Biblioteca Universității din Pitești

Semantică

Subiect Tematic: Semantică
Lucrări: 170 lucrari in 172 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Popoare de limbă engleză Filosofia limbajului Literatură universală Vocabular latin şi slav Limbă pentru scopuri specifice Stilistică Text Carte 1901-1930 Expresii idiomatice Gramatică Grupul μ SQL (Limbaj de interogare) Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Ambiguităţi semantice Arhitectură Limba română ca limbă străină Terminologie Unități lingvistice Construcţii nominale Semiotică Lexic juridic de specialitate Text biblic Limbaj literar Limbaje ale bazelor de date Dedicaţie şi autograf Psiholingvistică Cercetare Împrumuturi lexicale de origine franceză Dialog intercultural Vocabular Fonologie Limbaj teologic Regăsirea informaţiei online Lexic Metonimie Lexeme Limbaj medical Limbi romanice Fonetică Ziaristică. Presă Lingvistică Limbaj natural Gramatică narativă Probabilităţi. Statistică matematică Limba română Simbolism Pragmatică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Limba română curentă actuală Limba spaniolă Republica Moldova Limba albaneză Neologisme Istorie literară Onomastică Referinţă şi coreferinţă Traducere din engleză în franceză Lingvistică matematică Limba literară Val, substantiv Teleorman, Judeţul Nume proprii Literatură română Metaforă Efecte discursive Adjectiv Limba germană Limba rusă Ontologie Alchimie Cap, evoluţia cuvântului Dicţionar Limbi germanice Limba bască Morfologie Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Frazeologie Texte medicale Dedicaţie şi autograful autorului Biblia lui Ulfila Lingvistică. Limbaje Morfosintaxă Lingvistică. Limbi Latin Nume romanice ale corpului Analiză contextuală Dialog interconfesional Lingvistică comparată Gramatica limbii franceze Sinonimia Poezia "Oraş vechi" a lui Lucian Blaga Teză postdoctorală Subordonate relative Sintactică Exerciţii Argouri româneşti Traducere Identitate Dativ posesiv Literatură Împrumuturi semantice Gotic Corectitudinea limbii Limba latină Frazeologie verbală spaniolă din limba română Interferenţa lingvistică Lingvistică istorică Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Carte 1931-1960 Limba catalană Lexicon Limba engleză Sintacticitate Toponime franceze Sec. 19-20 Articole digitizate Discurs Limbă. Lingvistică. Literatură Verb Ambiguitate referenţială Prepoziţii Topologie Izotopia mesajului Lucrări de referinţă Analiză narativă Lingvistică generală Lexicologie Etimologie Termeni tehnici Abrevieri Limbaj de specialitate Lingvistică diacronică Împrumuturi lexicale Polisemie Literatură gramaticală franceză Lexicografie. Dicţionare Arhaisme Câmpuri semantice Adnominal Traductologie Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Sintagme Lucrări ştiinţifice universitare Neutralizare semantică Teoria literaturii Semiologie Dicţionare bilingve Sintaxa frazei Asintacticitate Lingvistică şi limbi Limbaj jurnalistic Cehia Construcţii verbale Cuvinte de origine turcească Dunărea, Fluviul Teorie literară Traduceri Dicţionar analogic Dicţionare etimologice Sociolingvistică Clitice dativale Biblie Interpretare Sintaxă Coran Domeniu adminitrativ-juridic Artă militară în general Semantică Adjective intensive Formarea cuvintelor Structurarea lexicului limbii Limbi scrise. Limbi literare Semantică diferențială Limba franceză Vocabular familiar
Vă rugăm să schimbaţi parola