Biblioteca Universității din Pitești

Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese

Subiect Tematic: Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese
Lucrări: 777 lucrari in 770 publicatii in 5 limbi
Tehnologia de fabricație a pieselor de automobile și tractoare de: Erlitz, Ivan; Institutul Politehnic Brașov; Ionescu, Enache; Bobescu, Gheorghe (Resurse electronice)
Tehnologii de vârf în construcţia de maşini de: Băilă, Neagoe-Augustin (Text tipărit)
Diamantul şi aplicaţiile lui de: Marinescu, Ioan D. (Text tipărit)
Broşarea. Vol. I de: (Text tipărit)
Tehnologia fabricării componentelor autovehiculelor rutiere de: Pinca-Bretotean, Camelia (Resurse electronice)
Subiecte
Organe de asamblare Disc abraziv Prelucrare prin eroziune Degajări pentru rectificare Viteza de coroziune Îndrumar de laborator Filet metric ISO Con pentru coadă de scule Prelucrarea alezajelor Publicații digitale Metale turnate Tehnologia construcţiilor de maşini Scule de tăiere şi aşchiere Deformare la rece Caracterizarea maşinilor după modul de acţionare, puterea motrică şi forţa de propulsie. Sursa energetică a maşinilor Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase Bucşă Cinematică Ştanţare şi matriţare la rece Suprafețe cilindrice Dispozitiv de găurit Construcţia de maşini în general Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Maşini de profilat Ambutisarea la rece Tehnilogie și inginerie. Mașini Tractoare Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Integritatea suprafeței Proiectare Tehnologia de fabricaţie Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Rabotare. Răzuitoare şi dălţi manuale Prelucrarea metalelor Maşini de alezat Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Metale neferoase în general Rectificare Pilire şi raşpeluire. Metode, scule, maşini şi instalaţii Control tehnic Dornuri cu coadă conică Catalog de fişe tehnice Metode computaționale și optimizare Liant Acţionări şi transmisii flexibile Publicații digitizate Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Cuțit cu reglaj micrometric Ferăstrău cu bandă Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Maşini de filetat Unelte avansate de tăiere pentru prelucrarea materialelor dure Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Modele de optimizare Scule şi maşini de frezat, pilit şi găurit. Pile. Raşpile. Sfredele. Coarbă Autovehicule rutiere Maşini de alezat şi frezat Inginerie chimică Desen Mașini de frezat cu consolă Maşini de danturat Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Arbori canelați Bare de alezat Ulei mineral Ferăstraie circulare Metalurgie Freză cilindro-frontală Verificatoare Freză disc Rezistența la rupere Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Alte tipuri de reprezentare grafică a ideilor Mecanica tăierii și formării așchiilor Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Acţionări electrice Construcţia de maşini Roboţi industriali Maşini de găurit Limbaje de programare Frezare Curelărie. Încălțăminte. Mănuși Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Strunguri normale Roţi dinţate Optoelectronică Şurub Burghie elicoidale, spirale Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Butuci canelați Automatizate (cu maşini automate sau comandate prin calculator) Ştanţare şi matriţare la rece Rezistenţa materialelor Freze din oțel rapid Fontă turnată Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Maşini de frezat Manual universitar Plăcuţe pătrate Prevenirea accidentelor Chei reglabile Materiale abrazive, de rectificat, de lustruit Inteligenţa artificială Mandrină Burghiu Mașini de rabotat Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Scule aşchietoare Toleranțe de fabricație Freză melc Corpuri abrazive Carburi metalice Sculă Laser Adâncitoare. Scule de adâncirea găurilor Prelucrare mecanică Documentare Acţionări hidraulice Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Lucrări sau prelucrări cu formarea de cipuri. Lucrări abrazive. Ciocane și prese Piuliţă Freză Filieră conică Publicaţii periodice şi seriale Inginerie de producție Tarod Segmenţi de piston Tehnologia metalelor Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Arbori Conferinţe Capăt de alezat Coadă conică Cap de frezat Maşini-unelte Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică Inginerie tehnologică Prelucrare la rece Programare numerică Așchiere și scule așchietoare Prelucrare pe strunguri Raşpele Chimie Strunguuri carusel Dispozitive de prelucrare Optimizare (Tehnică) Tehnologie și inginerie de producție Freze cu coadă Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Inginerie. Tehnică în general Freză pentru falț Tribologie Separare și separatoare magnetice. Magneți pentru separare Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Strung Scule de presare. Matriţe, ştanţe, poansoane şi alte scule de formare Piatră pilă Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Industria automobilelor Maşini unelte Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Motoare Flanşă de fixare Șepinguri Carte 1931-1960 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor Strunjire plană Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Maşini şi utilaje pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică Electrotehnică Centre naţionale de documentare Tehnica mijloacelor de transport Deformare plastică Maşini de rectificat Publicații EUP Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Automobile. Autoturisme Broşare, broşe Aşchiere Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior Cercetări operaţionale Ferăstrău cu lanţ Cuţit pentru strunjire România Prelucrare prin electroeroziune Matematică Motoare și transmitere de putere Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Plăcuţe triunghiulare Organe sau subansamble fixe şi mobile ale maşinilor Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Lărgitor elicoidal Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Mașini de găurit verticale Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Strunguri revolver Alezaj Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Ştanţe şi instrumente Suporturi, bare, cârlige Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Industria lemnului şi cherestelei Comandă numerică Prelucrare plastică Curs universitar Scule pentru prelucrarea lemnului Echipamente tehnologice Dispozitive Optică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Foarfece Filieră de filetat Ciur Prelucrare la cald Conuri pentru scule Tăiere şi aşchiere în general Filet ISO Oţel lat laminat la cald Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Structura fizică a materiei Metode Scule, maşini Freză pentru cant Ferăstrău Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Acţionare hidraulică Tehnologii de prelucrare prin așchiere Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Şurub pentru canale Inginerie Bucșe extensile Fizică Alezor cu con Limba franceză Organizare şi conducere comercială şi industrială Modelare și simulare
Vă rugăm să schimbaţi parola