Biblioteca Universității din Pitești

Drept. Jurisprudenţă

Subiect Tematic: Drept. Jurisprudenţă
Lucrări: 582 lucrari in 593 publicatii in 4 limbi
Droguri legale. Tutunul de: Stelian, Ion (Text tipărit)
Culegere de practică judiciară 1992-1998 : Contencios administrativ. Contravenţii de: Tribunalul. Bucureşti; Lupaşcu, Dan (Text tipărit)
Contractul de franciză de: Sorescu, Laurenţiu (Text tipărit)
Psiho-sociologie juridică de: Popa, Vasile, prof. de drept; Universitatea Banatului Timişoara; Drăgan, Ioan, sociolog (1931-); Lăpădat, Lucian (Text tipărit)
Tratat elementar de teoria generală a dreptului de: Craiovan, Ion (Text tipărit)
Atribuţiile executorului testamentar de: Volosevici, Dana (Text tipărit)
Subiecte
Dreptul familiei Teoria statului Asigurări Subiecte ale dreptului internaţional Administrarea apărării naţionale Executorul testamentar fără sezină Tratate internaţionale Criminologie. Criminalistică Management Drept Consiliul Judeţean Prahova Franţa Partidul Comunist Român Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Transport rutier Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Regulament de serviciu Psihologie Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Democraţie parlamentară Organizarea statului Curtea de Apel Braşov Consiliul Provincial Istorie generală. Istorie universală Ramuri speciale ale dreptului Consiliul Judeţean Structura statului Bibliografii pe subiect Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Bunuri. Proprietăti. Administraţie economică. Venituri din amendă şi dobânzi Membrii cu vot consultativ Apărare naţională Politică Decrete Economie. Ştiinţe economice Infracţiuni posibile de pedeapsă Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Riscurile consumului de alcool Drept public Artă. Recreere. Divertisment. Sport Ordonanţa Guvernului 52/1997 Limba română Contract Legi individuale Afaceri interne. Politică internă Filosofie Drept internaţional penal Mecanizare şi automatizare în agricultură şi la fermele agricole Alcoolul este un drog Putere legislativă Doctrine politice Acţiune penală. Investigaţie penală. Procedură penală Reglementări în administraţia judeţeană Documente juridice internaţionale. Acorduri internaţionale. Tratate internaţionale 1581 Psihologie socială Statutul societăţii comerciale Repertoriul de Jurisprudenţă Administrativă Republica Federală a Germaniei (din 1990) Drept de război. Relaţii juridice internaţionale în timp de război Muncă. Organizarea muncii Admnistraţia de nivel inferior. Admnistraţie locală. Admnistraţie municipală. Autorităţi locale Relaţii internaţionale Activităţi specifice administraţiei publice Forme de organizare economică şi în cooperare Constituţia din 1923 Drept parlamentar. Parlamente. Adunări de reprezentanţi. Alte organisme deţinătoare ale puterii supreme Drept penal. Infracţiuni penale Filosofie politică Organele administraţiei locale Legea nr. 31/1990 Limbaj profesional-juridic Periodic 1931-1960 Ţări francofone Relaţii dintre popor şi stat. Activităţi politice interne Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Manual universitar Familie Controlul armelor, muniţiilor, substanţelor explozive Experţi. Mărturia experţilor : raportul lor cu justiţia, administraţia Literatură română Filozofie Măsuri privind pregătirea, desfăşurarea apărării civile Statele Unite ale Americii Dreptul la apărare Francizorul Parlamente Spania Personalităţi Drept penal Drepturile francizorului Efectele contractului de franciză Dicţionar Dreptul organizaţiilor internaţionale Ontologie şi structura dreptului Organizarea şi administrarea judecătorească Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Drept cutumiar Alcool. Scurt istoric Jurisprudenţă franceză Jurisprudenţă Sociologie criminală. Criminalitatea ca fenomen social. Criminologie comparată. Cauzele şi urmările criminalităţii. Factori sociali ai criminalităţii. Mediu social Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Definiţia legală a contractului de franciză Germania Proprietate mobiliară. Proprietate imobiliară. Proprietate funciară Plante de nutreţ exclusiv ierburile Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Alocaţii familiale (ca element constructiv al salariului). Alocaţii pentru persoane aflate în întreţinerea angajatorului Publicaţii periodice şi seriale Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Sec. 16 O.G. 5/2001 modificată şi completată de Legea 295/2002; Ordonanţa de Urgenţă 142/2002; Legea nr.195/2004 Medicină Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii. Contracte individuale Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Marea Britanie Psihologie criminală Bizanţ Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Drept public. Drept constituţional Hotărîri ale Consiliului de Miniştri Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Suveranitate naţională. Suveranitate populară Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Drept comunitar Chimie Anglia : diviziuni tradiţionale Tribunalul Galaţi Drept comercial Alegerea Consiliului Judeţean Puterile executorului testamentar cu sezină. Limitele acestor puteri Drept fiscal Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Antropologie juridică Uniunea Europeană Locuinţe cu chirie Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Activităti specifice administraţiei publice Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Organizaţii interguvernamentale Drept internaţional public Consiliul de Stat legislativ Hotărîre a Partidului Comunist Român Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Participarea lucrătorilor la luarea deciziilor. Democraţia întreprinderii în practică. Colaborarea lucrătorilor la planificarea şi organizarea activităţii Naţionalitate. Cetăţenie Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Persecuţie politică. Terorism Republică. Formă republicană de stat Documente legislative. Surse legislative şi juridice Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Codul penal Metode şi tipuri de asistenţă socială Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Curtea Europeană Contencios administrativ Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Doctrină Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Atribuţiile şi obligaţiile funcţionarilor Constituţii. Adunări legislative Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior O. U. A. Japonia Limba engleză Somaţie de plată Clauzele contractului de franciză Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne Sociologie Tipuri şi forme ale dreptului State suverane. Suveranitate de stat. Infracţiuni împotriva statului Drept civil Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Cunoaşterea practică a limbii Infracţiuni împotriva persoanei Procedură penală Producţie agricolă. Organizare, administrare Organizarea muncii intelectuale Infracţiuni împotriva onoarei. Defăimare. Calomnie. Insultă Dicţionar român-maghiar Prezentare istorică Bibliografie. Cataloage Putere executivă. Executivul. Guvernare Puterea statului. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ Psihologie judiciară Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Organe autonome ale administraţiei locale Asociaţii sau uniuni regionale ale statelor Dreptul transporturilor România Sec. 20 Administraţia jurisdicţiei internaţionale Drept penal în general Sisteme electorale Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Curţi internaţionale Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Cultura fructelor în general. Pomicultură Muncă Boré, Jacques Europa Infracţiuni pasibile de pedeapsă Filosofi Legea din 1936 Lucrări ştiinţifice universitare Drept constituţional Italia Istorie Tarhon, V. Gh. Constituţii Publicaţii periodice electronice Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Curţi speciale. Tribunale Diplomaţie Drept. Jurisprudenţă Principiul răspunderii civile Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ Istoria dreptului Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Curs universitar Agricultură Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Statut profesional Sezina bunurilor mobile Sezina executorului testamentar Drept privat Ape interne naturale Minori Dreptul muncii Drept consular Interpretarea legilor Relaţii de muncă. Contract de muncă Delegaţia permanentă Drept diplomatic Organizaţii internaţionale Drept în general Sistemul francizorului Prezentări istorice în sens strict Arhivistică. Arhive (inclusiv arhive publice, oficiale şi alt gen de evidenţe) Prima Constituţie a României Obiceiuri Reţeaua de franciză Evoluţii politice interne Ţări capitaliste Administraţia de nivel inferior. Administraţie locală. Administraţie municipală. Autorităţi locale Persoane pasibile de pedeapsă. Infractori. Delincvenţi. Subiecţii acţiunii penale Franciza Răspunderea administrativă Artă militară în general Istoria României Violarea secretului, a caracterului confidenţial Ştiinţe sociale Efectele fumatului Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Membrii cu vot deliberativ Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Drept internaţional Agricultură în general Testator Democraţie Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Arbitraj internaţional. Jurisdicţie internaţională Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic Sezina Procedura somaţiei de plată Interpol Categorii de francize Sistematizare regională, urbană şi rurală Tratat Drept administrativ Jurisprudenţă română Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Mituire. Corupţie Scurt istoric despre tutun şi fumat Organizaţii guvernamentale internaţionale fără autoritate supranaţională Drept procesual penal Prezentări biografice Juridică Impozite Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Infracţiuni, delicte particulare. Acte infracţionale pedepsibile Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Dreptul mediului Tipuri de curţi şi tribunale Legislaţia administrativă a lui Alexandru Ioan Cuza Teoria statului şi a dreptului Infracţiuni împotriva interzicerii armelor şi explozivilor. Posesiune ilegală Drepturile omului Dicţionar maghiar-român Anglia Alimentare. Aprovizionare cu produse alimentare Istorie contemporană Sec. 10-18 Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Transport. Circulaţie Compoziţia fumului de tutun Legislaţie comercială Executorul testamentar cu sezină Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Formă sovietică de stat socialist. Democraţie populară Instituţii politice
Vă rugăm să schimbaţi parola