Biblioteca Universității din Pitești

Metalurgie

Subiect Tematic: Metalurgie
Lucrări: 717 lucrari in 727 publicatii in 8 limbi
Studiul materialelor : Îndrumar pentru laborator de: Abrudeanu, Mărioara (Text tipărit)
Studiul materialelor : Îndrumar pentru lucrări de laborator : pentru uzul studenţilor de: Abrudeanu, Mărioara; Institutul de Subingineri Piteşti; Institutul Politehnic Bucureşti (Text tipărit)
Materiale de: Abrudeanu, Mărioara; Plăiaşu, Adriana-Gabriela; Dicu, Maria Magdalena (Text tipărit)
Electrotehnică şi instalaţii electrice în metalurgie de: Mocanu, Constantin I. (Text tipărit)
Materiale de: Abrudeanu, Mărioara (Text tipărit)
Ştiinţa materialelor de: Abrudeanu, Mărioara (Text tipărit)
Ştiinţa materialelor de: Abrudeanu, Mărioara (Text tipărit)
Îndrumări metodice pentru disciplina studiul materialelor de: Bălaşa, Eugenia; Onofrei, Radu (Text tipărit)
Studiul metalelor : Îndrumar pentru lucrări de laborator de: Abrudeanu, Mărioara (Text tipărit)
Ştiinţa materialelor de: Abrudeanu, Mărioara (Text tipărit)
Subiecte
Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Oţel de construcţii Oţel aliat Bare extrudate Oțeluri Materiale tehnologice Aciéries Publicații digitale Tehnologia construcţiilor de maşini Reţele neuronale Metalurgie fizică a anumitor metale Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Management Zirconiu Construcţia de maşini în general Procedee şi instalaţii de încălzire, topire şi rafinare Materiale compozite Matriţe Nitrurare în plasmă Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Aplicaţii Software Cavitaţie vibratoare Integritatea suprafeței Procedee metalurgice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Industrie et commerce Piesă forjată Piese matrițate din Al Minerit Dezvoltare durabilă Structura materialelor Catalog de fişe tehnice Chimie anorganică Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Rafinare. Barbotare. Tratare Materiale monolitice Manual pentru liceu Chimie in genaral Scule şi maşini de frezat, pilit şi găurit. Pile. Raşpile. Sfredele. Coarbă Bieletă de direcție Aliaje Organe de maşini Construcţii civile Cupru Carbon Vibraţii (Mecanică) Metalurgie Tehnologie chimică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Metale forjate sau deformate. Metale formate la cald Aliaje de Cu Rezistența la rupere Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Lagăr cu alunecare Ţeavă de oţel Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Călire Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Acţionări electrice Argint Cavitaţie Pulbere metalică Folie de Cu Maşini agricole Nichel Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Economia energiei Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Rezistenţa materialelor Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Căldură. Termodinamică Electroliză Pulbere, granule, alice din metal Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Prelucrare mecanică şi aşchiere Duritate Rockwell Analiza diferitelor substanțe. Control analitic în condiții de producție Încercarea materialelor Limba germană Electrotehnică şi electronică Limba rusă Ferofosfor Acoperiri nemetalice Eroziune prin cavitaţie Produse metalice Tratament termic Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Ecologie Analiză chimică Piese matrițate din Cu Disipare mecanică Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Încovoiere (îndoire), curbare, ondulare, bordurare, flanşare, nervurare, fălţuire Durificare cu azot Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Conferinţe Ingineria degradării materialelor Mecanică Nitrurare Maşini-unelte Tablă din oţel Electrotehnică. Dispozitive electronice Silicocalciu Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Oţel rezistent la coroziune. Oţel inoxidabil Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Bare dreptunghiulare Fibre metalice Aliaje metalice Fricţiune Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Inginerie. Tehnică în general Oţel refractar Produse laminate Materiale metalice după proprietăţile lor generale. Aliaje în general Adâncimea stratului cementat Termografie în infraroșu Cadmiu Tribologie Produs sinterizat Fosfor Dicţionar de metalurgie francez-român Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Lipire Protecţia muncii. Securitatea muncii Siliciu Materiale metalice Fontă Industria automobilelor Prelucrări metalurgice Aliaj cupru-zinc Materiale. Materiale prelucrabile. Materiale tehnologice Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Coroziune Spectrometrie Ţevi sudate Cabluri Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Solicitări dinamice Metale tratate termic Mangan Oţel Fonte și oțeluri Profile de oţel Oţeluri în zguri Metalurgie în general Repertoriu Carte 1931-1960 Tehnică în general Semifabricate din bronz Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Teoria modelelor economico-matematice Dicţionar de metalurgie Limba engleză Oţel pentru piese turnate Aliaj de staniu Optimizare matematică Uzură Electrotehnică Bare pătrate Compoziţii şi mixturi chimice pentru scopuri tehnice Tehnica mijloacelor de transport Deformare plastică Publicații EUP Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Fizica metalelor Tratamente Duplex prin carburare Procese tehnologice Oțeluri aliate Metale în general Bare hexagonale Cu-Zn-Al Sudură electrică Materiale şi proprietăţile lor Tantal Mecanica fluidelor Comandă automată România Întreţinerea şi repararea utilajelor Ultrasunete Ferotitan Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Matematică Metale şi aliaje cu proprietăţi termice deosebite Protecţia materialelor contra coroziunii Proprietățile materialelor Sisteme de aliaje Tehnică nucleară Metalografie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Organizarea şi planificarea producţiei Acustică tehnică. Instrumente muzicale Industria petrolieră Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Oţel în general Instalaţii şi uzine metalurgice Oțeluri laminate Amortizare Alezaj Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Sisteme, metode şi echipament de reglare Chimie fizică Prelucrare prin aşchiere Oţel beton Eroziune Benzi de aliaje Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Prelucrare plastică Electrochimie Curs universitar Tehnologie mecanică Tratamente termice Îmbinări la tuburi, ţevi, furtune Ferocrom Magneziu Optică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Maşini pentru curent continuu Compozite Durabilitate Automatizare Sănătate în muncă Steel Formare. Modele, forme şi executarea formelor Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Aliaj cupru-staniu Constucţii civile Producerea şi conservarea alimentelor solide Pigmenţi metalici Transport Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice Sulfat de fier Aur Dicţionar român-englez Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Oţel lat laminat la cald Dicţionare multilingve Structura fizică a materiei Sîrmă zincată Siderurgie Ştiinţe aplicate Ştiinţa materialelor Metode de analiză spectrală Ştiinţa mediului înconjurător Polimeri Informatică aplicată Prelucrarea materialelor Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Steel industry and trade Prelucrarea oţelului Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Studiul materialelor Reactori nucleari Teorie Aliaj cupru-aluminiu Inginerie Fizică nucleară Dispozitive de deschidere şi închidere activă a conductelor. Armături Fizică Tehnologii în construcţia de maşini Dicţionar tehnic Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Turnătorie Încercări de duritate. Încercări de uzură. Încercări de fragilitate. Enciclopedii Construcţii industriale Aliaje de zinc Cercetare ştiinţifică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Teză de doctorat Limba franceză Calculatoare Oțel calibrat Organe de asamblare Feromangan Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Oxid de fier Viteza de coroziune Tratat Industrie minieră Aliaj de aluminiu Metalurgia feroasă. Fier și oțel Ferosilicomangan Nanomateriale cu proprietăţi magnetice Metale turnate Fier Mecanisme de defectare Chimie în general Sulf Acier Ingineria materialelor Bronz de aluminiu Garnituri din cauciuc celular Conducte.Ţevi Tablă din zinc Oţel turnat Aliaje neferoase Dezvoltare sustenabilă Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Grape, boroane Vanadiu Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Niobiu Aluminiu Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Arhitectură Mecanica ruperii Bare rotunde Prelucrarea metalelor Metale neferoase în general Tixotropie Tehnică Recipiente sub presiune Protecţia mediului Metalurgie feroasă Rezistenţă mecanică Mangan metalic Duritate Brinell Tratamente termochimice Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Pulbere Metale carburate Structuri metalice Cabluri din oţel Fontă maleabilă Şaibe Maşini asincrone. Maşini cu inducţie Rezistenţă la coroziune Materiale Ţevi de oţel fără sudură Procese de turnare continuă Limba română Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide Modele matematice pentru cercetare operaţională Construcţia de maşini Titan Dicţionar de metalurgie german-român Mecanică aplicată Procedee şi utilaje metalurgice Sudare prin presiune Aliaje feromagnetice Aliaje de aluminiu Oțeluri carbon Rezistenţă la solicitări mecanice Încercarea metalelor Circuite imprimate Fontă turnată Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Arsen Plumb Fibre vitroase Analiză microscopică Proprietăţi metalurgice Zinc Oxid de staniu Spectroscopie Mössbauer Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Materiale structurale Utilaje Dicţionar Oţel inoxidabil Oxidare Metale preţioase. Metale nobile Chimie analitică Aliaje cupru-zinc Oţel carbon Aliaje de titan Tablă din cupru Publicaţii seriale. Periodice Metale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie industrială Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Proprietăţi mecanice Tixoformare Inginerie tehnologică Biologie Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Aluminat de Zinc Teoria automatelor Publicaţii universitare Dicţionar român-francez Molibden Producerea şi elaborarea oţelului Chimie
Vă rugăm să schimbaţi parola