Biblioteca Universității din Pitești

Drepturile omului

Subiect Tematic: Drepturile omului
Lucrări: 682 lucrari in 687 publicatii in 4 limbi
International Child Law de: (Text tipărit)
Rethinking Children's Rights : Attitudes in Contemporary Society de: Jones, Phil; Welch, Susan (Text tipărit)
Fundamentele juridice ale drepturilor omului de: Otovescu-Frăsie, Cristina; Gherghina, Florin; Floroiu, Mihai (Text tipărit)
Umanitate ca subiect de drept de: Duşcă, Anca Ileana (Text tipărit)
Subiecte
Religie. Teologie Drept european Francofonie Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Interzicerea discriminării Dreptul la viaţă Amnesty International Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Culte religioase Reforma sistemului de învăţământ Democraţie Refugiaţi Drepturile pensionarilor Convenţia europeană a drepturilor omului Conflict Regatul Curţii Europene a Drepturilor Omului Educaţia în familie Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 46 Legislaţie comentată Drept penal. Infracţiuni penale Dreptul la un proces echitabil Ştiinţe juridice Idemnizarea sarcinilor privind protecţia mediului Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 34 Reticenţa Educaţie informală Drept Violenţa Relaţia între individ şi stat Drept internaţional administrativ Biografie Doctrină Sociologie Îngheţarea fondurilor Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 3 Igienă publică Drepturile omului Terorism Legea nr. 309/2002 Suveranitate Plângeri individuale Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 5 Curţi internaţionale Libertate în comunicare Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului Autonomie financiară Dreptul la mediu Deţinuţi politici Minorităţi naţionale Drepturile şi îndatoriri ale cetăţenilor Dreptul organizaţiilor internaţionale Manual Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 14 Drept medical Sancţiuni Drepturi civile Drept administrativ Închisori politice Filosofie Educaţie nonformală Drept internaţional privat Mediu Libera circulaţie a serviciilor prestate Tratate internaţionale Influenţa Instanţe naţionale Piteşti Libertatea de asociere Organizaţii interguvernamentale Piteşti (oraşul) Egalitate rasială. Egalitate religioasă. Egalitate de rasă, credinţă. Minorităţi etnice Infracţiuni politice Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 8 Descentralizare financiară Dreptul de a nu fi pedepsit Subcomisia pentru prevenirea discriminării Hotărârea nr. 77 din 29 februarie 2012 Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Cruzime Sărăcie Legea nr. 323/2001 Detenţia preventivă Adaptare Educaţia pentru drepturile omului Procesul penal Comunicare socială. Sociologia comunicării Pedagogie socială Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 47 Drepturile reale Ziaristică. Presă Hotărârea nr. 60 din 22 februarie 2012 Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului Descrierea presupusei fapte de discriminare Organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare Principii fundamentale Ţări membre UE Legea nr. 323/2001, art. 15 alin. 3, 5, 7 şi 8 Drept comparat Sisteme filosofice Terorism politic Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 48 Canalizare preventivă România Sistemul interamerican de protecţie Morală sexuală Drepturi şi obligaţii ale statelor Drepturile copilului Dreptul la liberă circulaţie Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Parlament Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 41 Dreptul copilului Descentralizare patrimonială Sistemul european de protecţie Procedura în faţa Curţii Constituţionale Dreptul European al muncii Studii de caz Răspunderea statelor Procedura extrădării Dreptul la educaţie Copii Persecuţii politice Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 10 Administraţia jurisdicţiei internaţionale Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor O.G. nr. 43/2004 Abuzuri faţă de copii Dreptul la libertate şi siguranţă Jurisprudenţa Curţii Europene Echitatea Instituţii politice O.G. nr. 102/2000 Europa Drept. Jurisprudenţă Educaţie. Învăţământ Naţionalitate Strasbourg Libertatea de exprimare Protecţia drepturilor omului Pacea şi securitatea internaţională Protecţia proprietăţii Dreptul la informaţie Controlul străinilor Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6 Dreptul transporturilor Administrarea financiară a întreprinderii Literatură indiană Curs universitar Asistenţă socială Autonomie locală Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Drept internaţional penal Comportament antisocial Legislaţie internaţională Dreptul de a nu fi judecat Documente legislative. Surse legislative şi juridice Dreptul la respectarea vieţii familiale Copii. Statut juridic Protecţie socială Drept constituţional Comemorări Memorii, jurnale, biografii Organizaţii internaţionale Obligaţii (Drept civil) Bugete locale Politică Drepturi fundamentale Satisfacţia echitabilă Manual universitar Jurisprudenţă Naţionalitate. Cetăţenie Subcomisia pentru protecţia minorităţilor Armonizare Societatea civilă Acorduri internaţionale Autograf şi dedicaţie Tratat Protecţia mediului Genocid Consiliul Superior al Magistraturii Dimensiunea transnaţională a raporturilor de muncă Morală socială Instanţe judecătoreşti Drept civil Discriminare Nerespectarea normelor de mediu Drept în general Avocaţi Ministerul Justiţiei Drepturi cetăţeneşti Statut juridic Etapizare Relaţii cu publicul Curtea Constituţională Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Platforme de comunicare Dreptul internaţional în instanţele religioase Curtea Europeană Dreptul internaţional umanitar Sănătate publică Acces liber la justiţie Convenţia europeană Apărare penală Drepturile persoanelor cu handicap Comisia drepturilor omului Drept succesoral Dreptul internaţional în instanţele naţionale Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 2 UK Absenţa violării Drepturile familiei Drept public Drept de asociere Dreptul muncii Dizabilitate Egalitate în drepturi Migraţie Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 39 Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 18 Dreptul la respectarea vieţii private Dimensiunea istorică Drept comercial Custodie publică a străinilor Libertate de acţiune Arbitraj internaţional. Jurisdicţie internaţională Stat de drept Etică Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Educaţie formală Absenţa violării şi violare Culegere de hotărâri judiciare Curtea Europeană a Drepturilor Omului Asociaţii sau uniuni regionale ale statelor Gestiune Administraţie publică Violare Legea nr. 309/2002, art. 1 Drept comunitar european Libertatea presei Legislaţie Interzicerea torturii Minorităţi sexuale Articole digitizate Cetăţenie Sistemul african al drepturilor omului Bioetică Coduri de legi Ordinea mondială Uniunea Europeană Curtea Internaţională de Justiţie Drept internaţional public Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Drept internaţional Funcţionari publici
Vă rugăm să schimbaţi parola