Biblioteca Universității din Pitești

Drept. Jurisprudenţă

Subiect Tematic: Drept. Jurisprudenţă
Lucrări: 592 lucrari in 603 publicatii in 4 limbi
Societăţile comerciale pe acţiuni de: Cârcei, Elena (Text tipărit)
Statul de drept în dezbaterile contemporane de: Popescu, Sofia (Text tipărit)
Dicţionar de drept civil de: Costin, Mircea; Ursa, Victor; Mureşan, Mircea, comandant (Text tipărit)
Invenţii şi inovaţii de: Eminescu, Yolanda (1921-1998) (Text tipărit)
Legislaţia familiei de: Avram, Marieta; Baias, Flavius Antoniu (Text tipărit)
Subiecte
Franţa Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Hotărîre a Partidului Comunist Român Constituţii Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Compoziţia fumului de tutun Familie Dreptul la apărare Alcool. Scurt istoric Chimie Participarea lucrătorilor la luarea deciziilor. Democraţia întreprinderii în practică. Colaborarea lucrătorilor la planificarea şi organizarea activităţii Contencios administrativ Agricultură Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Democraţie Fiscalitate Management Curtea de Apel Braşov Atribuţiile şi obligaţiile funcţionarilor Drept consular Interpretarea legilor Relaţii internaţionale Forme de organizare economică şi în cooperare Drept penal. Infracţiuni penale Infracţiuni împotriva persoanei Bibliografie. Cataloage Puterea statului. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ Curţi ale Organizaţiilor Internaţionale Drept Consiliul de Stat legislativ Persecuţie politică. Terorism Doctrină Sociologie Putere executivă. Executivul. Guvernare Delegaţia permanentă Publicații EUTB Juridică Dreptul mediului Drepturile omului Dicţionar maghiar-român Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Ordonanţa Guvernului 52/1997 Constituţia din 1923 Drept penal Curţi internaţionale Dreptul familiei Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Dreptul organizaţiilor internaţionale Prezentare istorică Relaţii de muncă. Contract de muncă Sistemul francizorului Evoluţii politice interne Drept administrativ Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Filosofie Organizarea şi administrarea judecătorească Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Drept public. Drept constituţional State suverane. Suveranitate de stat. Ţări capitaliste Tratate internaţionale Consiliul Judeţean Prahova Transport rutier Organizarea statului Drept de război. Relaţii juridice internaţionale în timp de război Efectele contractului de franciză Publicaţii periodice şi seriale Locuinţe cu chirie Organizaţii interguvernamentale Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Diplomaţie Sezina bunurilor mobile Infracţiuni, delicte particulare. Acte infracţionale pedepsibile Istorie contemporană Documente juridice internaţionale. Acorduri internaţionale. Tratate internaţionale Dicţionar Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Procedură penală Filosofi Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Artă militară în general Publicații digitizate Riscurile consumului de alcool Repertoriul de Jurisprudenţă Administrativă Germania Medicină Tribunalul Galaţi Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Infracţiuni împotriva statului Organizarea muncii intelectuale Legea din 1936 Categorii de francize Legislaţie comercială Ramuri speciale ale dreptului Limba română Mecanizare şi automatizare în agricultură şi la fermele agricole Alcoolul este un drog Filosofie politică Ontologie şi structura dreptului Sec. 16 Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Somaţie de plată Cultura fructelor în general. Pomicultură Lucrări ştiinţifice universitare Istorie Subiecte ale dreptului internaţional Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Regulament de serviciu Doctrine politice Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne România Organizaţii guvernamentale internaţionale fără autoritate supranaţională Legislaţia administrativă a lui Alexandru Ioan Cuza Anglia Francizorul Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Plante de nutreţ exclusiv ierburile Psihologie criminală Curţi speciale. Tribunale Arhivistică. Arhive (inclusiv arhive publice, oficiale şi alt gen de evidenţe) Răspunderea administrativă Sistematizare regională, urbană şi rurală Jurisprudenţă română Legi individuale Proprietate mobiliară. Proprietate imobiliară. Proprietate funciară Definiţia legală a contractului de franciză Hotărîri ale Consiliului de Miniştri Drept penal în general Muncă Consiliul Provincial Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Alegerea Consiliului Judeţean Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Administraţia jurisdicţiei internaţionale Publicaţii periodice electronice Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Drept diplomatic Violarea secretului, a caracterului confidenţial Agricultură în general Interpol Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Drept procesual penal Executorul testamentar cu sezină Instituţii politice Contract Controlul armelor, muniţiilor, substanţelor explozive Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Sisteme electorale Europa Drept. Jurisprudenţă Reţeaua de franciză Criminologie. Criminalistică Artă. Recreere. Divertisment. Sport Afaceri interne. Politică internă Filozofie O.G. 5/2001 modificată şi completată de Legea 295/2002; Ordonanţa de Urgenţă 142/2002; Legea nr.195/2004 Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Clauzele contractului de franciză Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Organe autonome ale administraţiei locale Dreptul transporturilor Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Infracţiuni pasibile de pedeapsă Curs universitar Statut profesional Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Decrete Drept internaţional penal Psihologie socială Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Documente legislative. Surse legislative şi juridice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Drept constituţional Sezina executorului testamentar Organizaţii internaţionale Structura statului Politică Statutul societăţii comerciale Muncă. Organizarea muncii Relaţii dintre popor şi stat. Activităţi politice interne Manual universitar Literatură română Jurisprudenţă franceză Jurisprudenţă Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Naţionalitate. Cetăţenie Japonia Sezina Tratat Mituire. Corupţie Scurt istoric despre tutun şi fumat Infracţiuni împotriva interzicerii armelor şi explozivilor. Posesiune ilegală Sec. 10-18 1581 Admnistraţia de nivel inferior. Admnistraţie locală. Admnistraţie municipală. Autorităţi locale Măsuri privind pregătirea, desfăşurarea apărării civile Codul penal Metode şi tipuri de asistenţă socială Constituţii. Adunări legislative Limba engleză Drept civil Drept privat Ape interne naturale Drept în general Executorul testamentar fără sezină Partidul Comunist Român Apărare naţională Sociologie criminală. Criminalitatea ca fenomen social. Criminologie comparată. Cauzele şi urmările criminalităţii. Factori sociali ai criminalităţii. Mediu social Suveranitate naţională. Suveranitate populară Tipuri şi forme ale dreptului Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Principiul răspunderii civile Minori Procedura somaţiei de plată Impozite Tipuri de curţi şi tribunale Consiliul Judeţean Republica Federală a Germaniei (din 1990) Periodic 1931-1960 Parlamente Puterile executorului testamentar cu sezină. Limitele acestor puteri Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Cunoaşterea practică a limbii Administraţia de nivel inferior. Administraţie locală. Administraţie municipală. Autorităţi locale Istoria României Teoria statului Asigurări Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Istorie generală. Istorie universală Organele administraţiei locale Legea nr. 31/1990 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Curtea Europeană Istoria dreptului Ştiinţe sociale Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic Fiscalitate imobiliară Drept parlamentar. Parlamente. Adunări de reprezentanţi. Alte organisme deţinătoare ale puterii supreme Ţări francofone Statele Unite ale Americii Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Marea Britanie Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Anglia : diviziuni tradiţionale Infracţiuni împotriva onoarei. Defăimare. Calomnie. Insultă Psihologie judiciară Publicații digitale Infracţiuni posibile de pedeapsă Drept public Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Dreptul muncii Prima Constituţie a României Franciza Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Membrii cu vot deliberativ Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Transport. Circulaţie Bibliografii pe subiect Membrii cu vot consultativ Economie. Ştiinţe economice Drepturile francizorului Drept cutumiar Drept comercial Republică. Formă republicană de stat Producţie agricolă. Organizare, administrare Testator Arbitraj internaţional. Jurisdicţie internaţională Administrarea apărării naţionale Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Reglementări în administraţia judeţeană Alocaţii familiale (ca element constructiv al salariului). Alocaţii pentru persoane aflate în întreţinerea angajatorului Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii. Contracte individuale Drept fiscal Italia Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Teoria statului şi a dreptului Alimentare. Aprovizionare cu produse alimentare Bunuri. Proprietăti. Administraţie economică. Venituri din amendă şi dobânzi Limbaj profesional-juridic Spania Personalităţi Drept comunitar Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Asociaţii sau uniuni regionale ale statelor Sec. 20 Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ Efectele fumatului Psihologie Democraţie parlamentară Putere legislativă Acţiune penală. Investigaţie penală. Procedură penală Activităţi specifice administraţiei publice Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Bizanţ Antropologie juridică Activităti specifice administraţiei publice O. U. A. Dicţionar român-maghiar Obiceiuri Persoane pasibile de pedeapsă. Infractori. Delincvenţi. Subiecţii acţiunii penale Prezentări biografice Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Formă sovietică de stat socialist. Democraţie populară Experţi. Mărturia experţilor : raportul lor cu justiţia, administraţia Uniunea Europeană Drept internaţional public Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Prezentări istorice în sens strict Drept internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola