Biblioteca Universității din Pitești

Biologie. Ştiinţe biologice în general

Subiect Tematic: Biologie. Ştiinţe biologice în general
Lucrări: 538 lucrari in 537 publicatii in 6 limbi
Biologie distractivă de: Akimuşkin, Igor Ivanovici (Text tipărit)
Citologie vegetală de: Anghel, Ion, botanist (Text tipărit)
Biologia celulei vegetale de: Acatrinei, Gheorghe (1930-2004) (Text tipărit)
Microbiologie de: Moisa, Ioan (Text tipărit)
Magnetismul în biologie de: Holodov, Iurij Andreevich (Text tipărit)
Metodica predării ştiinţelor biologice de: Ciurchea, Maria; Ciolac-Russu, Anca; Iordache, Ion (Text tipărit)
Ritmurile biologice : Actualitate - Perspective de: Neacşu, Constantin (Text tipărit)
Bioelectrometria de: Topoliceanu, Florin; Lozneanu, Stelian (Text tipărit)
Subiecte
Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Dicţionar de ecologie Ştiinţe medicale. Medicină Medicină veterinară Microbiologie industrială şi chimică Ştiinţe economice Publicaţii ale muzeelor Muzeologie Fitopatologie Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Publicații digitale Coci gram-pozitivi. Bacterii în formă de bacili asporogeni Biologie aplicată în general Testare Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Microbiologie sanitară. Microbiologia sănătăţii publice Genetică umană Carte 1901-1930 Antropogeneză. Dezvoltarea omului în general. Originea omului Oltenia Prezentări biografice Amphibia. Amfibii în general Silvicultură Biochimie dinamică. Metabolismul biopolimeridelor şi alte substanţe active din punct de vedere biologic Biotehnologii Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Ştiinţe auxiliare ale geologiei Politică economică pe domenii speciale Manual şcolar (Liceu) Carte veche < 1900 Teste Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Vertebrata. Vertebrate în general Chimie organică Organizarea ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice Migraţie. Schimbarea mediului de viaţă Hiostologie. Histogeneză. Structură, formare şi diferenţiere a ţesuturilor Locul şi timpul originii omului Parametri pentru variaţia proprietăţilor. Fluctuaţie. Variaţie ciclică. Echilibru Psihologie Geologie şi ştiinţe înrudite Mişcarea lichidelor. Hidrodinamică Tehnici biologice, echipament şi metode experimentale Matematică şi ştiinţe naturale Biochimie cuantică. Fenomene cuantice în sisteme biologice Ştiinţe istorice şi arheologice Publicații digitizate Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Culturi specifice. Horticultură Manual pentru liceu Fiziologia animalelor Biotehnologie Metodologie ştiinţifică Speologie. Peşteri. Ape subterane Sesiuni de comunicări Bibliografii pe subiect Zoologie Generalităţi despre ştiinţele pure Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei Compendiu Baze moleculare ale imunităţii Economie. Ştiinţe economice Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Ştiinţe fizice Ştiinţe biografice şi înrudite Învăţământ liceal Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Cultura plantelor de câmp Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Genetica populaţiilor. Procesele genetice ale populaţiilor Botanică sistematică Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Filosofie Zoologie sistematică Muzee Insecta (Hexapoda). Insecte. Entomologie Paleontologie Republica Federală a Germaniei (din 1990) Ştiinţe Filologice Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Variaţii Histologia celulei Virusologie. Viruşi Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Microbiologie aplicată Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Botanică generală. Botanică analitică Biogeografie Logică. Teoria cunoaşterii Baze fizice şi fizico-chimice ale vieţii. Biofizică. Chimie biofizică în general Manual universitar Biologie moleculară Unitatea speciei umane. Origine monofiletică sau polifiletică. Monogeneză. Poligeneză Citologie generală. Celula ca sistem biologic. Plan general. Compoziţie chimică. Proprietăţi fizico-chimice şi moleculare Enciclopedie Paraziţi vegetali Microbiologie veterinară Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Ştiinţe chimice Limba germană Gene. Aparat genetic. Genom Biogeografie în general. Repartiţia geografică a organismelor Procese psihice superioare Zoogeografie Dicţionar Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Atlas Combinarea genelor. Hartă cromozomică Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Geobiologie. Acţiuni biologice ale organismelor Teste admitere Legi generale. Aspecte teoretice. Caracteristici. Proprietăţi Plancton Publicaţii periodice şi seriale Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Muşchi striaţi Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Biologie Teoretică Botanică geografică. Geografia plantelor (fitogeografie). Floră. Distribuţia geografică a plantelor Medicină Nobel Botanică Geografie. Biografie. Istorie Biofizică Psihofiziologie Biologie Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Publicaţiile Academiei Române Ştiinţe istorice Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Ereditate. Moştenire Publicaţii universitare Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" Principii de bază ale fizicii Pisces. Peşti. Ichtiologie Problema originii vieţii. Viaţa pe alte planete. Exobiologie Filosofie românească Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Sociabilitate. Sociologie animală Metode şi aparate de măsurarea culorilor (colorimetrie) Baze moleculare ale vieţii. Biologie moleculară Antropologie filosofică Nevertebrate în general Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Inginerie. Tehnică în general Antropologie Învăţământ gimnazial Metodologia sportului. Performanţă sportivă. Solicitări Expediţii şi călătorii geografice de descoperiri. Călătorii. Expediţii Ştiinţe ale naturii Parazitologie Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Boli ereditare. Boli trasmise genetic, congenitale Angiospermae. Metaspermae. Stigmateae. Plante cu seminţe acoperite. Plante cu seminţe apărute mai târziu Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Carte veche Patologie. Medicină clinică Filosofie. Psihologie Entomologie Biologie generală şi teoretică Proteine Evoluţie. Originea speciilor. Filogenie Carte 1931-1960 Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Antropologie specială. Etnologie. Rase individuale Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Microbiologie. Bacteriologie Microbiologie Obiceiuri ale animalelor. Comportamentul animalelor. Ecologie. Etologie. Animale şi mediu. Bionomie Vitamine. Substanţe analoage vitaminelor. Vitaminologie Sociologie Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Dicţionar de biologie Banat Publicații EUP Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Dicţionar de botanică Protecţia naturii însufleţite. Conservarea şi protecţia formelor sălbatice de viaţă Metale în general Bibliografie. Cataloage Lucrări de referinţă Anatomie Zoologie generală România Sec. 20 Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Matematică Documente cu probleme, întrebări Vertebrate în general Mecanica evoluţiei. Evoluţia în conformitate cu nivelele de dezvoltare ale sistemelor biologice Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Europa Electronică Alge. Iarbă de mare etc. Biologie. Ştiinţe biologice în general Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Caracteristici biologice Influenţa factorilor externi asupra oamenilor şi raselor umane Geografie. Explorarea pământului Organizarea autoinstruirii şi instruirii în colectiv (în grup) Ştiinţe biologice Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Curs universitar Agricultură Civilizaţie. Cultură. Progres Anatomie umană şi comparată Manual şcolar Ecologie generală Optică Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii. Dicţionar englez Câmpia Olteniei Legile generale ale naturii. Transformarea şi tranzienţa materiei. Originea universului. Creaţie. Cosmogonie Antologie Bionică Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Prezentări istorice în sens strict Producerea şi conservarea alimentelor solide Biochimie Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Structura fizică a materiei Ştiinţe naturale Virusologie medicală Obiceiuri ale plantelor. Comportarea plantelor. Ecologie. Etologie. Plantele şi mediul lor. Bionomia plantelor Ştiinţe sociale Specii. Formarea speciilor Distribuirea premiilor, recompenselor Ştiinţa mediului înconjurător Geologie. Meteorologie. Hidrologie Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Bioritmuri Drept internaţional Fizică Hormonii. Substanţe analoage hormonilor. Hormonoizi Cibernetică matematică Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Nivel scăzut, elementar. Expuneri de popularizare Muzee pe specialităţi. Tipuri de colecţii
Vă rugăm să schimbaţi parola