Biblioteca Universității din Pitești

Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale

Subiect Tematic: Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale
Lucrări: 101 lucrari in 105 publicatii in 5 limbi
Cartea operatorului din industria fibrelor chimice de: Ionescu, Maria, chimist (Text tipărit)
Senzori şi traductoare : Îndrumar de laborator de: Chiţă, Monica Anca; Şchiopu, Paul (Text tipărit)
Fizico-chimia polimerilor de: Dinu, Marin, inginer chimist; Universitatea din Piteşti; Malinovschi, Viorel (Text tipărit)
Automatizări industriale continue de: Bizon, Nicu; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Macromonomeri : Sinteză şi aplicaţii de: Dimonie, Mihai, inginer chimist (1934-); Teodorescu, Mircea, inginer (Text tipărit)
Casetofoane. Funcţionare şi depanare de: Lozneanu, Stelian; Servan, Ervin; Endre, Márton; Veisman, Matias (Text tipărit)
Toleranţe şi ajustaje în industria lemnului : Îndrumar pentru lucrări practice de: Lăzărescu, Constantin, inginer; Năstase, Valentin; Universitatea Transilvania din Braşov. Facultatea de Industrie a Lemnului (Text tipărit)
Tehnologia ameliorării, încleierii şi finisării lemnului de: Mihai, Daniela, inginer tehnolog; Universitatea Transilvania din Braşov; Timar, Maria Cristiana (Text tipărit)
Sisteme automate adaptive şi optimale de: Călin, Sergiu; Belea, Constantin (Text tipărit)
Proiectarea şi tehnologia sculelor aşchietoare de: Enache, Ştefănuţă (Text tipărit)
Subiecte
Chimie şi materiale Îndrumar de laborator Produse sintetice de policondensare. Policondensaţi. Rădăcini sintetice. Fibre sintetice, etc. Celuloză Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Planificare economică Silvicultură Drept Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Maşini de înregistrare şi reproducere a sunetului după procedeul fizic utilizat Fibre sintetice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Lucrări de amator. Pasiuni tehnice. Bricolaj, hobby, amatorism Chimie organică Fibre artificiale din proteine şi alte materiale naturale conţinând azot Teză de doctorat - rezumat Industria textilă Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Industrii pentru diferite materiale prelucrabile ( Industria cablurilor şi frânghiilor. Prelucrarea pietrelor) Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Rupere. Mecanica ruperii Produse chimice Industria pielăriei Aparate şi instrumente optice Industrii bazate pe materiale maromoleculare Metalurgie Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Aparate de măsură şi fabricarea lor Studiu materialelor Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Încercarea probelor din materiale compozite Mase plastice Televizoare, magnetofoane, picupuri Producţie Rezistenţa materialelor Macromolecule Generalităţi asupra fabricării uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Prelucrare mecanică şi aşchiere Materiale termoplastice - Injectare Proprietăţi şi compoziţia a materialelor specifice Textile Produse sintetice de polimerizare. Materiale polimerizate, polimeri. Cauciuc sintetic Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Scule aşchietoare Obiecte din fier şi oţel în general Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Publicaţii periodice şi seriale Chimie industrială Toleranţe. Ajustaje. Calibre Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Inginerie tehnologică Starea substanţei Publicaţii universitare Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie Chimie macromoleculară Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Elastomer Inginerie. Tehnică în general Tinichigerie. Articole de tinichigerie şi din tablă Industria hârtiei Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Documente legislative. Surse legislative şi juridice STAS Carte 1931-1960 Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Material plastic Metode speciale de tratament. Operaţii pregătitoare. Aditivi; Adaose Electrotehnică Centre naţionale de documentare Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Industria materialelor plastice România Fibre minerale artificiale Diamant sintetic Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Înregistrare şi reproducere electrică sau magnetică. Înregistrare magnetică. Magnetofon, casetofon Acustică tehnică. Instrumente muzicale Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Lucrări ştiinţifice universitare Diferite materiale macromoleculare neincluse la 678.4/.7 Industria lemnului şi cherestelei Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Fibre artificiale din celuloză sau alte polizaharide Curs universitar Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Automatizare Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Chimică Cauciuc Industria hârtiei. Pastă de hârtie, hârtie şi carton Structura fizică a materiei Defecte de material. Rezistenţă la coroziune Industria cauciucului Policondensaţi sintetizaţi din grupul-CHO. Policondensaţi aldehidici Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Politică economică Scule şi maşini de prelucrarea lemnului Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Fizică Pielărie
Vă rugăm să schimbaţi parola