Biblioteca Universității din Pitești

Limbi romanice

Subiect Tematic: Limbi romanice
Lucrări: 156 lucrari in 212 publicatii in 7 limbi
Annales de l'Université "Dunărea de Jos" Galaţi. Fascicule XXIII, Mélanges francophones de: Andrei, Carmen; Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Departamentul de Limbă şi Literatură Franceză; Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Centrul de Cercetări "Teoria şi Practica Discursului" (Text tipărit)
Études Romanes de Brno : No. 1 de: Masarykova. Univerzita (Text tipărit)
Études Romanes de Brno de: Masarykova. Univerzita (Text tipărit)
Études Romanes de Brno : No. 2 de: Masarykova. Univerzita (Text tipărit)
Études Romanes de Brno : No. 1 de: Masarykova. Univerzita (Text tipărit)
Études Romanes de Brno de: Masarykova. Univerzita (Text tipărit)
Annales de l'Université "Dunărea de Jos" Galaţi. Fascicule XXIII, Mélanges francophones : Poésie, littérature, philosophie: Différences et interférences : No. 14 de: Andrei, Carmen; Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Departamentul de Limbă şi Literatură Franceză; Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Centrul de Cercetări "Teoria şi Practica Discursului" (Text tipărit)
Annales de l'Université "Dunărea de Jos" Galaţi. Fascicule XXIII, Mélanges francophones : Études et recherches francophones : No. 15 de: Andrei, Carmen; Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Departamentul de Limbă şi Literatură Franceză; Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Centrul de Cercetări "Teoria şi Practica Discursului" (Text tipărit)
Subiecte
Traduceri religioase Vigny, Alfred de Rousseau, Jean-Jacques Stendhal Referinţe Literatură universală Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Critică literară. Studii literare Limba română veche Stilistică Genet, Jean Gramatică Dicţionar francez Viitor, ca timp Sistem pronominal romanic Renaştere Tatăl nostru, rugăciune Istoria limbii Epigrafie 17/18 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Structuri lingvistice Paremiologie Flexiune verbală Fenomen lingvistic de genericitate literatură generală Ravasi, Gianfranco Fonologie Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Istorie şi teorie literară Limbi romanice Fonetică Lingvistică Constrângeri semantice și sintactice Limbă străină Sec. 21 Limba română Relație informațională de delimitare Analiza grupului nominal Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Limba spaniolă Graf, Arturo Publicaţii periodice Limbi străine Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Literatură comparată Structuri nominale prin gen Manual universitar Adverbe temporale Literatură română Gramatică relaţională Doamna Bovary, roman Infinitiv Diateză Limbi germanice Poezie franceză Cuvinte invariabile Morfologie Temporalitate Publicaţii periodice şi seriale Yvon, Henry Seria Limbi şi Literaturi romanice Morfosintaxă Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Lingvistică. Limbi Legătura dintre relația de subordonare și cea a delimitării Indicativ prezent Moduri nepredicative Oaie Nume romanice ale corpului Forme verbale Paleografie Lingvistică comparată Fonetică. Fonologie Teză postdoctorală Gramatică comparată 1800-1860 Moduri verbale Surse scrise. Texte literare Morfologie (Lingvistică) Éluard, Paul Toponimie Filologie Universitatea Bucureşti Limba latină Studiu de comparații idiomatice Planificarea limbii. Controlul limbii. Standardizarea limbii Articol nedefinit Cronica analelor Aristotel Originea persoanei întâi singular a indicativului prezent în limbile romanice Carte 1931-1960 Filologie romanică Identitate lingvistică Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Toponimie friulană Păr, noţiune Literatură italiană Condiţional român Perioada modernă Lingvistică generală Numeralul Evoluţionism. Lingvistică comparată Lexicologie Relație informațională de subordonare Etimologie Lingvistică diacronică Limbi orientale Împrumuturi lexicale Relație de ordine Socio-pragmatică Literatură franceză Lucrări ştiinţifice universitare Legătura dintre relația de ordine și relația de subordonare Limbi slave Congres, 17, de Lingvistică şi Filologie Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2009 Lingvistică şi limbi Curs universitar Molière Flaubert, Gustave Lingvistică romanică Sistem de interlocuţiune Faze de dezvoltare Literatură greacă clasică Formule de încheiere Forme pronominale Verbe şi forme verbale Limba friulană Literaturi romanice Critică literară Sintaxă Friuli-Veneţia Giulia, regiune Literatură latină clasică Literatură romanică Structură informațională Semantică Paremiologie spaniolă Lingvistică Elemente deictice Ionesco, Eugène Limbi scrise. Limbi literare Dialecte romanice Legătura dintre relația de ordine și relația de delimitare Limba franceză
Vă rugăm să schimbaţi parola