Biblioteca Universității din Pitești

Drept administrativ

Subiect Tematic: Drept administrativ
Lucrări: 662 lucrari in 668 publicatii in 4 limbi
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2017/Nr. 7 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Didactica predării ştiinţelor juridice şi administrative de: Dariescu, Nadia Cerasela; Petraru, Roxana Alina (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2015/Nr. 10 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Analele Universităţii Bucureşti. Drept : 2012 de: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2016/Nr. 7 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Dreptul familiei Contescios administrativ Funcţionar public Personal administrativ. Funcţionari. Serviciul public: aspecte teoretice şi organizare. Ansamblul aparatului administrativ Drept administrativ Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i) Publicații digitale Jurisdicţie administrativă Vătămare Cetăţean străin Accesul liber la informaţii H.G. nr. 855/2002 Bunuri incorporale Sancţiune Carte 1901-1930 Decizia nr. 3043 din 2 iunie 2009 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor H.G. nr. 97/1991 Drept agrar Acte Drept O.G. nr. 43/1997 Juridică Legea nr. 219/1998, art. 5 Doctrine Supravegherea şi controlul administrației publice O.U.G. nr. 56/2007, art. 3 alin. (1) lit. a) Acte de executare Morală profesională Teste Competenţă materială Autonomie locală Ex libris Soluţionarea litigiilor Legea nr. 329/2009, art. 11 Conducere administrativă Omor calificat O.G. nr. 26/2003 Drepturile omului Drepturile membrilor Corpului consular Legea nr. 188/1999 Control judecătoresc Legi Publicații digitizate Legea nr. 213/1998 Act de vânzare-cumpărare Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) şi h) Contenciosul administrativ Dedicaţie şi autograf Procedură Legea nr. 219/1998, art. 36 lit. g Instituţii politice Decizii judiciare Legea nr. 554/2004, art. 1 alin. (1) Drept comparat Legea nr. 188/2000 O.U.G. nr. 58/2003 Natura juridică a Consiliului Superior al Magistraturii Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Acte de reconstituire a dreptului de proprietate Legea nr. 381/2002 Legea nr. 188/2000, art. 47 alin. 1 Restrângerea unor drepturi Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Dobândirea calităţii de membru al Corpului diplomatic Comunicări Plângere prealabilă Legislaţie comentată Drepturi fundamentale Cazul strămutării Etica atitudinii Legea nr. 317/2004, art. 29 alin. (7) Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Drept public Drept comunitar european Administraţie locală Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Legea de revizuire a Constituţiei Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) Practică judiciară Controlul administraţiei publice H.G. nr. 512/1998 Legea nr. 317/2004 Decizia nr. 188 din 27.04.2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 Autorităţi locale Cursuri universitare IFR Noţiunea de Lege Suspendarea executării actului administrativ Dobândirea calităţii de membru al Corpului consular Acţiune în contencios administrativ Legislaţie Legea nr. 144/2007 Management administrativ Legea nr. 554/2004, art. 24 Drept administrativ al organizațiilor Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Drept penal. Infracţiuni penale Filosofia dreptului Soluţii ce pot fi pronunţate de către instanţele de contencios administrativ Legea nr. 29/1990, art. 9 Legea nr. 227/2003 O.U.G. nr. 168/2001, art. 1 alin. 1 Manual universitar Gradele diplomatice Hotărâri de Guvern Profesia de executor judecătoresc Legea nr. 29/1990, art. 11 Act administrativ Drept penal Acces la justiţie Legea nr. 504/2002, art. 93 alin. (3) Procedură fiscală Drepturile membrilor Corpului diplomatic Legitimă apărare H.G. nr. 401/2001 Contestaţie la executare Manual Jurisprudenţă Principiul securităţii raporturilor juridice Economia fondului de locuinţe Legea nr. 29/1990, art. 2 lit. a Decizia nr. 3436 din 19 iunie 2009 Persecutaţi politic Considerentele Înaltei Curţi asupra recursului Organizarea administraţiei Decizia nr. 3196 din 9 iunie 2009 Publicaţii periodice şi seriale Constituţia Europei Decizia nr. 3049 din 3 iunie 2009 Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Legea nr. 303/2004, art. 51 alin. (2) Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (2) Marea Britanie Informaţii publice Curţi de justiţie Drept public. Drept constituţional Demisie fără preaviz Dreptul la un proces echitabil Control de constituţionalitate Controlul administrației de către curți de justiție, tribunale Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dreptul de proprietate publică Prescripţia dreptului la acţiune Drept comercial Proprietate privată Drept fiscal Uniunea Europeană Dreptul de petiţionare Legea nr. 51/1995 art. 56 Vize Răspunderea civilă, penală şi administrativă Legea nr. 304/2004, art. 11 Restituirea bunurilor Recursul exercitat de autoritatea publică pârâtă Consilier de conturi Circumstanţele cauzei Răspunderea juridică a membrilor Corpului consular Organizaţii interguvernamentale Contabilitate Natura juridică Studii juridice Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Legea nr. 178/1997, art. 3 lit. b Constituţia României, art. 148 alin. (2) Legea nr. 381/2009, art. 21 alin. (2) lit. c) Contencios administrativ Doctrină Sistem de remunerare Excepţia de nelegalitate Drept al personalului administrativ Autonomie universitară Legea nr. 88/1993 Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Noţiunea de act administrativ Despăgubire Carte 1931-1960 Administraţie publică locală Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Constituţii. Adunări legislative Suspendarea executării Mandat Articole digitizate Susţinerea reţelelor electrice Publicații EUP Drept civil Executare silită Acţiune în anulare Funcţia publică Legea nr. 29/1990, art. 1 Discriminare Legea nr. 554/2004, art. 8 alin. (1) Infracţiuni penale Principiul ierarhiei actelor normative Legea nr. 24/2000 Acces liber la justiţie România Legea nr. 178/1997, art. 6 alin. 1 lit. b Controlul actelor administrative Administraţie publică Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Sisteme electorale Istorie veche Legea nr. 304/2004, art. 53 Europa Ţări ale UE Secret de stat Drept constituţional Istoria Statelor Unite ale Americii Italia Istorie Pagube cauzate Publicaţii periodice electronice Competenţă teritorială Legea nr. 38/2003, art. 67 alin. (5) Drept. Jurisprudenţă Noţiunea de funcţionar public Legea nr. 29/1990, art. 5 Reactualizarea tarifelor Acţiune civilă Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti de contencios administrativ Legea nr. 326/2001 Curs universitar Decizia nr. 3171 din 9 iunie 2009 Drept privat Termen de prescripţie Educaţie. Învăţământ Dreptul muncii Minori Legea nr. 326/2001, art. 25 Legea nr. 51/1995 art. 63 lit. i Acte administrative Drept în general Sancţiuni Legea nr. 178/1997 Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor Legea nr. 285/2010, art. 9 alin. (1) Contract de concesiune Actul administrativ Daune morale Act administrativ unilateral Proceduri administrative Răspunderea juridică a membrilor Corpului diplomatic Legea nr. 554/2004, art. 4 Filosofie socială Răspunderea administrativă Anul 2003 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Istoria României Principiul îmbogăţirii fără justă cazuă Preşedinţi americani Arestare preventivă Grup parlamentar O.G. nr. 11/1996, art. 4 Puterea executivă a statului. Organele centrale ale conducerii de stat Dreptul de acces liber la justiţie Legea nr. 38/2003 O.G. nr. 11/1996, art. 1 Drept internaţional Drept procesual civil Funcţionari publici
Vă rugăm să schimbaţi parola