Biblioteca Universității din Pitești

Drepturile omului

Subiect Tematic: Drepturile omului
Lucrări: 682 lucrari in 687 publicatii in 4 limbi
International Child Law de: (Text tipărit)
Rethinking Children's Rights : Attitudes in Contemporary Society de: Jones, Phil; Welch, Susan (Text tipărit)
Fundamentele juridice ale drepturilor omului de: Otovescu-Frăsie, Cristina; Gherghina, Florin; Floroiu, Mihai (Text tipărit)
Umanitate ca subiect de drept de: Duşcă, Anca Ileana (Text tipărit)
Subiecte
Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 8 Dreptul copilului Morală sexuală Sistemul african al drepturilor omului Educaţia în familie Procesul penal Tratat Dreptul la mediu Drept administrativ Drepturi şi obligaţii ale statelor Dreptul la libertate şi siguranţă Comunicare socială. Sociologia comunicării Naţionalitate Strasbourg Drepturile pensionarilor Jurisprudenţa Curţii Europene Tratate internaţionale Descentralizare financiară Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 10 Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 46 Migraţie Pedagogie socială Influenţa Drept Ministerul Justiţiei Ţări membre UE Stat de drept Răspunderea statelor Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 47 Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Igienă publică Echitatea Drepturile persoanelor cu handicap Deţinuţi politici Autonomie locală Drepturile omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului Bioetică Protecţia mediului Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Libertatea de exprimare Genocid Drepturile reale Legea nr. 323/2001, art. 15 alin. 3, 5, 7 şi 8 Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Legea nr. 323/2001 Culte religioase Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 39 Relaţii cu publicul Minorităţi naţionale Instituţii politice Protecţia drepturilor omului Instanţe naţionale Religie. Teologie Legea nr. 309/2002, art. 1 Violenţa Drept comparat Drepturile şi îndatoriri ale cetăţenilor Platforme de comunicare Politică Dreptul de a nu fi pedepsit Convenţia europeană a drepturilor omului Ziaristică. Presă Drepturile copilului Drepturi fundamentale Închisori politice Legislaţie comentată Subcomisia pentru prevenirea discriminării Drept public Drept comunitar european Satisfacţia echitabilă Sisteme filosofice Piteşti Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 18 Filosofie Consiliul Superior al Magistraturii Drept internaţional penal Libertatea presei Relaţia între individ şi stat Procedura extrădării Sistemul european de protecţie Descentralizare patrimonială Legislaţie Interzicerea torturii Drept european Terorism Drept penal. Infracţiuni penale Dreptul la respectarea vieţii private Terorism politic Drept internaţional administrativ Comportament antisocial Hotărârea nr. 60 din 22 februarie 2012 Dreptul la educaţie Legea nr. 309/2002 Suveranitate Manual universitar Dimensiunea transnaţională a raporturilor de muncă Hotărârea nr. 77 din 29 februarie 2012 Pacea şi securitatea internaţională Legislaţie internaţională Protecţia proprietăţii Dimensiunea istorică Procedura în faţa Curţii Constituţionale Etică Coduri de legi Dreptul organizaţiilor internaţionale Dreptul European al muncii Manual Conflict Comisia drepturilor omului Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Jurisprudenţă Studii de caz Drept succesoral Morală socială Dreptul internaţional în instanţele naţionale Libertatea de asociere Copii Drepturi cetăţeneşti Dreptul de a nu fi judecat Francofonie Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 2 Instanţe judecătoreşti Dreptul la un proces echitabil Ordinea mondială Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 14 Dreptul la liberă circulaţie Drept comercial Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului Ştiinţe juridice Dreptul internaţional în instanţele religioase Plângeri individuale Uniunea Europeană Curtea Internaţională de Justiţie Regatul Curţii Europene a Drepturilor Omului Biografie Detenţia preventivă Custodie publică a străinilor Drept internaţional public Organizaţii interguvernamentale Dreptul la informaţie Piteşti (oraşul) Naţionalitate. Cetăţenie Statut juridic Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Descrierea presupusei fapte de discriminare Documente legislative. Surse legislative şi juridice Dreptul la respectarea vieţii familiale Etapizare Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 5 Minorităţi sexuale Copii. Statut juridic Interzicerea discriminării Curtea Europeană Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Doctrină Parlament Persecuţii politice Educaţie formală Subcomisia pentru protecţia minorităţilor Educaţie nonformală Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 48 Adaptare UK Organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare Drept internaţional privat Dreptul la viaţă Mediu Sociologie Articole digitizate O.G. nr. 102/2000 Dreptul internaţional umanitar Drept civil Sănătate publică Libertate de acţiune Canalizare preventivă Controlul străinilor Absenţa violării Absenţa violării şi violare Idemnizarea sarcinilor privind protecţia mediului Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6 Protecţie socială Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 34 Discriminare Asociaţii sau uniuni regionale ale statelor Dreptul transporturilor România Acces liber la justiţie Administraţia jurisdicţiei internaţionale Convenţia europeană Nerespectarea normelor de mediu Gestiune Armonizare Administraţie publică Curţi internaţionale Administrarea financiară a întreprinderii Sistemul interamerican de protecţie Europa Drept constituţional Amnesty International Cetăţenie Culegere de hotărâri judiciare Îngheţarea fondurilor Drept de asociere Reticenţa Reforma sistemului de învăţământ Apărare penală Drept. Jurisprudenţă Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 3 Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Violare Cruzime Literatură indiană Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Curs universitar Comemorări Drept medical Memorii, jurnale, biografii Dreptul muncii Educaţia pentru drepturile omului Educaţie. Învăţământ Libertate în comunicare Obligaţii (Drept civil) Organizaţii internaţionale Drept în general Libera circulaţie a serviciilor prestate Sancţiuni O.G. nr. 43/2004 Societatea civilă Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului Sărăcie Educaţie informală Autonomie financiară Principii fundamentale Dizabilitate Drepturi civile Asistenţă socială Bugete locale Acorduri internaţionale Autograf şi dedicaţie Drepturile familiei Egalitate rasială. Egalitate religioasă. Egalitate de rasă, credinţă. Minorităţi etnice Abuzuri faţă de copii Drept internaţional Avocaţi Democraţie Infracţiuni politice Refugiaţi Egalitate în drepturi Curtea Constituţională Funcţionari publici Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 41 Arbitraj internaţional. Jurisdicţie internaţională
Vă rugăm să schimbaţi parola