Biblioteca Universității din Pitești

Metalurgie

Subiect Tematic: Metalurgie
Lucrări: 399 lucrari in 409 publicatii in 8 limbi
Materiale compozite de: Ispas, Ştefan (1928-1991) (Text tipărit)
Subiecte
Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Oţel de construcţii Oţel aliat Materiale tehnologice Aciéries Tehnologia construcţiilor de maşini Reţele neuronale Metalurgie fizică a anumitor metale Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Management Zirconiu Construcţia de maşini în general Procedee şi instalaţii de încălzire, topire şi rafinare Materiale compozite Matriţe Nitrurare în plasmă Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Cavitaţie vibratoare Aplicaţii Software Integritatea suprafeței Procedee metalurgice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tehnică Industrie et commerce Minerit Metalurgie feroasă Dezvoltare durabilă Rezistenţă mecanică Structura materialelor Catalog de fişe tehnice Chimie anorganică Rafinare. Barbotare. Tratare Dedicaţie şi autograf Tratamente termochimice Materiale monolitice Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Manual pentru liceu Chimie in genaral Metale carburate Structuri metalice Cabluri din oţel Aliaje Maşini asincrone. Maşini cu inducţie Construcţii civile Organe de maşini Rezistenţă la coroziune Vibraţii (Mecanică) Metalurgie Tehnologie chimică Materiale Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Metale forjate sau deformate. Metale formate la cald Rezistența la rupere Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Procese de turnare continuă Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Limba română Modele matematice pentru cercetare operaţională Călire Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Acţionări electrice Construcţia de maşini Cavitaţie Titan Pulbere metalică Dicţionar de metalurgie german-român Mecanică aplicată Procedee şi utilaje metalurgice Maşini agricole Aliaje feromagnetice Rezistenţă la solicitări mecanice Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Economia energiei Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Rezistenţa materialelor Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Căldură. Termodinamică Electroliză Pulbere, granule, alice din metal Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Prelucrare mecanică şi aşchiere Plumb Fibre vitroase Analiză microscopică Oxid de staniu Proprietăţi metalurgice Zinc Spectroscopie Mössbauer Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Electrotehnică şi electronică Limba germană Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Limba rusă Eroziune prin cavitaţie Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Materiale structurale Utilaje Dicţionar Oţel inoxidabil Oxidare Metale preţioase. Metale nobile Tratament termic Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Chimie analitică Ecologie Aliaje de titan Disipare mecanică Publicaţii periodice şi seriale Publicaţii seriale. Periodice Metale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Dedicaţie şi autograful autorului Chimie industrială Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Încovoiere (îndoire), curbare, ondulare, bordurare, flanşare, nervurare, fălţuire Durificare cu azot Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Conferinţe Mecanică Proprietăţi mecanice Nitrurare Tixoformare Inginerie tehnologică Biologie Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Aluminat de Zinc Publicaţii universitare Teoria automatelor Dicţionar român-francez Chimie Producerea şi elaborarea oţelului Oţel rezistent la coroziune. Oţel inoxidabil Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Fibre metalice Aliaje metalice Fricţiune Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Inginerie. Tehnică în general Oţel refractar Materiale metalice după proprietăţile lor generale. Aliaje în general Termografie în infraroșu Tribologie Produs sinterizat Cadmiu Dicţionar de metalurgie francez-român Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Protecţia muncii. Securitatea muncii Materiale metalice Industria automobilelor Fontă Materiale. Materiale prelucrabile. Materiale tehnologice Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Coroziune Cabluri Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Solicitări dinamice Metale tratate termic Mangan Oţel Oţeluri în zguri Metalurgie în general Repertoriu Carte 1931-1960 Tehnică în general Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Teoria modelelor economico-matematice Dicţionar de metalurgie Oţel pentru piese turnate Limba engleză Uzură Optimizare matematică Electrotehnică Compoziţii şi mixturi chimice pentru scopuri tehnice Tehnica mijloacelor de transport Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Fizica metalelor Tratamente Duplex prin carburare Procese tehnologice Metale în general Cu-Zn-Al Sudură electrică Materiale şi proprietăţile lor Mecanica fluidelor România Comandă automată Întreţinerea şi repararea utilajelor Ultrasunete Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Matematică Metale şi aliaje cu proprietăţi termice deosebite Protecţia materialelor contra coroziunii Sisteme de aliaje Tehnică nucleară Metalografie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Organizarea şi planificarea producţiei Acustică tehnică. Instrumente muzicale Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Oţel în general Instalaţii şi uzine metalurgice Amortizare Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Sisteme, metode şi echipament de reglare Prelucrare prin aşchiere Chimie fizică Eroziune Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Prelucrare plastică Electrochimie Tehnologie mecanică Curs universitar Tratamente termice Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Maşini pentru curent continuu Compozite Durabilitate Automatizare Sănătate în muncă Steel Formare. Modele, forme şi executarea formelor Constucţii civile Producerea şi conservarea alimentelor solide Pigmenţi metalici Transport Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice Dicţionar român-englez Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Dicţionare multilingve Structura fizică a materiei Siderurgie Ştiinţe aplicate Ştiinţa materialelor Ştiinţa mediului înconjurător Polimeri Prelucrarea materialelor Informatică aplicată Steel industry and trade Prelucrarea oţelului Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Studiul materialelor Teorie Reactori nucleari Inginerie Fizică Fizică nucleară Tehnologii în construcţia de maşini Dicţionar tehnic Încercări de duritate. Încercări de uzură. Încercări de fragilitate. Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Turnătorie Construcţii industriale Enciclopedii Cercetare ştiinţifică Teză de doctorat Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Limba franceză Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Oxid de fier Viteza de coroziune Tratat Industrie minieră Nanomateriale cu proprietăţi magnetice Metale turnate Mecanisme de defectare Chimie în general Acier Ingineria materialelor Oţel turnat Dezvoltare sustenabilă Aliaje neferoase Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Niobiu Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Arhitectură Mecanica ruperii Prelucrarea metalelor Metale neferoase în general Tixotropie
Vă rugăm să schimbaţi parola