Biblioteca Universității din Pitești

Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică

Subiect Tematic: Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 145 lucrari in 146 publicatii in 6 limbi
The Automation of refrigeration plants de: Niculiţă, Petru; Ceangă, Emil; Bumbaru, Severin (Text tipărit)
Teoria sistemelor automate : Îndrumar de laborator - Pentru secţiile A.R. şi T.C.M. de: Bizon, Nicu; Liţă, Ioan D.; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Practica optimizării asistate de calculator de: Sima, Vasile; Varga, Andras (Text tipărit)
Proiectarea sistemelor de producţie : Îndrumar de laborator de: Buşe, Gheorghe-Florin (Text tipărit)
Senzori și traductoare de: Stanca, Aurel Cornel (Multimedia)
Proiectarea sistemelor de producţie : Îndrumar de proiect de: Buşe, Gheorghe-Florin (Text tipărit)
Sisteme adaptive și robuste : Îndrumar de laborator de: Coman, Simona; Boldișor, Cristian (Multimedia)
Automatica de la A la Z de: Ionescu, Traian C.; Ionescu, Gabriel, inginer (Text tipărit)
Subiecte
Actuatori Teoria sistemelor Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Analiză matematică Îndrumar de laborator Publicații digitale Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Servocomponente electromecanice Construcţia de maşini în general Siguranţă în exploatare, fiabilitate. Calităţi aeronautice şi astronautice Sisteme şi aparate pe nave pentru conducere, comandă şi navigaţie Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică URSIN Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Sisteme liniare Tehnică Automatică Acţionări şi transmisii flexibile Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Procese industriale Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Electrotehnică şi automatizări Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Sisteme adaptive Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Senzori Metalurgie Teoria fiabilităţii şi rezervării. Controlul calităţii Rezultat al încercării Acţionări electrice Construcţia de maşini Roboţi industriali Limbaje de programare Organizarea şi practica muncii de birou. Birotică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Accelerația Tehnică cibernetică şi automatizată Algoritmi numerici Componente electronice. Echipamente electronice Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Viteza vehiculului Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Manual universitar Roboţi Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Electrotehnică şi electronică Regulatoare de presiune Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Relee Mecatronică Acţionări hidraulice Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Publicaţii periodice şi seriale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie industrială Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Senzori de deplasare Inginerie tehnologică Sisteme de automatizare controlate Programare numerică Publicaţii universitare Turația motorului Construcţia calculatoarelor. Hardware Ecuaţii cu derivate parţiale Tehnică cibernetică şi automatică Optimizare (Tehnică) Părţi componente ale sistemelor automate de comanda si reglare. Servocomponente, componente ale servomecanismelor Inginerie. Tehnică în general Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Industria automobilelor Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Carte 1931-1960 Tehnică în general Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Electrotehnică Centre naţionale de documentare Tehnica mijloacelor de transport Diferite tipuri de comandă şi reglare Publicații EUP Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Mecatronică auto Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Matematică Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale asamblate Sisteme, metode şi echipament de reglare Lucrări ştiinţifice universitare Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Sisteme neliniare Teoria sistemelor de control: aspecte matematice Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Curs universitar Informatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Conducte (conducte). Regulatoare de debit Automatizări industriale Automatizare Control automat Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Automobile Matematică calculatorie. Analiză numerică Îmbunătăţiri. Reforme. Reorganizare Manipulatoare. Roboţi industriali Echipamente pneumatice analogice Publicații EUTB Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Software Fizică Cibernetică matematică Organizare şi conducere comercială şi industrială Calculatoare Chimia fenomenelor de suprafaţă şi a coloizilor Poziţionere pneumatice
Vă rugăm să schimbaţi parola