Biblioteca Universității din Pitești

Material plastic

Subiect Tematic: Material plastic
Lucrări: 120 lucrari in 120 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Ţeavă de material plastic Poliesteri termoplastici (TP) Inflamabilitate Material plastic armat cu fibră de sticlă Maşini de mărunţire Materiale polifenileneterice (PPE) Materiale pe bază de etilenă/acetat de vinil (E/VAC) Materie volatilă Îmbinare lipită Încercare la frecare Planificare economică Materiale termoplastice Maşini de formare Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale Reticulare Aminoplast Fibre sintetice Determinarea biodegradabilităţii aerobe Pierdere la calcinare Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Material de extrudare Roving Pulberi de răşini fenolice Opacitate Încercare la efort Răşină termorigidă Masă volumică Produse reciclate din PP Epruvetă de încercat Determinarea cenuşii Determinarea rezistenţei la şoc-tracţiune Măsurare gravimetrică Dispozitiv de protecţie Determinare Securitate maşină Produse agroalimentare Suport textil acoperit Ţeavă (tub) Canalizare pentru fluide Dioxid de carbon Produse chimice Încovoiere Epruvetă Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST) Presiune internă Piesă formată Încercare la oboseală Sistem de codificare Formare prin comprimare Materiale plastice nealveolare Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Adeziv Material de şarjare Răşini de homopolimeri şi copolimeri ai clorurii de vinil Încercare la flexiune Lagăr cu alunecare Determinarea modificărilor la agenţii termici şi surse de lumină de laborator Măsură de securitate Încercare mecanică Încercarea aderenţei Imersare Analiză prin sitare Film Materiale polcetonice (PK) Analiză granulometrică Atmosferă de încercare Îmbinare adezivă Încercare de comportare la foc Producţie Produse de materiale plastice PH-metrie Raport de încercare Analiza dioxidului de carbon degajat Reziduu pe sită Metodă de analiză Desfăşurarea şi utilizarea încercărilor la foc Prevenirea accidentelor Extracţie Poliester Încercare la sfâşiere Încercare termică Material de formare Analiză granulometrică prin sitare Codificare Clorură de vinil Produse reciclate din PVC Încercare prin jupuire Copolimer Piesă turnată Determinarea viscozităţii Produs de cauciuc Modul de elasticitate Material pentru extrudare Încălzire Analiză chimică Încercarea în condiţii atmosferice artificiale Publicaţii periodice şi seriale Metale Plastifiant Chimie industrială Rezistenţă la forfecare Strivire Materiale celulare Ghid general Produs dentar Încercare la înmuiere Spectroscopie de absorbţie atomică Robinet Determinarea clorurii de vinil Răşină termoplastică Măsurări tridimensionale Metoda prin imersie Placă Caracteristică Homopolimer Chimie macromoleculară Chimie Folie de material plastic Aparatură de încercare Fenoplast Ebonită Material plastic armat cu sticlă textilă Policlorură de vinil Încercare hidraulică Folie Exsudare Încercare la temperatură ridicată Elastomer Cadmiu Factor de compresibilitate Metoda prin titrare Clasificare Determinare a densităţii DCMT Analiză prin metode de combustie Încercare a durităţii Materiale termorigide Determinarea distanţei de curgere Material termofuzibil Produse reciclate Cauciuc natural Drenaj subteran Produse reciclate din PE Prepararea epruvetelor Material pentru injecţie Formare prin injecţie Metoda coloanei cu gradient de densitate Hidrostatic Încercare de inflamabilitate Rezistenţă la flexiune Placă de sticlă Placaj decorativ Produse reciclate din PET Material plastic Produs celular flexibil Dozare Rezistenţă chimică Canalizare fără presiune Centre naţionale de documentare Cromatografie în fază gazoasă Rezistenţă la şoc Densitate relativă Copolimer acetat de vinil PVC-U Picnometrul în mediu lichid Încercare la forfecare Proteză dentară Încercare Industria materialelor plastice Specificaţie Solvent Efort de încovoiere Rezistenţă la încovoiere Epruvetă de încercare Determinarea proprietăţilor Material de vopsire Fir metalic Răşină Măsurarea consumului de oxigen Încercare la desprindere Bază pentru specificaţii Lămpi cu arc cu cărbune Încercări Încercare la uzură Fiting Presiune Material plastic rigid Simbol Sticlă Temperatură Mufă Condiţii de încercare Încercare a durităţii prin pentrare Pericol Optimizarea sistemelor de ambalare Încercare la încovoiere Baie de lichid Stabilitate termică Material plastic stratificat Material plastic armat Degresare Zonă periculoasă Încercare la şoc Produs alveolar flexibil Densitate aparentă Polipropilenă Sisteme de ambalare Deşeuri Policarbonat Ambalare alimentară Cauciuc Materiale pe bază de polipropilenă (PP) Răşină epoxidică Material alveolar Atmosferă standard Piuliţă cu guler Punct de înmuiere Canalizare Impuritate Politică economică Încercare de aderenţă Polimeri Injecţie şi extrudare Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Conductivitate electrică Diclormetan Metodă pirolitică Stomatologie Polietilenă Material de armare Metoda tubului înclinat Metodă de identificare Teză de doctorat Cauciuc sintetic
Vă rugăm să schimbaţi parola