Biblioteca Universității din Pitești

Literatură

Subiect Tematic: Literatură
Lucrări: 1057 lucrari in 1073 publicatii in 7 limbi
El thriller moderno y el arte de: Similaru, Lavinia (Text tipărit)
Valeriu Anania, the writer de: Bâgiu, Lucian Vasile (Text tipărit)
Theory of the novel. A historical approach de: Pădureţu, Sanda (Text tipărit)
A Brief survey of possible-worlds literary semantics de: Ştefănescu, Maria (Text tipărit)
Don Juan. Gloria y decadencia de un mito literario de: Similaru, Lavinia (Text tipărit)
Good-Evil in William Golding's novel "The Pyramid" de: Lupşa, Marinela (Text tipărit)
Subiecte
Mitul lui Prometeu în secolul al XIX-lea Călătorie spre neant Perspectivă unitară asupra vieţii soldaţilor şi a generalilor Filme de război de după 1945 Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale. Romanul secolului al XIX-lea Romanul "Doctor Faustus" CONRAD, Joseph Retorica oralităţii Cartea epistolară "Istoria ieroglifică"a lui Dimitrie Cantemir Săptămânalul umoristic "Claponul" Romanul "Spuma Zilelor" al lui Boris Vian Ficțiune britanică postcolonială Stilistică Istoria cuceririi Lumii Noi Literatură engleză Definiţia simbolului Cercetare literară Domnul K. eliberat, roman Anale Umorul în opera lui Ion Creangă Curente literare Caragiale, Ion Luca (1852-1912) Melodrama în Anglia Generaţia 2000 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Epiloguri Literatura de călătorie a lui François-René de Chateaubriand Cercetare Postmodernism Filosofie morală Papadat-Bengescu, Hortensia Nume de personaje Literatură contemporană americană Jonathan Swift, satirist Cartea "Rapsodia romană" a lui Dominique Fernandez Discurs proustian Infern Pragmatică Viziune religioasă Piteşti Stilistică generală Analiza funcţiilor şi efectele presei la nivelul personajului de operă literară Poetică Tehnologia traducerii Scriitori Limbă Sec. XX Femei-scriitori Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale Emoţiile Spiritul omului Model vestic Influenţa industrializării Analiza conceptului de frumuseţe corporală Poezia lui Octavian Goga Polifonie Proza lui Nathaniel Hawthorne Cercetare folclorică Ipoteze și module de transficționalitate Romanul "Culorile sângelui" al lui Mihail Diaconescu Faptul de presă în romanul "Moromeţii" de Marin Preda Personaj literar Cuvinte cu implicaţii estetice Povestiri. Legende. Basme Poezie. Poeme. Versuri Mitul lui Don Juan Efemeritatea vieţii în lume Romanul "În căutarea timpului pierdut" al lui Proust Piese în versuri ale lui Oscar Wilde Text frielian Imaginar politic Romanul "Răscoala" de Liviu Rebreanu Literatură română Metaforă Sartre, Jean-Paul Satana - prototipul romantic al rebelului Rolul filosofului Eseuri Psihologia personajelor în scrieri literare Cultură. Civilizaţie. Progres Imaginea forţelor armate germane din timpul celui de-al doilea război mondial Demers antropologic Girardian Romanul "Shadows on the Rock" al scriitoarei, Willa Cather Poezia eminesciană Stil de redactare Critică literară despre scrierile Mitei Kremnitz Act demiurgic Persuasiune Creaţie etno-folclorică Teoria traducerii Analiză Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Discursuri multiculturale Publicaţii periodice şi seriale Evoluţia tragediei din Antichitate până recent Muzicologie Shaffer, Peter Critică Religie Romanul cu tentă autobiografică ''Piramida" al lui William Golding Romanul "A Passage to India" a lui E.M. Forster Lamartine, Alphonse de (1790-1869) Intelectual al secolului XX Procedee sintactice repetitive Estetica reclamei Etică în romanele lui Diderot Sămănătorism Moravia, Alberto Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Eseul "Complexul Ofeliei" al lui Dumitru Radu Popescu Romanul ca specie literară Eseul "Râsul" al lui Henri Bergson Predarea basmelor Basmul "Scufiţa Roşie" cules de Charles Perrault Studii literare Analiza discursului narativ Revista Junimea literară Violenţa mitică Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Neculce, Ion: viaţă şi activitate literară Psihologia lecturii Scriituri de tip jurnalistic Frumuseţe Antichitate Disjuncția discursului Revista "Familia" (1864-1906) Cartea "La Musique consolatrice" Figura dictatorului Schreiner, Olive Modele mentale Sociologia literaturii Scriitori gotici Sinele în opera lui Beckett Biografie Stahl, Henriette Yvonne Antropologie Societatea americană Procedee prin care se realizează ideea de călătorie în muzică Proză narativă engleză Expresionismul lui I. Vinea Identitate Romanul "Turul de toamnă" al lui Jacques Poulin Folclor Destin și împlinire prin călătorie Anafore Doamna din drama "Cruciada copiilor" a lui Lucian Blaga Tema călătoriei Călătoria la bilingvismul sexual în scrierile lui Michel Tremblay Imaginea în scrierile lui Charles Perrault Ficţiune Educaţie Aventură poetică Influenţele Orientului Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Personaj romantic Filosoful francez Jacques Derrida Critică despre Eugen Lovinescu Bonciu, H. Sociologie Poemul epic "Paradisul pierdut"al lui John Milton Precursori ai Avangardei Naraţiunea lui Umberto Eco Psihologie. Pedagogie Perioada interbelică Critică de Samuil Micu despre traducerile Bibliei în limba română Stil poetic Alegoria politică în opera lui Grigore Alexandrescu Fantastic White, Patrick Raportarea fenomenelor neelucidate încă Poemul eminescian Luceafărul Poemul epic anglo-saxon Beowulf Dramă România Călătoria lui Don Juan prin secole Scriitori români Atitudinea omului în faţa morţii Reprezentaţii muzicale Vigny, Alfred de (1797-1863) Gândire obsesivă Romanul "Nefericirile infidelităţii" al lui Charles Dorat Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Ideologie literară Interpretare. Traducere Almanahuri Alteritate agresivă Motive literare împrumutate din Franc-Maconerie Proza lui N.Filimon Satyriconul Texte teoretice Lingvistică textuală Cum este văzut spaţiul în scrierile lui Pavel Dan Israel Andersen, Hans Christian Piesa de teatru "Les Chaises (Scaunele)" a lui Eugen Ionescu Opera lui Pavel Dan Receptarea literaturii americane Tehnici lingvistice şi grafice Civilizaţie. Cultură. Progres Barrès, Maurice Romane MANIU, Adrian Alteritatea în publicaţii Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2010 Geografie Lingvistică în general Volume publicate de Mihail Diaconescu Opera lui Dostoievski Romane - parabolă Academia Română Lectură Romanul "Ferestre zidite" al lui Alexandru Vona Organizare relaţională Hamlet, tragedie shakespeareană Genuri literare Literatură din epoca victoriană Ironia politică în opera lui Grigore Alexandrescu Învăţământ Critică literară Personaje din roman Poemul Memento mori al lui Eminescu Lucrările Congresului 2005 Versiuni ale piesei de teatru despre Galileo Galilei ale lui Bertold Brecht Elemente coloniale Critică literară Ştiinţe sociale Povestirea "Manuscris găsit într-o sticlă" al lui Edgar Allan Poe Relaţia între specia umană şi natură sau divinitate În căutarea orașului gotic Poezie de expresie engleză Personajul, Manuel B. Manuel, din piesa de teatru "Insula" Literatura limbilor individuale Romanul lui Edgar Poe "Aventurile lui Gordon Pym" Personaje literare Ortografie Le Fanu, Joseph Thomas Sheridan (1814-1873) Critică literară despre impresionism Romanul idilic "Aucassin et Nicolette" al unui autor necunoscut Piesa "Arhitectul şi Împăratul Asiriei" de Fernando Arrabal Convenţii literare Critică sociologică Semnificaţie în semantica cognitivă Romanul "Posesiune" al lui A.S.Byatt Comedia "Detectivul particular" a lui Peter Shaffer Prima scriitoare sud-africană de recunoaştere internaţională Modele literare Abordare istorică Călătorie reală Refugiu Motivul metamorfozelor Structuri epistolare Poezie douămiistă Arhetipuri comportamentale Literatură universală Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Scriere. Editare. Oratorie Imaginea lui Napoleon în literatura germană Poezia "An die Schwester" a lui Georg Trakl Limba română literară Prietenie Carte 1901-1930 Textul romanului "Locul şoferului" de Muriel Spark Ambianţă socială şi politică Gramatica limbii române Gramatică Scrieri ale lui Patrick Mondiano Graalul sau căutarea absolutului Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Romanul "Piramida" al lui William Golding Semantică literară Arhitectură Romanul "Domnul muștelor" al lui William Golding Scrieri intime Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Spaţiul identităţii irlandeze în contextul revoltei lui Hugh O'Neill Comentarii literare Nuvele, povestiri, proză scurtă Dramaturgie Periodic vechi românesc Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Fantasticul din literatură Influenţe europene Fantoma Nuvelistica lui Duiliu Zamfirescu Teatrul tradiţional japonez Noh De la secolul al 5-lea AD la secolul al 15-lea AD. Evul Mediu Raporturi existente între romanul "Dama cu camelii" al lui Al. Dumas- fiul şi nuvela "Privighetoarea Socolei" a lui Nicu Gane Matrice metaforică Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Dezavantajele copilăriei Intuiţie critică Referinţă bibliografică Fenomenologie poetică Aniversarea profesorului Ştefan Munteanu Gest şi gestualitate în teatru Teatrul lui Lope de Vega Ştiinţe socio-umane Scriitorul don Luis de Góngora Premiul ''Pulitzer" Romane ale lui Milan Kundera Romanul "Fuga unei sosii" de Oana Orlea Metonimie Maxime. Sentinţe. Aforisme. Exprimări cu miez. Zicale. Vorbe din bătrâni. Proverbe. Cugetări. Reflecţii. Meditaţii. Conversaţii la masă. Obiter dicta Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Interpretare psihanalitică a poeziei "Plumb" Romanul "Voss" Premiul Nobel Identități culturale în ficțiunea lui Henry James Dicţionar român Cartea "Hoelderlin şi Revoluţia din Franţa" a lui Pierre Bertaux Povestirea ''Dedicaţie" a autorului german Botho Strauss Lingvistică Povestirea "Carmilla" Critică marxistă Mallarmé, Stéphane Scriere Literatură germană Moartea şi viaţa Arbitrarietate Cultura germană Povestiri scurte. Nuvele Poligrafii. Selecţiuni, extrase. Antologii. Culegeri Romanul contemporan din Quebec Ştiinţe Guyau Identitatea ascunsă a omului "Album macedo-român" de V.A.Urechia Romanul "Pym" al lui Edgar Allan Poe Literatură muzicală Personaje Imaginar românesc Roman ştiinţifico-fantastic Critică muzicală Onomastică Trăsături originale ale simbolismului belgian Forme de redare ale mitului Poemul "Beowulf" Prefeţe Piesa de teatru "Tezeu" a lui André Gide Teoria literară marxistă St.I.Witkiewicz, dramaturg polonez Moştenire culturală Eseurile lui Ralph Waldo Emerson Critică literară greacă Exil Articole Sociologia comunicării Romanul "Maestrul şi Margareta" de Mihail Bulgarov Frost, Robert Eseu inspirat din romanul "Tatăl mort"al lui Donald Barthelme Tensiunea dramatică și comunicarea teatrală în piesele de teatru ale lui Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais Sensul filozofic al personajelor şi situaţiilor din roman Personalităţi Imaginaţie Ontologie Erasmus, Desiderius Rotterdam Dicţionar Pseudo-clasicismul Victorian Totalitarism Activitate şi tehnică literară. Scriere. Editare. Oratorie Alegorie Literatură greacă Tragedia clasică greacă Societatea literară "Junimea" Parodiere Sociografie Publicaţii seriale. Periodice "Junimea" Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Revistă Estetică literară Drama urbană irlandeză Poem dramatic "The Vision of Delight" Poetica modernă a lui Mircea Streinul Publicaţiile Academiei Române Limbaj teatral Analiză literară Shakespeare, William Teoria în studii literare şi culturale WOOLF, Virginia Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Spaţiul transilvan în lirica lui Aron Cotruş Piesa "Hamlet" Metafizică în general. Ontologie Romanul "De la identitatea autobiografică către discursul specular şi către coerenţa lumii ficţionale" Comunicare Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Traducere Semantica intensivă vs. extensională a ficțiunii Estetică (obiectivă şi subiectivă) Dialoguri filozofice sau discursive. Conversaţii pe subiecte diverse Elemente tragice în teatrul contemporan de limbă engleză Tragedie a limbajului Ştiinţă Opera lui S.Beckett Literatura Americii Latine Critică literară finlandeză Critică literară feministă Etnologie. Etnografie Limba americană Limba latină Personajul ionescian Opera eminesciană Geometrie variabilă Manipulare Analiză textuală Carte 1931-1960 Scrierea "Poetica" a lui Aristotel Poezia academică Ionescu, Eugen Limba engleză Sociologia culturii Civilizaţie Teorie şi istorie literară Hispanistică românească Poezii care explorează experienţa corpului feminin Parodii Cerc Forme şi arhetipuri Multiculturalism Retorică, oratorie, discurs Scrieri ale lui André-Marcel Adamek Scrieri moderniste din a treia decadă a secolului al XX-lea Metode de lectură. Tehnica lecturii. Comportamentul faţă de carte Cultură religioasă Model arab Literatură de consum Argou rasist în cartea "Rigodon" a lui Louis-Ferdinand Céline Villon, François Senzualitate şi metaficţiune Sec. 20 Poemul "La Chevelure" al lui Baudelaire Presă scrisă din provinciile române Text literar Simbolul treptelor Model est- european Scriitorul Aubrey Beardsley și cultura Fin-de-Siècle Traductologie Europa Contribuții ale criticilor literari Sec. XIX Atributul muzicii ca factor educativ, civilizator Scrieri istorice Sentimentul de jale în poezia lui Goga Strategii de evidenţiere cu efect de inducerea literarităţii Melodramă romantică Tipuri de călătorii muzicale Cartea "Promenade à la Villette" a lui Jean Rouaud Identităţi creole Scriitura lui Panait Istrati Proiect hermeneutic de tranziție Manual şcolar Romanul "Perceval" al lui Chrétien de Troyes Educaţie. Învăţământ Critică feministă Simbol cromatic Biografic Romanul "Midnight's Children" al lui Salman Rushdie Teorie literară Tezaur de termeni Povestea unei ferme africane, roman Demonism erotic Comicul în opera lui Charles De Coster Credinţă (Religie) Antologie Piesa de teatru "Making history" a lui Brian Friel Romanul "Pacientul englez" al lui Michael Ondaatje Proză scurtă Discurs narativ Romanul proustian Proza şi jurnalul scriitoarei Virginia Wolf Efecte stilistice create la nivelul textului Romanul "Ora 25" Chrétien de Troyes, creatorul romanului francez modern Libertate Identitate şi imaginea femeii Simbolistica Convenție realistă Figura unei dictatoare într-o ţară imaginară din Europa centrală Interpretare Privilegiile copilăriei Lucrările Conferinţei Internaţionale, Galaţi, 2009 Estetica artei Piesa "Visul unei nopţi de vară" a regizorului britanic Adrian Noble Cultură ştiinţifică Romanul "Alice în Ţara Oglinzilor" al lui Lewis Carroll Români Simbol al spiritualităţii umane Antropologie culturală Parabolă Umor Indexare (Biblioteconomie) Expresionism Povestiri marine Națiuni și deșert Vocabularul lui Aubrey Beardsley Villiers de L'Isle-Adam, Auguste de Blaga, Lucian Tom Jones, roman Hieroglifă Intelectualitatea română din Transilvania din perioada secolului al XIX-lea Relaţia dintre opera literară şi realitatea socială Morală a singurătății Periodic 1901-1930 Cartea autobibliografică "Memoriile unei fete cuminţi" a scriitoarei franceze, Simone de Beauvoir Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Science-Fiction Regele Lear, piesă de teatru Metaforă textuală eminesciană Cuba Aspectul feminin Pragmatica discursului literar Shakespeare, William (1564-1616) Romanul lui Marcel Proust Teoria lui Olavo de Carvahlo Evoluția romanului francez în secolul XX Poezia "Plumb" Critică literară. Studii literare Teatru popular din Bihor Cartea "Omoo" a lui Herman Melville Investigaţie psihologică Parodie Oltenia Memento mori Romanul lui Henry James Semantică structurală Politică socială Poeme Scrieri ale lui Proust Romanul "Inima întunericului" Destinul african în scrierile lui Olympe Bhely-Quenum Raport turistic al spațiului Opera literară "Metoda formală în ştiinţa literaturii" a lui M.M.Bahtin Slavici, Ioan (1848-1925) Poeţi ai şcolilor lirice Soluţii iconografice Teatru cult Psihologie Yeats, William Butler Indice bibliografic Rai Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Artă poetică populară Soljeniţîn, Aleksandr Isaevich Limbaj literar Pesimismul satirei lui Jonathan Swift Dedicaţie şi autograf Cultura şi civilizaţie Nuvela românească paşoptistă Bacovia, George (1881-1957 ) Breasla ca formă de cult Bibliografie Nuvela modernistă Filozofie speculativă Cartea "Typee" a lui Herman Melville Poeziile lui Eminescu Legi ale roboticii Romanul "Dracula" Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Text hibrid Bille Corinna Umanism Wilde, Oscar Antim Ivireanul, Mitropolit al UngroVlahiei Ştiinţe biografice şi înrudite Ralph Waldo Emerson despre cultura americană Jurnalistică Cartea "Craii de Curtea - Veche" a lui Mateiu Caragiale Artă. Recreere. Divertisment. Sport Combinaţii tezaur-clasificare Perspectivă gnostică Analiza discursului Literatura migrantului Kremnitz, Mite Romanul comedie "Sour Sweet" al lui Timoty Mo Căutarea identităţii Istoria culturii Nuvele Poemul "The Dover Bitch" al lui Anthony Hecht Simbol hieroglific eminescian Premiul Goncourt Romanul de idei al lui Aldous Huxley Măştile lui Swift Poezie americană Stil proverbial Problematică pedagogică Spaţiu mitic Inversiune ANGHEL, Dimitrie Mit Istorie literară Expresivitate poetică Păcatul originar Traducere şi interpretare Publicaţii periodice Călătorii intertextuale Tehnica prolepsei Whitehead, Alfred North (1861-1947) Visul (anti) american în teatru Lawrence, D. H. Literatură comparată Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Imagine Criză maritală Topografie proustiană Roman-parabolă Literatură poliţistă Bine şi rău Filozofie Dramă britanică modernă Violenţa sacră Literatură ştiinţifică şi filosofică Studii critice Tema fericirii Remember, roman Creaţia poetică a lui Eminescu Opera lui Andreas Gryphius Gheorghiu, Constantin Virgil (1916-1992) Imaginar eminescian Concepţii despre istoria lui Walter Scott De La Bretonne, Rétif Fondane, Benjamin Roman epistolar libertin Romane de ficţiune în limba engleză Romanul "Inima întunericului (Heart of Darkness)" al lui Joseph Conrad Opera dramatică a lui Jean-Paul Sartre Şcoli, curente şi mişcări literare Lirica lui I.Vinea Ordinea ideală şi haosul bunurilor materiale Personajul Adrian Zografi Diderot, Denis (1713-1784) Romanul "Copiii din miez de noapte" al lui Salman Rushdie Romanul "Manoil" al lui Dimitrie Bolintineanu Comedie shakespeareană Lectura euristică Drame existenţiale Casa părintească Cultură politică Polisindet Complexul Frankenstein Suflet Lingvistică. Limbi Expresii şi citate celebre Copilăria aventuroasă în romanul "Le Grand Meaulnes" a lui Alain Fournier Nuvela "Sărmanul Dionis" a lui Eminescu Versiuni ale realului Metafora ontologică eminesciană Romanul "Heinrich von Ofterdingen" Istorie literară. Scrieri istorice, istoriografice. Cronici, anale. Memorii, jurnale. Biografii, autobiografii Piesa de teatru "Insula" a lui Mihail Sebastian Piesa de teatru "Cântăreața cheală" a lui Eugen Ionescu Literatură africană Interviu destinat unei reviste editoriale spaniole Temă biblică Proza oratorică veche românească Traducere sau transcriere Cartea "Divanul" a lui Dimitrie Cantemir Înger romantic Cronică Comparaţie între două opere de ficţiune Teoria romanului Romanul "Niembsch sau oprirea timpului" al lui Peter Härtling Portret filosofic Limba greacă veche Bibliografii Activitatea literară a scriitorului, Valeriu Anania Romanul "La Paysanne Pervertie" (1784) Teoria, studiul şi tehnica literaturii Literatură Criticul şi lectorul, Nabokov Vladimir Poemul "Un coup de dés jamais n'abolira le hasard" ("O aruncare de zar nu va desfiinţa hazardul") Condiţia individului în lumea modernă Carte veche Ghicitori. Sincretism Intertextualitate Tragedie în cinci acte "The Cenci" Poezie Cartea "Le Savon" a lui Francis Ponge Divinitatea în bărbat Sec. XII Traducerea Bibliei Lucrările Colocviului, Iaşi, 2000 Tradiţia empirismului englez Romanele lui William Golding Elementele poeticii lui Haşdeu Autobiografie Adaptare Tipologie evolutivă Deontologie Viaţa psihică individuală Figuri de stil Romanul "Héloïse" al scriitoarei canadiene, Anne Hébert Romanul "Sexing the Cherry" de Jeanette Winterson Discurs Creaţia teatrală a scriitorului austriac Peter Handke Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Edward Bond, o voce distinsă Piesa de teatru "Rosencrantz and Guildenstern Are Dead" a lui Tom Stoppard Identitate culturală Romanul românesc după epoca paşoptistă Tradiţii creştine Cuvânt Tradiția europeană în Lumea Nouă Inovație modernistă Artă Demers parodic Tipologizare Prezentare istorică Piesa "Conu Leonida faţă cu reacţiunea" (1880) Lingvistică generală Pictură Text sadian Literatură română postmodernistă Teoria genurilor Comparaţie între Charles Baudelaire şi Ion Minulescu Nuvela "Fard" Tehnica de scriere a romanului a Virginiei Woolf Religie şi statut Aspecte narative în romanul "Străinii din Kipukua" al lui Valeriu Anania Teatru contemporan american Volumele "Istorie trăită" ale lui Paul Niculescu Mizil Epistemologie literară Etnografie America vs Europa Cioran, Emil (1911-1995) Alcibiade Literatură franceză Eseu literar Clerul Uniat sau schimbările unei Conștiințe Naționale Poezia "Luceafărul" a lui Mihai Eminescu Proză Botez, Alice (1914-1985) Metoda prin care Publius Cornelius Tacitus a expus faptele istorice în scrieri Teoreticianul Michel Foucault Proză românească Transtextualitate Sonetele lui Shakespeare Istoria civilizaţiilor Literatura secretului dezvăluit Estetică Călătorie imaginară Concepţia sadoveniană despre timp istoric Omul-robot Maxime, cugetări Circularitate Dramaturgie americană E-mailuri în limba franceză Romanul satiră "Catch-22" al lui Joseph Heller Muzicalitate Activitate şi tehnică literară Relaţia mișcare-aspect Filmul "Huntul regal al soarelui" Enciclopedia sec.19 şi începutul secolului al 20-lea "The Education of Henry Adams" a lui Henry Adams Drama Shakespeareană în limba română Economie Traduceri Caracter american Exerciții de stil în scrierile lui Raymond Queneau Curentul romantismului Povestiri fantastice Proza postmodernistă Structura operei dramatice Primele opere laice ale culturii româneşti Literatură greacă clasică Romanul "În preajma revoluţiei" al lui Constantin Stere Timp Literatură americană Prieten Faust Viziunea pacifistă a lui John Dos Passos Mijloace stilistice cu nuanţe hedoniste Sec. XVIII Dinamica structurii secvențiale romanice Plaatje, Sol. T. (1876-1932) Literatură daneză Exerciții stilistice în scrierile lui Raymond Queneau Scrisurile filosofice ale lui Voltaire Caragiale, Mateiu Ion (1885-1936) Relaţia dintre sens şi referinţă Tipuri de strategii verbale Semantică Portretul ţăranului român Opere şi antologii Becket, dramă a poetului Alfred Tennyson Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Probleme legate de libertatea orașului și politică în drama lui Brian Friel Trăirea morală şi valorile corporatiste Piese în dramaturgia engleză din secolul al XIX-lea Romane postmoderniste Cărţi de memorialistică Poetica lui Théodore Cazaban ZARIFOPOL, Paul Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Teorii literare din America Latină Comparaţie între CIORAN şi EMINESCU Metafizică Aspecte culturale Relaţie autor-cititor în sec. XVIII Terminologie literară Narativitate Cercetări Poezia britanică Poetul englez Alfred Tennyson Romanul de ficţiune "No Telephone to Heaven" al lui Michelle Cliff Rolul traducerilor Protagonişti mincinoşi Browning, Robert Sec. 19 Critică literară daneză Dinamismul aerian Frumoasa din Pădurea Adormită, a lui Charles Perrault Ştiinţe şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Frumuseţea în scrierile lui André Gide Romanul erotic "Le Paysan perverti" (1775) Cultură şi civilizaţie Viaţa și opera lui Stendhal Mhudi, roman Roman Plato Poezia "Le marchand de sabres/Neguţătorul de săbii" a lui Ilie Constantin Volume ale jurnalului lovinescian Experienţe originale reale Literatura barocă germană din România TWAIN, Mark Cultură filosofică Folclor literar Apa Suveranitatea copilăriei Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Direcţie neomodernistă Piesa de teatru "Pasiphaé" a lui Henry de Montherlant Poezia rimbaldiană Literatură de călătorie Tema alterităţii Filosofie. Sociologie Complot Societatea românescă Caracteristici care definesc alter-identităţile Discurs dramatic poetic Viaţă mondenă Romanul "Pământ şi stele" al lui John Steinbeck Schiller, Friedrich von Poezia lui Nichita Stănescu Comentarii Antichităţi Huxley, Aldous Imaginea poetului Nefiinţă Poezii de natură lirică Ro Relaţia etic-estetic Tennessee, Williams Corespondența lui George Barițiu Muzică Distrugerea civilizaţiei imperiului incaş Vocabular Literatura şi spiritul ştiinţific Poezia lui W.H.Auden Arheologie Bibliografii pe subiect Hasdeu, Bogdan Petriceicu Statutul femeii Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură Ocupaţii şi activităţi legate de artă şi divertisment Analiza structurii narative a romanului "Vineri sau limburile Pacificului" a lui Michel Tournier Melodramă nautică Dicţionar de autori Analiza piesei "Dracula" de Liz Lochhead Ziaristică. Presă Contribuţii teoretice ale lui Ştefan Munteanu Detectivul particular, Julian Cristoforou Povestirea "Aventurile lui Gordon Pym" a lui Edgar Poe Libertatea presei în scrierile lui George Barițiu Tehnica lecturii Comedia "Lust. La demoiselle de cristal" a lui Paul Valéry REBREANU, Liviu Critică literară franceză Problema identităţii în literatura exilului Limbaj caragialesc Limba română Maxime Traducerile în limba engleză ale creaţiei eminesciene Simbolism Jurnalele scriitorului Radu Petrescu Filosofie Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare SALA, Marius Armonia între bărbat şi univers Literatură pentru copii. Literatură juvenilă Imagini ale intelectualului în ficțiunea lui Flannery O'Connor Romanele generaţiei '60 Romanul "Zgomotul şi furia" a lui William Faulkner Tradiție medievală în comedia lui Geoffrey Chaucer Pionieratul femeilor din Lumea Nouă Articole-program din reviste Romanul pornografic "L'Anti-Justine de Restif de La Bretonne" al lui Nicolas-Edme Rétif Simbolism biblic Tipărituri româneşti din secolul al XVI-lea Estetica şi politica impresionismului Opera "De Mortibus Persecutorum" a lui Lactantius Opera cioraniană Primul roman în limba engleză scris pe teritoriul Republicii Sud-Africane Onomastica dramaturgiei Proză paşoptistă de limbă germană din Ardeal Nicolae Iorga, homo scriptor encicloped Wallenstein, un poem dramatic Camus, Albert Critică despre W.Porzig Teatrul lui Heiner Müller Literatura de ficţiune Periodic 1931-1960 Slavă și declin al mitului literar, Don Juan Personajul brechtian Literatură rusă Povestirile lui Isaac Asimov Relații culturale româno-americane Simbolism francez Lingvistică pragmatică Personaje din romanul modern Scriitorul Ion Marin Sadoveanu MANN, Thomas Călătorii simbolice din scrieri franceze Identităţi feminine Scrierile lui Nicolae Milescu Publicaţii literare Teatrul Pigalle Aspecte umoristice Fenomen social Graniţă disciplinară între ficţiune şi istorie Călătorii simboliste în scrieri franceze Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Opera lui Ion Creangă Structuralism Analogie tematică Opera lui Albert Camus Academii Romanul francez şi englez Roman libertin epistolar polifonic Estetică în romanele lui Diderot Dialectologie Opera lui Edgar Poe Cenzura şi literatura Moarte Biografia unei scrisori a lui Don Quijote scrisă de Pedro Salinas Departamentele administrative ale bibliotecii Scriere despre istoria şi cultura franceză Manifestul literar Călătorii Argumentaţie Poezia Antichităţii clasice Shelley, P. B. Metode de predare şi instruire Poezie romantică Autor-narator-personaj Publicaţii universitare Poem liric romantic Hotel Croix de Malte De la modernitate la tradiție în romanul "A Handful of Dust" al lui Evelyn Waugh Filosofie greacă Călătorie către sine Personaje fără nume şi identitate Duhamel, Georges Scrierile lui Nicolae Filimon despre călătorii Mituri ale originilor în romanul "Dumnezeu s-a născut în exil" a lui Vintilă Horia Ratarea în plan literar Paralelisme sintactice Subiectivitate Organizare discursivă a unui extras dintr-un dialog teatral Heine, Heinrich Studii de literatură comparată Critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară Critică literară. Recenzie. Istorie literară Nostalgia libertății în scrieri ale Margueritei Yourcenar Romanele anilor '60 Literatură fantastică Filologie Poezie simbolistă Cultură literară Scrierea "Pour un oui ou pour un non" a Nathaliei Sarraute Metafora Scrierea "La chambre des enfants" de Louis-René des Forêts Simbolism masonic Romanul "Ambasadorii" al lui Henry James Filosofie. Psihologie Epoca victoriană Vişniec, Matei Schema unui cadru interacțional Imaginar FIELDING, Henry Ştefan Augustin Doinaş în revista "Secolul XXI, Exilul" Concepţia lui Publius Cornelius Tacitus despre istorie Producţii teatrale Poezie simbolistă românească Carte Retorică Biografii Sec. 19-20 Tipuri de relaţii de încredere Limbă. Lingvistică. Literatură Tezaur multilingv Sec. 18 Politică culturală Folclor comparat Lucrări de referinţă Lexicologie Particularităţi stilistice ale textelor din scrierile lui Forster Piesa de teatru "Lecţia" a lui Eugen Ionescu Dragoste Drepturile şi evoluţia roboţilor Creativitate şi angajament filozofic Coincidentia complementarum Corespondenţa lui I.L.Caragiale Joc mut Critica literară a lui Garabet Ibrăileanu despre I.L.Caragiale şi opera sa Discurs critic Biblioteconomie Psihanaliză Izvoare de inspiraţie Lucrări ştiinţifice universitare Meditațiile poetice ale lui Lamartine Disimulare narativă Romantism Romanul "Vineri sau limburile Pacificului" al lui Michel Tournier Istorie Teoria literaturii Literatură populară Conferinţe ţinute la tribuna Ateneului Român Tragedia ca gen dramatic Feminism. Femeile şi societatea Lingvistică şi limbi Literatură istorică Poeţi români Comparaţie între civilizaţia din vest şi civilizaţia marchezană Ironia ca mecanism retoric Bucureşti, Oraşul Retorică. Arta vorbirii Poezie românească Lucrări postmoderniste de science-fiction Curente realiste. Realism obiectiv. Naturalism. Reprezentare exactă, detaşată Nuvela "The Lady in the Looking-Glass" a Virginiei Woolf Mihai Viteazul, Domn al Ţării Româneşti Repertoar Analiza semiostilistică a prozei lui Mircea Eliade Stoker, Bram Cultură Literatură latină clasică Teatru Istoria României Romanul "L'ignorance" al lui Milan Kundera Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Distribuirea premiilor, recompenselor Prometeu înlănțuit în scrierile lui André Gide Ticălosul și eroul Tipare proverbiale Secol XX Dimensiunile timpului în creaţia eminesciană Povestiri Lucrarea "Adoniram - fils du feu" a lui Gérard de Nerval Teză de doctorat Nuvela "Tristan" a lui Thomas Mann Scrieri despre Napoleon Călătorie către sursele scrisului Activitate editorială Teatrul lui Eugen Ionescu Lung poem dramatic cu zece monodrame "The ring and the book" Personalitatea lui Emil Cioran Drept Literatură ştiinţifico-fantastică Literatură spaniolă Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Bibliotecă Basmul universal modern Poveşti. Povestiri Model fractal Semiotică Teatru al absurdului Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Genova Electism Lirica lui Vintilă Horia Scrieri ale lui Alecu Russo Jonson, Ben Desen Eminescu, Mihai (1850- 1889) Realismul din proza de ficţiune a secolului XVIII Politică Oameni sărmani, romanul de debut al lui F.M.Dostoievski Vintilă Horia Periodic Imaginea eminesciană a mării
Vă rugăm să schimbaţi parola