Biblioteca Universității din Pitești

Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese

Subiect Tematic: Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese
Lucrări: 777 lucrari in 770 publicatii in 5 limbi
Tehnologia de fabricație a pieselor de automobile și tractoare de: Erlitz, Ivan; Institutul Politehnic Brașov; Ionescu, Enache; Bobescu, Gheorghe (Resurse electronice)
Tehnologii de vârf în construcţia de maşini de: Băilă, Neagoe-Augustin (Text tipărit)
Diamantul şi aplicaţiile lui de: Marinescu, Ioan D. (Text tipărit)
Broşarea. Vol. I de: (Text tipărit)
Tehnologia fabricării componentelor autovehiculelor rutiere de: Pinca-Bretotean, Camelia (Resurse electronice)
Subiecte
Ambutisarea la rece Catalog de fişe tehnice Acţionări electrice Segmenţi de piston Conferinţe Arbori Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Oţel lat laminat la cald Control tehnic Ştanţare şi matriţare la rece Chimie Tehnologie și inginerie de producție Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Construcţia de maşini în general Plăcuţe pătrate Automobile. Autoturisme Tăiere şi aşchiere în general Dispozitiv de găurit Mașini de frezat cu consolă Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Tarod Tehnologia metalelor Dispozitive de prelucrare Freză pentru falț Centre naţionale de documentare Cercetări operaţionale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Şurub pentru canale Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Maşini de alezat şi frezat Optoelectronică Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Modele de optimizare Ulei mineral Curelărie. Încălțăminte. Mănuși Fontă turnată Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Aşchiere Îndrumar de laborator Liant Cuțit cu reglaj micrometric Mecanica tăierii și formării așchiilor Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Corpuri abrazive Carburi metalice Tribologie Organizare şi conducere comercială şi industrială Metale neferoase în general Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Maşini unelte Mașini de găurit verticale Comandă numerică Structura fizică a materiei Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase Automatizate (cu maşini automate sau comandate prin calculator) Laser Prelucrare mecanică Publicaţii periodice şi seriale Inginerie de producție Piatră pilă Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Proiectare Dornuri cu coadă conică Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Burghie elicoidale, spirale Inteligenţa artificială Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Așchiere și scule așchietoare Flanşă de fixare Strunjire plană Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Publicații EUP Ştanţe şi instrumente Scule, maşini Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Rabotare. Răzuitoare şi dălţi manuale Publicații digitizate Scule şi maşini de frezat, pilit şi găurit. Pile. Raşpile. Sfredele. Coarbă Alte tipuri de reprezentare grafică a ideilor Mandrină Burghiu Prelucrare pe strunguri Deformare plastică Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Limba franceză Maşini de profilat Lucrări sau prelucrări cu formarea de cipuri. Lucrări abrazive. Ciocane și prese Inginerie tehnologică Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Suporturi, bare, cârlige Filieră de filetat Integritatea suprafeței Desen Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Strunguri normale Rezistenţa materialelor Programare numerică Optimizare (Tehnică) Scule de presare. Matriţe, ştanţe, poansoane şi alte scule de formare Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior România Foarfece Acţionare hidraulică Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Tehnologia de fabricaţie Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Arbori canelați Bare de alezat Limbaje de programare Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Coadă conică Cuţit pentru strunjire Plăcuţe triunghiulare Vibraţii mecanice. Acustică Prelucrare plastică Filet ISO Caracterizarea maşinilor după modul de acţionare, puterea motrică şi forţa de propulsie. Sursa energetică a maşinilor Tractoare Inginerie chimică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Prevenirea accidentelor Maşini şi utilaje pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică Ferăstrău cu lanţ Organe sau subansamble fixe şi mobile ale maşinilor Alezaj Organe de asamblare Viteza de coroziune Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Ferăstraie circulare Construcţia de maşini Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metode Fizică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Maşini de alezat Materiale abrazive, de rectificat, de lustruit Motoare și transmitere de putere Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Inginerie Rectificare Butuci canelați Freză Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Maşini de rectificat Curs universitar Conuri pentru scule Bucșe extensile Deformare la rece Şurub Prelucrare la rece Motoare Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Strunguri revolver Echipamente tehnologice Alezor cu con Prelucrare prin eroziune Manual universitar Capăt de alezat Maşini-unelte Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor Con pentru coadă de scule Acţionări şi transmisii flexibile Adâncitoare. Scule de adâncirea găurilor Ciur Prelucrare la cald Degajări pentru rectificare Tehnologia construcţiilor de maşini Suprafețe cilindrice Pilire şi raşpeluire. Metode, scule, maşini şi instalaţii Metode computaționale și optimizare Toleranțe de fabricație Acţionări hidraulice Cap de frezat Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Disc abraziv Scule de tăiere şi aşchiere Unelte avansate de tăiere pentru prelucrarea materialelor dure Maşini de filetat Freză cilindro-frontală Freză disc Piuliţă Filieră conică Freze cu coadă Separare și separatoare magnetice. Magneți pentru separare Broşare, broşe Ferăstrău Bucşă Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Ferăstrău cu bandă Roţi dinţate Maşini de frezat Scule aşchietoare Șepinguri Optică Cinematică Prelucrarea metalelor Maşini de danturat Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Chei reglabile Sculă Strunguuri carusel Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Carte 1931-1960 Matematică Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Modelare și simulare Publicații digitale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Tehnologii de prelucrare prin așchiere Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Frezare Freze din oțel rapid Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Industria automobilelor Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Autovehicule rutiere Verificatoare Rezistența la rupere Maşini de găurit Mașini de rabotat Documentare Raşpele Prelucrarea alezajelor Roboţi industriali Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Electrotehnică Scule pentru prelucrarea lemnului Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Freză pentru cant Ştanţare şi matriţare la rece Metalurgie Freză melc Inginerie. Tehnică în general Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Filet metric ISO Metale turnate Tehnilogie și inginerie. Mașini Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică Strung Tehnica mijloacelor de transport Prelucrare prin electroeroziune Lărgitor elicoidal Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Industria lemnului şi cherestelei Dispozitive
Vă rugăm să schimbaţi parola