Biblioteca Universității din Pitești

Drept. Jurisprudenţă

Subiect Tematic: Drept. Jurisprudenţă
Lucrări: 600 lucrari in 611 publicatii in 4 limbi
Analele Universităţii Bucureşti. Drept : 2015 de: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2017/Nr. 7 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Analele Universităţii Bucureşti. Drept : 2014 de: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept (Text tipărit)
Analele Universităţii Bucureşti. Drept : 2016 de: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2015/Nr. 10 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2016/Nr. 7 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Administraţia bisericească parohială şi legislaţie de: Floca, Ioan N.; Joantă, Sorin (Text tipărit)
Subiecte
Dreptul familiei Teoria statului Asigurări Subiecte ale dreptului internaţional Administrarea apărării naţionale Publicații digitale Fiscalitate Executorul testamentar fără sezină Tratate internaţionale Criminologie. Criminalistică Management Drept Consiliul Judeţean Prahova Franţa Partidul Comunist Român Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Transport rutier Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Regulament de serviciu Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Psihologie Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Publicații digitizate Democraţie parlamentară Organizarea statului Curtea de Apel Braşov Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Consiliul Provincial Istorie generală. Istorie universală Structura statului Apărare naţională Decrete Politică Economie. Ştiinţe economice Infracţiuni posibile de pedeapsă Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Artă. Recreere. Divertisment. Sport Drept public Riscurile consumului de alcool Ordonanţa Guvernului 52/1997 Limba română Contract Legi individuale Afaceri interne. Politică internă Filosofie Drept internaţional penal Mecanizare şi automatizare în agricultură şi la fermele agricole Alcoolul este un drog Cursuri universitare IFR Putere legislativă Doctrine politice Acţiune penală. Investigaţie penală. Procedură penală Reglementări în administraţia judeţeană Documente juridice internaţionale. Acorduri internaţionale. Tratate internaţionale 1581 Psihologie socială Statutul societăţii comerciale Repertoriul de Jurisprudenţă Administrativă Republica Federală a Germaniei (din 1990) Drept de război. Relaţii juridice internaţionale în timp de război Muncă. Organizarea muncii Admnistraţia de nivel inferior. Admnistraţie locală. Admnistraţie municipală. Autorităţi locale Relaţii internaţionale Activităţi specifice administraţiei publice Forme de organizare economică şi în cooperare Constituţia din 1923 Drept parlamentar. Parlamente. Adunări de reprezentanţi. Alte organisme deţinătoare ale puterii supreme Drept penal. Infracţiuni penale Filosofie politică Organele administraţiei locale Legea nr. 31/1990 Limbaj profesional-juridic Ţări francofone Periodic 1931-1960 Relaţii dintre popor şi stat. Activităţi politice interne Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Manual universitar Controlul armelor, muniţiilor, substanţelor explozive Familie Experţi. Mărturia experţilor : raportul lor cu justiţia, administraţia Literatură română Filozofie Măsuri privind pregătirea, desfăşurarea apărării civile Dreptul la apărare Statele Unite ale Americii Francizorul Parlamente Drept penal Spania Personalităţi Dicţionar Drepturile francizorului Efectele contractului de franciză Organizarea şi administrarea judecătorească Ontologie şi structura dreptului Dreptul organizaţiilor internaţionale Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Drept cutumiar Alcool. Scurt istoric Jurisprudenţă franceză Sociologie criminală. Criminalitatea ca fenomen social. Criminologie comparată. Cauzele şi urmările criminalităţii. Factori sociali ai criminalităţii. Mediu social Jurisprudenţă Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Definiţia legală a contractului de franciză Germania Proprietate mobiliară. Proprietate imobiliară. Proprietate funciară Plante de nutreţ exclusiv ierburile Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Alocaţii familiale (ca element constructiv al salariului). Alocaţii pentru persoane aflate în întreţinerea angajatorului Publicaţii periodice şi seriale Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Sec. 16 O.G. 5/2001 modificată şi completată de Legea 295/2002; Ordonanţa de Urgenţă 142/2002; Legea nr.195/2004 Medicină Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii. Contracte individuale Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Marea Britanie Psihologie criminală Bizanţ Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Hotărîri ale Consiliului de Miniştri Drept public. Drept constituţional Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Suveranitate naţională. Suveranitate populară Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Drept comunitar Chimie Anglia : diviziuni tradiţionale Drept comercial Tribunalul Galaţi Alegerea Consiliului Judeţean Puterile executorului testamentar cu sezină. Limitele acestor puteri Drept fiscal Antropologie juridică Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Uniunea Europeană Locuinţe cu chirie Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Activităti specifice administraţiei publice Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Organizaţii interguvernamentale Drept internaţional public Consiliul de Stat legislativ Hotărîre a Partidului Comunist Român Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Participarea lucrătorilor la luarea deciziilor. Democraţia întreprinderii în practică. Colaborarea lucrătorilor la planificarea şi organizarea activităţii Naţionalitate. Cetăţenie Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Documente legislative. Surse legislative şi juridice Persecuţie politică. Terorism Republică. Formă republicană de stat Codul penal Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Metode şi tipuri de asistenţă socială Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Curtea Europeană Doctrină Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Contencios administrativ Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Atribuţiile şi obligaţiile funcţionarilor Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Constituţii. Adunări legislative O. U. A. Japonia Limba engleză Somaţie de plată Clauzele contractului de franciză Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne Sociologie Tipuri şi forme ale dreptului State suverane. Suveranitate de stat. Infracţiuni împotriva statului Publicații EUP Drept civil Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Procedură penală Cunoaşterea practică a limbii Infracţiuni împotriva persoanei Producţie agricolă. Organizare, administrare Organizarea muncii intelectuale Infracţiuni împotriva onoarei. Defăimare. Calomnie. Insultă Dicţionar român-maghiar Prezentare istorică Bibliografie. Cataloage Putere executivă. Executivul. Guvernare Psihologie judiciară Puterea statului. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Organe autonome ale administraţiei locale Asociaţii sau uniuni regionale ale statelor Dreptul transporturilor România Sec. 20 Administraţia jurisdicţiei internaţionale Drept penal în general Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Sisteme electorale Curţi internaţionale Cultura fructelor în general. Pomicultură Muncă Infracţiuni pasibile de pedeapsă Europa Filosofi Legea din 1936 Lucrări ştiinţifice universitare Drept constituţional Italia Istorie Constituţii Publicaţii periodice electronice Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Curţi speciale. Tribunale Diplomaţie Drept. Jurisprudenţă Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ Principiul răspunderii civile Istoria dreptului Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Curs universitar Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Agricultură Statut profesional Sezina bunurilor mobile Sezina executorului testamentar Drept privat Dreptul muncii Ape interne naturale Minori Drept consular Interpretarea legilor Relaţii de muncă. Contract de muncă Delegaţia permanentă Drept diplomatic Organizaţii internaţionale Drept în general Curţi ale Organizaţiilor Internaţionale Sistemul francizorului Prezentări istorice în sens strict Arhivistică. Arhive (inclusiv arhive publice, oficiale şi alt gen de evidenţe) Prima Constituţie a României Obiceiuri Reţeaua de franciză Evoluţii politice interne Ţări capitaliste Administraţia de nivel inferior. Administraţie locală. Administraţie municipală. Autorităţi locale Persoane pasibile de pedeapsă. Infractori. Delincvenţi. Subiecţii acţiunii penale Răspunderea administrativă Franciza Artă militară în general Istoria României Violarea secretului, a caracterului confidenţial Ştiinţe sociale Efectele fumatului Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Publicații EUTB Membrii cu vot deliberativ Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Drept internaţional Agricultură în general Testator Democraţie Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic Arbitraj internaţional. Jurisdicţie internaţională Sezina Procedura somaţiei de plată Interpol Categorii de francize Sistematizare regională, urbană şi rurală Tratat Drept administrativ Jurisprudenţă română Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Mituire. Corupţie Scurt istoric despre tutun şi fumat Organizaţii guvernamentale internaţionale fără autoritate supranaţională Drept procesual penal Prezentări biografice Juridică Impozite Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Infracţiuni, delicte particulare. Acte infracţionale pedepsibile Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Dreptul mediului Tipuri de curţi şi tribunale Legislaţia administrativă a lui Alexandru Ioan Cuza Teoria statului şi a dreptului Infracţiuni împotriva interzicerii armelor şi explozivilor. Posesiune ilegală Drepturile omului Dicţionar maghiar-român Anglia Alimentare. Aprovizionare cu produse alimentare Istorie contemporană Sec. 10-18 Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Transport. Circulaţie Compoziţia fumului de tutun Legislaţie comercială Fiscalitate imobiliară Executorul testamentar cu sezină Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Formă sovietică de stat socialist. Democraţie populară Instituţii politice Ramuri speciale ale dreptului Consiliul Judeţean Bibliografii pe subiect Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Bunuri. Proprietăti. Administraţie economică. Venituri din amendă şi dobânzi Membrii cu vot consultativ
Vă rugăm să schimbaţi parola