Biblioteca Universității din Pitești

Drept administrativ

Subiect Tematic: Drept administrativ
Lucrări: 630 lucrari in 636 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Dreptul familiei Contescios administrativ Funcţionar public Personal administrativ. Funcţionari. Serviciul public: aspecte teoretice şi organizare. Ansamblul aparatului administrativ Drept administrativ Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i) Jurisdicţie administrativă Publicații digitale Vătămare Cetăţean străin Accesul liber la informaţii H.G. nr. 855/2002 Bunuri incorporale Sancţiune Carte 1901-1930 Decizia nr. 3043 din 2 iunie 2009 H.G. nr. 97/1991 Drept agrar Acte Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor O.G. nr. 43/1997 Drept Juridică Legea nr. 219/1998, art. 5 Doctrine Supravegherea şi controlul administrației publice O.U.G. nr. 56/2007, art. 3 alin. (1) lit. a) Acte de executare Morală profesională Teste Competenţă materială Autonomie locală Ex libris Soluţionarea litigiilor Legea nr. 329/2009, art. 11 O.G. nr. 26/2003 Drepturile omului Omor calificat Conducere administrativă Drepturile membrilor Corpului consular Legea nr. 188/1999 Control judecătoresc Legi Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) şi h) Legea nr. 213/1998 Act de vânzare-cumpărare Contenciosul administrativ Dedicaţie şi autograf Procedură Legea nr. 219/1998, art. 36 lit. g Instituţii politice Decizii judiciare Legea nr. 554/2004, art. 1 alin. (1) Legea nr. 188/2000 O.U.G. nr. 58/2003 Natura juridică a Consiliului Superior al Magistraturii Drept comparat Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Acte de reconstituire a dreptului de proprietate Legea nr. 381/2002 Legea nr. 188/2000, art. 47 alin. 1 Restrângerea unor drepturi Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Dobândirea calităţii de membru al Corpului diplomatic Comunicări Drepturi fundamentale Cazul strămutării Etica atitudinii Legea nr. 317/2004, art. 29 alin. (7) Legislaţie comentată Drept public Drept comunitar european Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Administraţie locală Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Legea de revizuire a Constituţiei Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) Practică judiciară Controlul administraţiei publice H.G. nr. 512/1998 Legea nr. 317/2004 Decizia nr. 188 din 27.04.2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 Autorităţi locale Noţiunea de Lege Dobândirea calităţii de membru al Corpului consular Suspendarea executării actului administrativ Acţiune în contencios administrativ Legislaţie Legea nr. 144/2007 Management administrativ Legea nr. 554/2004, art. 24 Drept administrativ al organizațiilor Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Drept penal. Infracţiuni penale Filosofia dreptului Soluţii ce pot fi pronunţate de către instanţele de contencios administrativ Legea nr. 29/1990, art. 9 Legea nr. 227/2003 O.U.G. nr. 168/2001, art. 1 alin. 1 Manual universitar Gradele diplomatice Hotărâri de Guvern Profesia de executor judecătoresc Legea nr. 29/1990, art. 11 Act administrativ Drept penal Acces la justiţie Legea nr. 504/2002, art. 93 alin. (3) Drepturile membrilor Corpului diplomatic Procedură fiscală Legitimă apărare H.G. nr. 401/2001 Contestaţie la executare Manual Jurisprudenţă Economia fondului de locuinţe Principiul securităţii raporturilor juridice Legea nr. 29/1990, art. 2 lit. a Decizia nr. 3436 din 19 iunie 2009 Persecutaţi politic Organizarea administraţiei Decizia nr. 3196 din 9 iunie 2009 Considerentele Înaltei Curţi asupra recursului Publicaţii periodice şi seriale Constituţia Europei Decizia nr. 3049 din 3 iunie 2009 Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Legea nr. 303/2004, art. 51 alin. (2) Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (2) Marea Britanie Informaţii publice Drept public. Drept constituţional Curţi de justiţie Dreptul la un proces echitabil Demisie fără preaviz Control de constituţionalitate Controlul administrației de către curți de justiție, tribunale Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dreptul de proprietate publică Prescripţia dreptului la acţiune Drept comercial Proprietate privată Drept fiscal Dreptul de petiţionare Uniunea Europeană Legea nr. 51/1995 art. 56 Vize Răspunderea civilă, penală şi administrativă Legea nr. 304/2004, art. 11 Restituirea bunurilor Recursul exercitat de autoritatea publică pârâtă Consilier de conturi Răspunderea juridică a membrilor Corpului consular Organizaţii interguvernamentale Circumstanţele cauzei Contabilitate Natura juridică Studii juridice Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Legea nr. 178/1997, art. 3 lit. b Constituţia României, art. 148 alin. (2) Legea nr. 381/2009, art. 21 alin. (2) lit. c) Doctrină Contencios administrativ Sistem de remunerare Drept al personalului administrativ Excepţia de nelegalitate Autonomie universitară Legea nr. 88/1993 Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Despăgubire Noţiunea de act administrativ Carte 1931-1960 Administraţie publică locală Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Constituţii. Adunări legislative Suspendarea executării Mandat Susţinerea reţelelor electrice Executare silită Drept civil Acţiune în anulare Funcţia publică Legea nr. 29/1990, art. 1 Discriminare Legea nr. 554/2004, art. 8 alin. (1) Legea nr. 24/2000 Principiul ierarhiei actelor normative Infracţiuni penale Legea nr. 178/1997, art. 6 alin. 1 lit. b România Administraţie publică Controlul actelor administrative Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Sisteme electorale Istorie veche Europa Legea nr. 304/2004, art. 53 Ţări ale UE Secret de stat Drept constituţional Istoria Statelor Unite ale Americii Italia Istorie Pagube cauzate Publicaţii periodice electronice Competenţă teritorială Legea nr. 38/2003, art. 67 alin. (5) Drept. Jurisprudenţă Noţiunea de funcţionar public Legea nr. 29/1990, art. 5 Reactualizarea tarifelor Acţiune civilă Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti de contencios administrativ Legea nr. 326/2001 Curs universitar Decizia nr. 3171 din 9 iunie 2009 Drept privat Termen de prescripţie Dreptul muncii Minori Educaţie. Învăţământ Legea nr. 326/2001, art. 25 Legea nr. 51/1995 art. 63 lit. i Acte administrative Drept în general Sancţiuni Legea nr. 178/1997 Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor Contract de concesiune Legea nr. 285/2010, art. 9 alin. (1) Actul administrativ Daune morale Act administrativ unilateral Proceduri administrative Răspunderea juridică a membrilor Corpului diplomatic Legea nr. 554/2004, art. 4 Filosofie socială Răspunderea administrativă Anul 2003 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Istoria României Principiul îmbogăţirii fără justă cazuă Preşedinţi americani Grup parlamentar O.G. nr. 11/1996, art. 4 Arestare preventivă Dreptul de acces liber la justiţie Puterea executivă a statului. Organele centrale ale conducerii de stat Legea nr. 38/2003 O.G. nr. 11/1996, art. 1 Drept internaţional Drept procesual civil Funcţionari publici
Vă rugăm să schimbaţi parola