Biblioteca Universității din Pitești

Drept administrativ

Subiect Tematic: Drept administrativ
Lucrări: 592 lucrari in 598 publicatii in 3 limbi
Noua revistă de drepturile omului : Nr. 4 de: Centrul de Studii Internaţionale din Bucureşti (Text tipărit)
Serviciile publice locale de: Parlagi, Anton P.; Iftimoaie, Cristian (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : Nr. 1 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Contescios administrativ Autorităţi locale Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Economia fondului de locuinţe Demisie fără preaviz Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Ţări ale UE Secret de stat Legea nr. 326/2001, art. 25 Filosofie socială Anul 2003 Drept procesual civil O.U.G. nr. 56/2007, art. 3 alin. (1) lit. a) Instituţii politice Legea nr. 554/2004, art. 24 Legea nr. 29/1990, art. 9 Legea nr. 303/2004, art. 51 alin. (2) Acţiune în anulare Legea nr. 29/1990, art. 1 Legea nr. 178/1997, art. 6 alin. 1 lit. b Sisteme electorale Europa Drept. Jurisprudenţă Educaţie. Învăţământ Legea nr. 285/2010, art. 9 alin. (1) Dreptul de acces liber la justiţie Legea nr. 219/1998, art. 5 Drepturile membrilor Corpului consular Legea nr. 188/1999 Legi Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Acte de reconstituire a dreptului de proprietate Persecutaţi politic Restituirea bunurilor Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Legea nr. 88/1993 Curs universitar Accesul liber la informaţii Decizia nr. 3043 din 2 iunie 2009 Acte Doctrine Acte de executare Autonomie locală Legislaţie comentată Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Dobândirea calităţii de membru al Corpului consular Suspendarea executării actului administrativ Drept penal. Infracţiuni penale Hotărâri de Guvern Profesia de executor judecătoresc Drepturile membrilor Corpului diplomatic Dreptul la un proces echitabil Dreptul de petiţionare Răspunderea juridică a membrilor Corpului consular Legea nr. 381/2009, art. 21 alin. (2) lit. c) Despăgubire Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Susţinerea reţelelor electrice Legea nr. 24/2000 Drept constituţional Legea nr. 29/1990, art. 5 Acte administrative Principiul îmbogăţirii fără justă cazuă Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i) H.G. nr. 855/2002 Drept Ex libris Legea nr. 329/2009, art. 11 Control judecătoresc Dobândirea calităţii de membru al Corpului diplomatic Drepturi fundamentale Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) Manual universitar Legea nr. 29/1990, art. 11 Jurisprudenţă Decizia nr. 3196 din 9 iunie 2009 Prescripţia dreptului la acţiune Doctrină Principiul ierarhiei actelor normative Acţiune civilă Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti de contencios administrativ Personal administrativ. Funcţionari. Serviciul public: aspecte teoretice şi organizare. Ansamblul aparatului administrativ Carte 1901-1930 Juridică Drepturile omului Restrângerea unor drepturi Gradele diplomatice Drept penal Procedură fiscală Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (2) Control de constituţionalitate Răspunderea civilă, penală şi administrativă Legea nr. 304/2004, art. 11 Recursul exercitat de autoritatea publică pârâtă Constituţia României, art. 148 alin. (2) Sistem de remunerare Autonomie universitară Constituţii. Adunări legislative Drept civil Discriminare Legea nr. 304/2004, art. 53 Legea nr. 38/2003, art. 67 alin. (5) Reactualizarea tarifelor Drept privat Legea nr. 51/1995 art. 63 lit. i Drept în general Dreptul familiei O.G. nr. 43/1997 Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Legea nr. 227/2003 Manual Organizarea administraţiei Consilier de conturi Controlul actelor administrative Minori Sancţiuni Drept administrativ H.G. nr. 97/1991 Omor calificat Cazul strămutării Legea nr. 504/2002, art. 93 alin. (3) Legea nr. 29/1990, art. 2 lit. a Drept public. Drept constituţional Istoria României Funcţionar public Legitimă apărare Publicaţii periodice şi seriale Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Organizaţii interguvernamentale Studii juridice Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Infracţiuni penale Contract de concesiune Grup parlamentar Vătămare Teste Contenciosul administrativ Procedură Legea nr. 188/2000 Natura juridică a Consiliului Superior al Magistraturii Etica atitudinii Legea de revizuire a Constituţiei Management administrativ Filosofia dreptului O.U.G. nr. 168/2001, art. 1 alin. 1 Marea Britanie Vize Circumstanţele cauzei Legea nr. 178/1997, art. 3 lit. b Carte 1931-1960 Mandat Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor Răspunderea juridică a membrilor Corpului diplomatic O.G. nr. 11/1996, art. 1 Conducere administrativă Dedicaţie şi autograf Legea nr. 219/1998, art. 36 lit. g O.U.G. nr. 58/2003 Legea nr. 381/2002 Drept public H.G. nr. 512/1998 Noţiunea de Lege Pagube cauzate Competenţă teritorială Dreptul muncii Daune morale Arestare preventivă Cetăţean străin Morală profesională Legea nr. 213/1998 Practică judiciară Legea nr. 317/2004 Decizia nr. 188 din 27.04.2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 Acţiune în contencios administrativ Legea nr. 144/2007 Soluţii ce pot fi pronunţate de către instanţele de contencios administrativ H.G. nr. 401/2001 Decizia nr. 3436 din 19 iunie 2009 Drept comercial Drept al personalului administrativ Excepţia de nelegalitate Suspendarea executării Istorie Proceduri administrative Legea nr. 554/2004, art. 4 Legea nr. 38/2003 Drept comparat Legea nr. 188/2000, art. 47 alin. 1 Comunicări Curţi de justiţie Drept fiscal Natura juridică Noţiunea de act administrativ Funcţia publică Legea nr. 554/2004, art. 8 alin. (1) România Istorie veche Italia Legea nr. 326/2001 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Act de vânzare-cumpărare Legea nr. 554/2004, art. 1 alin. (1) Acces la justiţie Informaţii publice Dreptul de proprietate publică Executare silită Administraţie publică Noţiunea de funcţionar public Bunuri incorporale Sancţiune Drept agrar Soluţionarea litigiilor O.G. nr. 26/2003 Decizii judiciare Drept comunitar european Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Administraţie locală Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Legislaţie Act administrativ Contestaţie la executare Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Termen de prescripţie Răspunderea administrativă O.G. nr. 11/1996, art. 4 Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) şi h) Legea nr. 317/2004, art. 29 alin. (7) Principiul securităţii raporturilor juridice Considerentele Înaltei Curţi asupra recursului Constituţia Europei Decizia nr. 3049 din 3 iunie 2009 Uniunea Europeană Legea nr. 51/1995 art. 56 Contabilitate Decizia nr. 3171 din 9 iunie 2009 Legea nr. 178/1997 Drept internaţional Funcţionari publici
Vă rugăm să schimbaţi parola