Biblioteca Universității din Pitești

Dedicaţie şi autograful autorului

Subiect Tematic: Dedicaţie şi autograful autorului
Lucrări: 309 lucrari in 316 publicatii in 9 limbi
Subiecte
Marketing Grafică pe calculator Îndrumar de laborator Perspective profesionale Cultură românească Artă religioasă Publicații digitale Valoare (Filosofie) Mişcări naţionale populare, etnice şi aspectele lor specifice. Minorităţi naţionale şi etnice Statistică Critică literară. Studii literare Mişcarea revoluţionară de la 1840 Tratate internaţionale Management Istoria poporului evreu Geometrie diferenţială Istoriografie Drept Monografii ale localităţilor Semiotică literară Ştiinţa istoriei. Istoriografie Râmnicu Vâlcea Istoria artei Carte veche < 1900 Poliţie politică Filologie română Poeme Ex libris Filosofie religioasă Psihologie Poveşti. Povestiri Afaceri Siret, orașul Visual Foxpro (Programe de gestiune a bazelor de date) Fizică aplicată Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Calcul numeric Publicații digitizate Petrol Minorităţi naţionale Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie Sisteme de măsurare Calitatea energiei electrice Bibliografie Istorie generală. Istorie universală Atletism Dreptul afacerilor Religie. Teologie Organe de maşini Generalităţi despre ştiinţele pure Senzori Universal ca loc Metalurgie Politică Ştiinţe biografice şi înrudite Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Administraţie locală Surse oficiale. Acte, documente publice Imunoterapie Statistică aplicată în domeniul economic şi social Limbă Dascăli Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Analiza pieţei Argeş, Judeţul Sociologia ştiinţei Logică matematică Arcuri. Suspensie. Amortizare Artă românească Materiale: producerea şi tratamentul Istorie literară Poezie. Poeme. Versuri Evreii din România Aeromodelism Teoria şi filosofia artei Educația hipoacuzilor și surdo-muților Literatură comparată Grupuri Slujitori ai bisericii. Personal ecleziastic. Funcţii şi autoritate Baze de date Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Manual universitar Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Teologie Economie capitalistă Literatură română Eseuri Aerodine nepropulsate Zoogeografie Etică Interviuri Europa de Sud-Est Teoria traducerii Demografie. Studiul populaţiei Germania Frazeologie Literatură pentru copii Dedicaţie şi autograful autorului Religie Noul Testament Critică Teoria grupurilor Nivele de dezvoltare. Etape de dezvoltare economică. Sisteme economice Medicină Biserica română Nume de persoane, grupuri de persoana, popoare etc. Antroponomie Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Mecanică Biblia. Sfânta scriptură Studii literare Prelegeri Sisteme electrice Algebra Jordan Informatizare Serviciu secret. Spionaj Algoritmi Promovarea ştiinţei Ţara Făgăraşului Studiul populaţiei Istoria Daciei Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Arhitectura traductoarelor Iran Inginerie. Tehnică în general Basarabia Organizaţii interguvernamentale Folclor Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani 2010 1802-2002 Bibliografii de autor. Bibliografii individuale Aeronave mai ușoare decât aerul Carte veche Patologie. Medicină clinică Demografie Educaţie Poezie Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Doctrină Didactică şi metodică Horticultură Lepidoptera. Fluturi. Molii 1918-2018 Sociologie Biobibliografie Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor Teologie. Religie Diferite tipuri de comandă şi reglare Bibliografie. Cataloage Recenzii Lexicologie Diverse influenţe şi relaţii ale Bisericii Creştine Literatură periodică. Scrieri publicate în periodice Etimologie Morală individuală. Datoriile omului faţă de sine însuşi Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare România Sec. 20 Politica educaţiei Matematică Sfinţi Lagăre de rostogolire. Rulmenţi în general Automobile Dacia Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Istoriografie universală Arhaisme Poluare Macroeconomie Limba engleză Monografie regională Literatură franceză Biblioteconomie Europa Istorie românească Statistică financiară Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Centre de pregătire militară Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Chimie fizică Istorie Proză Minorităţi etnice Scrieri istorice Versuri Factori ai fenomenelor demografice şi efectele lor asupra dezvoltării sociale şi economice Descrieri de călătorii Valoare Diplomaţie 1938-1939 Literatură moldovenească Estetică Literatură religioasă Luna. Sistemul Pământ. Lună Sec. 17-18 Istoria Moldovei Grecia Israel Lingvistică şi limbi Curs universitar Tehnologie mecanică Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Agricultură Asteroizi Artă populară 1914-1930 Civilizaţie. Cultură. Progres Ştefan cel Mare, Domn al Moldovei Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Educaţie. Învăţământ Informatică Traductoare Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Economie Olanda Biserica Creştină Geografie Armată Politicieni Drept diplomatic Antologie Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Prezentări istorice în sens strict Calinic, Argeşeanul Dicţionar român-grec Producerea şi conservarea alimentelor solide Comerţ Cărţi pentru şcolile de duminică Articulata Istorie universală Învăţământ Management școlar Istorie modernă universală Critică literară 1941-1942 Personalităţi culturale Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Credinţe şi obiceiuri legate de casă şi gospodărie Satiră în proză. Umor, epigrame, parodii etc. Structura fizică a materiei 1457-1504 Teatru Date Cugetări Metodologia cercetării Români Matematică calculatorie. Analiză numerică Antropologie culturală Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Economie rurală Semantică Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Sociologia sănătății Ştiinţa mediului înconjurător Procese de producţie Procedee şi tehnologii de minerit Religie creştină Informatică aplicată Școala Pedagogică de 6 ani Câmpulung Muscel Istoria religiilor Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Cibernetică economică Reproducere Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Învăţământ superior Drept internaţional Canada Monografie Fizică nucleară Fizică Sec. 16-20 Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Istoria literaturii române Povestiri Partide şi mişcări politice Episcopat. Arhiepiscop. Primat. Episcop. Mitropolit. Patriarh. Exarh Limba franceză Teză de doctorat Feminism Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Istorie modernă românească Programe de calculatoare. Software Tratate de pace Armenia Industrie minieră Statistică aplicată Literatură universală Religia evreilor (israelită). Iudaism Sistemul solar Cultură şi civilizaţie Studii locale ale unei localităţi. Monografii ale localităţilor Algebră Ingineria materialelor Carte 1901-1930 Finante. Bănci. Bani Biserica Ortodoxă Română Prezentări biografice Romane Monografii regioinale Comportament social Biografii şi studii înrudite Teorie statistică Folclor literar Proiectare Economie în general Arhitectură Orhei, Judeţ Teste Morală profesională Literatură columbiană în limba spaniolă Comentarii literare Credit-Monedă Dramaturgie Dogmatică Institutul Pedagogic din Pitești Structură socială America Universităţi Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Matematică şi ştiinţe naturale Creştinism Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Artă universală Poezie lirică Istoria filosofiei Documente literare Arhitectură religioasă Corp profesoral Fiziologia animalelor Muzică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Modele statistice Sport Teoria cunoaşterii Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Zoologie Maxime. Sentinţe. Aforisme. Exprimări cu miez. Zicale. Vorbe din bătrâni. Proverbe. Cugetări. Reflecţii. Meditaţii. Conversaţii la masă. Obiter dicta Teologie practică Colegii militare Economie. Ştiinţe economice Pedagogie Explozie demografică Limba română Maxime Filosofie Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor geografice) École spéciale militaire de Saint-Cyr - Paris Transilvania Dialoguri filosofice Cronici Medicină de urgență Literatură pentru copii. Literatură juvenilă Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Psihologie socială Geografie fizică Vehicule rutiere şi de teren Relaţii internaţionale Dedecaţie şi autograful autorului Teologie dogmatică Mănăstiri Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Lingvistică geografică Teiu Interferenţe culturale Aeromodele Monarhie Statele Unite ale Americii Serviciu de informaţii Ambasadori Religie-Biserica Creştină Judo Dumnezeu. Divinitate. Fiinţa supremă. Deism. Teism. Ateism Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Biblioteci Moldova Dicţionar Transmiterea energiei mecanice Tehnică aeronautică. Aeronave Îmbunătăţirea soiurilor de plante Demografie istorică Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Sculptură Poezie religioasă Comercianţi Dialectologie Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Apărarea statului. Apărare naţională Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Botanică Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Maxime, proverbe Mimică convenţională şi limbajul gestului Înstituții de cercetare Dicţionar grec-român Istorie contemporană românească Lingvistică comparată Chimie Drept comercial Şcoli militare Omagii Axiologie Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Uniunea Europeană Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Ortodoxie Comunicare nonverbală Societatea ca sistem social Sănătate Ştiinţă Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Religie comparată Toponimie Etnologie. Etnografie Poluarea atmosferei Micleşti Nucul Situaţie demografică Legende şi istorii Embriologia plantelor Lucru manual. Meșteșuguri. Ateliere Carte 1931-1960 Poezii Sociologia culturii Limba engleză Retorică Biografii Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Mitologie Antologii. Selecţiuni. Extrase. Citate Electrotehnică Femeile şi domeniul muncii. Femeile în câmpul muncii Tehnica mijloacelor de transport Educaţia hipoacuzicilor şi surdo-muţilor Publicații EUP Sinonime Scrisori Literatură italiană Piele. Tegument general. Dermatologie clinică. Boli de piele Poliţie secretă
Vă rugăm să schimbaţi parola