Biblioteca Universității din Pitești

Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese

Subiect Tematic: Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese
Lucrări: 435 lucrari in 428 publicatii in 5 limbi
Dispozitive pentru maşini-unelte : Proiectare şi construcţie de: Stănescu, Ion, inginer; Tache, Voicu (Text tipărit)
Scule aşchietoare : Îndrumar de laborator de: Brîndaşu, Paul Dan; Cernuşcă, Dan; Institutul de Subingineri Sibiu; Muntean, Achim (Text tipărit)
Subiecte
Viteza de coroziune Prelucrare prin eroziune Îndrumar de laborator Tehnologia construcţiilor de maşini Metale turnate Scule de tăiere şi aşchiere Deformare la rece Caracterizarea maşinilor după modul de acţionare, puterea motrică şi forţa de propulsie. Sursa energetică a maşinilor Ştanţare şi matriţare la rece Construcţia de maşini în general Ambutisarea la rece Tehnilogie și inginerie. Mașini Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Integritatea suprafeței Proiectare Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Prelucrarea metalelor Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Control tehnic Metode computaționale și optimizare Catalog de fişe tehnice Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Unelte avansate de tăiere pentru prelucrarea materialelor dure Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Inginerie chimică Desen Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Maşini de danturat Metalurgie Verificatoare Rezistența la rupere Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Mecanica tăierii și formării așchiilor Roboţi industriali Construcţia de maşini Acţionări electrice Limbaje de programare Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Roţi dinţate Optoelectronică Burghie elicoidale, spirale Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Ştanţare şi matriţare la rece Rezistenţa materialelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Manual universitar Inteligenţa artificială Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Scule aşchietoare Sculă Laser Prelucrare mecanică Documentare Acţionări hidraulice Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Publicaţii periodice şi seriale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Inginerie de producție Tehnologia metalelor Conferinţe Sisteme de comandă şi reglare cu intrare de valori determinate Inginerie tehnologică Programare numerică Prelucrare la rece Prelucrare pe strunguri Chimie Optimizare (Tehnică) Tehnologie și inginerie de producție Inginerie. Tehnică în general Tribologie Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Scule de presare. Matriţe, ştanţe, poansoane şi alte scule de formare Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Industria automobilelor Maşini unelte Motoare Carte 1931-1960 Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Maşini şi utilaje pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică Electrotehnică Centre naţionale de documentare Deformare plastică Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Broşare, broşe Aşchiere România Motoare și transmitere de putere Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Ştanţe şi instrumente Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Prelucrare plastică Curs universitar Dispozitive Optică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Prelucrare la cald Tăiere şi aşchiere în general Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Structura fizică a materiei Metode Scule, maşini Acţionare hidraulică Tehnologii de prelucrare prin așchiere Inginerie Fizică Organizare şi conducere comercială şi industrială Limba franceză Modelare și simulare
Vă rugăm să schimbaţi parola