Biblioteca Universității din Pitești

Drept. Jurisprudenţă

Subiect Tematic: Drept. Jurisprudenţă
Lucrări: 562 lucrari in 573 publicatii in 4 limbi
Dreptul contenciosului european de: Duţu, Mircea; Duţu, Andrei (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : Nr. 5 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Dreptul mediului înconjurător de: Marinescu, Daniela, prof. de drept (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : Nr. 4 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Tratat de drept medical de: Moldovan, Aurel Teodor (Text tipărit)
Istoria statului şi dreptului românesc de: Firoiu, Dumitru V. (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : Nr. 6 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Dreptul familiei Teoria statului Asigurări Subiecte ale dreptului internaţional Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Administrarea apărării naţionale Mituire. Corupţie Organizaţii guvernamentale internaţionale fără autoritate supranaţională Tratate internaţionale Criminologie. Criminalistică Management Drept procesual penal Prezentări biografice Drept Juridică Valoare. Normă Impozite Franţa Partidul Comunist Român Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Infracţiuni, delicte particulare. Acte infracţionale pedepsibile Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Dreptul mediului Transport rutier Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Tipuri de curţi şi tribunale Teoria statului şi a dreptului Regulament de serviciu Infracţiuni împotriva interzicerii armelor şi explozivilor. Posesiune ilegală Drepturile omului Psihologie Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Dicţionar maghiar-român Anglia Alimentare. Aprovizionare cu produse alimentare Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Istorie contemporană Sec. 10-18 Democraţie parlamentară Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Organizarea statului Transport. Circulaţie Legislaţie comercială Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Formă sovietică de stat socialist. Democraţie populară Instituţii politice Ramuri speciale ale dreptului Istorie generală. Istorie universală Structura statului Bibliografii pe subiect Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Bunuri. Proprietăti. Administraţie economică. Venituri din amendă şi dobânzi Apărare naţională Politică Decrete Economie. Ştiinţe economice Infracţiuni posibile de pedeapsă Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Drept public Artă. Recreere. Divertisment. Sport Limba română Contract Legi individuale Afaceri interne. Politică internă Filosofie Mecanizare şi automatizare în agricultură şi la fermele agricole Drept internaţional penal Putere legislativă Doctrine politice Acţiune penală. Investigaţie penală. Procedură penală Documente juridice internaţionale. Acorduri internaţionale. Tratate internaţionale 1581 Psihologie socială Muncă. Organizarea muncii Republica Federală a Germaniei (din 1990) Admnistraţia de nivel inferior. Admnistraţie locală. Admnistraţie municipală. Autorităţi locale Drept de război. Relaţii juridice internaţionale în timp de război Activităţi specifice administraţiei publice Relaţii internaţionale Forme de organizare economică şi în cooperare Constituţia din 1923 Drept parlamentar. Parlamente. Adunări de reprezentanţi. Alte organisme deţinătoare ale puterii supreme Drept penal. Infracţiuni penale Filosofie politică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Limbaj profesional-juridic Periodic 1931-1960 Ţări francofone Relaţii dintre popor şi stat. Activităţi politice interne Manual universitar Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Familie Controlul armelor, muniţiilor, substanţelor explozive Experţi. Mărturia experţilor : raportul lor cu justiţia, administraţia Măsuri privind pregătirea, desfăşurarea apărării civile Filozofie Literatură română Statele Unite ale Americii Dreptul la apărare Parlamente Drept penal Spania Personalităţi Dicţionar Dreptul organizaţiilor internaţionale Ontologie şi structura dreptului Organizarea şi administrarea judecătorească Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Drept cutumiar Jurisprudenţă Sociologie criminală. Criminalitatea ca fenomen social. Criminologie comparată. Cauzele şi urmările criminalităţii. Factori sociali ai criminalităţii. Mediu social Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Proprietate mobiliară. Proprietate imobiliară. Proprietate funciară Plante de nutreţ exclusiv ierburile Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Germania Alocaţii familiale (ca element constructiv al salariului). Alocaţii pentru persoane aflate în întreţinerea angajatorului Publicaţii periodice şi seriale Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Sec. 16 Pedeapsă. Executarea pedepsei. Prevenirea infracţiunilor Medicină Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii. Contracte individuale Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Marea Britanie Psihologie criminală Bizanţ Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Hotărîri ale Consiliului de Miniştri Drept public. Drept constituţional Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Suveranitate naţională. Suveranitate populară Drept comunitar Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie Anglia : diviziuni tradiţionale Drept comercial Drept fiscal Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Antropologie juridică Uniunea Europeană Locuinţe cu chirie Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Activităti specifice administraţiei publice Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Organizaţii interguvernamentale Drept internaţional public Consiliul de Stat legislativ Hotărîre a Partidului Comunist Român Biserica şi autorităţile civile. Biserica şi statul. Libertatea religiei Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Participarea lucrătorilor la luarea deciziilor. Democraţia întreprinderii în practică. Colaborarea lucrătorilor la planificarea şi organizarea activităţii Naţionalitate. Cetăţenie Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Documente legislative. Surse legislative şi juridice Republică. Formă republicană de stat Persecuţie politică. Terorism Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Codul penal Metode şi tipuri de asistenţă socială Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Curtea Europeană Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Doctrină Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Atribuţiile şi obligaţiile funcţionarilor Constituţii. Adunări legislative O. U. A. Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Japonia Limba engleză Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne Sociologie Tipuri şi forme ale dreptului State suverane. Suveranitate de stat. Infracţiuni împotriva statului Drept civil Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Cunoaşterea practică a limbii Infracţiuni împotriva persoanei Procedură penală Producţie agricolă. Organizare, administrare Organizarea muncii intelectuale Infracţiuni împotriva onoarei. Defăimare. Calomnie. Insultă Dicţionar român-maghiar Prezentare istorică Bibliografie. Cataloage Putere executivă. Executivul. Guvernare Puterea statului. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ Psihologie judiciară Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Organe autonome ale administraţiei locale Asociaţii sau uniuni regionale ale statelor Dreptul transporturilor România Administraţia jurisdicţiei internaţionale Sec. 20 Drept penal în general Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Curţi internaţionale Sisteme electorale Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Cultura fructelor în general. Pomicultură Muncă Boré, Jacques Europa Infracţiuni pasibile de pedeapsă Filosofi Lucrări ştiinţifice universitare Drept constituţional Italia Istorie Constituţii Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Curţi speciale. Tribunale Diplomaţie Drept. Jurisprudenţă Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ Istoria dreptului Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Curs universitar Agricultură Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Statut profesional Drept privat Ape interne naturale Minori Dreptul muncii Relaţii de muncă. Contract de muncă Interpretarea legilor Drept consular Organizaţii internaţionale Drept diplomatic Drept în general Prezentări istorice în sens strict Arhivistică. Arhive (inclusiv arhive publice, oficiale şi alt gen de evidenţe) Obiceiuri Evoluţii politice interne Ţări capitaliste Administraţia de nivel inferior. Administraţie locală. Administraţie municipală. Autorităţi locale Persoane pasibile de pedeapsă. Infractori. Delincvenţi. Subiecţii acţiunii penale Artă militară în general Istoria României Violarea secretului, a caracterului confidenţial Ştiinţe sociale Autograf şi dedicaţie Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Drept internaţional Agricultură în general Democraţie Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Arbitraj internaţional. Jurisdicţie internaţională Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic Interpol Sistematizare regională, urbană şi rurală Tratat Drept administrativ
Vă rugăm să schimbaţi parola