Biblioteca Universității din Pitești

Programe de calculatoare. Software

Subiect Tematic: Programe de calculatoare. Software
Lucrări: 469 lucrari in 469 publicatii in 6 limbi
Subiecte
Probabilităţi. Statistică matematică Reprezentarea datelor Algoritmi Software: VRML Arhitectură Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Modelare matematică Internet Inteligenţă artificială în sisteme industriale Turbine hidraulice Software: PL/SQL Software: SIRIS 3 Programare orientată pe obiecte Automobile. Autoturisme Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Software: C++ Electronică. Dispozitive electronice Tehnologii xDSL Analiză funcţională Sudură Cercetări operaţionale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Software: ObjectWindows Software Software: LATEX Compilatori Construcţii de calculatoare. Hardware Structuri orientate spre programe Editori de imagine Tehnici CAD Lingvistică matematică Circuite reconfigurabile Matlab (Limbaj de programare) Software: Turbo C++ Geologie Managementul calităţii Instrumente de programare vizuală Organizare comercială Lingvistică computaţională (de calculator) Hidraulică Reţeaua Internet Microsoft PowerPoint 2002 Software: dBase IV v1.5 Grafică pe calculator Analiză matematică Îndrumar de laborator Matematică calculatorie Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Sisteme distribuite Software: Coreldraw Economie Generaţii de calculatoare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Maşini electrice Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Proiectarea asistată de calculator Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor Structura fizică a materiei Algebră. Matrice. Ecuaţii Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Software: Access Metode bazate pe calculator Power Point Cibernetică Prelucrare mecanică Publicaţii periodice şi seriale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Algoritmi pentru construirea programelor Software: Word Programare Programare de calculatoare. Software Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Software: MATLAB Curent continuu (c.c.) Software: Web Ecuaţii cu derivate parţiale Programul MATHEMATICA Schemă de conexiune Reţele de calculatoare Sisteme interactive Spice Software: ADA Calcul numeric Logică matematică Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Programe de calculatoare. Software Date numerice Software: Windows Limba română Inginerie mecanică Electrotermie Software: Norton Commander Software: AutoCAD Unităţi aritmetice Informatică Reţele neuronale Computer software-quality control Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Software: Spice Rezistenţa materialelor Software: QBasic Paradox (Program de gestiune a bazelor de date) Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Ghid Algebră Limbaje de programare Software: Excel Vibraţii mecanice. Acustică Mini şi microcalculatoare Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. ActiveX Microsoft Excel 2002 Software: DOS Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Software: Java Software: ALGOL 60 Limbaje de programare (Software) Tehnica programării (software engineering) Software: Cobol Construcţia de maşini Limbaje descriptive de maşină (HDL) Calculatoare. Feluri de calculatoare Semnale analogice Construcţia calculatoarelor. Hardware Electronică Office 2000 Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Matematică calculatorie. Analiză numerică Manipulatoare. Roboţi industriali Teză de doctorat Circuite electrice Proiectarea programelor Software: Matchad Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Software: Drawperfect Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Sistem informatic Fizică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Tehnologia informaţiei Hardware Software: Access 95 Software: LATEX 2 epsilon Manual şcolar Educaţie. Învăţământ Inginerie Cibernetică matematică CATIA V5 Software: Delphi Software: Turbo Pascal 7.0 Software: Basic Software: Pascal Birotică Software: Java 2 Zgomot Curs universitar Algoritmi pentru grafuri Prelucrare date Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Hidrodinamică Informatică aplicată Telecomunicaţii Electronic digital computers-circuits Manual universitar Software: Felix M-18 Software: Assembler Semantica programelor Canale de comunicare Specificaţii formale Sisteme în paralel Lingvistică Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice. Teoria grafurilor Semiotică. Teoria matematică a sistemelor de simboluri. Lingvistică matematică. Software: Turbo Pascal Software: Fortran Kaplan Instrumente de dezvoltare a mediilor multiple (multimedia) Marketing Software: dBase IV Scheme de conexiuni şi de circuite Software: Socrate Software: Oracle Interfaţa utilizator Software: Pagemaker Circuite integrate Structura calculatoarelor Software: Wordstar Programare de calculatoare Calculatoare Calculatoare personale Documente pentru instruire şi exerciţii practice Software: FoxPro 2.6 Culegere de probleme Software engineering Sisteme cu microprocesor Circuite electronice Software: Biblioteca de funcţii CONTI Software: Borland C++ Editoare. Dispozitive de redactare Software: Linux Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării CADENCE Software: C Reţea internaţională "world-wide-web" Microsoft PowerPoint Matematică Software: Norton Utilities Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Software: Sisteme de operare Software: MS-DOS Limbaj C Software: Z80 Sisteme de operare Metode numerice Java (Limbaj de programare) Software: Prolog Limbaje descriptive Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Teze. Dizertaţii Semnal nestaţionar Software: Tricks & Tips Date Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Microprocesoare Energie hidraulică Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Roboţi industriali Curent alternativ (c.a.) Software: Netware Software: UNIX Inteligenţă artificială Electrotehnică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Microsoft Office Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Software: Wordperfect Multimedia Prelucrarea imaginilor Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Inginerie. Tehnică în general EXCEL Tehnologii informaţionale Scheme logice Limbaje de programare pentru calculator Tehnica mijloacelor de transport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
Vă rugăm să schimbaţi parola