Biblioteca Universității din Pitești

Metalurgie

Subiect Tematic: Metalurgie
Lucrări: 717 lucrari in 727 publicatii in 8 limbi
Studiul materialelor : Îndrumar pentru laborator de: Abrudeanu, Mărioara (Text tipărit)
Studiul materialelor : Îndrumar pentru lucrări de laborator : pentru uzul studenţilor de: Abrudeanu, Mărioara; Institutul de Subingineri Piteşti; Institutul Politehnic Bucureşti (Text tipărit)
Materiale de: Abrudeanu, Mărioara; Plăiaşu, Adriana-Gabriela; Dicu, Maria Magdalena (Text tipărit)
Electrotehnică şi instalaţii electrice în metalurgie de: Mocanu, Constantin I. (Text tipărit)
Materiale de: Abrudeanu, Mărioara (Text tipărit)
Ştiinţa materialelor de: Abrudeanu, Mărioara (Text tipărit)
Ştiinţa materialelor de: Abrudeanu, Mărioara (Text tipărit)
Îndrumări metodice pentru disciplina studiul materialelor de: Bălaşa, Eugenia; Onofrei, Radu (Text tipărit)
Studiul metalelor : Îndrumar pentru lucrări de laborator de: Abrudeanu, Mărioara (Text tipărit)
Ştiinţa materialelor de: Abrudeanu, Mărioara (Text tipărit)
Subiecte
Industrie et commerce Structura materialelor Catalog de fişe tehnice Organe de maşini Lagăr cu alunecare Acţionări electrice Economia energiei Piese matrițate din Cu Dedicaţie şi autograful autorului Conferinţe Tablă din oţel Electrotehnică. Dispozitive electronice Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Bare pătrate Ferocrom Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Oţel lat laminat la cald Aliaje neferoase Grape, boroane Arhitectură Metalurgie feroasă Rezistenţă mecanică Maşini asincrone. Maşini cu inducţie Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide Dicţionar de metalurgie german-român Plumb Spectroscopie Mössbauer Chimie analitică Producerea şi elaborarea oţelului Chimie Semifabricate din bronz Dicţionar tehnic Management Construcţia de maşini în general Nitrurare în plasmă Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Pulbere metalică Electroliză Durificare cu azot Dicţionar de metalurgie francez-român Tratamente Duplex prin carburare Turnătorie Construcţii industriale Feromangan Conducte.Ţevi Oţel turnat Tablă din zinc Tixotropie Zinc Oţel carbon Sisteme de aliaje Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Tehnologie mecanică Siderurgie Polimeri Bare extrudate Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Matriţe Piese matrițate din Al Chimie anorganică Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Aliaj cupru-zinc Prelucrări metalurgice Oţel Profile de oţel Sudură electrică Ultrasunete Tehnică nucleară Pigmenţi metalici Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Fier Niobiu Recipiente sub presiune Duritate Brinell Fontă turnată Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Proprietăţi mecanice Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Materiale. Materiale prelucrabile. Materiale tehnologice Optimizare matematică Ferotitan Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Dispozitive de deschidere şi închidere activă a conductelor. Armături Aliaje de zinc Dezvoltare durabilă Chimie in genaral Tehnologie chimică Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Maşini agricole Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Electrotehnică şi electronică Tratament termic Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Produse laminate Tribologie Oțeluri aliate Metale în general Nanomateriale cu proprietăţi magnetice Metale neferoase în general Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Utilaje Fricţiune Cabluri Acustică tehnică. Instrumente muzicale Eroziune Steel Sănătate în muncă Producerea şi conservarea alimentelor solide Dicţionar român-englez Structura fizică a materiei Tehnologii în construcţia de maşini Argint Căldură. Termodinamică Prelucrare mecanică şi aşchiere Eroziune prin cavitaţie Publicaţii periodice şi seriale Materiale metalice după proprietăţile lor generale. Aliaje în general Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Aliaj de staniu Fizica metalelor Bare hexagonale Întreţinerea şi repararea utilajelor Metale şi aliaje cu proprietăţi termice deosebite Chimie fizică Constucţii civile Teorie Cabluri din oţel Modele matematice pentru cercetare operaţională Sudare prin presiune Aliaje de aluminiu Oxid de staniu Dicţionar Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Molibden Silicocalciu Ţevi sudate Oţeluri în zguri Publicații EUP Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Ştiinţa materialelor Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Scule şi maşini de frezat, pilit şi găurit. Pile. Raşpile. Sfredele. Coarbă Nichel Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Încovoiere (îndoire), curbare, ondulare, bordurare, flanşare, nervurare, fălţuire Deformare plastică Mecanica fluidelor Protecţia materialelor contra coroziunii Industria petrolieră Maşini pentru curent continuu Durabilitate Aur Reactori nucleari Limba franceză Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Bare rotunde Tehnică Mangan metalic Limba română Mecanică aplicată Inginerie tehnologică Oţel rezistent la coroziune. Oţel inoxidabil Protecţia muncii. Securitatea muncii Metale tratate termic Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Lucrări ştiinţifice universitare Sulfat de fier Aciéries Reţele neuronale Zirconiu Materiale compozite Integritatea suprafeței Procedee metalurgice Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Folie de Cu Rezistenţa materialelor Analiza diferitelor substanțe. Control analitic în condiții de producție Limba germană Disipare mecanică Materiale metalice Coroziune România Mecanica ruperii Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Pulbere Şaibe Aliaje feromagnetice Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Tablă din cupru Tixoformare Dicţionar român-francez Sisteme, metode şi echipament de reglare Vibraţii mecanice. Acustică Prelucrare plastică Aliaj cupru-staniu Cercetare ştiinţifică Aplicaţii Software Cavitaţie vibratoare Manual pentru liceu Aliaje Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Produse metalice Ecologie Oţel refractar Alezaj Îmbinări la tuburi, ţevi, furtune Steel industry and trade Organe de asamblare Viteza de coroziune Metalurgia feroasă. Fier și oțel Ferosilicomangan Dezvoltare sustenabilă Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Metale carburate Construcţia de maşini Încercarea metalelor Electronică Teză de doctorat Materiale tehnologice Vibraţii (Mecanică) Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Încercarea materialelor Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Fizică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Structuri metalice Materiale structurale Oxidare Aluminat de Zinc Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Dicţionar de metalurgie Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Transport Inginerie Bieletă de direcție Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Ingineria degradării materialelor Cadmiu Curs universitar Prelucrarea materialelor Studiul materialelor Vanadiu Aluminiu Procese de turnare continuă Procedee şi utilaje metalurgice Arsen Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Informatică aplicată Oţel aliat Procedee şi instalaţii de încălzire, topire şi rafinare Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Limba rusă Maşini-unelte Tehnică în general Tantal Benzi de aliaje Încercări de duritate. Încercări de uzură. Încercări de fragilitate. Oxid de fier Tratat Chimie în general Protecţia mediului Fontă maleabilă Rezistenţă la coroziune Ţevi de oţel fără sudură Circuite imprimate Fibre vitroase Analiză microscopică Biologie Adâncimea stratului cementat Solicitări dinamice Limba engleză Metalografie Ştiinţa mediului înconjurător Aliaj cupru-aluminiu Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Tehnologia construcţiilor de maşini Construcţii civile Călire Bare dreptunghiulare Acier Sulf Garnituri din cauciuc celular Materiale Oțeluri carbon Metale Termografie în infraroșu Teoria modelelor economico-matematice Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Calculatoare Rafinare. Barbotare. Tratare Cupru Aliaje de Cu Ţeavă de oţel Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Analiză chimică Mecanică Siliciu Repertoriu Procese tehnologice Materiale şi proprietăţile lor Optică Magneziu Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Prelucrarea metalelor Titan Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Oţel inoxidabil Metale preţioase. Metale nobile Teoria automatelor Carte 1931-1960 Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Cu-Zn-Al Matematică Proprietățile materialelor Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice Dicţionare multilingve Oțel calibrat Publicații digitale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Minerit Materiale monolitice Carbon Cavitaţie Pulbere, granule, alice din metal Ferofosfor Acoperiri nemetalice Spectrometrie Mangan Oțeluri laminate Tratamente termice Sîrmă zincată Enciclopedii Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Industrie minieră Bronz de aluminiu Chimie industrială Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Produs sinterizat Industria automobilelor Fonte și oțeluri Organizarea şi planificarea producţiei Amortizare Metode de analiză spectrală Oţel de construcţii Oțeluri Metalurgie fizică a anumitor metale Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Rezistența la rupere Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Duritate Rockwell Nitrurare Metalurgie în general Prelucrare prin aşchiere Electrochimie Automatizare Ştiinţe aplicate Fizică nucleară Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Aliaj de aluminiu Tratamente termochimice Aliaje cupru-zinc Publicaţii seriale. Periodice Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Fibre metalice Fosfor Uzură Electrotehnică Comandă automată Oţel în general Compozite Piesă forjată Metalurgie Metale forjate sau deformate. Metale formate la cald Inginerie. Tehnică în general Lipire Fontă Oţel pentru piese turnate Compoziţii şi mixturi chimice pentru scopuri tehnice Instalaţii şi uzine metalurgice Formare. Modele, forme şi executarea formelor Prelucrarea oţelului Metale turnate Mecanisme de defectare Ingineria materialelor Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Rezistenţă la solicitări mecanice Proprietăţi metalurgice Aliaje de titan Publicaţii universitare Aliaje metalice Tehnica mijloacelor de transport Oţel beton
Vă rugăm să schimbaţi parola