Biblioteca Universității din Pitești

Drepturile omului

Subiect Tematic: Drepturile omului
Lucrări: 678 lucrari in 678 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 8 Dreptul copilului Morală sexuală Yousafzaї, Malala Sistemul african al drepturilor omului Educaţia în familie Procesul penal Tratat Dreptul la mediu Drept administrativ Drepturi şi obligaţii ale statelor Comunicare socială. Sociologia comunicării Dreptul la libertate şi siguranţă Naţionalitate Drepturile pensionarilor Jurisprudenţa Curţii Europene Strasbourg Descentralizare financiară Tratate internaţionale Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 10 Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 46 Migraţie Pedagogie socială Influenţa Drept Ministerul Justiţiei Ţări membre UE Stat de drept Răspunderea statelor Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 47 Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Igienă publică Echitatea Drepturile persoanelor cu handicap Deţinuţi politici Autonomie locală Drepturile omului Bioetică Curtea Europeană a Drepturilor Omului Protecţia mediului Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Libertatea de exprimare Genocid Drepturile reale Legea nr. 323/2001, art. 15 alin. 3, 5, 7 şi 8 Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Legea nr. 323/2001 Culte religioase Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 39 Relaţii cu publicul Minorităţi naţionale Instituţii politice Protecţia drepturilor omului Instanţe naţionale Religie. Teologie Drept comparat Legea nr. 309/2002, art. 1 Violenţa Platforme de comunicare Drepturile şi îndatoriri ale cetăţenilor Dreptul de a nu fi pedepsit Politică Ziaristică. Presă Convenţia europeană a drepturilor omului Drepturile copilului Închisori politice Legislaţie comentată Drepturi fundamentale Subcomisia pentru prevenirea discriminării Drept public Drept comunitar european Satisfacţia echitabilă Sisteme filosofice Piteşti Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 18 Filosofie Consiliul Superior al Magistraturii Drept internaţional penal Libertatea presei Procedura extrădării Sistemul european de protecţie Descentralizare patrimonială Relaţia între individ şi stat Legislaţie Interzicerea torturii Drept european Terorism Drept penal. Infracţiuni penale Dreptul la respectarea vieţii private Terorism politic Drept internaţional administrativ Hotărârea nr. 60 din 22 februarie 2012 Comportament antisocial Dreptul la educaţie Legea nr. 309/2002 Suveranitate Manual universitar Dimensiunea transnaţională a raporturilor de muncă Hotărârea nr. 77 din 29 februarie 2012 Pacea şi securitatea internaţională Legislaţie internaţională Bîrsan, Corneliu Protecţia proprietăţii Dimensiunea istorică Procedura în faţa Curţii Constituţionale Etică Dreptul organizaţiilor internaţionale Coduri de legi Dreptul European al muncii Conflict Manual Comisia drepturilor omului Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Jurisprudenţă Studii de caz Drept succesoral Dreptul internaţional în instanţele naţionale Morală socială Copii Drepturi cetăţeneşti Dreptul de a nu fi judecat Francofonie Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 2 Instanţe judecătoreşti Ordinea mondială Dreptul la un proces echitabil Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 14 Dreptul la liberă circulaţie Drept comercial Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului Ştiinţe juridice Dreptul internaţional în instanţele religioase Plângeri individuale Uniunea Europeană Regatul Curţii Europene a Drepturilor Omului Biografie Detenţia preventivă Organizaţii interguvernamentale Drept internaţional public Custodie publică a străinilor Dreptul la informaţie Piteşti (oraşul) Naţionalitate. Cetăţenie Statut juridic Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Descrierea presupusei fapte de discriminare Documente legislative. Surse legislative şi juridice Etapizare Dreptul la respectarea vieţii familiale Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 5 Minorităţi sexuale Interzicerea discriminării Copii. Statut juridic Curtea Europeană Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Doctrină Parlament Persecuţii politice Educaţie formală Subcomisia pentru protecţia minorităţilor Educaţie nonformală Adaptare Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 48 UK Organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare Drept internaţional privat Mediu Dreptul la viaţă Sociologie O.G. nr. 102/2000 Sănătate publică Drept civil Libertate de acţiune Canalizare preventivă Controlul străinilor Absenţa violării Absenţa violării şi violare Idemnizarea sarcinilor privind protecţia mediului Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6 Protecţie socială Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 34 Discriminare Asociaţii sau uniuni regionale ale statelor Dreptul transporturilor România Administraţia jurisdicţiei internaţionale Nerespectarea normelor de mediu Armonizare Gestiune Administraţie publică Curţi internaţionale Sistemul interamerican de protecţie Administrarea financiară a întreprinderii Europa Drept constituţional Amnesty International Cetăţenie Îngheţarea fondurilor Culegere de hotărâri judiciare Drept de asociere Reticenţa Reforma sistemului de învăţământ Apărare penală Drept. Jurisprudenţă Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 3 Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Violare Cruzime Literatură indiană Curs universitar Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Drept medical Comemorări Memorii, jurnale, biografii Dreptul muncii Educaţia pentru drepturile omului Educaţie. Învăţământ Libertate în comunicare Obligaţii (Drept civil) Organizaţii internaţionale Drept în general Libera circulaţie a serviciilor prestate Sancţiuni Societatea civilă O.G. nr. 43/2004 Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului Sărăcie Educaţie informală Pop, Liviu Autonomie financiară Dizabilitate Drepturi civile Asistenţă socială Bugete locale Acorduri internaţionale Autograf şi dedicaţie Drepturile familiei Egalitate rasială. Egalitate religioasă. Egalitate de rasă, credinţă. Minorităţi etnice Abuzuri faţă de copii Drept internaţional Avocaţi Infracţiuni politice Democraţie Refugiaţi Curtea Constituţională Egalitate în drepturi Funcţionari publici Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 41 Arbitraj internaţional. Jurisdicţie internaţională
Vă rugăm să schimbaţi parola