Biblioteca Universității din Pitești

Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate

Subiect Tematic: Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate
Lucrări: 361 lucrari in 359 publicatii in 6 limbi
Cercetări privind modelarea numerică a procesului de deformare la rece prin rulare cu scule cremalieră pentru realizarea de profile : Teză de doctorat de: Tudor, Marian-Mădălin, inginer; Universitatea din Piteşti. Facultatea de Mecanică şi Tehnologie (Text tipărit)
Catalog de Fişe Tehnice : Scule, Dispozitive şi Verificatoare - CA 19 de: Popa, Sever; Bănică, Gheorghe, inginer mecanic (Text tipărit)
Tratamente termice : Îndrumar de laborator : Pentru uzul studenţilor de: Dobrescu, Radu-Nicolae, inginer (mecanică); Institutul de Subingineri Piteşti (Text tipărit)
Îndrumător pentru ateliere mecanice de: Georgescu, George S., inginer (Text tipărit)
Cartea strungarului de: Barbu, Vasile, inginer (Text tipărit)
Tratamente termice şi termochimice de: Dulămiţă, Titi; Florian, Emil (Text tipărit)
Subiecte
Programe de calculatoare. Software Grafică pe calculator Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Îndrumar de laborator Forjare. Aranjarea şi echiparea atelierelor de forjă. Forjare liberă şi în matriţă Oţel aliat Acoperiri prin depuneri chimice Materiale tehnologice Asamblare şi montare în general Laminare. Laminoare Sudură electrică şi cu radiații Scule de tăiere şi aşchiere Maşini frigorifice. Pompe de căldură Deformare la rece Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Modelare numerică Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Ştanţare şi matriţare la rece Construcţia de maşini în general Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Manual şcolar (Liceu) Materiale compozite Matriţe Colorarea suprafeţelor. Vopsire, lăcuire Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Asistenţă medicală pentru elevi şi studenţi. Igienă şcolară Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tensiuni instantanee Metale neferoase în general Industrie petrochimică Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Microtehnologie Asamblare Matematică şi ştiinţe naturale Automatică Catalog de fişe tehnice Dedicaţie şi autograf Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese WC-Co-NiP Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Organizare şi conducere comercială Tratarea suprafeţelor Optimizarea comportamentului dinamic Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Industria pielăriei Aparate şi instrumente optice Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Manuale. Tratate Metalurgie Principii şi teorie ale prelucrării şi tratamentului materialelor şi pieselor. Prelucrabilitate. Factori ce influenţează prelucrarea. Condiţii. Defecte de prelucrare şi tratament Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Verificatoare Senzori piezoelectrici Sudarea electrică prin presiune Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Construcţia de maşini Turnare sub presiune Titan Proiectarea şi construcţia cilindrilor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Mecanică aplicată Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Întreprinderi mici şi mijlocii Industria petrolului Vehicule rutiere şi de teren Ansamblare şi motoare în general Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Îmbinarea materialelor Matriţe de injectat Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Mentenanţă Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Organizare comercială Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Prelucrare mecanică şi aşchiere Relaţii umane în întreprindere. Personal Lucrări în lemn. Dulgherie. Tâmplărie Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Tehnologie mecanică în general Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Electrotehnică şi electronică Sudură Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Sudare Scule aşchietoare Eroziune prin cavitaţie Termodinamică. Energetică Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Sculă Îndrumar (ghid) Metode şi tehnologii de tratare, prelucrare şi darea formei Sisteme de proiectare a sculelor aşchietoare Prelucrare mecanică Materiale polimerizate. Polimeri Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Electronică industrială Modelare matematică Publicaţii periodice şi seriale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie industrială Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Toleranţe. Ajustaje. Calibre Medicină Mecanică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Structura vehiculului Sudare prin topire Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Inginerie tehnologică Prelucrare la rece Publicaţii universitare Forjare şi extruziune Documentaţie tehnică Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcţiilor de Maşini Supravegherea, întreţinerea şi protecţia maşinilor Oţel rezistent la coroziune. Oţel inoxidabil Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Forme de întreprinderi. Finanţare Extrudare la rece Inginerie. Tehnică în general Cu arc deschis Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese Tehnologia 3D Industria automobilelor Materiale metalice Electronică aplicată Tratamentul suprafeţei Maşini unelte Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Carte 1931-1960 Metalurgie în general Tehnică în general Programe de calculatoare Formare în matriţă Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Instalaţii pentru tratament termic Electrotehnică Centre naţionale de documentare Tehnica mijloacelor de transport Deformare plastică Management industrial Aparate şi instalaţii pentru masură Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Măsurare şi verificări în general Electrotehnică. Tehnologie mecanică Industria materialelor plastice Sudură prin topire Proteză gleznă Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Simulare numerică România VLAICU, Aurel Întreţinerea şi repararea utilajelor Lipire cu metale. Brazare Matematică Surse electrice de lumină Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Organizarea şi planificarea producţiei Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Lucrări ştiinţifice universitare Ştanţe şi instrumente Călire la presă Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Industria imitaţiilor de piele Industria lemnului şi cherestelei Măsuri electrice (metode şi aparate) Cilindri de laminor Curs universitar Tehnologie mecanică Dispozitive Scule cremalieră Tratamente termice Informatică Maşini şi utilaje Calibrare Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Role planetare Automatizare Formare. Modele, forme şi executarea formelor Producerea şi conservarea alimentelor solide Comerţ Control automat Proteze ortopedice Durificarea superficială. Durificare prin cementare, carburare în cutii Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Îmbinare sudată Formare şi turnare cu model pierdut, cu ceară topită. Turnare de precizie Structura fizică a materiei Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Sudură. Construcţii sudate Informatică aplicată Inginerie Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Conducerea şi controlul producţiei Teză de doctorat Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Organizare şi conducere comercială şi industrială
Vă rugăm să schimbaţi parola