Biblioteca Universității din Pitești

Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese

Subiect Tematic: Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese
Lucrări: 514 lucrari in 507 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Ambutisarea la rece Catalog de fişe tehnice Acţionări electrice Conferinţe Arbori Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Metode Fizică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Control tehnic Ştanţare şi matriţare la rece Sisteme de comandă şi reglare cu intrare de valori determinate Chimie Tehnologie și inginerie de producție Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Motoare și transmitere de putere Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Inginerie Construcţia de maşini în general Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Curs universitar Tăiere şi aşchiere în general Deformare la rece Mașini de frezat cu consolă Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Tehnologia metalelor Prelucrare la rece Dispozitive de prelucrare Motoare Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Centre naţionale de documentare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Prelucrare prin eroziune Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Optoelectronică Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Manual universitar Maşini-unelte Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Con pentru coadă de scule Acţionări şi transmisii flexibile Fontă turnată Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Aşchiere Prelucrare la cald Îndrumar de laborator Tehnologia construcţiilor de maşini Suprafețe cilindrice Metode computaționale și optimizare Mecanica tăierii și formării așchiilor Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Toleranțe de fabricație Corpuri abrazive Acţionări hidraulice Cap de frezat Tribologie Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Organizare şi conducere comercială şi industrială Scule de tăiere şi aşchiere Unelte avansate de tăiere pentru prelucrarea materialelor dure Maşini de filetat Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Piuliţă Maşini unelte Broşare, broşe Mașini de găurit verticale Structura fizică a materiei Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Roţi dinţate Maşini de frezat Scule aşchietoare Laser Prelucrare mecanică Publicaţii periodice şi seriale Inginerie de producție Piatră pilă Șepinguri Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Optică Proiectare Prelucrarea metalelor Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Maşini de danturat Burghie elicoidale, spirale Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Inteligenţa artificială Sculă Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Strunguuri carusel Carte 1931-1960 Strunjire plană Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Ştanţe şi instrumente Scule, maşini Modelare și simulare Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Rabotare. Răzuitoare şi dălţi manuale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Prelucrare pe strunguri Deformare plastică Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Tehnologii de prelucrare prin așchiere Limba franceză Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Frezare Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Lucrări sau prelucrări cu formarea de cipuri. Lucrări abrazive. Ciocane și prese Inginerie tehnologică Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Industria automobilelor Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Integritatea suprafeței Desen Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Verificatoare Rezistența la rupere Maşini de găurit Strunguri normale Rezistenţa materialelor Mașini de rabotat Documentare Programare numerică Optimizare (Tehnică) Scule de presare. Matriţe, ştanţe, poansoane şi alte scule de formare România Acţionare hidraulică Prelucrarea alezajelor Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Roboţi industriali Limbaje de programare Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Electrotehnică Vibraţii mecanice. Acustică Prelucrare plastică Scule pentru prelucrarea lemnului Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Mașini de frezat Caracterizarea maşinilor după modul de acţionare, puterea motrică şi forţa de propulsie. Sursa energetică a maşinilor Ştanţare şi matriţare la rece Inginerie chimică Metalurgie Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Prevenirea accidentelor Freză melc Inginerie. Tehnică în general Maşini şi utilaje pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică Organe sau subansamble fixe şi mobile ale maşinilor Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Alezaj Viteza de coroziune Metale turnate Tehnilogie și inginerie. Mașini Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Ferăstraie circulare Construcţia de maşini Strung Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Industria lemnului şi cherestelei Dispozitive
Vă rugăm să schimbaţi parola