Biblioteca Universității din Pitești

Drept administrativ

Subiect Tematic: Drept administrativ
Lucrări: 616 lucrari in 622 publicatii in 3 limbi
Noua revistă de drepturile omului de: Centrul de Studii Internaţionale din Bucureşti (Text tipărit)
Noua revistă de drepturile omului de: Centrul de Studii Internaţionale din Bucureşti (Text tipărit)
Noua revistă de drepturile omului de: Centrul de Studii Internaţionale din Bucureşti (Text tipărit)
Noua revistă de drepturile omului : Nr. 4 de: Centrul de Studii Internaţionale din Bucureşti (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : Nr. 10 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Noua revistă de drepturile omului : Nr. 1 de: Centrul de Studii Internaţionale din Bucureşti (Resurse electronice)
Noua revistă de drepturile omului : Nr. 2 de: Centrul de Studii Internaţionale din Bucureşti (Resurse electronice)
Noua revistă de drepturile omului de: Centrul de Studii Internaţionale din Bucureşti (Text tipărit)
Noua revistă de drepturile omului de: Centrul de Studii Internaţionale din Bucureşti (Text tipărit)
Noua revistă de drepturile omului de: Centrul de Studii Internaţionale din Bucureşti (Resurse electronice)
Subiecte
Dreptul familiei Contescios administrativ Personal administrativ. Funcţionari. Serviciul public: aspecte teoretice şi organizare. Ansamblul aparatului administrativ Funcţionar public Drept administrativ Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i) Vătămare Cetăţean străin Accesul liber la informaţii H.G. nr. 855/2002 Bunuri incorporale Sancţiune Carte 1901-1930 Decizia nr. 3043 din 2 iunie 2009 Drept agrar Acte Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor H.G. nr. 97/1991 Drept O.G. nr. 43/1997 Juridică Legea nr. 219/1998, art. 5 Doctrine O.U.G. nr. 56/2007, art. 3 alin. (1) lit. a) Acte de executare Teste Morală profesională Autonomie locală Ex libris Soluţionarea litigiilor Legea nr. 329/2009, art. 11 Drepturile omului O.G. nr. 26/2003 Omor calificat Conducere administrativă Drepturile membrilor Corpului consular Legea nr. 188/1999 Legi Control judecătoresc Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) şi h) Legea nr. 213/1998 Act de vânzare-cumpărare Contenciosul administrativ Dedicaţie şi autograf Procedură Legea nr. 219/1998, art. 36 lit. g Instituţii politice Decizii judiciare Legea nr. 554/2004, art. 1 alin. (1) Drept comparat Natura juridică a Consiliului Superior al Magistraturii O.U.G. nr. 58/2003 Legea nr. 188/2000 Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Acte de reconstituire a dreptului de proprietate Legea nr. 381/2002 Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Restrângerea unor drepturi Legea nr. 188/2000, art. 47 alin. 1 Comunicări Dobândirea calităţii de membru al Corpului diplomatic Legea nr. 317/2004, art. 29 alin. (7) Drepturi fundamentale Cazul strămutării Legislaţie comentată Etica atitudinii Drept public Drept comunitar european Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Administraţie locală Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Legea de revizuire a Constituţiei Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) Practică judiciară Legea nr. 317/2004 H.G. nr. 512/1998 Decizia nr. 188 din 27.04.2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 Autorităţi locale Noţiunea de Lege Suspendarea executării actului administrativ Dobândirea calităţii de membru al Corpului consular Acţiune în contencios administrativ Legislaţie Legea nr. 144/2007 Management administrativ Legea nr. 554/2004, art. 24 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Drept penal. Infracţiuni penale Filosofia dreptului Soluţii ce pot fi pronunţate de către instanţele de contencios administrativ Legea nr. 29/1990, art. 9 Legea nr. 227/2003 O.U.G. nr. 168/2001, art. 1 alin. 1 Manual universitar Hotărâri de Guvern Gradele diplomatice Profesia de executor judecătoresc Legea nr. 29/1990, art. 11 Act administrativ Drept penal Legea nr. 504/2002, art. 93 alin. (3) Acces la justiţie Procedură fiscală Legitimă apărare Drepturile membrilor Corpului diplomatic H.G. nr. 401/2001 Manual Contestaţie la executare Jurisprudenţă Economia fondului de locuinţe Principiul securităţii raporturilor juridice Legea nr. 29/1990, art. 2 lit. a Decizia nr. 3436 din 19 iunie 2009 Persecutaţi politic Decizia nr. 3196 din 9 iunie 2009 Considerentele Înaltei Curţi asupra recursului Organizarea administraţiei Publicaţii periodice şi seriale Constituţia Europei Decizia nr. 3049 din 3 iunie 2009 Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Legea nr. 303/2004, art. 51 alin. (2) Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (2) Marea Britanie Informaţii publice Curţi de justiţie Drept public. Drept constituţional Demisie fără preaviz Dreptul la un proces echitabil Control de constituţionalitate Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dreptul de proprietate publică Prescripţia dreptului la acţiune Drept comercial Drept fiscal Uniunea Europeană Dreptul de petiţionare Legea nr. 51/1995 art. 56 Vize Răspunderea civilă, penală şi administrativă Legea nr. 304/2004, art. 11 Restituirea bunurilor Recursul exercitat de autoritatea publică pârâtă Consilier de conturi Organizaţii interguvernamentale Circumstanţele cauzei Răspunderea juridică a membrilor Corpului consular Contabilitate Studii juridice Natura juridică Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Constituţia României, art. 148 alin. (2) Legea nr. 178/1997, art. 3 lit. b Legea nr. 381/2009, art. 21 alin. (2) lit. c) Doctrină Sistem de remunerare Drept al personalului administrativ Excepţia de nelegalitate Autonomie universitară Legea nr. 88/1993 Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Despăgubire Noţiunea de act administrativ Carte 1931-1960 Constituţii. Adunări legislative Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Suspendarea executării Mandat Susţinerea reţelelor electrice Drept civil Executare silită Acţiune în anulare Funcţia publică Legea nr. 29/1990, art. 1 Discriminare Legea nr. 554/2004, art. 8 alin. (1) Principiul ierarhiei actelor normative Legea nr. 24/2000 Infracţiuni penale România Legea nr. 178/1997, art. 6 alin. 1 lit. b Administraţie publică Controlul actelor administrative Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Istorie veche Sisteme electorale Europa Legea nr. 304/2004, art. 53 Ţări ale UE Secret de stat Drept constituţional Italia Istorie Pagube cauzate Legea nr. 38/2003, art. 67 alin. (5) Competenţă teritorială Drept. Jurisprudenţă Noţiunea de funcţionar public Legea nr. 29/1990, art. 5 Acţiune civilă Reactualizarea tarifelor Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti de contencios administrativ Legea nr. 326/2001 Curs universitar Decizia nr. 3171 din 9 iunie 2009 Drept privat Termen de prescripţie Dreptul muncii Minori Educaţie. Învăţământ Legea nr. 326/2001, art. 25 Legea nr. 51/1995 art. 63 lit. i Acte administrative Drept în general Sancţiuni Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor Legea nr. 178/1997 Legea nr. 285/2010, art. 9 alin. (1) Contract de concesiune Daune morale Proceduri administrative Legea nr. 554/2004, art. 4 Răspunderea juridică a membrilor Corpului diplomatic Filosofie socială Răspunderea administrativă Anul 2003 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Istoria României Principiul îmbogăţirii fără justă cazuă Grup parlamentar Arestare preventivă O.G. nr. 11/1996, art. 4 Dreptul de acces liber la justiţie Legea nr. 38/2003 O.G. nr. 11/1996, art. 1 Drept internaţional Drept procesual civil Funcţionari publici
Vă rugăm să schimbaţi parola