Biblioteca Universității din Pitești

Analiză chimică

Subiect Tematic: Analiză chimică
Lucrări: 88 lucrari in 88 publicatii in 2 limbi
Metode de încercări ale cimenturilor : standard român de: Institutul Român de Standardizare (Text tipărit)
Titrarea în mediu neapos de: Kreşkov, A. P.; Bîkova, L. N.; Kazarian, N. A. (Text tipărit)
Subiecte
Ciment Ţeavă de material plastic Analiză cantitativă Indice de permanganat Timp de priză Oxid de fier Chimie şi materiale Etalonare Puzzolană Negru de fum Material plastic armat cu fibră de sticlă Faianţă Placă fibră Var Element insolubil Aer Metodă spectrometrică Fier Compus organofosforic Materie volatilă Benzen Poluarea apei Ceramică Spectrometrie de absorbţie atomică Acid Substanţe insolubile Metodă fotometrică Vanadiu Ferovanadiu Aluminiu Pierdere la calcinare Determinare conţinut de sulf Metodă de extracţie Apă Metodă cromatografică Azot Uree Cromatografie Determinare conţinut Epruvetă de încercat Detergent Determinare Calitatea apei Calciu Toleranţă a compoziţiei Metodă potenţiometrică Sulfat Canalizare pentru fluide Compus cu azot Carbon Cupru Metoda prin centrifugare Materiale Industria de elastomeri Reziduu de evaporare Metoda prin distilare Aliaj de zinc Stabilitate Feronichel Material carbonic Dozaj Sulfură Încercare mecanică Pulbere metalică Analiză fotometrică în flacără Placaj Încercare fizică Potasiu Ioni de clor Oxid de magneziu Cristalizare Staniu Fontă turnată Raport de încercare Tehnologia materialelor Electrod Analiză apă Produse deformate la cald Limită de elasticitate Metodă de reducere Plumb Conţinutul de mangan Reactiv chimic Carbon insolubil Zinc Determinarea conţinutului Extracţie Cobalt Încercarea materialelor Încercare termică Produse petroliere Spectrometrie de emisie Metalurgia pulberilor Smoală Oxid de calciu Metodă spectrometrică de absorbţie atomică Chimie analitică Compuşi chimici Analiză chimică Publicaţii periodice şi seriale Produs refractar Metode electrochimice Clorobenzen Mecanică Substanţă activă anionică Analiză gravimetrică Securitatea muncii Spectroscopie de absorbţie atomică Minereu de aluminiu Oxigen Procedeu umed Spectrometrie de absorbţie Asamblare prin lipire sau lipire tare Spectrometrie de emisie cu plasmă cuplată inductiv Toluen Aliaj dur sinterizat Articol de menaj Chimie Oxid de fosfor Cadmiu Produs sinterizat Pastă celulozică Fosfor Udare Analiză prin metode de combustie Placă de aşchii de lemn Clorofilă Substanţă uscată Siliciu Fotometrie în flacără Lac Fontă Prelevare Alumină Oxid de aluminiu Calitate Spectrometrie de absorbţie moleculară Metodă prin deshidratare Aliaj de plumb Produs siderurgic Metodă gravimetrică Mangan Oţel Analiză volumetrică Agent activ de suprafaţă Clorofenol Contact cu produs alimentar Nitriţi Rezistenţă la compresiune Metodă extracţie Aliaj de staniu Material plastic Fontă brută Imersie Dozare Rezistenţă chimică Metalurgie extractivă Cromatografie în fază gazoasă Încercare Materiale de construcţie Spectroscopie în infraroşu Consum biochimic de oxigen Amină terţiară Calitatea aerului Spectrometrie de absorbţie în flacără Metodă prin combustie Industrie metalurgică Compoziţie chimică Determinare fier Compus organic cu clor Ţeavă de cupru Oxid Produs de fontă şi oţel Gravimetrie (chimie analitică) Analiză potenţiometrică Sticlă Condiţii de încercare Molibdat de amoniu Feroaliaj Celuloză papetară Îngrăşăminte Titrare Hârtie Vopsea Dederminarea conţinutului Metodă spectrofotometrică Crom Magneziu Metodă volumetrică Hidrocarburi aromatice Substanţă toxică Aliaj cupru-staniu Gaz dizolvat Biochimie Compus cu fosfor Marcare Cauciuc Substanţă activă cationică Silice Produs de metal Structura fizică a materiei Volumetrie Hidroxid de calciu Rezistivitate Metodă pirolitică Reziduu chimic Policlorbifenil Analiză cromatografică Polietilenă Ţiţei (Petrol)
Vă rugăm să schimbaţi parola