Biblioteca Universității din Pitești

Ţara Românească

Subiect Tematic: Ţara Românească
Lucrări: 114 lucrari in 114 publicatii in 2 limbi
Catalogul documentelor Ţării Româneşti 1369-1600 de: Secţia Istorică de la Arhivele Statului din Bucureşti (Text tipărit)
Aspecte militare ale revoluţiei din 1848 în Ţara Românească de: Căzănişteanu, Constantin; Cucu, M.; Popescu, E., istoric (Text tipărit)
Istoria domniei lui Constantin Basarab Brîncoveanu Voievod (1688-1714) de: Greceanu, Radu, Logofăt (1655-1714) (Text tipărit)
N. Bălcescu : Opera. Omul. Epoca de: Zane, Elena G. (Text tipărit)
Relaţiile comerciale ale Ţării Româneşti cu Peninsula Balcanică (1829-1858) de: Diculescu, Vladimir; Popa, Mircea N., istoric; Papacostea-Danielopolu, Cornelia; Institutul de Studii Sud-Est Europene; Iancovici, Sava (Text tipărit)
Subiecte
Deschidere de teritorii. Colonizare Bălcescu, Nicolae Căsătorie Sec. 13 Voievozi 1764-1815 Anul 1848 Sec. 19 Dicţionar istoric şi geografic Proprietate funciară Cultură şi civilizaţie Scrieri religioase 1600-1680 Ungaria Album Domnitori Mişcarea revoluţionară de la 1840 Carte 1901-1930 Tradiţie bizantină Istoriografie Drept agrar Drept Mitropoliţi Statele balcanice în general Sec. 16-17 Caragea, Ralu Bibliografii regionale şi locale Arhitectură Carte veche < 1900 Necropolă Preoţi şi cler în general. Cler laic (mirean). Funcţii clericale diverse Ştirbei, Barbu Dimitrie, Domn al Ţării Româneşti Dedicaţie şi autograf Arhitectură religioasă Manuc Bei Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare Instituţii politice Sec. 15 CUZA, Alexandru Ioan, Domn al Principatelor Române Ramuri speciale ale dreptului Religie. Teologie Arhitectură bisericească creştină Fundaţie bisericească aulică Revoluţii Artă. Recreere. Divertisment. Sport Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Sec. 14 Transilvania Cronici Turcia Biserica Creştină. Organizare şi ritual Viaţă politică Relaţii internaţionale Revoluţia de la 1821 Cadastru Palisadă Muntenia Războaie Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Bibliografii naţionale Manuscrise slave Literatură română Ctitori Moldova Câmpulung Divorţ 1369-1600 Cantacuzino, C-Stolnicul Basarab I, domn al Ţării Româneşti Sec. 16 Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Ţara Românească Mircea cel Bătrân, Domn al Ţării Româneşti Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului 1650-1716 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Curte domnească Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Sec. 17 Sec. 17-19 Cărţi liturgice Schimburi de comerţ exterior. Relaţii comerciale între diferite ţări Sec. 13-19 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Drept urban Matei Basarab, domn al Ţării Româneşti Scenarii de film 1688-1714 Personalităţi istorice (Biografii) Sec. 14-16 Răscoala de la 1655 (a seimenilor) Sec. 15-18 Carte 1931-1960 Boierii Grădişteni Biografii Învaţăturile lui Neagoe Basarab Sociologie Brâncoveanu, Constantin Sec. 18 Sec. 13-15 Prezentare istorică Brîncoveanu, Constantin-Vodă România Familia Drăguleştilor Documente Manuscrise cu anluminură Negru Vodă, Domn al Ţării Româneşti Administraţie publică Drept funciar Ardeal Istorie veche Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Europa Anul 1821 Istorie Scrieri istorice Istoria învăţământului Răscoale Personalităţi istorice Preoţi Instituţii administrative Ştefan, Mitropolit al Ungrovlahiei Cetatea Piatra Craiului Viaţă în societate Ideologie economică Neagoe Basarab, domn al Ţării Româneşti Şapcă, Radu 1800-1821 Mihai Viteazul, Domn al Ţării Româneşti Revoluţia de la 1848 Ctitorii Istoria României Principatele române Bibliografii după locul de publicare al lucrărilor Trai cotidian Vladimirescu, Tudor Limba slavă veche bisericească Sec. 16-20 Mod de viaţă Sec. 14-18 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber
Vă rugăm să schimbaţi parola