simulare bazate pe PsoC Roboţi mobili Materiale biocompatibile Metode neconvenţionale Investiţii Optimizarea managementului Finanţe publice. Bănci. Bani Paste din orez Reabilitare structurală Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Algoritmi criptografici Enzimologie Topografie Matematică aplicată în alte domenii Educaţie Oţel Matlab (Limbaj de programare) Sociologie Poluarea hidrosferei Pirazoli Sudură electrică Autovehicule Tratarea apei Regimuri staţionare Materiale catalitice Industrial Robots Conservare prin uscare. Deshidratarea alimentelor. Uscare prin congelare Geologie Poduri Sisteme de calcul în timp real Vehicule rutiere Resurse de energie Staţii de captare a vântului Managementul calităţii Modele de optimizare Sport Sisteme virtualizate Generatoare sincrone Argou Metodologia sportului Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Metode de simulare Organizare comercială Energetică. Reţele neuronale artificiale Informare-documentare Fosfaţi Reţele de telecomunicaţii Operatori integrali Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Proprietăţi mecanice Robot mobil păşitor. Simulare Proiectarea şi construcţia motoarelor cu ardere internă Electromecanică Tipuri de sisteme de control Geometrie Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Sisteme de ambalare Deşeuri Sintaxă Materiale bioplastice (biopolimeri) Roţi de ghidare Materiale nanostructurate Grafică pe calculator Analiză matematică Compuşi aromatici în general. Nuclee benzenice în general Audit Similaritatea reţelelor Modelarea difuziei Combustie Automate Baze de date multimedia Prelucrare digitală 1980-1983 Calitatea energiei electrice Managementul motorului diesel Convertoare Matrici polimere pe bază de copolimeri Maşini agricole Aliaje de Aluminiu SO83 Sisteme distribuite Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Robusteţe Dispozitive de siguranţă şi protecţie Tratament termic Dinamică. Cinematică Sisteme Servoing Structuri de control în reţea Sateliţi de transmisie Hidrotehnică agricolă Sisteme electrice Memorie şi învăţare Fizică atomică Locuinţe colective urbane Distrugerea şi evacuarea deşeurilor Interacţiunea fluid structură Raportul conversiei la tensiuni mari Locuinţe din panouri mari prefabricate Aliaje metalice amorfe Calitatea producţiei Economie Role planetare Transfer de căldură Dispozitive de încălzire solară. Alte aparate de transfer al căldurii sau de înmagazinare Echipament electric Modelul variaţiei presiunii Logică multivalentă Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Ecuaţii diferenţiale Nanomateriale cu proprietăţi magnetice Ceramică Radiolocaţie Rata de absorbţie a CO2(dioxid de carbon) Proteză pentru articulaţia cotului Siguranţă în exploatare Monitorizarea poluării fonice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Cloramine Maşini electrice Verbe coreene de mişcare Alimentare electrică 2000 Compuşi cu azot Ascunderea datelor Sudare prin frecare Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Măsurări tridimensionale Monozaharide Doctrine şi curente etice Exerciţii de sărituri Râul Doamnei Depoluare chimică Fibraţi vectoriali Autoturism Aliaje refractare Economia transporturilor Calcul evolutiv Sisteme tehnice Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor Sănătate în muncă Producerea şi conservarea alimentelor solide Irigaţii Structura fizică a materiei Epistolele apostolilor către Galateni Aerosoli Torenţi Asigurarea contra accesului neautorizat Literatură engleză Transport rutier Îmbunătăţire continuă Prelucrare mecanică prin aşchiere Prognoza pe termen mediu/lung Industrii bazate pe materiale macromoleculare Camere pentru recunoaşterea culorilor Monitorizarea vitezei de replicare Comunicare socială Purificarea gazelor. Uscarea gazelor Scurgere maximă. Inundaţii. Scurgerea viiturilor Echipamente electrotermice Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Cancer mamar Tineri cu dizabilități intelectuale Plânsul, mijloc de comunicare Soare. Fizică solară Tehnică cibernetică şi automatică Construcţii civile în general Canale cu evoluţie pe termen lung Celule solare fotovoltaice Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Epurarea apelor reziduale Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Tehnologii semantic WEB Radioelectronică Geometria spaţiilor fibrate Analiză financiară Algoritmi evolutivi Interferometrie Îngrăşăminte chimice Simularea comparativă a undelor Sport. Educaţie fizică Reţele de transport a energiei electrice Robotică Riscuri miniere Lipoze. Enzime Nămol. Prelucrarea nămolului Restaurare Cuplaje Dialog Managementul activităţilor sportive Calcul variaţional Instalaţii de înaltă tensiune Sisteme informatice geografice Pedagogie practică Coeficienţi termici Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei Oxid de staniu Materiale medicale Terapie prin exerciţii Curbe în parametrii specifici Proiectarea, construcţia maşinilor, instalaţiilor, produselor Oţeluri în zguri Managementul calităţii aerului Procedee de oxidare electrochimice Surse alternative Roman poliţist Penetrarea clorului Activităţi preşcolare Ventilator transversal Biochimie Hidrobiologie Monocloramină Electric Machines Sinterizare selectivă cu laser Modele Markov Estimarea canalelor Măsurarea caracteristicilor higrotermice Construcţii rutiere Geometrie diferenţială Chimie organică Informatică cuantică Aplicaţii utilizate în educaţie Caraş-Severin, Judeţul Mediul urban Poluare industrială Optimizarea comportamentului dinamic Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Electroliţi polimerici Limbaj UML Amplificatoare Poluarea solului Sport de performanţă Bazine hidrografice Medicină Ape termale Parametri mecanici Reabilitare integrată Aşezări fortificate Biomecanică Polizaharide Tehnologii industriale Mecanica fluidelor Industrie agroalimentară Proză Durabilitate Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Reactori nucleari Îndepărtarea fenolilor din apele uzate Limba franceză Elearning Arcuri elicoidale Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Sisteme de control în reţea Tehnică Statistică matematică Dioxid de carbon Sisteme informatice - Securitate Metode de diagnostic Limba română Mecanică aplicată Bioxid de Carbon Îmbinarea materialelor Deşeuri industriale Lingvistica textului. Analiza discursului Anioni Exerciţii de gimnastică ritmică Oxidare electrochimică Acizi carboxilici Electrotermie Prepararea medicamentelor Protecţia muncii. Securitatea muncii Metale tratate termic Sec. 18 Istorie Substanţe chimice. Reactivi Deşeuri din construcţii şi demolarea construcţiilor Chimie de preparare Informatică Antrenament de control neuromuscular Centrale pe cărbune Autograful autorului Ştiinţă nucleară aplicată Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale Sisteme ale mecanicii analitice Actuatori Arhitectură de sistem (informatică) Securitate Simulare Persoane cu deficienţe de vedere Zirconiu Materiale compozite Procese nestaţionare Analiza semnalelor Produse chimice Convertor buck Componente electronice Femei-scriitori Studii literare. Critică literară Argeş, Judeţul Folclor propriu-zis Rezistenţa materialelor Analiză Disipare mecanică Sisteme expert Clădiri cu valoare de monument Sudabilitate Securitate informatică Coroziune Programe de calculatoare Insecticide Myriapoda Prelucrarea imaginilor video Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Sporturi de luptă şi autoapărare orientale (asiatice). Arte marţiale Modele UML E-learning Hidrogenul drept combustibil Algebră Mecanica ruperii Tehnologia de fabricaţie Cunoaştere inteligentă Limbaje de programare Comunicaţii Aliaje feromagnetice Articole sportive Tehnica controlului automat. Tehnologie inteligentă. Include: Sisteme de control. Echipamente de control. Tehnologie cibernetică şi automatică Sisteme de ventilare Judo Cinematică aplicată Urolitiază Simulare pe calculator Soluţie apoasă de monoetanolamină Dispozitive de treierat Materiale avansate Unităţi şi baze de antrenament Balneoterapie. Tratamente cu apă Bazalt Curent electric Trafic Insecte Locuinţe colective Prelucrare plastică Conversie în energie electrică Sisteme şi dispozitive de control ale calităţii mediului Termotehnică Diagnostic medical postnatal Actorie Pompă de acumulare Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Algoritmi paraleli Bor(B) Cercetare operaţională Stabilitate statică Farmacologie Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Braşov, Oraşul Tensiune electrică Ecologie Reformă fiscală Teme literare Schimbătoare de căldura Prelucrarea tablei Medical Informatics Ordine şi comunităţi religioase. Ordine călugăreşti. Viaţa monastică. Inclusiv: Călugări. Călugăriţe. Monahism. Schit. Mănăstiri. Abaţii Injecţia materialelor biocompozite Spectroscopie Raman Formarea identităţii la adolescenţi Limbaje de programare (Software) Forme particulare ale precipitaţiilor Întreţinere şi control Apa Extindere orizontală a apartamentelor Universităţi Supraalimentaţie Metale carburate Modele statistice Rezistenţa construcţiilor Matematică aplicată Echipament pentu sport Limbaje descriptive de maşină (HDL) Sisteme decizionale Sistem optic Zgomot (acustica) Mecanisme de ridicare a apei Securitatea muncii Calculi reno-urinari Construcţia calculatoarelor. Hardware Materiale comerciale Staţii de epurare Picioare artificiale Luarea probelor de apă şi analiza lor Testarea hidrogeneratoarelor Anilină Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Mâini Raze X- Röntgen Proteză Producerea energiei electrice Proprietăţi de drenare şi filtrare Acţionări electrice de curent alternativ Standarde de comunicaţii Grupări olefinice Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Sporturi de luptă Transportul fluidelor Teză de doctorat Biologie aplicată în general Circuite electrice Instalaţii industriale Stilistică Tensiuni instantanee Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Extracte din fructe de pădure Reţele complexe Tipologia reţelelor sociale Convertoare cu intrare dublă Mesaje motivaționale Centrale electrice Consum Solvatare Sisteme de educaţie medicală Environment protection Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară Controlul curentului electric Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Comunicare pedagogică Industria automotive Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Constanţa Recuperarea persoanelor cu dizabilităţi Deşeuri organice Polimeri biodegradabili Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Oxidare catalitică Ecuaţii şi sisteme neliniare Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Pigmenţi, coloranţi Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Ingineria distribuţiei Geografie Hidrogeneratoare sincrone verticale Convertoare cu intrări multiple Reţele fără fir Tehnologia informaţiei Sisteme automate Vibraţii Structuri metalice Memorie (Informatică) Mecanică fină Neurologie. Bolile sistemului nervos Industria construcţiilor Poluarea surselor de apă Solicitări de scurtă durată Spectrometrie de masă Teoria semnalizării Scufundarea în apă fără echipament autonom de respiraţie Exploatări miniere Modelarea proceselor de control Algoritmi DOA Vehicule cu motor. Inginerie auto. Automobile Oxidare Mecatronică Traffic Optimization Controlul poziţiei braţului robotic în plan/spaţiu Modificarea materialelor polimerice Management organizaţional Carbonatarea betonului Produse farmaceutice Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Poluare Educaţie. Învăţământ Transport Euharistică Deşeuri celulozice Sisteme optice Alimente vegetale Instruire colectivă Umanismul Apă de consum. Grad de confort Matriţe de injecţie Biopolimeri Recunoaşterea obiectelor Cluburi sportive private Incinerare-Deşeuri-Eliminare Limbaj literar Calitatea semnalelor recepţionate Reacţii ele compuşilor anorganici şi organici în general Metale şi aliaje cu proprietăţi speciale Teoria mişcării în sport. Motricitate Evaluarea riscului Optimizare Motoare termice Biocataliză Construcţii Vertisol Analiză numerică Turbine tangenţiale Industria hârtiei Motoare Stirling Purificarea apei Procese de adsorbţie Controlul poluanţilor Învăţământ primar Centrale de energie cu abur Reţele de senzori Energie electrică Proză românească Controlul calităţii mediului. Controlul poluării Arte vizuale Computers Industria băuturilor Transformarea energiei electrice Studiul materialelor Reactoare nucleare de cercetare Materiale refolosibile Învăţământ la distanţă Ingineria construcţiilor în general Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Activităţi sportive Silicaţi sintetici, artificiali. Zeoliţi sintetici Metoda solvotermală Teologie practică ADN Procese de turnare continuă Energie regenerabilă Coduri Data Matrix Procedee şi utilaje metalurgice Implantologie Banat, Regiune Senzor ultrasonic Şcoli, institute Produse sintetice de polimerizare Citologie Energia mediului Prelucrare la rece Dezvoltarea algoritmilor de calcul Instalaţii în construcţii Sistemul osos, locomotor şi tegumentar. Schelet. Muşchi. Piele Retorică Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Management industrial Educaţie fizică Microelemente Structuri sudate Aplicaţii ale acusticii Plăci dedicate Raspberry Hidrodinamică Sociolingvistică Tulburări metabolice Logica Fuzzy (Matematică) Informatică aplicată Dinamică economică Pompă centrifugă Sisteme de frânare Arme de foc Fertilizări şi amelioratori Simularea curgerii fluidului Asistenţa medicală electronică Scanare Telecomunicaţii Absorbţia de CO2(dioxid de carbon) din gaze de ardere Injectarea materialelor plastice polimerice Incinte de fundare Generalizări ale reţelelor neuronale Clifford Fizioterapie Interpolare generalizată Studii literare Dioxid de sulf Hidrologie subterană Autovehicule de marfă Pile de combustie Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor Injectoare Carpaţii Meridionali Anatomie Managementul firmei Presa românească interbelică Sisteme în paralel Detectoare fotoconductive Hidrologie aplicată Muniţie Povestiri fantastice, supranaturale, macabre Calculatoare. Programare Activitate şcolară Sarcini statice permanente Protecţia mediului Îmbunătăţirea solului Baraje (Hidrotehnică) Resurse umane Rezistenţă la coroziune Interacţiuni bazate pe toleranţă Timişoara Radiocomunicaţii Consolidarea terenurilor Articulaţia şoldului Servicii externalizate Biologie Construcţii din oţel Antrenament sportiv Mediul biologic Limba engleză Detectare de impurităţi Protocoale de comunicaţii Cuptoare şi aparate cu inducţie Detectare electrochimică Android Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Funcţii de variabilă complexă Membre superioare Soluţii solide Kaplan Algoritmi evoluţionişti Mortare uscate Ştiinţa mediului înconjurător Aplicaţii semantic WEB Waste management Utilizarea energiei biologice Poluarea mediului Ingineria ţesuturilor Copii supraponderali Conservanţi Teze Sisteme de conversie a energiei vântului Grinzi din beton armat Manechin Călire Ultrasonografie abdominală Maşini şi aparate electrice Protecţia mediului înconjurător Modelare Structură organizatorică Antenă parabolică Muntenia Gol de tensiune Estimarea direcţiilor de sosire Roboţi Dezvoltaea microstructurii în sudare Mecanisme cu came Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Fructe Motoare cu ardere internă Oxizi metalici Sisteme dinamice Mercaptani Persoane de vârstă mijlocie Motoare cu aprindere prin scânteie Fizica corpului solid Meteorologie Tehnici de formarea fascicolului Educaţia adulţilor Solicitări statice Probleme geometrice Sol argilos Confort ambiental Senzori optici Poluanţi Psihomotricitate Tracţiune feroviară Tehnologie clinică. Ligamente, tendoane, genunchi Convertoare de C.C-C.C hibride bidirecţionale Amplificare cu laser Productivitate Polimerizare Materiale plastice compozite Materiale Cadastru Structura calculatoarelor Teoria sistemelor mari Ape de suprafaţă Termografie în infraroșu Enzime hidrolitice Modele de evoluţie Spume metalice Restabilirea fertilităţii solului Sudare cu ultrasunete Sisteme neliniare Studii şi metode matematice Eroziune electrică Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Îmbinare sudată Mecanica solului Drone Magnetohidrodinamică Reacţii de funcţionalizare Sisteme în timp real Unde electromagnetice Maşini de inducţie Creşterea albinelor Rafinare. Barbotare. Tratare Conducţie continuă Smartphone Simulare cu modele matematice Variaţii de climă Energie eoliană Eseuri Formă, plan Persoane vârstnice Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Panou fotovoltaic Bryophyta (Muscineae). Muşchi. Briologie Microstructură Procese tehnologice Accesibilitate Trafic rutier Chilopoda Depozitarea fluidelor şi instalaţii de distribuţie. Rezervoare, conducte, ţevi. Sisteme cu microprocesor Calculul poziţiei braţului robotic Învăţământ românesc Sudobrazare Aerodromuri. Aeroporturi Optică Sisteme electromagnetice Stabilitate (Geomecanică) Locuinţe individuale urbane Ştiinţa informării Triplusalt Îmbunătăţirea pieselor Strategii de cercetare Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Managementul întreprinderii Celule solare Pierderi hidraulice Automobile moderne Stabilitate (hidromecanică) Interjecţii Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Compuşi ai titanului Sănătate şi securitate în muncă Titan Utilizarea surselor naturale de energie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Oradea, oraşul Sudare Oţel inoxidabil Maşini cu magnet permanent Marea Britanie Educaţie fizică în şcoală Reţea internaţională "world-wide-web" Scrimă Comandă Activare ultrasonică Fiabilitatea cablurilor Radiotehnică Exerciții poliometrice Sistem nervos Mediul înconjurător Cu-Zn-Al Transmisii cu pană Electromagnetism Imagistică medicală Canoe Mulţimi inteligente Critică literară. Studii literare Limbaj juridic Rețele ad-hoc Traumatisme Antene adaptive Roboti mobili. Proiectare. Modelare. Simulare Analiza discursului Cavitaţie Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Design vestimentar Frezare la rece Diagnosticarea defectelor Heterobenzeni Electrodinamică Fundaţii (Construcţii) Radar. Radiolocaţie Localizarea zgomotului Analiză fractală Piaţa de energie electrică Ape reziduale de canal. Tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale Sarcini dinamice Analiză spectral elastică Data mining Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Tratamente termice Compuşi metalici Educaţie. Învăţământ. Instruire Handbal Termodinamică Energetică Metode numerice Proteze ortopedice Coloranţi din plante Organizaţii, societăţi Radiodifuziune Turism Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Unităţi de prelucrare Produse sintetice de policondensare. Policondensaţi. Rădăcini sintetice. Fibre sintetice, etc. Mecanica solidelor Migraţie Boala Parkinson Fotbal (soccer) Limbaje descriptive Prognoza consumului de energie Protecţia datelor (informatică) WC-Co-NiP Bibliografii pe subiect Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Zoologie Metode de prognoză Nevertebrate Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Încercări de rezistenţă Frezare Flavonoide Comenzi digitale predictive în curent Sisteme mecanice. Dinamică Reţele electrice de distribuţie Modelare pe calculator Termometrie Chimie industrială Fotocataliză Miere Industria automobilelor Relaţii prin contract direct Sisteme informatice Oase Polimerizare enzimatică Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Semnal nestaţionar Energii regenerabile Predicţia presiunii Mixturi asfaltice Amortizare Gaze naturale Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Tehnici de reabilitare Control automat Mecanisme cu bare Reţele de alimentare cu energie electrică Sport pentru sănătate Ecuaţii şi sisteme liniare Masivul Buila-Vânturariţa Microelectronică Tracţiune Sistem DOAF Ape curgătoare de suprafaţă Literatură spaniolă Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Reţele neuronale Clifford Linii electrice aeriene Diagnoza hidrogeneratoarelor Degradări ale construcţiilor Securitatea informației Obiective de mediu Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Istorie bizantină Dioxid de titan Lanţuri Markov Energie hidraulică Terapie fizică Îmbunătățirea confortului la autoturisme Turism. Alpinism Materiale-Fisurare Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Imagini geospaţiale Literatură patristică Tuburi Bayonet Program ASpen Plus Fractali și măsuri fractale Sporturi de iarnă Vâlsan, Râul Electrochimie Expresie cinematică Automatizare Căi ferate Aplicaţii industriale Calcul distribuit Psihologia sportului Teoria sistemelor Caiac Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Pigmenţi luminescenţi Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Scurgeri Tratamente termochimice Unde radio Standarde de calitate Sistemul locomotor Conservare Materiale polimerizate. Polimeri Antrenament de echipă Drept comunitar Inteligenţă artificială Uzură Electrotehnică Elice navale. Cavitaţie Scriere de mână Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice CAD proiectare asistată de Tehnica Reverse engineering Pregătire fizică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Sisteme de încălzire Magnetism Şlefuire Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Modelare biomecanică Psihologie Aplicaţii optice Comunicare de masă Comunicare pe reţele Sporturi aeronautice Local Binary Compressed (LBC) Prevenţie medicală Maşină asincronă cu motor în colivie Analiza modelării undelor Materiale celulare Flux termic Retorica vorbirii Algoritmi genetici Sănătate şi igienă publică Prelucrarea imaginilor Inginerie. Tehnică în general Turbine Pelton Biocarburanţi Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă Îmbogăţirea solului Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Electronică şi telecomunicaţii Reţele neuronale (Informatică) Calcul operaţional Tehnologii chimice. Industrii chimice înrudite Lubrifianţi Algoritmi matematici Scheme de acces multiplu în LTE Dozimetrie Biserica Coptă Gospodărirea apelor Forţă fizică Traducere literară, stilistică Integrala Fourier Câmpul magnetic Semnale radio Limbaje de programare pentru calculator Sudare MIG-MAG Rezistenţă la solicitări mecanice Universitatea de Medicină şi Farmacie - Bucureşti Strategie energetică Selecţie profesională Cai rutiere Microelectronică. Circuite integrate Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Convertor boost Valorificarea energetică a deşeurilor Colivie simetrică Ştiinţa istoriei Hidroxizi dublu stratificaţi Scaune. Etanşări Sporturi de luptă. Sporturi de apărare. Atletică grea. Sporturi de forţă Drenare Controlul calităţii Energia atomică şi industria atomică Economia energiei în general Criptare(informatică) Tehnica mijloacelor de transport Convertoare CC-CC Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Controlul calităţii energiei electrice Îngrăşeminte complexe Semiologie Mesaje în limbajul semnelor Capacități coordinative Polimeri (sinteză) Concentraţie MEA în soluţie Drept internaţional Protecţie Construcţii metalice Seismologie. Cutremure Nutriţie umană Model în reţea Apă-Epurare-Eliminarea compuşilor organici Sociolingvistică. Folosirea limbii Control Religie. Teologie Arhitectura reţelei Tehnologii educaţionale Probabilităţi. Statistică matematică Acţionări electrice Procesare deşeuri Economia energiei Compuşi carbonilici Reprezentarea datelor Religie Arbori Maşini cu inducţie Învăţământ gimnazial Vopsele în acoperiri Staţii de transformare Tratarea, evacuarea şi utilizarea apelor reziduale Transport urban Persoane cu handicap Bazine şi lacuri de acumulare Simulare numerică Sinteză chimică Sisteme de energii regenerabile Tehnică sanitară Doctrine religioase Cluburi sportive Sportul românesc Sistem muscular Maşini asincrone Deşeuri menajere Arhitectură Sisteme de antene Dramaturgie Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă Metalurgie feroasă Rezistenţă mecanică Produse agroalimentare Calcul static Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide Integrare europeană Sisteme de conversie a energiilor Celule electrochimice Filtre de culori Poluanţi organici Prelucrare la rece, deformare Microbioreactoare Chimie analitică Generatoare electrice Modelare matematică Tipuri principale de transformări chimice. Sinteză Vibropercuţii Calitate Internet Implant ortopedic Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Caracterizarea morfologică a compuşilor cu CuCrO2 Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Ingineria traficului Proprietăţi magnetice Surse naturale de energie Gestionarea deşeurilor Psihologie experimentală Optimizarea sistemelor de ambalare Agricultură Instalaţii de captare Programare logică Criptare Risc Caracterizarea cartilajelor Dezvoltarea forţei fizice Management Tracţiune integrală Nitrurare în plasmă Mecanism de tip centroidal Filosofie engleză Învăţământ liceal Desorbţie Cărbune Teoria bifurcaţiei Piese cu pereţi subţiri Fântânele-Şag, Arad Ergonomie Fotopolimeri Modificarea chimică a polimerilor Nămol Pigmenţi carotenoidici Produse naturale Reducerea polării Poezie Învăţământ special Automobile. Autoturisme Tratamente Duplex prin carburare Sudură cu arc şi gaze protectoare Lipire cu metale. Brazare Maşini electrice de putere mare Cilindri de laminor Fabricarea pastelor fără gluten Degradare mecanică Reţele electrice Dioxid de azot Materiale geosintetice Tehnologii de epurare Compuşi organici - Sinteze Epurare Energetică electrică Cauzele inundaţiilor. Regimul ploilor şi cursurile de apă. Natura terenului Compuşi bioactivi Tixotropie Tensiuni (Mecanică) Analiză funcţională Asistarea deciziei medicale Informatică medicală Membre inferioare Autoturisme de teren Convertoare PWM Solicitare fizică Dezvoltarea facultăţilor şi simţurilor Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Teoria şirurilor de aşteptare Arhitectură militară Zinc Cobalt Nanofluide Diateză Morfologie Metode de predare şi instruire Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Manipularea datelor Limbaje profesionale Nanoparticule Locomotive electrice Chimie experimentală Incineratoare Sisteme de aliaje Lentile Fresnel Sudare cu element activ rotitor Randament Siderurgie Polimeri Motoare cu inducţie Radiaţii electromagnetice Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Reactivi Esteri Matriţe Construcţii speciale Manipulatoare Canale radio Reţele neuro-fuzzy Chimie anorganică Empirism Senzori Îmbinări rigla-stâlp sudate Coeficient de frecare Scurgeri hidrologice Geomorfologie Bihor, Judeţul Sisteme multimedia Climatul interior Circuite de prelucrare Imagini celulare Performanţă sportivă Stent. Vase coronariene Convertoare electrice Familia Compositae Implementări în LabVIEW Exerciţii fizice Calitatea aerului Analiză dinamică Baze sportive Ontologii educaţionale Ultrasunete Tehnică nucleară Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Inginerie software Coloranţi Pigmenţi metalici Metode de construcţie Securitate digitală Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Gramatica limbii române Nanocompozite de tip CORE/Shell Recipiente sub presiune Algoritmi de prelucrarea datelor Regimuri dinamice Rezistenţă la oboseală a structurilor Poluarea aerului Centrale termice Drumuri Plăci de dezvoltare cu FPGA Metode fizico-chimice de analiză (altele decât metodele optice) Materiale polimerice Dispozitive de reproducere a formei, modelului Controlul calităţii mediului Industria de automobile Procese catodice Hidraulică Reţeaua Internet Reologie. Curgerea lichidelor Răspunderea civilă, penală şi administrativă Educaţie fizică şi sport Diguri, baraje, terasamente Tehnici pentru grafica pe calculator Optimizare matematică Încălzire electrică Strategii de dezvoltare Confort interior în clădiri Complex Network Analysis Suspensie Compuşi naturali Stabilitate dinamică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Power engineering Amenajări hidrotehnice Educaţie. Cercetare Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Gimnastică Strategii de control Valorificarea deşeurilor Dezvoltare durabilă Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Aparate de măsuri pentru fluide (contoare) Poduri din lemn Matematică calculatorie Coleoptera. Gândaci Atletism Dispozitiv de difuziune Calcule de rezistenţă Infrastructură feroviară Tehnologie chimică Recuperarea zincului Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Optimizare globală Prelucrarea numerică a semnalelor Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Lumbricide Injectare de combustibil de aprindere Fertilizatori şi amelioratori Analiza plânsului Reţele neuronale artificiale Mass-Media Oscilatoare Plânsul nou-născutului Tribologie Literatură Boli organice ale sistemului nervos Transformări Fourier Sistemul cardiovascular Metoda elementelor finite extinse(MEFX) Depozitarea deşeurilor Sticlă celulară Organizarea telecomunicaţiilor Reducerea riscului de poluare Analiză structurală Geotehnică. Mecanica solului. Lucrări terasiere. Lucrări pe terenuri îngheţate Termografie Metode de evaluare Educaţie prin studiul şi observarea naturii Coeficienţi fluidodinamici Compuşi organici Reţele axiale reversibile Osii Consolidarea construcţiilor Inginerie civilă Coloranţi ceramici Sisteme de acţionare Antrenament şi Forţă Literatură de călătorie Etică. Filosofie practică Debit de curgere Ingineria sistemelor Filosofie Modele matematice Algoritmi pentru prelucrarea simbolurilor Încălzire centrală Centrale electrice eoliene Suspensii Comoţii cerebrale Transmiterea cadanică Reactor Candu 600 Externalizare Metodologia sportului. Antrenament sportiv. Performanţă sportivă. Solicitare Mecanică teoretică Fricţiune Cabluri Ape reziduale Eroziune Instalaţii termice Varistoare Teoria semnalelor Maşini hidraulice Tehnici video Optimizarea suspensiei Sporturi de putere. Culturism Managementul inundaţiilor Feminism Vehicule terestre Viteză de replicare a datelor Sisteme de comutare Tratarea deşeurilor Acizi. Tiadiazol Câmp electromagnetic Poluare fonică în construcţii Securitatea sistemelor Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Fizica atmosferei. Compoziţia şi structura atmosferei. Meteorologie dinamică Analiză armonică (Electrotehnică) Reţele de transport Metode de prelucrarea datelor Catalizatori Cadre de oţel Defecte ale maşinilor asincrone Baterii Li-Ion Conversia energiei eoliene Maşini eoliene Cibernetică Căldură. Termodinamică Prelucrare mecanică şi aşchiere Biocombustibili ecologici Reactor electrochimic Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Eroziune prin cavitaţie Laser Prelucrare mecanică Sfântul Duh Pante şi versanţi Stenografie Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Infrastructură Catalizatori metalici Sacramente Sinteză Performanţele autovehiculelor Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Structură paralelă "quad-parallel" Întreţinerea şi repararea utilajelor Metale şi aliaje cu proprietăţi termice deosebite Teoria suprafeţelor Imagistică computerizată Căi de comunicaţii terestre Chimie fizică Algoritmi pentru construirea programelor Sistemul muscular Regulator Fuzzy Universităţi - Facultăţi de Educaţie Fizică Efluenţi rezidual industriali Recepţia semnalelor Analiza imaginilor medicale Fenomene de secetă Roată elastică Handbal de performanţă Fluide magnetice Cabluri din oţel Tratarea suprafeţelor Energie alternativă Modelarea maşinilor asincrone Aerobic Motoare asincrone trifazate Botanică sistematică Modele matematice pentru cercetare operaţională Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Geodezie Sisteme fizice cibernetice Soluţii structurale de extindere Sudare prin presiune Realitate virtuală Aliaje de aluminiu Curent continuu (c.c.) Industria mortarului de ciment şi a betonului. Elemente de beton Bistra, Bazinul Inteligenţa artificială Ferite de cobalt Conductor Inginerie industrială Ecuaţii cu derivate parţiale Teorii matematice ale mecanicii Glazuri ceramice Radiaţii infraroşii Generatoare de inducţie Prelucrare electronică de date Medicamente după acţiunea lor principală Mecanică statistică Semnături one-time Prevenirea poluării fonice Chimie fiziologică Robotizare inteligentă Metodologie Combustibili lichizi Sisteme electroenergetice Reţele de calculatoare Aprindere prin comprimare Ştiinţa materialelor Învăţământ superior Centrale eoliene de energie Zgomote rutiere Consolidare Caracteristici de radiaţie Resurse de apă Dedicaţie şi autograf Atribuire aleatoare a cromozomilor Drenarea şi îmbunătăţirea solului Instalaţii de alimentare cu apă Poliesteri Logică matematică Istorie literară Industria îmbrăcămintei, confecţiilor Transfer radiativ Grupări aminofosfonate Deşeuri. Eliminare Planificare strategică Electronică de Putere Modelling Combaterea buruienilor Piese polimerice produse prin injectare Antrenament. Performanţă sportivă. Solicitare Centrale termosolare Jocuri şi recreere în aer liber Masivul Leaota Programare distribuită Tehnici de optimizare Inginerie seismică Conductă pentru apă Deformare plastică Dispozitiv cu tuburi paralele Mobilitate pietonală Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Coroziune cu formare de fisuri. Crăpături datorită coroziunii Coduri bidimensionale Maşini pentru curent continuu Biserica Creştină Prelucrarea imaginilor digitale Calitatea mediului Programe de calculatoare. Software Industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizarea vopselurilor, cernelurilor, culorilor etc. Prelucrarea semnalului din plâns Date numerice Adaptive Transport Central Systems Strategie managerială Ziaristică. Presă Circuite integrate unipolare (CMOS) Kinetoterapie Inimă. Cardiologie Sisteme de acţionare electrică Interpolare Celulă fotovoltaică Captarea biogazului de depozit Absorbţie Acvifere. Reducerea poluării. Atenuare naturală Clustering Utilizarea altor surse de energie. Energie reziduală. Recuperarea şi regenerarea energiei Inginerie mecanică Inginerie tehnologică Biometale Poluarea atmosferei Inundaţii Biografii Unităţi aritmetice Energie nucleară Deşeuri cauciuc Schimb de ioni Electrozi pe bază de carbon Hidrodinamica râurilor Prelucrarea informaţiei Poluare urbană Reţele neuronale Măsuri de siguranţă Poduri din Banat Procedee metalurgice Tensiune trifazate Translare. Alunecare Gimnastică medicală Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor 2003-2005 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Sisteme tehnice de asistare Materiale şi utilaje medicale Sisteme lianiare de antene Distrugerea naturii Procese sociale Ciment Portland Bibliologie Insecte dăunătoare pădurilor Cuptor cu arc electric Termografie medicală Evoluţii pe termen lung a GPP Optimizare (Tehnică) Material plastic Educaţie fizică în şcoala primară România Cutii de viteze Istorie românească Procese speciale Automobile Turbine eoliene Modelarea transmisiei prin reţele Camere stereo Matrice metalică Eroziune cavitaţională Managementul centralei virtuale Supratensiune Microsisteme termice Senzori piezoelectrici Sudare cu arc electric Coloane Matlab Simulink Motoare asincrone Sinteză chimică organică Apnee Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Perturbaţii electrice Tixoformare Mişcare, exerciţii de coordonare Copii cu dizabilităţi Reţele wireless Convertizoare Fraude financiar-contabile Gestiune integrată Biomateriale Vibraţii mecanice. Acustică Reciclarea deşeurilor Baraje Doamnei, Râul Funcţii B-spline Compuşi cu carbon Cercetare ştiinţifică Fibră de sticlă Capacitate psihică Turnare. Laminare Oţel electric (oţel de la cuptor electric) Cavitaţie vibratoare Aplicaţii Software Social sciences Gaze arse, de eșapament și tratarea lor Strategie sportivă Spații vectoriale normate Inginerie chimică Aliaje Sport competiţional Militari Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ecosisteme Dispozitive criptografice Metode de calcul Mecanisme de precizie Pulsaţii de presiune Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Apă-Epurare Gorj, Judeţul Analiza reţelelor sociale Adsorbţie Esteri etilici Aparate de supraveghere şi control a instalaţiilor nucleare Jocuri sportive Controlul zgomotului Avangardism Testare automată Literatură franceză Ecuaţii diferenţiale speciale Soluri Dinamica solului Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Sinterizare Chimie. Cristalografie. Mineralogie Tehnica programării (software engineering) Arhitectura locuinţelor Diagnoze pe termen scurt Poluarea apei Teoria măsurii și integrării Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Stabilitate chimică. Stabilitate hidrolitică Stimulente pentru plante Structuri rutiere Boli organice cerebrale Construcţia de maşini Îmbunătăţirea recepţiei Viaţă religioasă Gestionarea datelor Cupole metalice. Analiză static liniară Optimizarea sistemelor de frânare Biblioteci Management informaţional Material ortopedic. Legături. Articole de cauciuc Managementul serviciilor Ambalarea mărfurilor Imagistică prin rezonanţă magnetică Tehnică criminalistică Contabilitate Motor cu aprindere prin comprimare Proteză dentară Scaun de supapă Date din lumea reală Electronică Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Metodă de paralelizare Transportation System and the Infrastructure Paste aglutenice Cerinţe europene Dezinfectarea apei cu argint Matematică calculatorie. Analiză numerică Bega, Bazin hidrografic Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Hochei pe gheaţă Transformare martensitică Pretratare Analiză termică Hidrotehnică agricolă. Lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole Propagarea vibraţiilor. Procese în câmpul acustic Limbaj artistic Calculatoare. Construcţie Vibraţii (Mecanică) Eficienţă Motoare Diesel Vechiul Testament Încercarea materialelor Injectare Reţele neuronale cu valori complexe Terasamente de cale ferată Volei Compoziţie, proprietăţi şi calitatea mierii Apă-Epurare-Eliminarea cromului Terapeutică Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Producerea industrială a betonului Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Faţade Acceleratori de particule Reducerea poluării Carbohidraţi Sistem informatic Adsorbţia derivaţilor fenolici pe adsorbanţi Fizică Implant chirurgical Geometria varietăţilor diferenţiale Degradarea cursurilor de apă Experienţe şi observaţii fiziologice Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Profesori universitari Condensator Contract Proiectarea şi construcţia cilindrilor Oţeluri lichide. Turnare. Forjare Hardware Teologie dogmatică Tehnologii mecanice Piese miniaturale Turbine de vânt Sisteme de identificare prin radiofrecvenţă Erasmus, Desiderius Tehnologia mijloacelor de transport Forare cu vibraţii Peptide. Proteine Aluminat de Zinc Patologia organelor de locomoţie Diagnostic Activitate antioxidantă Fiabilitate Convertoare statice Consum real Fotometru solar Încercare la tracţiune Mişcarea punctului material Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Metoda combustiei Inginerie Cibernetică matematică Scurgeri subterane Tehnica muncii intelectuale Metode matematice Legislaţie de mediu europeană Principii ale nutriţiei aplicate la alimentaţia sportivilor Geologie şi geofizică aplicată. Cercetări şi prospecţiuni geologice. Interpretarea rezultatelor Furnizori de procese Procese speciale de chimie organică Reţele de distribuţie Întreţinerea şi reparaţia drumurilor Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Legislaţie de mediu românească Sport pentru recuperare Podişul Getic Potenţial energetic Compresia imaginilor Studenţi Cureţi armonici Reglarea tensiunii şi frecvenţei Circuite magnetice echivalente Turbomaşini Vâlcea, Judeţul Tehnici de stocare Materii prime pentru paste Semnale digitale Termocinetică Cadmiu Aruncări Măsuri contra zgomotului. Combaterea zgomotului Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Prelucrare abrazivă Zgomot Materiale speciale Camioane Profesionalism. Sportivi şi cadre profesioniste Alte substanţe vegetale. Acid humic. Lignină Mişcare mecanică Tratarea gazelor Materiale de tip CuM1-xNxO2 Literatură americană Prelucrarea materialelor Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Diagrama fluxului de date Aluminiu Management sportiv Comunicaţii digitale Obţinerea feritelor de cobalt Sisteme electromecanice Tracţiune Diesel-hidraulică Criminalistică Producţie Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Calamităţi Criptanaliză Îmbunătăţiri funciare Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Industrie alimentară Alimentare cu apă Metode de învăţare şi instruire Prelucrare date Încălcarea legilor fiscale Contact/impact/sol Degete Comunicare online Instalaţie de captare a CO2(dioxid de carbon) Medicină clinică Transport aerian Instalaţii şi echipamente de protecţie şi siguranţă pentru persoane Sisteme de e-Learning Imitarea numerică a sistemelor. Simulare Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Gimnastică medicală, curativă. Terapie prin exerciţii Sinteză în general Metale tranziţionale Coroziune (rezistenţa materialelor) Teatru Structuri şi algoritmi de reglare automată Programă şcolară Microdebitmetre Prelucrare prin eroziune Oţel aliat Algoritmi de estimare Metode experimentale Membrul superior uman Algoritmul Local Binary Pattern Politică Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Chimie de preparare şi experimentală Nanotehnologie Rezistori electrici Maşini sincrone Încercări mecanice Coordonare psihofizică Compuşi izociclici Sisteme de control inteligent Frecvenţa stabilităţii Teologie Literatură română Transmisii mecanice Cursa cu garduri Beton Teoria traducerii Condiţie fizică Modele dinamice liniarizate local Adoptarea soluţiilor de reabilitare Biochimie medicală Jocuri cu mingea Tehnică în general Contoare de consum. Aparate industriale de măsură. Debitmetre. Măsurarea cantităţilor Interoperabilitatea sistemelor de informare medicală Canale de comunicare Specificaţii formale Ape freatice Autograf şi dedicaţie Categorii gramaticale Membre inferioare. Picioare Oxid de fier Tehnologia sudării Gramatică Centrale electrice virtuale Motoare electrice Hidrogeologie Tipare şi modele de croit şi măsurat Radioactivitate gamma Control ecologic Leguminosae (Legume) Lingvistică Medicină sportivă Instalaţii pentru comunicaţii prin calculatoare Sisteme mecatronice Frecare Dispozitive de achiziţie a datelor Aplicaţii care transmit mesaje Reţele informatice Solicitări dinamice Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Sănătate şi igienă personală Industria materialelor plastice Schelet şi sistemul muscular Oxid de zinc Obţinere Neurologie Astronomie. Geodezie Roman psihologic Marketing Pulverizatoare Oftalmologie Teste psihologice Uzura automobilelor Filtrare (Chimie industrială) Repere fragile Sec. 4 Bibliografie Construcţii civile Bronzuri. Proprietăţi mecanice Benzidină Polimeri. Cauciuc sintetic Patinaj viteză Aeromodelism Sudură cu electrozi Transmisii armonice Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Muzică bisericească Consolidarea structurală Încercări dinamice Dispozitive electronice Conversia căldurii reziduale Protecţia datelor Algoritmi de învăţare Captatoare solare Capacitate de coordonare psihofizică Management logistic Reutilizarea betonului Aditivi de fabricaţie Biometrie Ciocnirea corpurilor Maşini magneto-electrice Schelet. Muşchi Structurti "dual-steel" Material rulant Tehnica transmiterii imaginii Beton armat Volei de performanţă Modelare hidraulică Instrumente informatice Silvicultură Coloranţi sintetici Circuite integrate Rinichi. Nefropatii. Boli renale Modelare. Simulare Sisteme de gestiune a bazelor de date Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Geotehnică Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Nitraţi Radioactivitatea atmosferei Construcţii din metale sau aliaje uşoare Limba italiană Accidente. Riscuri Introducerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Analiză prin metode de combustie Studii de literatură comparată Transportul persoanelor Metode de diagnoză Reţele neuronale(calculatoare) Motoare cu combustie Capacitate de efort fizic Programare de calculatoare Inspecție școlară Compuşi heterociclici Lingvistica textului Metode mecanice Radiofrecvenţă Maşini de ţesut Calculatoare Securitatea informaţiei Procese electrochimice Antene Fundaţii. Lucrări de infrastructură, lucrări sub pământ Protocol criptografic Vehicule feroviare Electrozi Ape subterane Marketing sportiv Metode matematice pentru cercetare operaţională Poziţia braţului robotic Baze de date Mecanisme automate Chimioterapie Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Arhitectura reţelei. Structura reţelei Mecanică Evaziune fiscală Modelare 3D Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Repertoriu Dezvoltare urbană Circuite integrate (CMOS) Analiză. Sinteze Pigmenţi naturali Algoritmi pentru evaluare Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Critică literară Industria hârtiei. Pastă de hârtie, hârtie şi carton Circuite electronice Ştiinţe sociale Dezvoltare în construcţii Calitate totală Estetica sportului. Estetica sportivă Nutriţie şi alimentare: metode şi precauţii Model neuro-fuzzy adaptiv de predicţie Carbon (C) Cereale Măsurarea debitului Balistică Construcţii din lemn Substanţe absorbante Genunchi Centrale hidroelectrice Clădiri de birou Comerţ electronic Neologisme Sterilizare. Dezinfectare Industria materialelor de construcţii Defecte. Structuri mecanice Clădiri publice, civile, comerciale, industriale Imagini digitale Presa argeşeană Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Conducerea proceselor Biomasă Elemente care preiau sarcini biaxiale Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Transformator Limbaj poetic Matematică Liturgică. Imnuri religioase Robot industrial SCORBOT-ER III Algoritmi distribuiţi Presă culturală Sporturi nautice Articulata Betoane speciale Tehnologie CMOS Sisteme de prelucrare a informaţiilor Vasodilatatoare Arhitectură de reţea Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Criptarea datelor Construcţii din beton armat Rugby Zincul ca strat de acoperire, placare Computer vision Instalaţii electrice Combustibili neconvenţionali Lucrări hidrotehnice în general Taxonomie Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Instrumente şi aparate pe vehicul Stabilitate Mecanisme Poduri din beton armat Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Controlul calităţii în linie Analiză static neliniară Coloană vertebrală Eficienţă energetică Demografie Metode de antrenament Hidrotehnică Electricitate statică. Electrostatică Compuşi oxidici Fiabilitatea autovehiculelor Încălzire inductivă Agregate din beton reciclat Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale Polietilenă Genetică Solidificarea reziduurilor de ardere Java (Limbaj de programare) Injecţie mecanică Sec. 19 Tenis Rugăciune Funcții olomorfe Examinare clinică Industrie petrochimică Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Aparate şi instrumente optice Diplopoda Antrenament de forţă musculară Sisteme de păstrare a secretului în comunicaţiile electrice Reţele de distribuţie a energiei electrice Genul poetic Mentenanţă Incinerare în masă Fizica atomului Schemă de distribuţie a datelor Compuşi chimici Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Oncologie Termocentrale. Lignit Transportul petrolului Lucrări hidrotehnice Mecanica şi dinamica autovehiculelor Teze. Dizertaţii Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Aplicaţii cu avatari Fenomene antropice Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Literatură latină Prelucrarea semnalelor Metoda Monte Carlo Precipitaţii Proteză gleznă Jocuri pe gheaţă Grafologie Lagăre de rostogolire. Rulmenţi în general Biblioteconomie Programare orientată pe evenimente Energie mecanică Metoda circuitelor magnetice Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii Limbaj politic Dispozitive de fabricare Arta sau tehnica exprimării orale Pregătirea şi depozitarea produselor agricole Date Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Sisteme eoliene Coloranţi, pigmenţi, vopsele în acoperiri. Nanocompozite magnetice. Polimeri funcţionalizaţi Baschet Circulaţie rutieră Niveluri de temperaturi Peşti Metoda Taguchi Rupere. Mecanica ruperii Electroenergetică Metoda elementului finit Autovehicule rutiere Combustibili Turbo-coduri Industria pielăriei Sisteme informatice distribuite Simulări numerice Canotaj Sisteme de achiziţie date Pedologie Industria petrolului Sudură cu laser Chimia apei Cultură. Civilizaţie. Progres Arhitectura calculatoarelor Poduri uşoare Angrenaje Convertoare de putere C.C-C.A Analiza structurală a soluţiilor Nitrurare Protecţia drepturilor de autor Distribuţia şi reglarea energiei electrice Linii de comunicare ale calculatoarelor Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Simbolism-poezie Identitate Pădure Magneţi permanenţi Fundaţii Compuşi heterociclici cu azot Electrotehnică. Tehnologie mecanică Poduri din zidărie Teologie pastorală Scule cremalieră Sistem cardiovascular Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Oxizi cu structură delafossitică Probabilitate Vâscozitate Fizică nucleară Spaţiu Köthe-Bochner Geotectonică. Tectonica plăcilor Handicap auditiv Instalaţii Învăţământ electronic Fenomene hidrotermale Tehnologii web Oxizi Tactică Consum de combustibil Medicamente antiinflamatoare Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Mişcare fizică Roboţi industriali Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Vehicule rutiere şi de teren Curent alternativ (c.a.) Cupru (Cu) 1974-1976 Termen de valabilitate Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Personalităţi Membre artificiale Botanică Avatar animat/video Planificare rurală. Dezvoltare rurală Reabilitare (construcţii) Mercur Urbanism Materiale magnetice Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Rolul şi sarcinile portalului Comandă automată Timpan. Membrană timpanică Elemente tehnice Oţel în general Analiza apei Energia vântului Codificare secretă Tehnici de căutare Geodinamică Sudură. Construcţii sudate Coloana vertebrală. Şira spinării (oasele spatelui) Biblia Arte marţiale Compuşi aciclici cu funcţiuni mixte Hidromecanică Semnale Învăţământ preuniversitar Iris Rezistenţă Metalurgie Argeş, Râul Procesare de imagini Limbaje specifice de programare Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Politică fiscală Chimie-fizică Structuri de date Îmbunătăţirea funcţionării Emergenţa reţelelor sociale Mecanică teoretică în general Mecanisme hidraulice Controlul circulaţiei Limbaje de programare pentru inteligenţă artificială Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Funcţii analitice Forţe internaţionale, supranaţionale. Forţe ONU de menţinere a păcii Oţel pentru piese turnate Comunicaţii mobile Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Sec. 17-18 Materiale cu proprietăţi termoelectrice Sisteme inteligente de transport Prelucrarea oţelului Combustibili naturali Convertizoare electrice Strategie Tehnologii informaţionale Ingineria materialelor Producerea şi conservarea alimentelor Procese fizico-chimice Inginerie electrică Circuite logice Navigaţie Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Invertoare, modelare, simulare Dietetică Sisteme CAD-CAM Catastrofe naturale Ambalare şi utilaje de ambalat Proprietăţi metalurgice Perturbaţii electromagnetice Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Aliaje de titan Metode chimice de analiză Alunecări de teren Pagube provocate de inundaţii Aliaje metalice Poluanţi atmosferici Educaţie. Instruire Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Materiale plastice pentru construcţii Evaluarea duratei de viaţă a structurilor Sisteme de control a reţelelor locale Banat Consumuri energetice Lexicologie Ritm cardiac Strat fluidizat Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Geografie regională Prezentări istorice în sens strict Dinamică socială Depozitarea ecologică de reziduuri Turbine hidraulice. Modelare matematică. Simulare numerică Conducerea şi controlul producţiei
Vă rugăm să schimbaţi parola