Biblioteca Universității din Pitești

Încercare

Subiect Tematic: Încercare
Lucrări: 206 lucrari in 206 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Timp de priză Securitate Oţel de construcţii Alungire Indice de refracţie Material plastic armat cu fibră de sticlă Aparate de încălzit Aparentă Definiţie Îmbinare lipită Flexibilitate Produs termoizolant Maşini horticole Ulei eteric Conductivitate termică Lichid electroizolant Reticulare Utilaj rulant de cale ferată Robinet de oprire Material dentar Utilaj minier Alimentare cu gaz Aparat cu gaze Azot Ecran acustic Pulverizare termică Saltea Dispozitiv de bucătărie Condiţii climatice Platbandă Suport textil acoperit Ciupercă Fiting pentru ţeavă Polifosfat Produse chimice Dispozitiv automat Epruvetă Deflecţie Animal xilofag Cupru Interschimbabilitate Control de calitate Caracteristică hidraulică Acoperire metalică Tăiere cu gaz Ţeavă de oţel Izolat fasonat Lingou Lungime Hidroxiclorosulfat de aluminiu Imersare Mod de lucru Livrare Densitate Consum de energie Măsurare de dimensiuni Antifon intern Rigiditate Cantitate pe unitate de timp Rezistenţă la spargere Pregătire epruvetă Acoperitoare textile Toleranţă dimensională Echipament specific Simbolizare Fosfat de sodiu Protecţie împotriva incendiilor Placă de identificare Limită de elasticitate Produs protecţie lemn Maşini horticole cu motor Redactare Antifon extern Aparat de încălzit Frânare Metodă de analiză Vitraj Armătură Prevenirea accidentelor Măsurarea presiunii Presiune de vapori Material de uz casnic Extracţie Textile Conductă de gaz Termită Racord cu sudură Încercare termică Ciment dentar Debitmetru pentru măsurarea radiaţiilor Drum Pirofosfat Epuvetă Carburi metalice Notă tehnică Scară rulantă Aparat cu combustibil solid Beton Umiditate Conductă sub presiune Aparat de protecţie respiratorie Analiză chimică Încălzire Produs refractar Zincat termic continuu Lanţ pentru ridicat Treaptă de scară Propagare Bandă Rezistenţă a culorii Manometru Starea suprafeţei Lăţime Prescripţie Toleranţă la dimensiune Aparat indicator Reîncălzire Specificaţie de material Asigurarea calităţii Chingă Policlorură de vinil Duritate Vickers Instrucţiune Acustică Caracteristică de funcţionare Prag eficacitate Aparat de gătit Produse laminate Protecţie împotriva căderii Cadmiu Schimbătoare de căldura Clasificare DCMT Suprafaţă Placă indicatoare Materiale metalice Rezistenţă la foc Lac Dispozitiv de oprire Timp de curgere Coroziune Aliaj de plumb Grosime Izolaţie termică Iluminat Coroziune fisurată sub tensiune Etichetare Sârmă metalică Oţel Protecţie împotriva căldurii Rezistenţă la fisurare Notare Clădire Ambalare Rezistenţă la compresiune Placaj decorativ Eşantionare Material plastic Produs refractar fasonat Control metrologic Plasă sudată Descriere Sudare cu gaz Dală de acoperire Încercare Pirofosfat de sodiu Solvent Impermeabilitate la apă Produs din fontă turnată Consistenţă Zgomot Duş Indice de vîscozitate Tratarea apei Transparenţă Încercare de duritate Material portativ Caracteristică funcţională Industrie aeronautică Degradare Cerinţă Substanţă volatilă Fiting Caracteristică constructivă Rezistenţă la smulgere Aparat de sudare Ţeavă de cupru Ortofosfat Caracteristică de construcţie Ventilaţie Fasonat des Acoperiş de ţiglă Stabilitate dimensională Decorare Caracteristică de fluaj Metal dur Împletitură metalică Mufă Prevenirea la coroziune Condiţii de încercare Placă arsă Pericol Material de încercare Hârtie Sârmă laminată Dispozitiv de securitate Vopsea Rezistenţă la apă Rezistenţă a vopsirii Magneziu Caracteristică de randament Ţeavă metalică Sulfat de aluminiu Durabilitate Produse laminate la cald Aprobare Echipament portabil Încercare la şoc Unghi Îmbrăcăminte de pardoseală Ardezie Densitate aparentă Protector individual împotriva zgomotului Circuit magnetic Marcare Combustibil gazos Acoperire pentru pereţi Metal topit Examinare execuţie Condiţie materială Arzător Cazan Diclormetan Stomatologie Trotuar rulant Material pulbere Caracteristică mecanică Produse obţinute prin deformare plastică Protecţie împotriva supravitezei Turnătorie Galvanizare la cald Polietilenă Aderenţă Aptitudine în funcţionare Aer comprimat Film subţire Unitate de încălzire Radiaţie gamma Încercare la fluaj Surfactant Beton celular Sterilizare Durată de descărcare Eficacitate Aliaj de nichel Acoperire electrolitică Oţel austenitic Ţesătură acoperită cu material plastic Acoperire Somieră Aliaj de aluminiu Cazan cu tiraj forţat Sarcină de încercare Materiale textile Regulă de securitate Oţel clasă de calitate Lianţi minerali Prezervativ Încercare de conformitate Beton armat Var Încercare de recepţie Evaluare performanţe Agregate Aparat sub presiune Echipament individual de protecţie Materie volatilă Lanţ de manipulare Ceramică Vehicule rutiere Materiale termoplastice Policlorură de vinil neplastifiată Aparat de reglaj Acoperire ceramică Apa Sarcină Caracteristică geometrică Aluminiu Proiectare Caracteristică fizică Terminologie Oţel nealiat Pierdere de masă la încălzire Stingător Galvanizare Asamblare Opacitate Întindere monoaxială Protecţia mediului Cod Rezistenţă mecanică Apă Aliaj de cupru Lână Stabilitatea culorii Dispozitiv de protecţie Putere Examinare vizuală Conector Pulbere Descărcări electrice Dispozitiv de legare Ţeavă (tub) Permeabilitate la gaze Fasonată densă Apă caldă menajeră Siguranţă pentru întoarcere Cablu Produs de zinc Stingere Rezistenţă la coroziune Tăiere Carbură Supapă de siguranţă Gaz petrolier lichefiat Aparat cu combustibil gazos Mobilier Racord pentru conductă Materiale Racord rapid Aliaj magnetic Condiţii generale Îmbrăcăminte textilă Refractar nefasonat Viscozitate Inspecţie Încercare de laborator Încercare de anduranţă Încercare fizică Deformare sub sarcină Dimensiune Material de incendiu Curbură Detectare Atmosferă de încercare Cositoare de gazon Aliaj de magneziu Îmbrăcăminte pentru pardoseală Pierdere de masă Mijloc de măsurare Aspect Stocare Încălzire centrală Robinetărie sanitară Plumb Reactiv chimic Bilanţ termic Încercare la ceaţă salină Îmbrăcăminte din cauciuc Placă de acoperire Proprietate optică Determinare fisurare Zinc Control calitate Hidroxid de sodiu Robinet de închidere Izolare termică Raport Pardoseală decorativă Densitate (masă/volum) Sudură Fasonat dens Sudare Metalurgia pulberilor Contracţie Diminuarea zgomotului Cocsificare Alimentare cu apă Proprietate termodinamică Aparat casnic Putere de acoperire Bandă de oţel Întreţinere Măsurare Piesă turnată Compuşi chimici Produs de cauciuc Acoperire continuă Încercare la expansiune Metale Radiaţie luminoasă Rezistenţă la forfecare Strivire Echipament Frână pneumatică Securitatea muncii Tabel de date Stas-uri digitizate Sudare prin topire Înmuiere Oxigen Sudură în colţ Fontă turnată din grafit nodular Turnare Caracteristică Uscare Placă Placă indicatoare instrucţiuni tehnice Mortar Instalaţii de gaz Planitate Controlul calităţii Profil metalic Radiaţii X Plasmă: fizică, arc electric, acoperire metalică Echipament medical Produs sinterizat Săpun Bară metalică Caracteristică de securitate Protecţie la radiaţie termică Cale de circulaţie Cauciuc natural Prelevare Sârmă Produs din fontă Document comercial Verificare Calitate Îmbrăcăminte de protecţie Acoperiş învelitoare de clădire Substanţă nevolatilă Proprietăţi fizice Încercare de etanşeitate la gaze Dispozitiv de siguranţă Formare prin injecţie Produs siderurgic Rectangularitate Deformare Rectilinizare Hidrostatic Agent activ de suprafaţă Protecţie la foc Fiabilitate Tablă metalică Mod de utilizare Gaz combustibil Sudară cap la cap Placă ceramică Rezistenţă chimică Fosfat de calciu Sală de maşină PVC-U Pneu Materiale de construcţie Specificaţie Metoda acidimetrică Fosfat de potasiu Încercare la hidraulică Foc Rezistenţă la încovoiere Oxid de zinc Clorură Echipament manual Racord Rezistenţă la şoc termic Compoziţie chimică Bandă metalică Fabricaţie Echipament de salvare Mănuşă Proprietate mecanică Focar tip Încercare la tracţiune Presiune Ambalaj de transport Material plastic transparent Frânghie Oţel beton Prelucrare Gaz comprimat Pregătirea probei pentru încercare Tub flexibil Sticlă Plăcuţă de identificare Temperatură Acoperire pentru pardoseli Îngrăşăminte Stâlp de susţinere Încercare la presiune Examen vizual Baie de lichid Colorant Material plastic stratificat Ambalaj Material plastic armat Acoperiş Vas cultură Lanţ cu zale sudate Aparat cu gaz Substanţă toxică Echipament pentru sudare cu gaz Acoperiş înclinat Pat Aliaj Pirofosfat de potasiu Inel tubular Condesare Rezistenţă la îngheţ - dezgheţ Îmbinare sudată Echipament pentru sudare Recipient sub presiune Condiţie de livrare Îmbrăcăminte de lucru Izolat fasont Rezistivitate Punct de înmuiere Apă potabilă Impuritate Rezistenţă la tracţiune Silicat Canalizare pentru apă Risc Filtru de aer Produs metalurgic Stingător mobil Placă cu date de identificare şi tehnice Acid fosforic Verificare de recepţie Rezistenţă la căldură Arc Încercare la stabilitate Acţiune agenţi atmosferici Învelitoare de clădire Ciment Ţeavă de material plastic Frână Porozitate Supraveghere Cască de protecţie Producere apă caldă Suspensie chimică Ţiglă Pardoseală Combustie Cazan de încălzit Consum chimic de oxigen Măsurare densitate Încercare la coroziune Acceptabilitate Refractar fasonat Etanşeitate Instalaţii electrice Piesă forjată Caracteristică optică Placă timbru Răşină termorigidă Aparat cu GPL Masă volumică Liant Reflexie Epruvetă de încercat Echipament de infuzie parenterală Îmbrăcăminte de cauciuc Utilaj pneumatic Determinare Mască de protecţie Împrejmuire Industrie aerospaţială Cerinţe de securitate Latex Bară Presiune internă Rezistenţă Carbon Siguranţă pentru oprire Rulotă Tratare apă Aliaj de zinc Stabilitate Condiţie tehnică Mijloc de legare Rezultat al încercării Radiaţie ultravioletă Combustibil lichid Cultură insectă Dispozitiv de apucare Prevenire Potasiu Material de lipire Debit Cizmă specificaţie Carton Calcul Fibrociment Con piroscopic Proprietăţi chimice Luptă împotriva incendiilor Încălţăminte Materii prime
Vă rugăm să schimbaţi parola