Biblioteca Universității din Pitești

Semantică

Subiect Tematic: Semantică
Lucrări: 170 lucrari in 172 publicatii in 8 limbi
Studii româno-albaneze : Note semantice și etimologice de: Vătășescu, Cătălina (Text tipărit)
La Pragmatique : D'Austin à Goffman de: Blanchet, Philippe (Text tipărit)
Précis de sémantique française de: Tuţescu, Mariana; Universitatea din Bucureşti (Text tipărit)
Sémantique structurale : Recherche de méthode de: Greimas, Algirdas Julien (Text tipărit)
Comentarii și ipoteze etimologice de: Avram, Andrei (Text tipărit)
Cercetări etimologice și lexico-semantice de: Mitu, Mihai (Text tipărit)
Din viața cuvintelor românești de: Nestorescu, Virgil (Text tipărit)
Subiecte
Popoare de limbă engleză Filosofia limbajului Literatură universală Vocabular latin şi slav Limbă pentru scopuri specifice Stilistică Text Carte 1901-1930 Expresii idiomatice Gramatică Grupul μ SQL (Limbaj de interogare) Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Ambiguităţi semantice Arhitectură Limba română ca limbă străină Terminologie Unități lingvistice Construcţii nominale Semiotică Lexic juridic de specialitate Text biblic Limbaj literar Limbaje ale bazelor de date Dedicaţie şi autograf Psiholingvistică Cercetare Împrumuturi lexicale de origine franceză Dialog intercultural Vocabular Fonologie Limbaj teologic Regăsirea informaţiei online Lexic Metonimie Lexeme Limbaj medical Limbi romanice Fonetică Ziaristică. Presă Lingvistică Limbaj natural Gramatică narativă Probabilităţi. Statistică matematică Limba română Simbolism Pragmatică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Limba română curentă actuală Limba spaniolă Republica Moldova Limba albaneză Neologisme Istorie literară Onomastică Referinţă şi coreferinţă Traducere din engleză în franceză Lingvistică matematică Val, substantiv Limba literară Teleorman, Judeţul Nume proprii Metaforă Literatură română Efecte discursive Adjectiv Limba germană Limba rusă Ontologie Alchimie Cap, evoluţia cuvântului Dicţionar Limbi germanice Limba bască Morfologie Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Frazeologie Texte medicale Dedicaţie şi autograful autorului Biblia lui Ulfila Lingvistică. Limbaje Morfosintaxă Lingvistică. Limbi Latin Nume romanice ale corpului Analiză contextuală Dialog interconfesional Lingvistică comparată Gramatica limbii franceze Sinonimia Poezia "Oraş vechi" a lui Lucian Blaga Teză postdoctorală Subordonate relative Sintactică Exerciţii Argouri româneşti Traducere Identitate Dativ posesiv Literatură Împrumuturi semantice Gotic Corectitudinea limbii Limba latină Frazeologie verbală spaniolă din limba română Interferenţa lingvistică Lingvistică istorică Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Carte 1931-1960 Limba catalană Lexicon Limba engleză Sintacticitate Toponime franceze Articole digitizate Sec. 19-20 Discurs Limbă. Lingvistică. Literatură Verb Ambiguitate referenţială Prepoziţii Topologie Izotopia mesajului Analiză narativă Lingvistică generală Lucrări de referinţă Lexicologie Etimologie Termeni tehnici Abrevieri Limbaj de specialitate Lingvistică diacronică Polisemie Împrumuturi lexicale Literatură gramaticală franceză Lexicografie. Dicţionare Arhaisme Câmpuri semantice Adnominal Traductologie Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Sintagme Lucrări ştiinţifice universitare Neutralizare semantică Teoria literaturii Semiologie Dicţionare bilingve Sintaxa frazei Asintacticitate Lingvistică şi limbi Limbaj jurnalistic Cehia Construcţii verbale Cuvinte de origine turcească Dunărea, Fluviul Teorie literară Traduceri Dicţionare etimologice Dicţionar analogic Sociolingvistică Clitice dativale Biblie Interpretare Sintaxă Coran Domeniu adminitrativ-juridic Artă militară în general Semantică Adjective intensive Formarea cuvintelor Structurarea lexicului limbii Limbi scrise. Limbi literare Semantică diferențială Limba franceză Vocabular familiar
Vă rugăm să schimbaţi parola