Biblioteca Universității din Pitești

Drept. Jurisprudenţă

Subiect Tematic: Drept. Jurisprudenţă
Lucrări: 572 lucrari in 583 publicatii in 4 limbi
Noua revistă de drepturile omului : Nr. 4 de: Centrul de Studii Internaţionale din Bucureşti (Resurse electronice)
Noua revistă de drepturile omului : Nr. 3 de: Centrul de Studii Internaţionale din Bucureşti (Resurse electronice)
Manual de drept internaţional privat de: Ungureanu, Ovidiu; Jugastru, Călina (Text tipărit)
Manual de drept internaţional privat de: Ungureanu, Ovidiu; Jugastru, Călina (Text tipărit)
Subiecte
Franţa Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Hotărîre a Partidului Comunist Român Constituţii Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Familie Dreptul la apărare Chimie Participarea lucrătorilor la luarea deciziilor. Democraţia întreprinderii în practică. Colaborarea lucrătorilor la planificarea şi organizarea activităţii Agricultură Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Democraţie Management Atribuţiile şi obligaţiile funcţionarilor Drept consular Interpretarea legilor Relaţii internaţionale Forme de organizare economică şi în cooperare Drept penal. Infracţiuni penale Infracţiuni împotriva persoanei Bibliografie. Cataloage Puterea statului. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ Drept Consiliul de Stat legislativ Persecuţie politică. Terorism Doctrină Sociologie Putere executivă. Executivul. Guvernare Juridică Dreptul mediului Drepturile omului Dicţionar maghiar-român Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Constituţia din 1923 Drept penal Curţi internaţionale Dreptul familiei Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Dreptul organizaţiilor internaţionale Prezentare istorică Relaţii de muncă. Contract de muncă Evoluţii politice interne Drept administrativ Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Filosofie Organizarea şi administrarea judecătorească Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Drept public. Drept constituţional State suverane. Suveranitate de stat. Ţări capitaliste Tratate internaţionale Transport rutier Organizarea statului Drept de război. Relaţii juridice internaţionale în timp de război Publicaţii periodice şi seriale Locuinţe cu chirie Organizaţii interguvernamentale Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Diplomaţie Infracţiuni, delicte particulare. Acte infracţionale pedepsibile Istorie contemporană Documente juridice internaţionale. Acorduri internaţionale. Tratate internaţionale Dicţionar Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Procedură penală Filosofi Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Artă militară în general Germania Medicină Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Infracţiuni împotriva statului Organizarea muncii intelectuale Legislaţie comercială Ramuri speciale ale dreptului Limba română Mecanizare şi automatizare în agricultură şi la fermele agricole Filosofie politică Ontologie şi structura dreptului Sec. 16 Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Cultura fructelor în general. Pomicultură Lucrări ştiinţifice universitare Istorie Subiecte ale dreptului internaţional Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Regulament de serviciu Doctrine politice Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne România Organizaţii guvernamentale internaţionale fără autoritate supranaţională Anglia Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Plante de nutreţ exclusiv ierburile Psihologie criminală Curţi speciale. Tribunale Arhivistică. Arhive (inclusiv arhive publice, oficiale şi alt gen de evidenţe) Sistematizare regională, urbană şi rurală Legi individuale Proprietate mobiliară. Proprietate imobiliară. Proprietate funciară Hotărîri ale Consiliului de Miniştri Drept penal în general Muncă Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Publicaţii electronice Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Administraţia jurisdicţiei internaţionale Boré, Jacques Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Drept diplomatic Violarea secretului, a caracterului confidenţial Agricultură în general Interpol Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Drept procesual penal Instituţii politice Contract Controlul armelor, muniţiilor, substanţelor explozive Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Sisteme electorale Europa Drept. Jurisprudenţă Criminologie. Criminalistică Artă. Recreere. Divertisment. Sport Afaceri interne. Politică internă Filozofie Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Organe autonome ale administraţiei locale Dreptul transporturilor Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Infracţiuni pasibile de pedeapsă Curs universitar Statut profesional Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Decrete Drept internaţional penal Psihologie socială Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Documente legislative. Surse legislative şi juridice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Drept constituţional Organizaţii internaţionale Structura statului Politică Muncă. Organizarea muncii Relaţii dintre popor şi stat. Activităţi politice interne Manual universitar Literatură română Jurisprudenţă Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Naţionalitate. Cetăţenie Japonia Tratat Mituire. Corupţie Infracţiuni împotriva interzicerii armelor şi explozivilor. Posesiune ilegală Sec. 10-18 1581 Admnistraţia de nivel inferior. Admnistraţie locală. Admnistraţie municipală. Autorităţi locale Măsuri privind pregătirea, desfăşurarea apărării civile Codul penal Metode şi tipuri de asistenţă socială Constituţii. Adunări legislative Limba engleză Drept civil Drept privat Ape interne naturale Drept în general Partidul Comunist Român Apărare naţională Sociologie criminală. Criminalitatea ca fenomen social. Criminologie comparată. Cauzele şi urmările criminalităţii. Factori sociali ai criminalităţii. Mediu social Suveranitate naţională. Suveranitate populară Tipuri şi forme ale dreptului Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Minori Impozite Tipuri de curţi şi tribunale Republica Federală a Germaniei (din 1990) Periodic 1931-1960 Parlamente Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Cunoaşterea practică a limbii Administraţia de nivel inferior. Administraţie locală. Administraţie municipală. Autorităţi locale Istoria României Teoria statului Asigurări Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Istorie generală. Istorie universală Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Curtea Europeană Istoria dreptului Ştiinţe sociale Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic Drept parlamentar. Parlamente. Adunări de reprezentanţi. Alte organisme deţinătoare ale puterii supreme Ţări francofone Statele Unite ale Americii Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Marea Britanie Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Anglia : diviziuni tradiţionale Infracţiuni împotriva onoarei. Defăimare. Calomnie. Insultă Psihologie judiciară Infracţiuni posibile de pedeapsă Drept public Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Dreptul muncii Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Transport. Circulaţie Bibliografii pe subiect Economie. Ştiinţe economice Drept cutumiar Drept comercial Republică. Formă republicană de stat Producţie agricolă. Organizare, administrare Arbitraj internaţional. Jurisdicţie internaţională Administrarea apărării naţionale Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Alocaţii familiale (ca element constructiv al salariului). Alocaţii pentru persoane aflate în întreţinerea angajatorului Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii. Contracte individuale Drept fiscal Italia Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Teoria statului şi a dreptului Alimentare. Aprovizionare cu produse alimentare Bunuri. Proprietăti. Administraţie economică. Venituri din amendă şi dobânzi Limbaj profesional-juridic Spania Personalităţi Drept comunitar Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Asociaţii sau uniuni regionale ale statelor Sec. 20 Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ Psihologie Democraţie parlamentară Putere legislativă Acţiune penală. Investigaţie penală. Procedură penală Activităţi specifice administraţiei publice Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Bizanţ Antropologie juridică Activităti specifice administraţiei publice O. U. A. Dicţionar român-maghiar Obiceiuri Persoane pasibile de pedeapsă. Infractori. Delincvenţi. Subiecţii acţiunii penale Prezentări biografice Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Formă sovietică de stat socialist. Democraţie populară Experţi. Mărturia experţilor : raportul lor cu justiţia, administraţia Uniunea Europeană Drept internaţional public Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Prezentări istorice în sens strict Drept internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola