Biblioteca Universității din Pitești

Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină

Subiect Tematic: Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină
Lucrări: 218 lucrari in 225 publicatii in 5 limbi
Proiectarea şi tehnologia sculelor pentru mecanică fină de: Minciu, Constantin; Matache, Valeriu (Text tipărit)
Tehnologia structurilor micromecanice de: Antonescu, Simona, inginer; Pîrcălăboiu, Adina; Ionaşcu, Georgeta (Text tipărit)
Dispozitive de calcul analogic în automatică de: Raiţîn, T. M. (Text tipărit)
Tehnologia programării numerice a maşinilor-unelte de: Botez, Emil (1914-1978); Dorin, Alexandru (Text tipărit)
Analiză, decizie, control de: Constantinescu, Paul; Năstăşel, Eugen; Georgescu, Mihai, Judecător (Text tipărit)
Proiectarea asistată a sculelor aşchietoare de: Enache, Ştefănuţă; Minciu, Constantin (Text tipărit)
Electronică digitală de: Toacşe, Gheorghe; Nicula, Dan (Text tipărit)
Subiecte
Actuatori Teoria sistemelor Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Analiză matematică Tratat Îndrumar de laborator Instrumente de măsurare și fabricarea acestora. Dispozitive de cântărire Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Servocomponente electromecanice Discuri magnetice Management Siguranţă în exploatare, fiabilitate. Calităţi aeronautice şi astronautice Sisteme şi aparate pe nave pentru conducere, comandă şi navigaţie Măsurarea suprafeţei libere a nivelului. Calibre de adâncime Aplicaţii ale acusticii (în teorie) Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Maşini de înregistrare şi reproducere a sunetului după procedeul fizic utilizat Lucrări Teoria maşinilor termice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Măsurarea cantităților geometrice și mecanice: instrumente, metode și unități Şubler Inginerie electrică Matematică şi ştiinţe naturale Banda magnetică Dedicaţie şi autograf Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Aparate cu mecanisme cu roţi dinţate sau cu motor Documente pentru instruire şi exerciţii practice Ceasornicărie, orologeri. Fabricaţia de ceasuri şi pendule Sisteme de măsurare Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Mecanică fină Aparate şi instrumente optice Senzori Metalurgie Aparate de măsură şi fabricarea lor Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Teoria fiabilităţii şi rezervării. Controlul calităţii Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Amplificatoare Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Construcţia de maşini Limbaje de programare Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Mecanică aplicată Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Tehnica controlului automat. Tehnologie inteligentă. Include: Sisteme de control. Echipamente de control. Tehnologie cibernetică şi automatică Algoritmi numerici Mijloc de măsurare Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Rezistenţa materialelor Osciloscop Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Căldură. Termodinamică Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Măsurarea presiunii Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Aparate având mecanisme cu roţi dinţate sau cu motor Teleinformatică Relee Mecatronică Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Publicaţii periodice şi seriale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Dedicaţie şi autograful autorului Chimie industrială Sisteme automate de comandă şi reglare după variabilele fizice Mecanică teoretică în general Mecanică Inginerie tehnologică Electrotehnică. Dispozitive electronice Programare numerică Detectoare Legături de date Mecanică teoretică Construcţii civile în general Arhitectura traductoarelor Instrumente de măsurare Părţi componente ale sistemelor automate de comanda si reglare. Servocomponente, componente ale servomecanismelor Inginerie. Tehnică în general Tehnica măsurării Tensiune alternativă Carte 1931-1960 Economia energiei în general Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Debitmetre Transmisia energiei electrice Aparate pentru redare sunet Electrotehnică Tehnica mijloacelor de transport Diferite tipuri de comandă şi reglare Aparate şi instalaţii pentru masură Cu acţionare hidraulică Mecanică cuantică Materiale pentru fabricaţia de aparate optice. Sticlă optică şi alte materiale. Înregistrarea datelor Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Contoare de consum. Aparate industriale de măsură. Debitmetre. Măsurarea cantităţilor Maşini industriale Cercetări operaţionale Matematică Construcţia automobilelor Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Dispozitive de înregistrare, notare şi control Înregistrare şi reproducere electrică sau magnetică. Înregistrare magnetică. Magnetofon, casetofon Acustică tehnică. Instrumente muzicale Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale asamblate Sisteme, metode şi echipament de reglare Chimie fizică Teoria şi natura fenomenului Aplicaţii optice în general Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Sisteme neliniare Industria lemnului şi cherestelei Comandă numerică Curs universitar Aspecte sociale în legătură cu tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Optică Informatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Traductoare Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Maşini şi procese comandate cu fluide, hidrauluc sau pneumatic Tăiere şi aşchiere în general Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Aplicaţii industriale Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Structura fizică a materiei Aparate pentru înregistrare sunet Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Prelucrarea informaţiei Fizică Instrumente muzicale în general Cibernetică matematică Teză de doctorat Organizare şi conducere comercială şi industrială Chimia fenomenelor de suprafaţă şi a coloizilor Ceasornice Indicatoare de nivel sau situaţie pentru vase, recipiente
Vă rugăm să schimbaţi parola