Biblioteca Universității din Pitești

Programe de calculatoare. Software

Subiect Tematic: Programe de calculatoare. Software
Lucrări: 473 lucrari in 473 publicatii in 6 limbi
Calculul schimbului de gaze la motoarele cu ardere internă cu piston de: Grünwald, Berthold; Gheorghiu, Victor (Text tipărit)
Calculul schimbului de gaze la motoarele cu ardere internă cu piston : Anexe de: Grünwald, Berthold; Gheorghiu, Victor (Text tipărit)
Proiectarea şi analiza algoritmilor. Algoritmi de sortare de: Giumale, Cristian; Negreanu, Lorina; Călinoiu, Silviu (Text tipărit)
Ghid de iniţiere WordPerfect 5.1 de: Dumitrescu, Vladimir, inginer electronist; Paiu, Octavian (Text tipărit)
Baze de date : Elemente de teorie, proiectare şi aplicaţii în ACCESS de: Popa, Ilie; Dragomirescu, Ovidiu; Necşulescu, Consuela (Text tipărit)
Sisteme cu inteligenţă artificială : Îndrumar de laborator de: Ene, Alexandru; Săvulescu, Corina; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Calculatoare electronice de: Buznea, Dinu; Teodorescu, Octavian (Text tipărit)
Subiecte
Marketing Java (Limbaj de programare) Grafică pe calculator Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Analiză matematică Limbaje de programare (Software) Tehnica programării (software engineering) Programare de calculatoare. Software CATIA V5 Electronică. Dispozitive electronice Îndrumar de laborator Calculatoare personale Publicații digitale Reţele neuronale Circuite electrice Ghid Software: Access Software: Delphi Computer software-quality control Software: Borland C++ Editoare. Dispozitive de redactare Algebră Tehnologii informaţionale Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Software: Cobol Circuite integrate Spice Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Compilatori Metode bazate pe calculator Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Arhitectură Tehnologii xDSL Software: ADA Software: Prolog Date numerice Limbaje descriptive Software: Windows Tehnologia informaţiei ActiveX Analiză funcţională Calcul numeric Publicații digitizate Software: Turbo Pascal 7.0 Scheme logice Managementul calităţii Software: PL/SQL Construcţii de calculatoare. Hardware Semnale Documente pentru instruire şi exerciţii practice Proiectarea programelor Software: dBase IV Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Matematică calculatorie Software: Wordperfect Microsoft Excel 2002 Software: Linux Software: DOS Structuri orientate spre programe Multimedia Microprocesoare Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Telecomunicaţii Software: Spice Power Point Lingvistică Electronic digital computers-circuits Probabilităţi. Statistică matematică Maşini electrice Limba română Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Construcţia de maşini Roboţi industriali Limbaje de programare Scheme de conexiuni şi de circuite Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Visual Basic (Limbaj de programare) Instrumente de programare vizuală Limbaje de programare pentru calculator Software: FoxPro 2.6 Editori de imagine Teoria grafurilor Software: MATLAB Logică matematică Software: Excel Tehnici CAD Hardware Sisteme distribuite Software: Java Curent alternativ (c.a.) Rezistenţa materialelor Limbaje descriptive de maşină (HDL) Algoritmi pentru grafuri Cibernetică Structura calculatoarelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Lingvistică matematică Curent continuu (c.c.) Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Software: Web Organizare comercială Circuite reconfigurabile Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Manual universitar Semiotică. Teoria matematică a sistemelor de simboluri. Lingvistică matematică. Software: Socrate Software: Access 95 Calculatoare. Feluri de calculatoare Software: SIRIS 3 Software: Basic Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Software: Sisteme de operare Sudură Software: Turbo Pascal Inginerie mecanică Software: Matchad Energie hidraulică Culegere de probleme Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Prelucrare mecanică Semnale analogice Programare orientată pe obiecte Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Lingvistică computaţională (de calculator) Modelare matematică Reprezentarea datelor Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului CADENCE Software: Felix M-18 Software: Pascal Teze. Dizertaţii Software: ALGOL 60 Hidraulică Prelucrare date Algoritmi Construcţia calculatoarelor. Hardware Reţeaua Internet Electrotermie Software: Coreldraw Software: MS-DOS Prelucrarea imaginilor Ecuaţii cu derivate parţiale Software: Wordstar Software: C Programul MATHEMATICA Limbaj C Reţea internaţională "world-wide-web" Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Inginerie. Tehnică în general Software: Oracle Birotică Software: Netware Schemă de conexiune Software: Fortran Software: LATEX 2 epsilon EXCEL Internet Software: UNIX Inteligenţă artificială Matlab (Limbaj de programare) Software: Norton Commander Software: QBasic Software: AutoCAD Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Software: Assembler Electrotehnică Semnal nestaţionar Tehnica mijloacelor de transport Inteligenţă artificială în sisteme industriale Publicații EUP Semantica programelor Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Software: Java 2 Automobile. Autoturisme Turbine hidraulice Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Microsoft PowerPoint Software: Z80 Zgomot Software engineering Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Cercetări operaţionale Unităţi aritmetice Interfaţa utilizator Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Matematică Canale de comunicare Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Programare de calculatoare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Software: Drawperfect Sisteme cu microprocesor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Specificaţii formale Electronică Paradox (Program de gestiune a bazelor de date) Software: Tricks & Tips Algoritmi pentru construirea programelor Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Sistem informatic Curs universitar Proiectarea asistată de calculator Manual şcolar Sisteme în paralel Software: VRML Sisteme de operare Informatică Educaţie. Învăţământ Hidrodinamică Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor Microsoft PowerPoint 2002 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Economie Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Software: Turbo C++ Metode numerice Office 2000 Kaplan Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Software: C++ Reţele de calculatoare Software: dBase IV v1.5 Software: ObjectWindows Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Algebră. Matrice. Ecuaţii Structura fizică a materiei Date Geologie Software: Word Circuite electronice Matematică calculatorie. Analiză numerică Instrumente de dezvoltare a mediilor multiple (multimedia) Software: Pagemaker Software: Biblioteca de funcţii CONTI Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Software: Norton Utilities Mini şi microcalculatoare Manipulatoare. Roboţi industriali Informatică aplicată Microsoft Office Software Inginerie Fizică Software: LATEX Cibernetică matematică Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Calculatoare Teză de doctorat Sisteme interactive Programe de calculatoare. Software Programare Generaţii de calculatoare
Vă rugăm să schimbaţi parola