Biblioteca Universității din Pitești

Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină

Subiect Tematic: Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină
Lucrări: 174 lucrari in 180 publicatii in 5 limbi
Manualul opticianului. Pentru şcoli profesionale de: Zenovei, Constantin; Hâncu, V. (Text tipărit)
Tehnologia mecanicii fine şi microtehnicii de: Diaconescu, Gheorghe, inginer; Donţu, Octavian; Antonescu, Simona, inginer; Manolescu, Anca, inginer; Micu, Constantin, inginer (Text tipărit)
Tehnologia mecanicii fine de: (Text tipărit)
Teoria sistemelor : Metode de frecvenţă în sinteza SRA continue şi discrete de: Şerban, Sever; Institutul Politehnic din Bucureşti (Text tipărit)
Măsurarea nivelului în tehnică de: Vezeanu, Petre (Text tipărit)
Subiecte
Actuatori Teoria sistemelor Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Analiză matematică Tratat Îndrumar de laborator Servocomponente electromecanice Management Siguranţă în exploatare, fiabilitate. Calităţi aeronautice şi astronautice Sisteme şi aparate pe nave pentru conducere, comandă şi navigaţie Aplicaţii ale acusticii (în teorie) Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Maşini de înregistrare şi reproducere a sunetului după procedeul fizic utilizat Lucrări Teoria maşinilor termice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Matematică şi ştiinţe naturale Dedicaţie şi autograf Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Aparate cu mecanisme cu roţi dinţate sau cu motor Documente pentru instruire şi exerciţii practice Ceasornicărie, orologeri. Fabricaţia de ceasuri şi pendule Sisteme de măsurare Forme de organizare. Flexibilitate şi rigiditate. Supraorganizare Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Mecanică fină Aparate şi instrumente optice Senzori Metalurgie Aparate de măsură şi fabricarea lor Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Teoria fiabilităţii şi rezervării. Controlul calităţii Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Amplificatoare Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Construcţia de maşini Limbaje de programare Mecanică aplicată Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Tehnica controlului automat. Tehnologie inteligentă. Include: Sisteme de control. Echipamente de control. Tehnologie cibernetică şi automatică Algoritmi numerici Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Rezistenţa materialelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Căldură. Termodinamică Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Aparate având mecanisme cu roţi dinţate sau cu motor Relee Mecatronică Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Publicaţii periodice şi seriale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Dedicaţie şi autograful autorului Chimie industrială Sisteme automate de comandă şi reglare după variabilele fizice Mecanică teoretică în general Mecanică Inginerie tehnologică Programare numerică Detectoare Mecanică teoretică Construcţii civile în general Arhitectura traductoarelor Instrumente de măsurare Părţi componente ale sistemelor automate de comanda si reglare. Servocomponente, componente ale servomecanismelor Inginerie. Tehnică în general Carte 1931-1960 Economia energiei în general Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Debitmetre Electrotehnică Tehnica mijloacelor de transport Diferite tipuri de comandă şi reglare Aparate şi instalaţii pentru masură Cu acţionare hidraulică Mecanică cuantică Materiale pentru fabricaţia de aparate optice. Sticlă optică şi alte materiale. Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Contoare de consum. Aparate industriale de măsură. Debitmetre. Măsurarea cantităţilor Cercetări operaţionale Matematică Construcţia automobilelor Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Dispozitive de înregistrare, notare şi control Înregistrare şi reproducere electrică sau magnetică. Înregistrare magnetică. Magnetofon, casetofon Acustică tehnică. Instrumente muzicale Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale asamblate Sisteme, metode şi echipament de reglare Chimie fizică Teoria şi natura fenomenului Aplicaţii optice în general Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Sisteme neliniare Industria lemnului şi cherestelei Curs universitar Aspecte sociale în legătură cu tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Optică Informatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Traductoare Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Maşini şi procese comandate cu fluide, hidrauluc sau pneumatic Tăiere şi aşchiere în general Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Aplicaţii industriale Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Structura fizică a materiei Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Matematică calculatorie. Analiză numerică Fizică Instrumente muzicale în general Cibernetică matematică Teză de doctorat Organizare şi conducere comercială şi industrială Indicatoare de nivel sau situaţie pentru vase, recipiente Chimia fenomenelor de suprafaţă şi a coloizilor
Vă rugăm să schimbaţi parola