Biblioteca Universității din Pitești

Biologie. Ştiinţe biologice în general

Subiect Tematic: Biologie. Ştiinţe biologice în general
Lucrări: 537 lucrari in 536 publicatii in 6 limbi
Biologie : Teste pentru examenul de admitere la specializarea Asistenţă Medicală Generală de: Tantu, Monica Marilena; Diaconescu, Dan; Man, George Mihail (1965-); Stocheci, Cristina; Ponepal, Cristina; Stoiculescu, Adrian; Păunescu, Alina; Honţaru, Sorina (Text tipărit)
Microbiologie de: Moisa, Ioan (Text tipărit)
Emil Racoviţă şi concepţia sa biologică de: Albu, Paula (Text tipărit)
Expediţie pe vasul "Beagle" de: Schäfer, Paul Kanut (Text tipărit)
Bioelectrometria de: Topoliceanu, Florin; Lozneanu, Stelian (Text tipărit)
Subiecte
Testare Generalităţi despre ştiinţele pure Pisces. Peşti. Ichtiologie Învăţământ gimnazial Antropologie specială. Etnologie. Rase individuale Documente cu probleme, întrebări Organizarea autoinstruirii şi instruirii în colectiv (în grup) Geologie. Meteorologie. Hidrologie Combinarea genelor. Hartă cromozomică Proteine Agricultură Bionică Ştiinţe medicale. Medicină Microbiologie industrială şi chimică Coci gram-pozitivi. Bacterii în formă de bacili asporogeni Biotehnologii Manual şcolar (Liceu) Speologie. Peşteri. Ape subterane Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Ştiinţe biografice şi înrudite Învăţământ liceal Virusologie. Viruşi Baze fizice şi fizico-chimice ale vieţii. Biofizică. Chimie biofizică în general Biofizică Parametri pentru variaţia proprietăţilor. Fluctuaţie. Variaţie ciclică. Echilibru Mişcarea lichidelor. Hidrodinamică Biochimie cuantică. Fenomene cuantice în sisteme biologice Culturi specifice. Horticultură Zoologie sistematică Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Lucrări de referinţă Bibliografie. Cataloage Câmpia Olteniei Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Sesiuni de comunicări Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Zoogeografie Antropologie Biologie generală şi teoretică Sociologie Carte 1901-1930 Paleontologie Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Ştiinţe istorice Problema originii vieţii. Viaţa pe alte planete. Exobiologie Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Legi generale. Aspecte teoretice. Caracteristici. Proprietăţi Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Entomologie Metale în general Alge. Iarbă de mare etc. Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Filosofie Ştiinţe Filologice Biogeografie Filosofie. Psihologie Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Producerea şi conservarea alimentelor solide Structura fizică a materiei Medicină veterinară Carte veche < 1900 Publicaţii periodice şi seriale Teste Vertebrata. Vertebrate în general Fiziologia animalelor Botanică sistematică Ştiinţe chimice Dicţionar Publicaţiile Academiei Române Sociabilitate. Sociologie animală Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Obiceiuri ale animalelor. Comportamentul animalelor. Ecologie. Etologie. Animale şi mediu. Bionomie Publicații EUP Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Biochimie Chimie organică Publicații digitizate Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei Enciclopedie Atlas Biologie Teoretică Medicină Metodologia sportului. Performanţă sportivă. Solicitări Vitamine. Substanţe analoage vitaminelor. Vitaminologie Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Limba franceză Locul şi timpul originii omului Tehnici biologice, echipament şi metode experimentale Matematică şi ştiinţe naturale Biotehnologie Ştiinţe fizice Muzee Muşchi striaţi Genetica populaţiilor. Procesele genetice ale populaţiilor Microbiologie aplicată Limba germană Biogeografie în general. Repartiţia geografică a organismelor Geobiologie. Acţiuni biologice ale organismelor Patologie. Medicină clinică Dicţionar de biologie România Caracteristici biologice Ecologie generală Obiceiuri ale plantelor. Comportarea plantelor. Ecologie. Etologie. Plantele şi mediul lor. Bionomia plantelor Hormonii. Substanţe analoage hormonilor. Hormonoizi Zoologie generală Manual pentru liceu Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Nivel scăzut, elementar. Expuneri de popularizare Amphibia. Amfibii în general Organizarea ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice Electronică Distribuirea premiilor, recompenselor Biologie aplicată în general Botanică generală. Botanică analitică Metode şi aparate de măsurarea culorilor (colorimetrie) Microbiologie Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii. Fizică Fitopatologie Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Antropogeneză. Dezvoltarea omului în general. Originea omului Baze moleculare ale imunităţii Europa Manual şcolar Antologie Cibernetică matematică Dicţionar de ecologie Muzeologie Ştiinţe istorice şi arheologice Cultura plantelor de câmp Citologie generală. Celula ca sistem biologic. Plan general. Compoziţie chimică. Proprietăţi fizico-chimice şi moleculare Paraziţi vegetali Ereditate. Moştenire Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Biologie. Ştiinţe biologice în general Curs universitar Muzee pe specialităţi. Tipuri de colecţii Biochimie dinamică. Metabolismul biopolimeridelor şi alte substanţe active din punct de vedere biologic Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Migraţie. Schimbarea mediului de viaţă Variaţii Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Specii. Formarea speciilor Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Manual universitar Principii de bază ale fizicii Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Anatomie Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Civilizaţie. Cultură. Progres Histologia celulei Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Botanică geografică. Geografia plantelor (fitogeografie). Floră. Distribuţia geografică a plantelor Biologie Parazitologie Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Vertebrate în general Anatomie umană şi comparată Dicţionar englez Virusologie medicală Ştiinţa mediului înconjurător Insecta (Hexapoda). Insecte. Entomologie Baze moleculare ale vieţii. Biologie moleculară Silvicultură Compendiu Republica Federală a Germaniei (din 1990) Microbiologie veterinară Nobel Geografie. Biografie. Istorie Ştiinţe auxiliare ale geologiei Biologie moleculară Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Angiospermae. Metaspermae. Stigmateae. Plante cu seminţe acoperite. Plante cu seminţe apărute mai târziu Optică Ştiinţe sociale Hiostologie. Histogeneză. Structură, formare şi diferenţiere a ţesuturilor Geologie şi ştiinţe înrudite Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Filosofie românească Antropologie filosofică Expediţii şi călătorii geografice de descoperiri. Călătorii. Expediţii Carte 1931-1960 Matematică Influenţa factorilor externi asupra oamenilor şi raselor umane Ştiinţe economice Publicații digitale Oltenia Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Teste admitere Plancton Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Carte veche Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Bibliografii pe subiect Zoologie Economie. Ştiinţe economice Procese psihice superioare Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Metodologie ştiinţifică Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Logică. Teoria cunoaşterii Legile generale ale naturii. Transformarea şi tranzienţa materiei. Originea universului. Creaţie. Cosmogonie Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Politică economică pe domenii speciale Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Unitatea speciei umane. Origine monofiletică sau polifiletică. Monogeneză. Poligeneză Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Botanică Ştiinţe ale naturii Boli ereditare. Boli trasmise genetic, congenitale Sec. 20 Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Mecanica evoluţiei. Evoluţia în conformitate cu nivelele de dezvoltare ale sistemelor biologice Psihologie Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Gene. Aparat genetic. Genom Psihofiziologie Nevertebrate în general Inginerie. Tehnică în general Evoluţie. Originea speciilor. Filogenie Microbiologie. Bacteriologie Dicţionar de botanică Protecţia naturii însufleţite. Conservarea şi protecţia formelor sălbatice de viaţă Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Geografie. Explorarea pământului Ştiinţe biologice Publicaţii ale muzeelor Microbiologie sanitară. Microbiologia sănătăţii publice Genetică umană Prezentări biografice Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Publicaţii universitare Banat Prezentări istorice în sens strict Ştiinţe naturale Drept internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola