Biblioteca Universității din Pitești

Drept administrativ

Subiect Tematic: Drept administrativ
Lucrări: 639 lucrari in 645 publicatii in 4 limbi
Raportul juridic de: Genoiu, Ilioara (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : Nr. 3 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Drept administrativ de: Apostol Tofan, Dana (Text tipărit)
Instituţii administrative de: Bălan, Emil (Text tipărit)
Instituţii administrative europene de: Apostol Tofan, Dana (Text tipărit)
Dreptul administrativ al bunurilor de: Bălan, Emil (Text tipărit)
Președinții Statelor Unite ale Americii în viziune informală I de: Popa, Petre, istoric (1935-....); Popa, Dan Gabriel (Resurse electronice)
Instituţii de drept public de: Bălan, Emil (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : Nr. 5 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Constituţia şi Codul penal de: Paşca, Viorel (Text tipărit)
Subiecte
Autorităţi locale Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Drept administrativ al organizațiilor Istoria Statelor Unite ale Americii Legea nr. 326/2001, art. 25 Actul administrativ Filosofie socială Anul 2003 Drept procesual civil O.U.G. nr. 56/2007, art. 3 alin. (1) lit. a) Contencios administrativ Legea nr. 178/1997, art. 6 alin. 1 lit. b Drepturile membrilor Corpului consular Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Proprietate privată Restituirea bunurilor Legea nr. 88/1993 Accesul liber la informaţii Acte Acte de executare Legislaţie comentată Dobândirea calităţii de membru al Corpului consular Suspendarea executării actului administrativ Drept penal. Infracţiuni penale Hotărâri de Guvern Drepturile membrilor Corpului diplomatic Dreptul la un proces echitabil Dreptul de petiţionare Răspunderea juridică a membrilor Corpului consular Acte administrative Principiul îmbogăţirii fără justă cazuă H.G. nr. 855/2002 Drept Legea nr. 29/1990, art. 11 Decizia nr. 3196 din 9 iunie 2009 Prescripţia dreptului la acţiune Doctrină Principiul ierarhiei actelor normative Acţiune civilă Carte 1901-1930 Juridică Drepturile omului Restrângerea unor drepturi Drept penal Procedură fiscală Control de constituţionalitate Răspunderea civilă, penală şi administrativă Legea nr. 304/2004, art. 11 Constituţia României, art. 148 alin. (2) Legea nr. 304/2004, art. 53 Dreptul familiei O.G. nr. 43/1997 Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Manual Controlul actelor administrative Sancţiuni Drept administrativ Omor calificat Cazul strămutării Legea nr. 29/1990, art. 2 lit. a Drept public. Drept constituţional Funcţionar public Legitimă apărare Publicaţii periodice şi seriale Organizaţii interguvernamentale Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Infracţiuni penale Contract de concesiune Vătămare Teste Procedură Etica atitudinii Management administrativ Filosofia dreptului O.U.G. nr. 168/2001, art. 1 alin. 1 Vize Circumstanţele cauzei Legea nr. 178/1997, art. 3 lit. b Răspunderea juridică a membrilor Corpului diplomatic O.G. nr. 11/1996, art. 1 Conducere administrativă Dedicaţie şi autograf Legea nr. 219/1998, art. 36 lit. g O.U.G. nr. 58/2003 Legea nr. 381/2002 Controlul administraţiei publice Noţiunea de Lege Pagube cauzate Arestare preventivă Morală profesională Legea nr. 213/1998 Practică judiciară Acţiune în contencios administrativ Legea nr. 144/2007 Soluţii ce pot fi pronunţate de către instanţele de contencios administrativ Drept al personalului administrativ Suspendarea executării Istorie Legea nr. 554/2004, art. 4 Drept comparat Comunicări Noţiunea de act administrativ Funcţia publică România Legea nr. 326/2001 Jurisdicţie administrativă Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Act de vânzare-cumpărare Acces la justiţie Informaţii publice O.G. nr. 26/2003 Decizii judiciare Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Contestaţie la executare Răspunderea administrativă O.G. nr. 11/1996, art. 4 Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) şi h) Principiul securităţii raporturilor juridice Decizia nr. 3049 din 3 iunie 2009 Controlul administrației de către curți de justiție, tribunale Contabilitate Contescios administrativ Economia fondului de locuinţe Demisie fără preaviz Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Ţări ale UE Secret de stat Publicaţii periodice electronice Competenţă materială Instituţii politice Legea nr. 554/2004, art. 24 Legea nr. 29/1990, art. 9 Legea nr. 303/2004, art. 51 alin. (2) Acţiune în anulare Legea nr. 29/1990, art. 1 Sisteme electorale Europa Drept. Jurisprudenţă Educaţie. Învăţământ Legea nr. 285/2010, art. 9 alin. (1) Dreptul de acces liber la justiţie Legea nr. 219/1998, art. 5 Legea nr. 188/1999 Legi Acte de reconstituire a dreptului de proprietate Persecutaţi politic Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Curs universitar Decizia nr. 3043 din 2 iunie 2009 Doctrine Supravegherea şi controlul administrației publice Autonomie locală Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Profesia de executor judecătoresc Legea nr. 381/2009, art. 21 alin. (2) lit. c) Despăgubire Administraţie publică locală Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Susţinerea reţelelor electrice Legea nr. 24/2000 Drept constituţional Legea nr. 29/1990, art. 5 Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i) Ex libris Legea nr. 329/2009, art. 11 Control judecătoresc Dobândirea calităţii de membru al Corpului diplomatic Drepturi fundamentale Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) Manual universitar Jurisprudenţă Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti de contencios administrativ Personal administrativ. Funcţionari. Serviciul public: aspecte teoretice şi organizare. Ansamblul aparatului administrativ Gradele diplomatice Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (2) Recursul exercitat de autoritatea publică pârâtă Sistem de remunerare Autonomie universitară Constituţii. Adunări legislative Drept civil Discriminare Legea nr. 38/2003, art. 67 alin. (5) Reactualizarea tarifelor Drept privat Legea nr. 51/1995 art. 63 lit. i Drept în general Puterea executivă a statului. Organele centrale ale conducerii de stat Legea nr. 227/2003 Organizarea administraţiei Consilier de conturi Minori H.G. nr. 97/1991 Legea nr. 504/2002, art. 93 alin. (3) Act administrativ unilateral Istoria României Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Studii juridice Preşedinţi americani Grup parlamentar Contenciosul administrativ Natura juridică a Consiliului Superior al Magistraturii Legea nr. 188/2000 Legea de revizuire a Constituţiei Marea Britanie Carte 1931-1960 Mandat Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor Publicații digitale Drept public H.G. nr. 512/1998 Competenţă teritorială Dreptul muncii Daune morale Cetăţean străin Legea nr. 317/2004 Decizia nr. 188 din 27.04.2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 H.G. nr. 401/2001 Decizia nr. 3436 din 19 iunie 2009 Drept comercial Excepţia de nelegalitate Proceduri administrative Legea nr. 38/2003 Legea nr. 188/2000, art. 47 alin. 1 Curţi de justiţie Drept fiscal Natura juridică Legea nr. 554/2004, art. 8 alin. (1) Istorie veche Italia Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Legea nr. 554/2004, art. 1 alin. (1) Dreptul de proprietate publică Executare silită Administraţie publică Noţiunea de funcţionar public Bunuri incorporale Sancţiune Drept agrar Soluţionarea litigiilor Drept comunitar european Administraţie locală Legislaţie Act administrativ Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Termen de prescripţie Legea nr. 317/2004, art. 29 alin. (7) Considerentele Înaltei Curţi asupra recursului Constituţia Europei Uniunea Europeană Legea nr. 51/1995 art. 56 Decizia nr. 3171 din 9 iunie 2009 Legea nr. 178/1997 Drept internaţional Funcţionari publici
Vă rugăm să schimbaţi parola