Biblioteca Universității din Pitești

Ţara Românească

Subiect Tematic: Ţara Românească
Lucrări: 114 lucrari in 114 publicatii in 2 limbi
Mihai Vodă Viteazul de: Almaş, Dumitru (Text tipărit)
Domniţa Ralù Caragea de: Manoliu, Petru (Text tipărit)
Neagoe Basarab de: Neagoe, Manole (Text tipărit)
Mihai Viteazul de: Popovici, Titus (1930-1994) (Text tipărit)
Manuc-Bei de: Bezviconi, Gheorghe (Text tipărit)
Subiecte
Deschidere de teritorii. Colonizare Căsătorie Sec. 13 Voievozi Anul 1848 1764-1815 Sec. 19 Dicţionar istoric şi geografic Proprietate funciară Cultură şi civilizaţie Scrieri religioase 1600-1680 Ungaria Album Domnitori Mişcarea revoluţionară de la 1840 Carte 1901-1930 Tradiţie bizantină Istoriografie Drept agrar Drept Mitropoliţi Sec. 16-17 Statele balcanice în general Bibliografii regionale şi locale Arhitectură Carte veche < 1900 Necropolă Preoţi şi cler în general. Cler laic (mirean). Funcţii clericale diverse Dedicaţie şi autograf Arhitectură religioasă Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare Sec. 15 Instituţii politice Ramuri speciale ale dreptului Religie. Teologie Arhitectură bisericească creştină Revoluţii Fundaţie bisericească aulică Artă. Recreere. Divertisment. Sport Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Sec. 14 Transilvania Cronici Turcia Biserica Creştină. Organizare şi ritual Relaţii internaţionale Revoluţia de la 1821 Viaţă politică Cadastru Palisadă Muntenia Războaie Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Bibliografii naţionale Manuscrise slave Literatură română Ctitori Moldova Câmpulung Divorţ 1369-1600 Basarab I, domn al Ţării Româneşti Sec. 16 Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Ţara Românească Mircea cel Bătrân, Domn al Ţării Româneşti Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului 1650-1716 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Curte domnească Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Sec. 17 Sec. 17-19 Cărţi liturgice Schimburi de comerţ exterior. Relaţii comerciale între diferite ţări Sec. 13-19 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Drept urban Matei Basarab, domn al Ţării Româneşti Scenarii de film 1688-1714 Personalităţi istorice (Biografii) Sec. 14-16 Răscoala de la 1655 (a seimenilor) Sec. 15-18 Carte 1931-1960 Boierii Grădişteni Biografii Sociologie Sec. 18 Sec. 13-15 Prezentare istorică România Documente Familia Drăguleştilor Manuscrise cu anluminură Drept funciar Administraţie publică Ardeal Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Istorie veche Anul 1821 Europa Istorie Scrieri istorice Istoria învăţământului Răscoale Personalităţi istorice Preoţi Instituţii administrative Ştefan, Mitropolit al Ungrovlahiei Cetatea Piatra Craiului Viaţă în societate Ideologie economică 1800-1821 Mihai Viteazul, Domn al Ţării Româneşti Revoluţia de la 1848 Ctitorii Istoria României Principatele române Bibliografii după locul de publicare al lucrărilor Trai cotidian Limba slavă veche bisericească Sec. 16-20 Mod de viaţă Sec. 14-18 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber
Vă rugăm să schimbaţi parola