Biblioteca Universității din Pitești

Chimie industrială

Subiect Tematic: Chimie industrială
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 277 lucrari in 280 publicatii in 5 limbi
Automatizări în metalurgie de: (Text tipărit)
Beton armat : Note de curs de: Postelnicu, Tudor; Munteanu, Mihai, inginer constructor (Text tipărit)
Fonte modificate : Cu proprietăţi superioare de: Sofroni, Laurenţiu; Ştefănescu, Doru Mihai (Text tipărit)
Fonte speciale de: Sofroni, Laurenţiu; Ştefănescu, Doru Mihai (Text tipărit)
Strategia dezvoltării în chimie de: Florescu, Mihail (1912-2000) (Text tipărit)
Tehnologia îndoirii ţevilor şi profilurilor de: Grecu, Hristache (Text tipărit)
Subiecte
Chimie şi materiale Încălzire industrială în general Analiză matematică Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Tehnica încălzitului şi focarelor Oţel de construcţii Îndrumar de laborator Lucrările colocviului francez-român, Bacău, 2008 Îngrăşăminte chimice Industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizarea vopselurilor, cernelurilor, culorilor etc. Pigmenţi organici Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Celuloză Maşini şi produse refractare Combustibili şi explozivi Metalurgie fizică a anumitor metale Rusia Chimie în general Combustie Aliaje dure sinterizate Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Documente ilustrate. Documente grafice Uleiuri de ungere. Vaseline. Fluide speciale. Alte fracţii de distilare decât hidrocarburi Oţel turnat Aliaje neferoase Utilaj tehnologic Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Fluidizare Procedee şi instalaţii de încălzire, topire şi rafinare Matriţe Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Reacţii de tehnologie chimică. Procese speciale chimice şi biochimice Compuşi celulozici Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Chimie aplicată Fibre sintetice Avarii. Stricăciuni. Defecte Tehnologia de fabricaţie Chimie organică Transport rutier Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Mase şi produse refractare Metale neferoase în general Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Producerea siliciului şi a compuşilor lui Coloranţi azo, azoxi şi hidrazo Beton cu armătură. Produse, grinzi etc. din beton precomprimat şi pretensionat Structura materialelor Fizică aplicată Ciment şi beton armat. Beton precomprimat sau pretensionat Apă-Epurare-Eliminarea compuşilor organici Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Substanţe absorbante Petrol Chimie in genaral Oxizi Produse chimice Fizica plasmei Arheologie Polimerizare Metalurgie Principii şi probleme fundamentale ale tehnologiei chimice Tehnologie chimică Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Studiu materialelor Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Polimeri. Cauciuc sintetic Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Ungere Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Reactoare Construcţia de maşini Industria sticlei. Tehnologia sticlei. Fabricara sticlei în general. Sticlă în sens general Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Benzine. Alte produse cu punct de fierbere în domeniul benzinei. Spirt alb Industrii de proces Purificarea gazelor. Uscarea gazelor Automatizate (cu maşini automate sau comandate prin calculator) Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Pigmenţi Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Electroliză Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Procese chimice Prelucrare mecanică şi aşchiere Plumb Cupru (Cu) Tehnologia combustibilior. Combustibili prelucraţi Chimie cuantică Manual universitar Compuşi aromatici Zinc Sisteme omogene Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Compuşi cu azot Personalităţi Sinteză chimică organică Solidificare. Amestecarea lichidelor cu solide Carburi metalice Rus Fizica atomului Oţel inoxidabil Metale preţioase. Metale nobile Culegere de probleme Documentare Chimie analitică Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Tehnică militară Haas, Conrad Compuşi chimici Riscuri. Pericole. Locuri de muncă periculoase Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Publicaţii periodice şi seriale Publicaţii seriale. Periodice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Oxidare electrochimică Hidroxizi dublu stratificaţi Chimie industrială Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Motorină. Combustibil pentru motoare Diesel. Uleiuri utilizate drept combustibil Încovoiere (îndoire), curbare, ondulare, bordurare, flanşare, nervurare, fălţuire Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Microbiologie industrială. Fermentaţie. Industria băuturilor. Industria stimulilor Botanică Geografie. Biografie. Istorie Procedee de prelucrare a petrolului brut şi a fracţiunilor lui, în principal prin distilare Recuperarea căldurii. Utilizarea căldurii naturale. Prevenirea pierderilor de căldură. Izolare Condiţii de muncă. Mediul ambiant la locul de muncă. Organizarea locului de muncă. Siguranţă la locul de muncă. Accidente de muncă Apă-Epurare-Eliminarea cromului Publicaţii universitare Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Cloruri Chimie Chimie macromoleculară Optimizare (Tehnică) Constituţii civile în general Construcţii civile în general Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Operaţii şi utilaje de tratament termic Elastomer Aliaje metalice Inginerie. Tehnică în general Catalizatori metalici Oţel refractar Materiale metalice după proprietăţile lor generale. Aliaje în general Industria hârtiei Compuşi cu clor Fontă Materiale metalice Tehnologia chimică a gazelor Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei STAS Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Mangan Industriile ghipsului, varului şi cimentului. Materiale petrifiabile. Mase de ipsos şi compoziţia lor. Mortar de var şi ciment. Beton Oţel Metalurgie în general Carte 1931-1960 Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Material plastic Electrotehnică Transfer de masă Centre naţionale de documentare Tehnica mijloacelor de transport Chimie fizică a solidelor, lichidelor şi gazelor Hidrocarburi Fizica metalelor Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Tehnologii industriale Mecanica fluidelor Materiale speciale România Procese catalitice. Catalizatoare. Purtători de elemente catalizatoare Compuşi oxidici Matematică Ceramică în general. Materii prime ceramice Fizica corpului solid Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Meteorologie Organizarea şi planificarea producţiei Metodologie Industria petrolieră Transfer termic Industria lemnului Combustibili lichizi Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Sinteză chimică Instalaţii şi uzine metalurgice Lucrări ştiinţifice universitare Chimie fizică Carbohidraţi Cositorire neelectrolitică, placare cu cositor Geografie. Explorarea pământului Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Electrochimie Curs universitar Tehnologie mecanică Coloranţi Gaze naturale Informatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Economie Chimie generală Soluţii solide Automatizare Termodinamică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Producerea şi conservarea alimentelor solide Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Deshidratare Român Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Chimică Asbociment. Compoziţii şi produse similare de ciment fibros sau tip pâslă Combustibili solizi în general Cataloage ale bibliotecilor publice, ale bibliotecilor naţionale, provinciale, municipale, ale bibliotecilor instituţiilor publice, asociaţiilor, corporaţiilor, universităţilor Structura fizică a materiei Ştiinţe aplicate Polimeri Termodinamică chimică Compuşi organici - Sinteze Colocviu internaţional Teorie Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Tehnologii în construcţia de maşini Fizică Compuşi cu carbon Turnătorie Enciclopedii Teză de doctorat Organizare şi conducere comercială şi industrială
Vă rugăm să schimbaţi parola