Biblioteca Universității din Pitești

Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate

Subiect Tematic: Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate
Lucrări: 526 lucrari in 524 publicatii in 6 limbi
Tehnologia presării la rece de: Iliescu, Constantin, inginer (Text tipărit)
Pe urmele lui Aurel Vlaicu de: Baciu, Aurelia; Baciu, Petru (Text tipărit)
Tehnologii şi echipamente de control : Note de curs de: Cristea, Ion, inginer; Universitatea din Bacău. Facultatea de Inginerie (Text tipărit)
Tratamente termice : Îndrumar de laborator : Pentru uzul studenţilor de: Dobrescu, Radu-Nicolae, inginer (mecanică); Institutul de Subingineri Piteşti (Text tipărit)
Manufacturing Engineering and Technology de: Kalpakjian, Serope; Schmid, Steven R. (Resurse electronice)
Teoria deformării plastice de: Cazimirovici, Eugen (Text tipărit)
Ştiinţa materialelor : Pentru ingineri chimişti de: Constantinescu, D.; Ciocea, N.; Vasilescu, Dan Sorin; Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (Text tipărit)
Tratamente termice şi termochimice de: Dulămiţă, Titi; Florian, Emil (Text tipărit)
Subiecte
Grafică pe calculator Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Îndrumar de laborator Turnare. Laminare Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Oţel aliat Oțeluri Materiale tehnologice Asamblare şi montare în general Laminare. Laminoare Sudură electrică şi cu radiații Maşini frigorifice. Pompe de căldură Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Modelare numerică Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Ştanţare şi matriţare la rece Construcţia de maşini în general Sudarea metalelor Manual şcolar (Liceu) Materiale compozite Matriţe Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Măsurarea cantităților geometrice și mecanice: instrumente, metode și unități Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tensiuni instantanee Metale neferoase în general Industrie petrochimică Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Microtehnologie Asamblare Matematică şi ştiinţe naturale Automatică Electrozi înveliți Catalog de fişe tehnice Publicații digitizate Metode de măsură și control Rășini furanice Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Dedicaţie şi autograf Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese WC-Co-NiP Calibre și contracalibre Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Organizare şi conducere comercială Tratarea suprafeţelor Optimizarea comportamentului dinamic Arbori canelați Îmbinări sudate din materiale metalice Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Industria pielăriei Aparate şi instrumente optice Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Compase forestiere. Calibre pentru intervale mici pentru goluri Manuale. Tratate Metalurgie Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Principii şi teorie ale prelucrării şi tratamentului materialelor şi pieselor. Prelucrabilitate. Factori ce influenţează prelucrarea. Condiţii. Defecte de prelucrare şi tratament Verificatoare Senzori piezoelectrici Sudarea electrică prin presiune Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Arc electric Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Aparate de tăiat Construcţia de maşini Turnare sub presiune Sudare cu arc electric Pulbere metalică Reductoare de presiune pentru butelii de gaze Titan Proiectarea şi construcţia cilindrilor Rulment Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Mecanică aplicată Sudare prin presiune Filet conic Desen tehnic Îmbinare ţeavă Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Întreprinderi mici şi mijlocii Industria petrolului Butuci canelați Vehicule rutiere şi de teren Ansamblare şi motoare în general Îmbinarea materialelor Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Matriţe de injectat Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Tăiere termică Mentenanţă Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Organizare comercială Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Prelucrare mecanică şi aşchiere Relaţii umane în întreprindere. Personal Lucrări în lemn. Dulgherie. Tâmplărie Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Tehnologie mecanică în general Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Electrotehnică şi electronică Sudură Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Sudare Scule aşchietoare Toleranțe de fabricație Eroziune prin cavitaţie Metalurgia pulberilor Termodinamică. Energetică Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Sculă Îndrumar (ghid) Acoperiri metalice Pene paralele Metode şi tehnologii de tratare, prelucrare şi darea formei Sisteme de proiectare a sculelor aşchietoare Prelucrare mecanică Rulmenți Materiale polimerizate. Polimeri Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Generatoare electrice Electronică industrială Maşini de sudat electric pin presiune Piese fixe și mobile, componente ale mașinilor Modelare matematică Publicaţii periodice şi seriale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie industrială Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Toleranţe. Ajustaje. Calibre Medicină Filet metric conic Mecanică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Structura vehiculului Maşini-unelte Sudare prin topire Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Inginerie tehnologică Prelucrare la rece Oxizi metalici Turnare Publicaţii universitare Calibru Forjare şi extruziune Documentaţie tehnică Dornuri portfreză Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcţiilor de Maşini Supravegherea, întreţinerea şi protecţia maşinilor Oţel rezistent la coroziune. Oţel inoxidabil Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Toleranțe geometrice Forme de întreprinderi. Finanţare Extrudare la rece Inginerie. Tehnică în general Cu arc deschis Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese Sudarea fontei Lipire Tehnologia 3D Fontă Industria automobilelor Materiale metalice Electronică aplicată Tratamentul suprafeţei Maşini unelte Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Toleranțe de formă și de poziție Încercare la aplatizare Carte 1931-1960 Metalurgie în general Sudură cap la cap Tehnică în general Programe de calculatoare Formare în matriţă Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Aliaj de staniu Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Instalaţii pentru tratament termic Încercare la încovoiere prin şoc Electrotehnică Centre naţionale de documentare Tehnica mijloacelor de transport Deformare plastică Management industrial Aparate şi instalaţii pentru masură Măsurare şi verificări în general Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Electrotehnică. Tehnologie mecanică Industria materialelor plastice Sudură prin topire Proteză gleznă Tractoare pentru sudare Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior Simulare numerică Pene disc România Întreţinerea şi repararea utilajelor Lipire cu metale. Brazare Matematică Surse electrice de lumină Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Organizarea şi planificarea producţiei Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Alice de fontă și oțel Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Încercare la tracţiune Aparat de sudare Lucrări ştiinţifice universitare Ştanţe şi instrumente Călire la presă Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Industria imitaţiilor de piele Industria lemnului şi cherestelei Măsuri electrice (metode şi aparate) Cilindri de laminor Curs universitar Tehnologie mecanică Tratamente termice Dispozitive Scule cremalieră Informatică Maşini şi utilaje Calibrare Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Role planetare Filete metrice Lipire moale Automatizare Formare. Modele, forme şi executarea formelor Producerea şi conservarea alimentelor solide Comerţ Control automat Proteze ortopedice Turnarea pieselor metalice Durificarea superficială. Durificare prin cementare, carburare în cutii Formare şi turnare cu model pierdut, cu ceară topită. Turnare de precizie Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Îmbinare sudată Calibru inel Structura fizică a materiei Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Sudură. Construcţii sudate Redresoare Informatică aplicată Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Calibru tampon Inginerie Sudare prin topire Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Turnătorie Încercare la fisurare Conducerea şi controlul producţiei Teză de doctorat Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Organizare şi conducere comercială şi industrială Calibre. Șabloane. Calibre limită Programe de calculatoare. Software Aparate de măsură și control Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Forjare. Aranjarea şi echiparea atelierelor de forjă. Forjare liberă şi în matriţă Prelucrarea alezajelor Acoperiri prin depuneri chimice Convertizoare electrice Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Scule de tăiere şi aşchiere Deformare la rece Vehicule rutiere Abateri și toleranțe geometrice Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Acoperiri termice de Zn Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Îmbinări mecanice Colorarea suprafeţelor. Vopsire, lăcuire Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Asistenţă medicală pentru elevi şi studenţi. Igienă şcolară
Vă rugăm să schimbaţi parola