Biblioteca Universității din Pitești

Matematică şi ştiinţe naturale

Subiect Tematic: Matematică şi ştiinţe naturale
Lucrări: 266 lucrari in 267 publicatii in 8 limbi
Christian Huygens de: Frankfurt, Uşer Iojnovici; Frenk, Aleksandr Moiseevich (Text tipărit)
George Constantinescu de: Jianu, Ionel; Basgan, Ion (1902-1980); Macoveanu, Liviu (Text tipărit)
Managementul resurselor umane de: Mathis, Robert L.; Rusu, Costache; Nica, Panaite C. (Text tipărit)
Albert Einstein : Teoriile sale, viaţa sa de: Vâlcovici, Victor (1885-1970) (Text tipărit)
Diderot par lui-même de: Guyot, Charly (Text tipărit)
La Valeur de la science de: Poincaré, Henri (Text tipărit)
Instrumente şi aparate de măsurare de: Moga, Alexandru (Text tipărit)
Subiecte
Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Periodic 1901-1930 Ştiinţe medicale. Medicină Analiză matematică Experimente şi observaţii asupra plantelor vii întregi, (sub control artificial sau conditii naturale) Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Sec. 19 Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Frecare internă. Vâscozitate Culegeri din operele unui singur autor Dâmboviţa Teoria cuantică a luminii. Fotoni Carte 1901-1930 Prezentări biografice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Franţa Buletin Ştiinţific Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Feluri de dezvoltare Carte veche < 1900 Sisteme liniare Anale Manuscrise. Lucrări rare. Cărţi remarcabile Periodic vechi românesc Anglia Documente instruire şi exerciţii practice Matematică şi ştiinţe naturale Biochimie cuantică. Fenomene cuantice în sisteme biologice Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Documente pentru instruire şi exerciţii practice Proprietăţi ale nucleilor Neamţ, Judeţul Matematică calculatorie Dicţionare tehnice Istorie generală. Istorie universală Filosofie franceză Teoria cunoaşterii Born Max Fizica plasmei Sistem nervos. Organe de simţ Zoologie Construcţii civile Generalităţi despre ştiinţele pure Premiul Nobel Dicţionar român Generalităţi despre ştiinţele exacte Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Probabilităţi. Statistică matematică Funcţii fundamentale în general. Potenţial, gradient, intensitate, capacitate, etc. Oameni de ştiinţă Limba română Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Modele matematice pentru cercetare operaţională Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Rezistenţă la solicitări Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Filosofie Previziuni Colecţii sau serii. Serii comerciale. Biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Sistematizare teritorială Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Matematică aplicată Muzee Ştiinţe Legile atracţiei universale Paleontologie Ştiinţe teoretice Limba spaniolă Rezistenţa materialelor Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Mineralogie. Studierea specială a minereurilor Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Probleme Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Căldură. Termodinamică Dicţionar român-german Periodic 1931-1960 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Logică. Teoria cunoaşterii Literatură română Generalităţi despre ştiinţele exacte. Ştiinţele matematice în sens larg, astronomie, mecanică, fizică matematică Enciclopedie Măsurarea curgerii. Viteză, debit. Cantitate, curgere totală Temperatură. Scări de temperatură. Măsurarea temperaturii. Termometre. Controlul temperaturii Limba germană Limba rusă Electricitate Personalităţi Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Termodinamică. Energetică Sistem nervos. Organe senzoriale Sec. 20 AD Dicţionar Rus Lichide anizotropice. Cristale lichide Mammalia. Mamifere Acţionări hidraulice Chimie analitică Teoria luminii Astronomie Analiză Academia cehă Academii Publicaţii seriale. Periodice Publicaţii periodice şi seriale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Dedicaţie şi autograful autorului Dicţionar german-român Critică Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Mediu interplanetar. Comete. Meteori. Meteoriţi Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Botanică Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Fizica aplicată Publicaţiile Academiei Române Teoria cinetică a lichidelor. Osmoză. Dizolvare şi soluţii Teoria electricităţii Tabele Publicaţii universitare Principii de bază ale fizicii Paleozoologie sistematică Chimie Soare. Fizică solară Ştiinţă şi tehnică Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Sec. 17 Inventatori români Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Inginerie. Tehnică în general Ştiinţe ale naturii Ştiinţă Topografie Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Particule elementare şi simple (cu număr atomic mai mic de 3 incluzând radiaţii alfa, beta, gama ca particule individuale sau ca radiaţii) Filosofia ştiinţei Istorie naturală Filosofie. Psihologie Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Educație Uraniu Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Limba engleză Biografii Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Protecţia naturii însufleţite. Conservarea şi protecţia formelor sălbatice de viaţă Dezvoltare urbană Prezentare istorică Artă Cercetări operaţionale Ştiinţă şi cunoaştere în general România Matematică Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Documente cu probleme, întrebări Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Dicţionar englez-român Literatură franceză Biologie. Ştiinţe biologice în general Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Istorie Vibraţii mecanice. Acustică Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Biometrie Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Curs universitar Culori şi proprietăţile lor. Teoria culorilor Civilizaţie. Cultură. Progres Metode ale ştiinţelor sociale Optică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Nuclei Teoria numerelor. Aritmetică Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Olanda Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Natura şi socetatea Conservarea şi protecţia naturii în general Matematică în general Academia Română Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Prezentări istorice în sens strict Principiul relativităţii Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Astronomie. Geodezie Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Dicţionare multilingve Structura fizică a materiei Chimie. Cristalografie. Mineralogie Algebră. Matrice. Ecuaţii Generalităţi Savanţi români Magnetism Matematică calculatorie. Analiză numerică Ştiinţe aplicate Ştiinţe sociale Geometrie. Trigonometrie Ştiinţa mediului înconjurător Opere şi antologii Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Fizică Dicţionar tehnic Cibernetică matematică Biblia Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză
Vă rugăm să schimbaţi parola