Biblioteca Universității din Pitești

Analiză chimică

Subiect Tematic: Analiză chimică
Lucrări: 111 lucrari in 111 publicatii in 2 limbi
Subiecte
Ciment Ţeavă de material plastic Analiză cantitativă Indice de permanganat Timp de priză Oxid de fier Chimie şi materiale Etalonare Puzzolană Negru de fum Material plastic armat cu fibră de sticlă Faianţă Ferosilicomangan Placă fibră Var Element insolubil Aer Metodă spectrometrică Fier Compus organofosforic Benzen Materie volatilă Poluarea apei Spectrometrie de absorbţie atomică Zirconiu Ceramică Acid Substanţe insolubile Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Metodă fotometrică Vanadiu Ferovanadiu Aluminiu Pierdere la calcinare Determinare conţinut de sulf Metodă de extracţie Metodă cromatografică Apă Azot Uree Cromatografie Chimie anorganică Determinare conţinut Epruvetă de încercat Detergent Determinare Calciu Calitatea apei Metodă potenţiometrică Toleranţă a compoziţiei Sulfat Canalizare pentru fluide Compus cu azot Carbon Cupru Metoda prin centrifugare Metalurgie Materiale Industria de elastomeri Reziduu de evaporare Metoda prin distilare Aliaj de zinc Stabilitate Feronichel Material carbonic Dozaj Sulfură Încercare mecanică Pulbere metalică Analiză fotometrică în flacără Placaj Încercare fizică Potasiu Ioni de clor Oxid de magneziu Cristalizare Staniu Fontă turnată Raport de încercare Tehnologia materialelor Electrod Analiză apă Produse deformate la cald Limită de elasticitate Metodă de reducere Plumb Conţinutul de mangan Reactiv chimic Carbon insolubil Zinc Extracţie Determinarea conţinutului Cobalt Încercarea materialelor Ferofosfor Încercare termică Produse petroliere Spectrometrie de emisie Metalurgia pulberilor Smoală Oxid de calciu Metodă spectrometrică de absorbţie atomică Chimie analitică Compuşi chimici Analiză chimică Publicaţii periodice şi seriale Produs refractar Metode electrochimice Clorobenzen Microbiologie industrială. Fermentaţie. Industria băuturilor. Industria stimulilor Mecanică Substanţă activă anionică Analiză gravimetrică Securitatea muncii Spectroscopie de absorbţie atomică Minereu de aluminiu Oxigen Procedeu umed Spectrometrie de absorbţie Asamblare prin lipire sau lipire tare Spectrometrie de emisie cu plasmă cuplată inductiv Toluen Aliaj dur sinterizat Articol de menaj Chimie Silicocalciu Oxid de fosfor Cadmiu Produs sinterizat Fosfor Pastă celulozică Udare Analiză prin metode de combustie Placă de aşchii de lemn Clorofilă Substanţă uscată Siliciu Fotometrie în flacără Lac Fontă Prelevare Alumină Calitate Spectrometrie de absorbţie moleculară Oxid de aluminiu Metodă prin deshidratare Aliaj de plumb Produs siderurgic Metodă gravimetrică Mangan Oţel Agent activ de suprafaţă Analiză volumetrică Clorofenol Contact cu produs alimentar Nitriţi Rezistenţă la compresiune Metodă extracţie Aliaj de staniu Material plastic Imersie Fontă brută Dozare Rezistenţă chimică Metalurgie extractivă Cromatografie în fază gazoasă Încercare Materiale de construcţie Spectroscopie în infraroşu Consum biochimic de oxigen Amină terţiară Calitatea aerului Spectrometrie de absorbţie în flacără Metodă prin combustie Ferotitan Industrie metalurgică Compoziţie chimică Compus organic cu clor Determinare fier Ţeavă de cupru Oxid Produs de fontă şi oţel Gravimetrie (chimie analitică) Analiză potenţiometrică Sticlă Molibdat de amoniu Condiţii de încercare Feroaliaj Celuloză papetară Îngrăşăminte Titrare Hârtie Vopsea Dederminarea conţinutului Metodă spectrofotometrică Magneziu Crom Metodă volumetrică Hidrocarburi aromatice Substanţă toxică Aliaj cupru-staniu Gaz dizolvat Biochimie Compus cu fosfor Marcare Cauciuc Substanţă activă cationică Silice Produs de metal Structura fizică a materiei Volumetrie Apă potabilă Hidroxid de calciu Rezistivitate Metodă pirolitică Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Reziduu chimic Policlorbifenil Analiză cromatografică Polietilenă Ţiţei (Petrol)
Vă rugăm să schimbaţi parola