Biblioteca Universității din Pitești

Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate

Subiect Tematic: Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate
Lucrări: 541 lucrari in 539 publicatii in 6 limbi
Fabricarea asistată de calculator de: Banu, Ilarion; Anghel, Daniel-Constantin (Text tipărit)
Tehnologia fabricării produselor mecanice. Volumul I de: Vlase, Aurelian; Popescu, Ioan, inginer mecanic; Popescu, Alexe, inginer; Vlase, Ivona (Resurse electronice)
Aplicații ale fabricării componentelor utilajelor tehnologice de: Fleşer, Traian; Herman, Richard (Resurse electronice)
Tehnologia fabricării produselor mecanice. Volumul II de: Vlase, Aurelian; Popescu, Ioan, inginer mecanic; Popescu, Alexe, inginer; Vlase, Ivona (Resurse electronice)
Tehnologia fabricării maşinilor de: Banu, Ilarion; Anghel, Daniel (Text tipărit)
Tehnologia fabricării produselor mecanice de: Popescu, Alexe, inginer; Popescu, Ioan, inginer mecanic; Vlase, Ivona; Vlase, Aurelian (Resurse electronice)
Precizia de fabricație în producția modernă de: Popa, Marcel S.; Academia de Științe Tehnice din România (Resurse electronice)
Les Fabrications Mécaniques : lycées techniques, formation continue de: Abril, Jean-Claude; Clisson, Gerard; Marc, Daniel (Resurse electronice)
Subiecte
Toleranțe Catalog de fişe tehnice Reductoare de presiune pentru butelii de gaze Rulment Ansamblare şi motoare în general Tehnologie mecanică în general Pene paralele Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Tratamentul suprafeţei Simulare numerică Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Colorarea suprafeţelor. Vopsire, lăcuire Generatoare electrice Modelare matematică Călire la presă Modelare numerică Construcţia de maşini în general Manual şcolar (Liceu) Automatică Electrozi înveliți Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Pulbere metalică Sisteme de proiectare a sculelor aşchietoare Forme de întreprinderi. Finanţare Instalaţii pentru tratament termic Lipire cu metale. Brazare Cilindri de laminor Turnătorie Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Întreprinderi mici şi mijlocii Sudură Structura vehiculului Centre naţionale de documentare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Tehnologie mecanică Turnarea pieselor metalice Sudură electrică şi cu radiații Matriţe Matriţe de injectat Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Vehicule rutiere Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Organizare comercială Filet metric conic Grafică pe calculator Îndrumar de laborator Sudarea metalelor Utilaje industriale Calibre și contracalibre Filet conic Tehnologii de fabricaţie Electrotehnică şi electronică Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Sudarea fontei Surse electrice de lumină Role planetare Organizare şi conducere comercială şi industrială Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Asistenţă medicală pentru elevi şi studenţi. Igienă şcolară Metale neferoase în general Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Maşini de sudat electric pin presiune Calibru Maşini unelte Tractoare pentru sudare Producerea şi conservarea alimentelor solide Comerţ Structura fizică a materiei Îmbinări sudate din materiale metalice Prelucrare mecanică şi aşchiere Eroziune prin cavitaţie Prelucrare mecanică Publicaţii periodice şi seriale Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Aliaj de staniu Întreţinerea şi repararea utilajelor Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Sudare prin topire Aparate de măsură și control Forjare. Aranjarea şi echiparea atelierelor de forjă. Forjare liberă şi în matriţă Tratarea suprafeţelor Sudare prin presiune Piese fixe și mobile, componente ale mașinilor Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Publicații EUP Ştanţe şi instrumente Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Optimizarea comportamentului dinamic Termodinamică. Energetică Medicină Formare în matriţă Deformare plastică Maşini şi utilaje Măsura arestării preventive Programe de calculatoare. Software Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Matematică şi ştiinţe naturale Principii şi teorie ale prelucrării şi tratamentului materialelor şi pieselor. Prelucrabilitate. Factori ce influenţează prelucrarea. Condiţii. Defecte de prelucrare şi tratament Mecanică aplicată Îmbinarea materialelor Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Inginerie tehnologică Oţel rezistent la coroziune. Oţel inoxidabil Lucrări ştiinţifice universitare Industria imitaţiilor de piele Informatică Materiale compozite Rășini furanice Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Materiale metalice Programe de calculatoare Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior România Filete metrice Calibru tampon Abateri și toleranțe geometrice Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Asamblare Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Arbori canelați Senzori piezoelectrici Sudare cu arc electric Alice de fontă și oțel Vibraţii mecanice. Acustică Turnare. Laminare Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Aparate de tăiat Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Relaţii umane în întreprindere. Personal Lucrări în lemn. Dulgherie. Tâmplărie Calibru inel Calibre. Șabloane. Calibre limită Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Construcţia de maşini Turnare sub presiune Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcţiilor de Maşini Încercare la aplatizare Încercare la încovoiere prin şoc Durificarea superficială. Durificare prin cementare, carburare în cutii Teză de doctorat Materiale tehnologice Tensiuni instantanee Organizare şi conducere comercială Metode şi tehnologii de tratare, prelucrare şi darea formei Electronică aplicată Aparat de sudare Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Redresoare Măsurarea cantităților geometrice și mecanice: instrumente, metode și unități Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Proiectarea şi construcţia cilindrilor Sudare prin topire Încercare la tracţiune Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Inginerie Manuale. Tratate Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Butuci canelați Semifabricate Curs universitar Deformare la rece Prelucrare la rece Supravegherea, întreţinerea şi protecţia maşinilor Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Management industrial Formare şi turnare cu model pierdut, cu ceară topită. Turnare de precizie Informatică aplicată Oţel aliat Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Maşini-unelte Tehnică în general Lipire moale Îmbinări mecanice Microtehnologie Îmbinare ţeavă Dornuri portfreză Sudură cap la cap Industria materialelor plastice Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Toleranțe de fabricație Îndrumar (ghid) Oxizi metalici Sudură prin topire Acoperiri prin depuneri chimice Scule de tăiere şi aşchiere Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Forjare şi extruziune Cu arc deschis Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese Îmbinare sudată Calculatoare Tăiere termică Scule aşchietoare Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Mecanică Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Măsurare şi verificări în general Măsuri electrice (metode şi aparate) Titan Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Sudare Sculă Electronică industrială Carte 1931-1960 Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Matematică Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Încercare la fisurare Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Publicații digitale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Compase forestiere. Calibre pentru intervale mici pentru goluri Toleranţe. Ajustaje. Calibre Tehnologia 3D Tratamente termice Proteze ortopedice Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Acoperiri termice de Zn Industrie petrochimică WC-Co-NiP Aparate şi instrumente optice Sudarea electrică prin presiune Mentenanţă Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Rulmenți Chimie industrială Industria automobilelor Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Aparate şi instalaţii pentru masură Proteză gleznă Organizarea şi planificarea producţiei Control automat Oțeluri Asamblare şi montare în general Laminare. Laminoare Maşini frigorifice. Pompe de căldură Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Industria pielăriei Verificatoare Industria petrolului Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Toleranțe geometrice Metalurgie în general Electrotehnică. Tehnologie mecanică Prelucrare prin aşchiere Scule cremalieră Automatizare Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Prelucrarea alezajelor Desen tehnic Vehicule rutiere şi de teren Materiale polimerizate. Polimeri Documentaţie tehnică Electrotehnică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Sudură. Construcţii sudate Ştanţare şi matriţare la rece Metalurgie Arc electric Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Acoperiri metalice Extrudare la rece Inginerie. Tehnică în general Lipire Fontă Pene disc Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Formare. Modele, forme şi executarea formelor Convertizoare electrice Metode de măsură și control Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Metalurgia pulberilor Turnare Publicaţii universitare Toleranțe de formă și de poziție Tehnica mijloacelor de transport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Industria lemnului şi cherestelei Dispozitive Calibrare Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Conducerea şi controlul producţiei
Vă rugăm să schimbaţi parola