Biblioteca Universității din Pitești

Literatură

Subiect Tematic: Literatură
Lucrări: 1465 lucrari in 1482 publicatii in 8 limbi
Limba Română : Nr. 2 de: Academia Română. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Valeriu Anania, the writer de: Bâgiu, Lucian Vasile (Text tipărit)
Limba Română de: Academia Română. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : Nr. 1 de: Academia Română. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Subiecte
Călătorie spre neant Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale. Romanul "Spuma Zilelor" al lui Boris Vian Ficțiune britanică postcolonială Evoluţia mentalităţii româneşti pe parcursul a două secole Romanul "The Invention of Solitude" Sec. XX Motivul mării în publicaţii ale lui Anton Holban Emancipare irlandeză Om de seamă Inorogul ca personaj literar Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Schimburi de profesori și studenți Carte-document Limbajul poetic al lui Nichita Stănescu Doamna din drama "Cruciada copiilor" a lui Lucian Blaga Utopie Psihologie. Pedagogie Perioada interbelică Naratologie Lingvistică textuală Tema poetică a morţii Clasificarea mitului Lingvistică în general Viziune asupra întregii creaţii shakespeareane Textualitate Ortografie Imaginea lui Napoleon în literatura germană Romane Romanul "Voss" Disociere Literatură germană Ştiinţe Identitatea ascunsă a omului Moştenire culturală Inorogul ca erou prudenţial Vervă polemică Limbaj teatral Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Comunicare Scrieri ale lui André-Marcel Adamek Adevăr ficţional Simbolul treptelor Atributul muzicii ca factor educativ, civilizator Arii toponimice Romanul "Ora 25" Femeia nouă Estetica artei Arta barocă Romanul "Jude neștiutul" al lui Thomas Hardy Femeia africană Pragmatica discursului literar Teoria lui Olavo de Carvahlo Semantică structurală Scrieri ale lui Proust Perspectivă mitic-arhetipală Tehnici narative în romanele scriitoarei Dominique Rolin Ştiinţe biografice şi înrudite O constantă a națiunii Simbol hieroglific eminescian Inversiune Respingerea modelului teatral naturist bazat pe principiul verosimilităţii Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Profetul - purtător al unui mesaj de salvare a comunităţii Şcoli, curente şi mişcări literare Cronică Portret filosofic Realism Izbăvitor prin sacrificiu Stereotip Parteneriate Etnografie America vs Europa Poezia "Luceafărul" a lui Mihai Eminescu Dialoguri suculente Omul-robot Activitate şi tehnică literară Relaţia mișcare-aspect Drama Shakespeareană în limba română Colonizat Imagine mediatică Dinamica structurii secvențiale romanice Probleme legate de libertatea orașului și politică în drama lui Brian Friel Discurs fragmentat Teorii literare din America Latină Aspecte culturale Shiloh Dinamismul aerian Romanul erotic "Le Paysan perverti" (1775) Dictatură Poezii de natură lirică Utopii contemporane Corespondența lui George Barițiu Muzică Lirică barbiană Analiza structurii narative a romanului "Vineri sau limburile Pacificului" a lui Michel Tournier Pionieratul femeilor din Lumea Nouă Romanul pornografic "L'Anti-Justine de Restif de La Bretonne" al lui Nicolas-Edme Rétif Wallenstein, un poem dramatic Scrierile lui Nicolae Milescu Québec Înlocuirea căderii în păcat cu războiul - flagel Dialectologie Opera lui Edgar Poe Biografia unei scrisori a lui Don Quijote scrisă de Pedro Salinas Poem liric romantic Balcani Critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară Poezie simbolistă românească Lucrări de referinţă Mâncare Satul în dramaturgia lui Lucian Blaga Repertoar Spaţiul care creează personajele Literatură irlandeză Drept Literatură ştiinţifico-fantastică O fiinţă iubită abandonată Model fractal Studiul "A double spirit of teaching: what Shakespeare's teachers teach us" al Patriciei Winston Lipsa acută de comunicare Destinul intelectualului filolog în epoca totalitarismului postbelic, în romanul "Deadline" al lui Constantin Stan Tehnici de citire Limbaj Critica istoriei literare Literatura totalitarismului comunist al Europei de Est Poezia lui Octavian Goga Influenţa industrializării Presupunere Scrierile lui Mircea Eliade Act demiurgic Alegorii ale lecturii Procedee sintactice repetitive Analiza discursului narativ Violenţa mitică Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Biografie Contribuţia Renaşterii şi a raţionalismului la dezvoltarea generală a culturii şi a gândirii europene Romanul "Turul de toamnă" al lui Jacques Poulin Educaţie Sociologie Metafizica existenţei bărbatului Fantastic Reabilitare Eroina Rachel Vinrace din primul roman al Virginiei Woolf Romane - parabolă Motivație lingvistică Motivul metamorfozelor Structuri epistolare Povestea Cenuşăresei în diverse variante pe planetă Postmodernist Semantică literară Sistem educaţional Romanul "Fuga unei sosii" de Oana Orlea Oralitatea frazei Sfidare Tema memoriei şi justiţiei care priveşte trecutul apropiat al României Competiţie Poemul "Beowulf" Erasmus, Desiderius Rotterdam Personaje din romanul "Craii de Curtea-Veche" Romanul "Nodurile de argilă" al scriitoarei Lucette Desvignes Estetică (obiectivă şi subiectivă) Elemente tragice în teatrul contemporan de limbă engleză Limba latină Literatură umoristică Valori naţional-creştine Simbolistica Metaforă textuală eminesciană Funcții contextuale Texte din poem Memento mori Politică socială Tipul pseudointelectualului caragialian Cristianism Spaţiu mitic Topografie proustiană Opera dramatică a lui Jean-Paul Sartre Romane de ficţiune în limba engleză Romanul "Copiii din miez de noapte" al lui Salman Rushdie Complexul Frankenstein Lingvistică. Limbi Cartea "Divanul" a lui Dimitrie Cantemir Modernitate Divinitatea în bărbat Elementele poeticii lui Haşdeu Nume Figuri de stil Discurs Valoarea culorilor în romanele scriitorului turc, Orhan Pamuk Cuvânt Demers parodic Timp profan Literatură română postmodernistă Conceptul de postmodernism Cheia textului Sonetele lui Shakespeare Economie Importanță teologică Primele opere laice ale culturii româneşti Scrisurile filosofice ale lui Voltaire Poziţia în ierarhia socială Poeziile lui Lucian Blaga Protagonişti mincinoşi Romanele lui George Orwell Autobiografie fictivă Folclor literar Critica textului Romanul "Pământ şi stele" al lui John Steinbeck Structuri elementare semnificative în poemele autoarei, Marie de France Editorialul "Noul Testament de la Bălgrad" din 1648 Lingvistică pragmatică Relații culturale româno-americane Reacție Analogie tematică Personaje fără nume şi identitate Filologie Cultură literară Simbolismul titlului Mase Realizarea Machiavelliană Sexualitate Epoca modernă Comparaţie între civilizaţia din vest şi civilizaţia marchezană Cal roșcat Ashbery John Adgar Dimensiunile timpului în creaţia eminesciană Nuvela "Tristan" a lui Thomas Mann Filme de război de după 1945 Literatură engleză Definiţia simbolului Generaţia 2000 Simțul umorului englezesc Cosmogonii transformate în teogonii şi filozofii Operă istorică Piteşti Stilistică generală Model vestic Cărţi Romanul "Răscoala" de Liviu Rebreanu Metaforă Influenţă Creaţie etno-folclorică Speranța pentru o renaștere perpetuă Alegere Procedee prin care se realizează ideea de călătorie în muzică Rememorarea trecutului unei bătrâne aflată în pragul morţii Integrare dublă Romanul "Eclats de sel" al Sylviei Germain Dialogul culturilor Critici despre cartea "Ulise" al lui James Joyce Studiu Emanciparea femeii Lucrările Congresului 2005 Literatura limbilor individuale Romanul lui Edgar Poe "Aventurile lui Gordon Pym" Critică sociologică Comedia "Detectivul particular" a lui Peter Shaffer Limitele omului Scrieri intime Spaţiul identităţii irlandeze în contextul revoltei lui Hugh O'Neill Nuvelistica lui Duiliu Zamfirescu Matrice metaforică Funcţia refulatorie a textului Principiul graţierii Dialog Cultura germană Romanul "Pym" al lui Edgar Allan Poe Specific național Dicţionar Societatea literară "Junimea" Cenzură Romanele despre "obsedantul deceniu" Piesa "Hamlet" Spaţiul transilvan în lirica lui Aron Cotruş Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Elegii Literatura Americii Latine Publicații EUP Metode de lectură. Tehnica lecturii. Comportamentul faţă de carte Romanul "Perceval" al lui Chrétien de Troyes Mister Demascare Romanul proustian Privilegiile copilăriei Romanul lui Marcel Proust Poemul "La lilieci" al lui Marin Sorescu Trăsăturile literaturii moderniste Opinii ale unor critici renascentişti despre cum trebuie scrisă tragedia Manipulare mistică Publicații digitizate Criza limbajului într-o lume în derulare Subversiune Tortură psihică Inutilitatea intelectualului Literatura migrantului Istoria culturii Tema vinovatului fără vină Definiţia caragialismului Subtext Piesa de teatru "Insula" a lui Mihail Sebastian Utopii literare Tradiţia empirismului englez Romanele lui William Golding Artă Piesa "Conu Leonida faţă cu reacţiunea" (1880) Nuvela "Fard" Eseu literar Proză Teoreticianul Michel Foucault Istoria civilizaţiilor Utilizarea internetului în cadrul orelor de literatură Exerciții stilistice în scrierile lui Raymond Queneau Scrierile lui Rudolf Otto Limba franceză Critică literară daneză Romanul "Le matin d'un miracle" al lui Bujor Nedelcovici Semnificație națională Istoria unui sat oltenesc Tema alterităţii Tehnică Discurs dramatic poetic Perspectivă mitocritică Construcția auditorului Imaginea poetului Dialog cultural Ocupaţii şi activităţi legate de artă şi divertisment Melodramă nautică Dicţionar de autori Critică literară franceză Limba română Literatură latino-americană Tipărituri româneşti din secolul al XVI-lea Tragedia shakespeariană "Hamlet" Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Dimensiunea mitologică a literaturii Diferenţe între secolele al XIX-lea şi al XX-lea Personalitate obsesivă Metafora Tipologii de caractere feminine Sec. 18 Comunitatea condusă de Profet Corespondenţa lui I.L.Caragiale Traducere literară Discurs critic Disimulare narativă Teoria literaturii Istorie Literatură populară Statul de drept Libertate națională Apariția genului "comic mediu" Importanţa culturală a literaturii Aristocraţie Comunicarea simplă Biculturalism Lung poem dramatic cu zece monodrame "The ring and the book" Conexiunea cu transcendența Clytemnestre Ficțiune autobiografică Femei-scriitori Analiza conceptului de frumuseţe corporală Simboluri ale existenţei automate şi alienate Proza lui Nathaniel Hawthorne Cuvinte cu implicaţii estetice Romanul "În căutarea timpului pierdut" al lui Proust Rolul filosofului Romanul istoric Stil de redactare Cristalizarea gândirii ştiinţifice Analiză Discursuri multiculturale Muzicologie Romanul "A Passage to India" a lui E.M. Forster Estetica reclamei Predarea basmelor Simboluri Antichitate Piesa de teatru "Volpone" a lui Ben Jonson Text electronic Imperialism Stil poetic Ioan Groşan în paradigma postmodernistă românească Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2010 Volume publicate de Mihail Diaconescu Ironia politică în opera lui Grigore Alexandrescu Povestirea "Manuscris găsit într-o sticlă" al lui Edgar Allan Poe Conceptul de mit Granița poveștii Teoriile lui Henri Bergson Jansenism Premiul ''Pulitzer" Explicaţii privind respingerea operei scriitorului James Joyce în Anglia Interpretare psihanalitică a poeziei "Plumb" Funcţia filmului ca substitut al literaturii Tăcere Caracter de mască Epoca Victoriană Guyau Roman ştiinţifico-fantastic Onomastică Exil Instituționalizarea literaturii Moștenirea trecutului Poezie carcerală română Dialoguri filozofice sau discursive. Conversaţii pe subiecte diverse Corespondența dintre G.I.Ascoli şi B.P.Hașdeu Opera eminesciană Civilizaţie Propagandă Literatura exilului Reprezentarea Traductologie Simbolismul hieroglifei Profilul textual al autorului Scriitura lui Panait Istrati Critică feministă Imperiul Britanic Libertate Cultură ştiinţifică Marginalitate Antropologie culturală Romanul "Idilă pe un turn" al lui Thomas Hardy Morală a singurătății Discreditarea unui mit Filozofie speculativă Text hibrid Cultură vizuală Măştile lui Swift Stil proverbial Remember, roman Romanul "Inima întunericului (Heart of Darkness)" al lui Joseph Conrad Cultură politică Romanele generației '60 Analiză a două romane Romanul "Niembsch sau oprirea timpului" al lui Peter Härtling Povestiri din Canterbury ale poetului Geoffrey Chaucer Modernism și postmodernism Decodarea particularităţilor estetice din poezia "Psalm XLI" Religie şi statut Dezertare Memorii Relaţia dintre sens şi referinţă Opere şi antologii Trăirea morală şi valorile corporatiste Romane postmoderniste Cărţi de memorialistică Satira cu valenţe moralizatoare în scrierile lui Ion Heliade Rădulescu Volume ale jurnalului lovinescian Apa Poetică cognitivă Conace Vocabular Detectivul particular, Julian Cristoforou Limbaj caragialesc Proverbe franceze Personajul brechtian Identităţi feminine Romanul ''Aujourd'hui les cœurs se desserrent" al scriitoarei franceze, Pascale Roze Arta de a guverna Personalitate depresivă Dialogul morților Proza lui Anton Holban Romanul "Citind Lolita în Teheran" al scriitoarei Azar Nafisi Romanul "Ambasadorii" al lui Henry James Scrierea "La chambre des enfants" de Louis-René des Forêts Imaginar Obscuritate Poeţi români Distribuirea premiilor, recompenselor Teză de doctorat Romanul "Doctor Faustus" Romanul secolului al XIX-lea Săptămânalul umoristic "Claponul" Geografii imaginare Romanul "Rotiseria Reginei Pédauque" al scriitoarei Anatole France Stilistică Istoria cuceririi Lumii Noi Anale Epiloguri Nume de personaje Corpuri colective Scufița roșie Psihologia personajelor în scrieri literare Poezia eminesciană Evoluţia tragediei din Antichitate până recent Mit christic Poeziile lui Gerard Manley Hopkins Scriitori gotici Feminitate Societatea americană Expresionismul lui I. Vinea Anafore Destin și împlinire prin călătorie Critică de Samuil Micu despre traducerile Bibliei în limba română Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Geografie Academia Română Teatrul scurt american Modernism Viziunea lui Eminescu despre învăţământ Conștientizare prin scrisori Romanul "Domnul muștelor" al lui William Golding De la secolul al 5-lea AD la secolul al 15-lea AD. Evul Mediu Intuiţie critică Nevoia unei elite Imagini autobiografice în opera scriitoarei Dominique Rolin Romane ale lui Milan Kundera Identități culturale în ficțiunea lui Henry James Povestirea ''Dedicaţie" a autorului german Botho Strauss Scriere Sociografie Între carnal şi spiritual oscilaţia este încă vie Comunicare materială Conferinţă Ştiinţă Europa Manual şcolar Piesa de teatru "Iphigénie" a lui Jean Racine Educaţie. Învăţământ Ochi Proza şi jurnalul scriitoarei Virginia Wolf Reconstrucţie Interpretare Convenție realistă Existenţă Umor Definiţia mitului Limbaj literar Umanism Artă. Recreere. Divertisment. Sport Cristalizarea gândirii politice Poetica lui Aristotel Romanul de idei al lui Aldous Huxley Literatură comparată Cunoaştere Criză maritală Sec. XVII Concepţii despre istoria lui Walter Scott Provizorat Personaje considerate stereotipuri ale rataţilor şi ai eşecului Lectura euristică Literatură pentru copii Casa părintească Spectacole Conceptul de reîncarnare Istorie literară. Scrieri istorice, istoriografice. Cronici, anale. Memorii, jurnale. Biografii, autobiografii Piesa de teatru "Cântăreața cheală" a lui Eugen Ionescu Arta fugii ca poetică a romanului oniric şi autoreferenţial Intertextualitate Lucrările Colocviului, Iaşi, 2000 Ambivalenţa în iubire existentă în sonetele lui W. Shakespeare Oroare de a rosti nume Strategii argumentative Traduceri din Shakespeare Mănăstirea Turnu Regim nazist Teoria genurilor Aspecte narative în romanul "Străinii din Kipukua" al lui Valeriu Anania Vechi Obediență Gen epistolar Clerul Uniat sau schimbările unei Conștiințe Naționale Metoda prin care Publius Cornelius Tacitus a expus faptele istorice în scrieri Proză românească Opera lui M.H.Simionescu Curentul romantismului Literatură daneză Adaptări ale Sandei Manu a versiunilor românești din două drame ale lui Eugene O'Neill Viaţă spirituală Romanele Virginiei Woolf Complot Ideologie Profesorii şi metodele lor de predare în opera lui Shakespeare Statutul femeii Opera autorului american Paul Auster Contribuţii teoretice ale lui Ştefan Munteanu Tehnica lecturii Jurnalele scriitorului Radu Petrescu Armonia între bărbat şi univers Literatură pentru copii. Literatură juvenilă Căutarea de sine a personajului principal Opera "De Mortibus Persecutorum" a lui Lactantius Cercetători români de toponimie Sacru Subiect pamfletar şi obiect pamfletat Subabilități de lectură lentă Organizare discursivă a unui extras dintr-un dialog teatral Literatură fantastică Simbolism masonic Rechizitoriu Învăţământ universitar Mitologie populară Retorică Scrisori Arta nuvelei Roman de mistere Lucrări ordonate temporal despre istoria literară românească Spirală Călătorie către sursele scrisului Poveşti. Povestiri Semiotică Teatru al absurdului Comunicare lingvistică Lirica lui Vintilă Horia Haiti Vintilă Horia Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale Caracter jucăuș Literatură de ficţiune Studii literare Frumuseţe Corespondenţă Aventură poetică Spiritul englezesc Profesorul Prospero din "The Tempest" Precursori ai Avangardei Analiză de text Traume emoţionale Poemul eminescian Luceafărul Călătoria lui Don Juan prin secole Romanul "Erasure" al lui Percival Everett Scriitori români Figura Bunului Discipol Civilizaţie. Cultură. Progres Romanul "Copilul-Meduză" al scriitoarei Sylvie Germain Genuri literare Jurnalul autoarei Zlata Filipović Romanul idilic "Aucassin et Nicolette" al unui autor necunoscut Critică literară despre impresionism Literatură universală Cercetarea fondului lexical românesc împrumutat Referinţă bibliografică Poezia ludică Romanul "Iubita locotenentului francez" al lui John Fowles Romanul "Passages" al lui Émile Ollivier Jurnale de război Pescuitul Romanul "Clopotul" al scriitoarei Iris Murdoch Inorog Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Poetica modernă a lui Mircea Streinul Monolog interior Romanul "De la identitatea autobiografică către discursul specular şi către coerenţa lumii ficţionale" Cultul zeiţei Isis Poezia academică Limba engleză Poezii care explorează experienţa corpului feminin Scrieri moderniste din a treia decadă a secolului al XX-lea Literatură britanică Model est- european Personajul Tess care-şi ucide seducătorul, pe Alec D'Urberville Sec. XIX Narator intern și extern Evoluția comediei franceze după moartea lui Molière Ficțiune contemporană Proiect hermeneutic de tranziție Piesa "Visul unei nopţi de vară" a regizorului britanic Adrian Noble Gândire mitică Internaţionalism Investigaţie psihologică Încadrarea unanimă a lui Ion Pillat în mişcarea tradiţionalistă Destinul african în scrierile lui Olympe Bhely-Quenum Raport turistic al spațiului Pesimismul satirei lui Jonathan Swift Nuvela modernistă Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Cartea "Typee" a lui Herman Melville Romanul "Dracula" Prolepse Poezie americană Ordinea ideală şi haosul bunurilor materiale Ironie Ghicitori. Multiculturalism vs. pluralism Literatură română postbelică Piesa de teatru "Rosencrantz and Guildenstern Are Dead" a lui Tom Stoppard O lume a singurătăţii Glumă Tehnica de scriere a romanului a Virginiei Woolf Alegeri ideologice Gândirea victoriană Conceptul de parodie E-mailuri în limba franceză Viziunea pacifistă a lui John Dos Passos Semantică Portretul ţăranului român Analiza textului Volumul de poezii ''Défense de savoir" al lui Paul Éluard Rolul traducerilor Comentarii Arheologie Castor Analiza piesei "Dracula" de Liz Lochhead Credință creștină Conexiuni transatlantice Analiza sensului metaforic Periodic 1931-1960 Slavă și declin al mitului literar, Don Juan Reprezentarea cavalerismului în Evul Mediu Academii Omagii Privare interioară Poezie multimedia Folclor comparat Coincidentia complementarum Lucrări postmoderniste de science-fiction Comparaţie între opera lui Thomas Hardy şi a lui John Fowles Analiza semiostilistică a prozei lui Mircea Eliade Sete de renaștere Spectralitate Istoria României Fundal istoric Opinie jansenistă asupra lumii și a tragicului Prometeu înlănțuit în scrierile lui André Gide Perspectivă unitară asupra vieţii soldaţilor şi a generalilor Retorica oralităţii Holocaustul ca teatru de acţiune al romanului Literatură romantică și post-romantică Dar Responsabilitate Scopofilia Filosofie morală Oboseală Scriitori Piese în versuri ale lui Oscar Wilde Război în iubire Tema iubirii în Renaştere Eseuri Opera lui Patrice de La Tour du Pin Eroi Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Simbolul deșertului Revista "Familia" (1864-1906) Volumul "Afacerile de familie" al autoarei Lucette Desvignes Spațiile migranților Eseul "Morphologie du conte" al lui Vladimir Propp Periodice din Transilvania Gândire obsesivă Cârtiță Israel Analiză stilistică Literatura folosită ca punct de plecare pentru scenariile cinematografice Cântece Sărut Eseul "Cerurile Oltului" al lui Valeriu Anania Glasul tăcerii Călătorie reală Moartea şi viaţa Critică muzicală Literatură de atitudine Eroi flaubertieni Emulaţie spirituală Proza lui V. Voiculescu Cercetare toponimică din punct de vedere lingvistic Cerc Text literar Individual Deconstrucţie Anxietate Romanul "Midnight's Children" al lui Salman Rushdie Roman istoric Efecte stilistice create la nivelul textului Contribuţia expresionismului la reforma esteticii teatrale Parabolă Indexare (Biblioteconomie) Publicații digitale Figura Discipolului trădător Critică literară. Studii literare Teatru popular din Bihor Oltenia Prototipuri feminine Opera literară a lui Thomas Hardy Analiza discursului Opera lui Dumitru Velea Deosebire Antropologie fiziologică Dezvoltare culturală Bine şi rău Orizont de așteptări Limbă literară Piesa de teatru "Macate" a lui Fontenelle Satul în literatura română Critică literară despre gândirea economică a lui Eminescu Nuvela "Sărmanul Dionis" a lui Eminescu Literatură africană Romanul "Câinii negri" al lui Ian McEwan Carte veche Alcibiade Cartea ''Les Songes et les Sorts" a autoarei, Marguerite Yourcenar Analiza solilocviilor lui Hamlet Proza postmodernistă Piesa shakespeareană "Romeo și Julieta" Problematica darurilor Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Relaţie autor-cititor în sec. XVIII Mhudi, roman Plato Cultură filosofică Poezia rimbaldiană Spaţiu Recenzie Bibliografii pe subiect Aristotelism Maxime Dublu cod Articole-program din reviste Literatura de ficţiune Personaje din romanul modern Călătorii simboliste în scrieri franceze Text în limba engleză veche Conceptul de caritas în "Povestirea morarului" Manifestul literar Roman rural feminin Portret caricatural Cartea-spectacol "Poveşti de dragoste la prima vedere" Carte Versalitatea în timp şi spaţiu Epistolar Analiza complexelor resorturi de la baza romanului "Între acte" al Virginiei Woolf Opera lui Mihai Ralea Romanul "L'ignorance" al lui Milan Kundera Conceptul de subiectivitate Canada Lucrarea "Adoniram - fils du feu" a lui Gérard de Nerval Scrieri despre Napoleon Decadenţă Activitate editorială Literatură spaniolă Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Pitagora Electism Scrieri ale lui Alecu Russo Strategie argumentativă Satana - prototipul romantic al rebelului Stil indirect liber Etică în romanele lui Diderot Biblia de la București (1688) Scriituri de tip jurnalistic Modele mentale Literatură română veche Călătoria la bilingvismul sexual în scrierile lui Michel Tremblay Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Romane postbelice Critică tematică Proiecția sinelui în dimensiunea spațială Cultură universală Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Teatralitate cu Grace Paley Studii culturale Liberalism Promovarea cultului şi culturii traducerii Teatrul tradiţional japonez Noh Destin Fenomenologie poetică Teatrul lui Lope de Vega Premiul Nobel Dicţionar român Cartea "Hoelderlin şi Revoluţia din Franţa" a lui Pierre Bertaux Epic Femeile române Basmul Harap-Alb al lui I. Creangă Publicaţii seriale. Periodice Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Creaţia lui Ion Druţă Etnologie. Etnografie Privire masculină Manipulare Perioada 1850-1918 Poemul "La Chevelure" al lui Baudelaire Contribuții ale criticilor literari Sentimentul de jale în poezia lui Goga Tezaur de termeni Demonism erotic Visul american Motivul muzicii în publicaţii ale lui Anton Holban Hieroglifă Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Science-Fiction Filosofia secolului XX în Franța Romanul lui Henry James Psihologie Indeterminare temporală Globalizare Integrare a Eului individual şi poetic Expresivitate poetică Frustrarea de a nu fi cunoscut experienţa maternităţii Dramă britanică modernă Canterbury - loc de pelerinaj în Anglia Al Doilea Război Mondial Iubire Epopeea "Anatolida" a lui Ion Heliade Rădulescu Suflet Sec. XX - XXI Romanul "Ulysses" a lui James Joyce Versiuni ale realului Copilăria aventuroasă în romanul "Le Grand Meaulnes" a lui Alain Fournier Proza oratorică veche românească Romanul "La Paysanne Pervertie" (1784) Sincretism Tragedie în cinci acte "The Cenci" Formule dramatice Creaţia teatrală a scriitorului austriac Peter Handke Lingvistică generală Prima parte "General Prologue" din cartea "The Canterbury Tales" a lui Geoffrey Chaucer Epistemologie literară Transtextualitate Dialoguri Dramaturgie americană Spectru Structura operei dramatice Dicotomie Profesorul Holofernes din "Love's labour lost" Lingvistică cognitivă Sec. XVIII Roman românesc clasic Comparaţie între CIORAN şi EMINESCU Narativitate Proxemica privirii în literatură Romanul "The Unnamable" al lui Samuel Beckett Literatură română şi comparată Literatura şi spiritul ştiinţific Experimentare Libertatea presei în scrierile lui George Barițiu Orizontul dramaturgiei de investigare a omului în cadrul dramei eului Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Alchimie semantică Înţelegerea Publicaţii literare Răul secolului al XIX-lea Fenomen social Publicaţii universitare Mituri ale originilor în romanul "Dumnezeu s-a născut în exil" a lui Vintilă Horia Adevăr istoric Apel la o referinţă de tip mitic Coeziune Poezie simbolistă Diferenţe între un text electronic obişnuit şi un hyperlink Limbajul poetic al lui Boris Vian Opera lui Kazuo Ishiguro Paralelă între Victor Hugo şi Mihai Eminescu Dragoste Joc mut Romanul "Vineri sau limburile Pacificului" al lui Michel Tournier Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Tipare proverbiale Personalitatea suveranului Poemul epic "Eneida" al lui Vergilius Domnul K. eliberat, roman Umorul în opera lui Ion Creangă Cercetare Postmodernism Istoria populaţiilor italice Biografii. Oameni de seamă Romane autobiografice ale scriitoarei belgiene, Dominique Rolin Discurs proustian Simbolul şarpelui şi al fluturelui Personaj literar Demers antropologic Girardian Slavă Religie Critică Afirmarea statului laic Postcolonialism Revista Junimea literară Psihologia lecturii Ficţiune Personaj romantic Volumul de versuri "Lauda somnului" al lui Lucian Blaga Simboluri inversate Almanahuri Motive literare împrumutate din Franc-Maconerie Homo politicus Opera lui Pavel Dan Actul magic al lui Prospero Hamlet, tragedie shakespeareană Învăţământ Slăbirea descrescândă a interesului publicului pentru lectură Valori tradiționale feminine Ambianţă socială şi politică Romanul "Piramida" al lui William Golding Arhitectură Comentarii literare Dramaturgie Periodic vechi românesc Narator Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Aniversarea profesorului Ştefan Munteanu Romanul "Al doilea mesager" al lui Bujor Nedelcovici Romanul contemporan din Quebec Literatură contemporană Poezia lui Tudor Arghezi Eseurile lui Ralph Waldo Emerson Ontologie Limbaj ambivalent Totalitarism Doctrina economică eminesciană Schitul Fedeleşoiu Limba americană Internet Geometrie variabilă Comedii romantice Literatură italiană Volumul "Pianistul" al lui Władisław Szpilman Definiţii ale tragediei Public țintă Depășirea de sine Români Evoluția romanului francez în secolul XX Procesul de lectură Artă poetică populară Umanism european Perspectivă gnostică Romanul "Craii de Curtea-Veche" al lui Mateiu Caragiale Cimitir Cum s-a construit mitul Temă biblică Eufonie Poezie Semnificație poetică Traducerea Bibliei Deontologie Tipologie evolutivă Romanul "Héloïse" al scriitoarei canadiene, Anne Hébert Identitate culturală Basme Simboluri sacre Concepţia sadoveniană despre timp istoric Enciclopedia sec.19 şi începutul secolului al 20-lea "The Education of Henry Adams" a lui Henry Adams Romanul "Valurile" al Virginiei Woolf Creatorul culturii minore Textul chaucerian Timp Proverbe şi zicători Literatură franceză Narator diegetic Frumuseţea în scrierile lui André Gide Suveranitatea copilăriei Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Ro Relaţia etic-estetic Secolul al XVII-lea Peisaj urban Regimuri dictatoriale Literatură nouă Estetica şi politica impresionismului Analiză a simbolurilor păgâne Simbolism francez Scriitorul Ion Marin Sadoveanu Teoria metaforei conceptuale Călătorii simbolice din scrieri franceze Scrisori filozofice Metode de predare şi instruire Autor-narator-personaj Colectivizare Jocuri Ratarea în plan literar Subiectivitate Arhetipuri Renaşterea Limbă. Lingvistică. Literatură Feminism. Femeile şi societatea Comunicare interculturală Poezie românească Roman de auto-ficțiune Epopee a olăritului Semn iconic Romanul "Oraşele scufundate" al lui Felix Aderca Metacaracter Literatură postcolonială din Africa Realismul din proza de ficţiune a secolului XVIII Ascultând tăcerea Periodic Infern Căutarea lui Dumnezeu Daruri oferite Obsesie Persoane Intelectual al secolului XX Dramaturgia umbrelor Poemul "La Chanson du Mal-Aimé" a lui Guillaume Apollinaire Romantic Sinele în opera lui Beckett Antropologie Tema călătoriei Distanţă intimă Poemul epic "Paradisul pierdut"al lui John Milton Educație militară Dandy Alegoria politică în opera lui Grigore Alexandrescu Comunicarea complexă Atitudinea omului în faţa morţii Revelaţie Interpretare. Traducere Condiție empatică Spațiu rural Literatură religioasă Poemul Memento mori al lui Eminescu Progres Roman francez de ficțiune Mentalitatea secolului al XIX-lea Piesa "Arhitectul şi Împăratul Asiriei" de Fernando Arrabal Romanul "Posesiune" al lui A.S.Byatt Strategii discursive Carte 1901-1930 Gramatica limbii române Scrieri ale lui Patrick Mondiano Literatură australiană Raporturi existente între romanul "Dama cu camelii" al lui Al. Dumas- fiul şi nuvela "Privighetoarea Socolei" a lui Nicu Gane Colaboraționism Teoria literară marxistă Piesa de teatru "Tezeu" a lui André Gide Articole Parodiere Imigrație Revistă Dezintegrare Literatură contemporană română Parodii Retorică, oratorie, discurs Multiculturalism Scriitorul Aubrey Beardsley și cultura Fin-de-Siècle Poetica lui Ion Barbu Povestea unei ferme africane, roman Analiza unor prologuri ale lui Legrand Memorie Lucrările Conferinţei Internaţionale, Galaţi, 2009 Motive literare Povestiri marine Rezistenţa anticomunistă Indice bibliografic Rai Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Opera scriitoarei belgiene Dominique Rolin Jurnalistică Poemul "The Dover Bitch" al lui Anthony Hecht Romane autobiografice Publicaţii periodice Călătorii intertextuale Tehnica prolepsei Analiza unor personaje din opera flaubertină "Educaţia sentimentală" Personaje din teatrul şi proza lui Caragiale Înviere prin spiritualitate Drame existenţiale Romanul "Heinrich von Ofterdingen" Continuitate editorială Literatură Autobiografie Romanul românesc după epoca paşoptistă Modernism subiacent Prezentare istorică Tradiția europeană în Lumea Nouă Text sadian Scriitorul și actorul Marc-Antoine Legrand Înţelept Romanul satiră "Catch-22" al lui Joseph Heller Colonist Societate modernă Obsolescență Poetul englez Alfred Tennyson Romanul contemporan american Literatură de călătorie Descântece Analiza conexiunii dintre spaţiu şi gen şi materializarea ei în realizarea personajelor Definiţia pamfletului Paradigma căilor ferate Comedia "Lust. La demoiselle de cristal" a lui Paul Valéry Filosofie Imagini ale intelectualului în ficțiunea lui Flannery O'Connor Simbolism biblic Literatură rusă Estetică în romanele lui Diderot Valori estetice Argumentaţie Criticul român, Sorin Alexandrescu Romanul românesc cu principii inovatoare postmoderniste al lui Constantin Stan Orientare culturală Filosofie. Psihologie Probleme generale referitoare la lingvistică și literatură. Filologie Literatura română de la începutul secolului al XX-lea Drama "Anton Pann" a lui Lucian Blaga Roman picaresc Izvoare de inspiraţie Feminism Istoria unui mit cultural Intertext Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Capodoperă sub forma biografiei lui Joseph Knecht Literatura de călătorie a lui François-René de Chateaubriand Universalitate Persuasiune Publicaţii periodice şi seriale Romancierul postmodernist Kazuo Ishiguro Eseul "Complexul Ofeliei" al lui Dumitru Radu Popescu Eseul "Râsul" al lui Henri Bergson Basmul "Scufiţa Roşie" cules de Charles Perrault Evaluarea soluției woolfiene Mitul eminescian Folclor Filosoful francez Jacques Derrida Naraţiunea lui Umberto Eco Poezia lui R.S.Thomas Dramă Poemul epic anglo-saxon Beowulf Tradiţionalism Proza lui N.Filimon Cum este văzut spaţiul în scrierile lui Pavel Dan Predarea şi învăţarea limbii engleze Teorie Don Quijote Victorianism Textul romanului "Locul şoferului" de Muriel Spark Personajele care creează spaţiul Furturi Biserica Metonimie Profan Abordarea lecturii Critică marxistă Exemplu de personalizare a discursului publicitar Arbitrarietate Realitate virtuală Mituri Sociologia comunicării Instrumente panoptice Opera lui Conrad Eseu inspirat din romanul "Tatăl mort"al lui Donald Barthelme Estetică literară Publicaţiile Academiei Române Analiză literară Soartă Teoria în studii literare şi culturale Personajul ionescian Analiză textuală Scrierea "Poetica" a lui Aristotel Senzualitate şi metaficţiune Scrieri istorice Simbol Frică Simbol cromatic Expresionism Strategii textuale Cuba Dedicaţie şi autograf Cultura şi civilizaţie Structură formală Ralph Waldo Emerson despre cultura americană Combinaţii tezaur-clasificare Nuvele Premiul Goncourt Istorie literară Enciclopedie Literatură franceză contemporană Lirica lui I.Vinea Cultul personalităţii Traducere sau transcriere Voltaire Bibliografii Metodă de analiză literară Discurs politic Adaptare Non-patriotism Mitul lui Aeneas Călătorie imaginară Traduceri Exerciții de stil în scrierile lui Raymond Queneau Literatură greacă clasică Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Piese în dramaturgia engleză din secolul al XIX-lea Relații de putere Cultură şi civilizaţie Viaţa și opera lui Stendhal Poemul "Abercuawg" al lui R.S.Thomas Criterii de clasificare a epitetelor Ziaristică. Presă Femeia în legislaţia română în secolul al XIX-lea Trilogie familială Discurs publicitar Lectură comparativă Critica lui Eugen O'Neill Teatrul lui Heiner Müller Critică despre W.Porzig Teatrul Pigalle Romanul "Magicianul" al lui John Fowles Departamentele administrative ale bibliotecii Narator al enunțului Revitalizarea mitului Vârstei de aur Spiritualitate românească Scrierea "Pour un oui ou pour un non" a Nathaliei Sarraute Primul roman "The Voyage Out" al Virginiei Woolf Concepţia lui Publius Cornelius Tacitus despre istorie Criză Biografii Lagăre de război Sec. 19-20 Particularităţi stilistice ale textelor din scrierile lui Forster Păstoritul Lucrări ştiinţifice universitare Bucureşti, Oraşul Semnificaţia pantofului Cenuşăresei Personalitate profetică Romanul de dragoste "Jurnal de dragoste" al scriitoarei Dominique Rolin Nuvela "The Lady in the Looking-Glass" a Virginiei Woolf Labirint Poeme sacre Romanul "Ciocoii vechi şi noi" al lui Nicolae Filimon Desen Femei dramaturgiste Cartea "Rapsodia romană" a lui Dominique Fernandez Pragmatică Tehnologia traducerii Analiza funcţiilor şi efectele presei la nivelul personajului de operă literară Cercetare folclorică Ipoteze și module de transficționalitate Poezie. Poeme. Versuri Şablonul optzecismului Mitul lui Don Juan Lectura Bibliei în Evul Mediu Efemeritatea vieţii în lume Metatexte Individ modern Romanul "Shadows on the Rock" al scriitoarei, Willa Cather Critică literară despre scrierile Mitei Kremnitz Poeziile lui Robert Frost Romanul ca specie literară Proză narativă engleză Lovitură Dandism Romanul "Baltagul" al lui Mihail Sadoveanu Romanul "Le bonheur a la queue glissante" scris de Abla Farhoud România Romanul "Nefericirile infidelităţii" al lui Charles Dorat Ideologie literară Texte teoretice Revista de cultură şi educaţie religioasă "Cultura creştină" Tehnici lingvistice şi grafice Epopeea "Cartea nopţilor" a autoarei Sylvie Germain Romanul "Ferestre zidite" al lui Alexandru Vona Romanul românesc modern Semnificaţie în semantica cognitivă Simboluri poetice Modele literare Refugiu Romanul ''Tobie des marais" al scriitoarei Sylvie Germain Utopie negativă Exilul Gest şi gestualitate în teatru Impotenţă Poligrafii. Selecţiuni, extrase. Antologii. Culegeri Critică literară greacă Conceptul de iconicitate Provocarea Fantezie Tensiunea dramatică și comunicarea teatrală în piesele de teatru ale lui Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais Imaginaţie Romanul "Tess of the D'Urbervilles" al lui Thomas Hardy "Junimea" Poem dramatic "The Vision of Delight" Teatru ionescian Tradiţii Personajul feminin Molly Bloom Suprapersonaje cu note inconfundabile şi cu valoare de prototipuri Traducere Ficțiune epistolară Parlament Liber-arbitru Rezistență intelectualistă Opinii critice cu privire la romanul "Ulise" al lui James Joyce Intelectualitate Secolul XIX Dialectica masculităţii şi feminităţii în romanele "A Jest of God" al Margaretei Laurence şi "Badlands" al lui Robert Kroetsch" Comicul în opera lui Charles De Coster Rețele de integrare conceptuală (Teoria amestecului) Chrétien de Troyes, creatorul romanului francez modern Domenii de cunoaștere Națiuni și deșert Presă Periodice interbelice Conștientizare prin scris Parodie Asasin Romanul "Inima întunericului" Suprarealist Poeţi ai şcolilor lirice Romanul "Crimă şi pedeapsă" al lui F.M. Dostoievski Legi ale roboticii Bille Corinna Eseu stilistic Romanul "Cartea nopților" al scriitoarei Sylvie Germain Traducere şi interpretare Studii critice Suferinţă Metafora ontologică eminesciană Criticul şi lectorul, Nabokov Vladimir Simboluri semnificative în visul lui Raskolnikov El ori Ea Viaţa psihică individuală Identitate pierdută Romanul "Sexing the Cherry" de Jeanette Winterson Comparaţie între Charles Baudelaire şi Ion Minulescu Literatură franceză Romanul "Gluma" al lui Milan Kundera Estetică Periodice din Aiud Literatură engleză Metodă de scriere Jurnalul autoarei Anne Frank Romanul "În preajma revoluţiei" al lui Constantin Stere Scene satirice Terminologie literară Romanul "Culoarea purpurie" al scriitoarei Alice Walker Poezia "Le marchand de sabres/Neguţătorul de săbii" a lui Ilie Constantin Proverbe Caracteristici care definesc alter-identităţile Antichităţi Tehnici narative Avangarda românească Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură Biserici Principalele coordonate ale vieţii şi activităţii lui Ion Heliade Rădulescu Valori culturale Construcția identității Primul roman în limba engleză scris pe teritoriul Republicii Sud-Africane Spirite Impactul pe care teatrul lui O'Neill l-a avut asupra a două audiențe europene în secolul 20 Sistem panoptic Graniţă disciplinară între ficţiune şi istorie Aspecte umoristice Opera lui Ion Creangă Structuralism Sublimul Cenzura şi literatura Scriere despre istoria şi cultura franceză Poezia Antichităţii clasice Viziune privată Hotel Croix de Malte Codificare culturală Filosofia Virginiei Woolf Epoca victoriană Politică culturală Echivalențe Sistem software interactiv folosit pentru a preda engleza tehnică Romantism Meditațiile poetice ale lui Lamartine Retorică. Arta vorbirii Curente realiste. Realism obiectiv. Naturalism. Reprezentare exactă, detaşată Revoluţie industrială Zburătorul în literatură Limbaj poetic fără frontiere Literatură postmodernă Nuvelistica lui Maupassant Balada "După melci" a lui I.Barbu Reţea Melodrama în Anglia Personaje care ies învinse din lupta cu viaţa Ficţiunea lui John Fowles Literatură contemporană americană Viziune religioasă Limbă Emoţiile Ceremonial Notre-Dame Roman autobiografic Structură lingvistică Răzbunarea ca temă literară în drame englezeşti Despărţirea lui Eminescu Realismul politic Analiza universului poetic Blaj Receptarea literaturii americane Alteritatea în publicaţii Intelectualitate şi sex la sfârşit de regim totalitar Versiuni ale piesei de teatru despre Galileo Galilei ale lui Bertold Brecht Cristalizarea gândirii filosofice Elemente coloniale Poezie de expresie engleză Realitate poetică Prima scriitoare sud-africană de recunoaştere internaţională Scriere. Editare. Oratorie Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Limba română literară Prietenie Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Marin Preda şi Augustin Buzura Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Schitul Trivale Dezavantajele copilăriei Povestirea "Carmilla" "Album macedo-român" de V.A.Urechia Trăsături originale ale simbolismului belgian Prefeţe Structură semantică Studii, articole, prezentări Programul Fulbright Cei 12 apostoli Strategii de evidenţiere cu efect de inducerea literarităţii Antologie Piesa de teatru "Making history" a lui Brian Friel Proză scurtă Discurs narativ Vocabularul lui Aubrey Beardsley Melancolie şi reverie Relaţia dintre opera literară şi realitatea socială Periodic 1901-1930 Regele Lear, piesă de teatru Aspectul feminin Geocritică Romanul modernist Soluţii iconografice Alegoria printre figurile retoricii Ciclicitatea timpului Opera anonimă "Sir Gawain şi Cavalerul Verde" Căutarea identităţii Mit Bucureşti Visul (anti) american în teatru Filozofie Opera lui Andreas Gryphius Creaţia poetică a lui Eminescu Roman epistolar libertin Personal/impersonal Polisindet Om nou Romanul "Jocul cu mărgele de sticlă" al lui Hermann Hesse Teoria romanului Ediţie didactică Condiţia individului în lumea modernă Sec. XII Eroul troian Aeneas Tema exilului Romanul "Malataverne" al lui Bernard Clavel Analiza momentelor majore ale evoluţiei teatrului scurt american Literatură franceză din Belgia Filozofie politică Reprezentări literare din evenimente istorice Miteme Muzicalitate Metadiscurs Caracter american Societate Literatură americană Mijloace stilistice cu nuanţe hedoniste Competență semiotică Poetica lui Théodore Cazaban Cercetări Frumoasa din Pădurea Adormită, a lui Charles Perrault Abordare naratologică Comportament social Problema cuplului Opera "Din jale se întrupează Electra" a dramaturgului american Eugene O'Neill Culegere de texte despre universul familiei Analiza ultimului volum de jurnal intim al scriitorului Bujor Nedelcovici Traducerile în limba engleză ale creaţiei eminesciene Simbolism Caracter Analiză în jurul axei mistice Seducţie Feminism american Retorica scrisorii Analiza promisiunii lui Alisoun de a-i oferi iubirea lui Nicholas Romanul francez şi englez Omul paradisiac Călătorii Ideea de europocentrism la autori străini De la modernitate la tradiție în romanul "A Handful of Dust" al lui Evelyn Waugh Paralelisme sintactice Critică literară. Recenzie. Istorie literară Producţii teatrale Drepturile şi evoluţia roboţilor Critica literară a lui Garabet Ibrăileanu despre I.L.Caragiale şi opera sa Conferinţe ţinute la tribuna Ateneului Român Cultură Romanul de dragoste "Treizeci de ani de dragoste nebună" al scriitoarei Dominique Rolin Teatru Masculinitate eșuată Ticălosul și eroul Romanul "Les Faux-Monnayeurs" al lui André Gide Albion Politică Literatura anilor '70 Critica românească Povestiri. Legende. Basme Text frielian Teologie Literatură română Absenţă Generaţii literare Teoria traducerii Secolul al XIX-lea în Anglia și Franța Critică naratologică și tematică Figura dictatorului Influenţele Orientului Critică despre Eugen Lovinescu Text sursă Intelectual Piesa de teatru "Les Chaises (Scaunele)" a lui Eugen Ionescu Ritualul morții Primordialitatea sensului literal Arhetipuri comportamentale Poezia "An die Schwester" a lui Georg Trakl Gramatică Legătura cu transcendentul Romanele lui Marivaux Nuvele, povestiri, proză scurtă Fantasticul din literatură Fantoma Scriitorul don Luis de Góngora Lingvistică Miscelanea Imaginar românesc Forme de redare ale mitului Personaje din "Sir Gawain și Cavalerul Verde" Problema prezumtivului în literatura de specialitate Pseudo-clasicismul Victorian Spațiul nedeterminării vs. gen Icoane Opera lui S.Beckett Spațiul ca şi container al conștiinței Subabilități de lectură rapidă Liban Argou rasist în cartea "Rigodon" a lui Louis-Ferdinand Céline Discriminare Vers eminescian Romanul "Pacientul englez" al lui Michael Ondaatje Romanul "Alice în Ţara Oglinzilor" al lui Lewis Carroll Intelectualitatea română din Transilvania din perioada secolului al XIX-lea Cartea autobibliografică "Memoriile unei fete cuminţi" a scriitoarei franceze, Simone de Beauvoir Postmodernitate Ideea de europocentrism la autori români Elemente contrastante heraclidiene în scrierile lui Blaga şi ale lui Yeats Sonetul "Une dentelle s'abolit" a lui Stéphane Mallarmé Romanele scriitoarei irlandeze, Iris Murdoch Breasla ca formă de cult Bibliografie Puritatea sentimentului în sonetele lui Petrarca Autoficţiune Cartea "Craii de Curtea - Veche" a lui Mateiu Caragiale Definiţia epitetului Corp Imagine Romanul "Manoil" al lui Dimitrie Bolintineanu Comparaţie între două opere de ficţiune Umanism românesc Teoria, studiul şi tehnica literaturii Cartea "Le Savon" a lui Francis Ponge Inovație modernistă Tipologizare Pictură Proces de receptare Teatru contemporan american Circularitate Filmul "Huntul regal al soarelui" Povestiri fantastice Prieten Faust Schimbarea paradigmei sociale Tipuri de strategii verbale Paralela dintre două sensuri literale Conceptualizări provizorii Literatură engleză modernistă Roman epistolar Turbulență Daruri primite Etici profesionale Imaginea societăţii Experienţe originale reale Influențe apocrife Orientarea interesului publicului către artele spectacolului şi audiovizualului Caragiale în scrierile lui M.H.Simionescu Poezia lui Nichita Stănescu Povestirea "Aventurile lui Gordon Pym" a lui Edgar Poe Lumea occidentală a României anilor '90 Legătura dintre temporal şi atemporal Povestirile lui Isaac Asimov Termeni regionali Roman libertin epistolar polifonic Poezie romantică Filosofie greacă Scrierile lui Nicolae Filimon despre călătorii Patriotism flagrant Studii de literatură comparată Problematica plurivocităţii dorinţei din romanul elin şi latin Tezaur multilingv Existenţialism Ficțiune postmodernistă Secol XX Mitul lui Prometeu în secolul al XIX-lea Roman modernist Analiza doctrinei politice a gânditorului florentin Cartea epistolară "Istoria ieroglifică"a lui Dimitrie Cantemir Referințe geografice și de arte vizuale Cercetare literară Patriotism Curente literare Romanul ''Un juste repos" al lui Amos Oz Frescă socială Poetică Căutare postmodernistă a sinelui Spiritul omului Polifonie Romanul "Culorile sângelui" al lui Mihail Diaconescu Analiza unor personaje din opera flaubertină "Madame Bovary" Literatură română interbelică Romanul autobiografic "Fii și îndrăgostiți" al scriitorului englez D. H. Lawrence Cititor ideal Disjuncția discursului Hărți conceptuale Imaginea în scrierile lui Charles Perrault Proverb şi zicală Figura Profetului Valori general-umane Raportarea fenomenelor neelucidate încă Factori etici Transformarea Piesa de teatru "Furtuna" a lui William Shakespeare Satyriconul Hipotextul caragialian în proza lui M.H.Simionescu Lectură Organizare relaţională Critică literară Ştiinţe sociale Relaţia între specia umană şi natură sau divinitate Convenţii literare Abordare istorică Poezie douămiistă Graalul sau căutarea absolutului Multiplicitate de culturi Practici de integrare socială în roman Sec. XVIII- XIX Romanul "Note asupra unui roman neterminat" al lui John Fowles Povestiri scurte. Nuvele Neologisme Romanul "Metamorfozele" al lui Apuleius Interpretarea gestului zeiţei Gaia care îl ucide pe Cronos Prisăcar Romanul "Maestrul şi Margareta" de Mihail Bulgarov Roman francez contemporan Activitate şi tehnică literară. Scriere. Editare. Oratorie Tragedia clasică greacă Drama urbană irlandeză Război economic Metafizică în general. Ontologie Critică literară finlandeză Romanul science fiction Carte 1931-1960 Sociologia culturii Teorie şi istorie literară Forme şi arhetipuri Cultură religioasă Locul unei anumite opere în sistemul tradiţiei literare Presă scrisă din provinciile române Eroism Citirea și scrierea tăcerii Melodramă romantică Cartea "Promenade à la Villette" a lui Jean Rouaud Identităţi creole Biografic Teorie literară Figura unei dictatoare într-o ţară imaginară din Europa centrală Mediere Tom Jones, roman Capodopera literară "Principele" a lui Niccolò Machiavelli Poezia "Plumb" Poezia lui Alexandru Depărăţeanu Spirit de generație Poeziile lui Eminescu Identitate neagră Cititor imaginar Problematică pedagogică Păcatul originar Interpretare postmodernistă Ştiinţa politică Romanele anilor '60 Roman-parabolă Literatură poliţistă Ezitare Literatură ştiinţifică şi filosofică Tema fericirii Comedie shakespeareană Junimea Înger romantic Limba greacă veche Turnul Babel Poemul "Un coup de dés jamais n'abolira le hasard" ("O aruncare de zar nu va desfiinţa hazardul") Congresul Internaţional al Scriitorilor pentru Apărarea Culturii Sens literal Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Bibliografie selectivă Tradiţii creştine Tipologia caragialiană Volumele "Istorie trăită" ale lui Paul Niculescu Mizil Poezie românească postbelică Scurtă povestire "Mama" a autoarei Grace Paley Maxime, cugetări Paralelă între o lume imaginată şi o lume visată Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Poezia britanică Sec. 19 Ştiinţe şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Pasiune Literatura barocă germană din România Perspectivă psihanalitică Piesa de teatru "Pasiphaé" a lui Henry de Montherlant Viaţă mondenă Seducție și feminitate Nefiinţă Poezia lui W.H.Auden Judecată valorică Romanul '''Străinul' al lui Camus A. Opera cioraniană Onomastica dramaturgiei Manierism Opera lui Albert Camus Moarte Soarta femeilor angajate în secolul al XIX-lea în industrie Miez panoptic Opera lui James Joyce Schema unui cadru interacțional Experimentalism Mitologie Opera lui Antoine de Saint-Exupéry Piesa de teatru "Lecţia" a lui Eugen Ionescu Creativitate şi angajament filozofic Biblioteconomie Lingvistică şi limbi Peisajul visului Hibridizare Mihai Viteazul, Domn al Ţării Româneşti Povestiri Text tradițional Literatură canadiană Teatrul lui Eugen Ionescu Personalitatea lui Emil Cioran Valori feministe Bibliotecă Basmul universal modern Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Genova Reacții negative Imaginea eminesciană a mării Nuvela realistă "Șoareci și oameni" a lui John Steinbeck Opera lui Joseph Conrad Faptul de presă în romanul "Moromeţii" de Marin Preda Imaginar politic Roman contemporan Cultură. Civilizaţie. Progres Imaginea forţelor armate germane din timpul celui de-al doilea război mondial Romanul cu tentă autobiografică ''Piramida" al lui William Golding Sămănătorism Cartea "La Musique consolatrice" Sociologia literaturii Analiza romanului "Ultimii" al scriitorului Bujor Nedelcovici Înclinaţie spre simbolic Identitate Caraibe Problema ţăranului în urma procesului de colectivizare Reprezentaţii muzicale Căutarea unei spiritualităţi creştine Alteritate agresivă Violenţa în scrieri literare Opera lui Dostoievski Literatură din epoca victoriană Personaje din roman În căutarea orașului gotic Personajul, Manuel B. Manuel, din piesa de teatru "Insula" Personaje literare Literatură pentru copii Mikolka Influenţe europene Personaje aflate în imposibilitatea de a se adapta Ştiinţe socio-umane Configurația tăcerii Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Maxime. Sentinţe. Aforisme. Exprimări cu miez. Zicale. Vorbe din bătrâni. Proverbe. Cugetări. Reflecţii. Meditaţii. Conversaţii la masă. Obiter dicta Sec. XIX - XX Jurnalismul românesc feminin Personaje Literatură muzicală Roman realist Personalităţi Sensul filozofic al personajelor şi situaţiilor din roman Identitate naţională Alegorie Literatură greacă Clasă socială Semantica intensivă vs. extensională a ficțiunii Tragedie a limbajului Critică literară feministă Rolul Intelectualului în anii '80 Hispanistică românească Interdisciplinaritate Model arab Literatură de consum Sec. 20 Naraţiuni Imaginea femeilor Tipuri de călătorii muzicale Fragmentarism Credinţă (Religie) Operă postrevoluţionară Fontenelle Identitate şi imaginea femeii Simbol al spiritualităţii umane Teme tradiționale ale epicului Simbolul fântânii Literatura crizei Cartea "Omoo" a lui Herman Melville Poeme Opera literară "Metoda formală în ştiinţa literaturii" a lui M.M.Bahtin Teatru cult Ritm poetic Nuvela românească paşoptistă Paradox Caracter verosimil Romanul comedie "Sour Sweet" al lui Timoty Mo Violenţa sacră Alegoria în cărţile populare Imaginar eminescian Personajul Adrian Zografi Marie de France Expresii şi citate celebre Interviu destinat unei reviste editoriale spaniole Rezultatele unui grant CNCSIS Articole digitizate Umor englezesc în versuri Recurenţa tipologiei caragialiene în proza scriitorilor "Şcolii de la Târgovişte" Narațiune intertextuală Sistem de valori Victorian Literatura secretului dezvăluit Boală Fragmentaritatea lumii Metafizică Romanul de ficţiune "No Telephone to Heaven" al lui Michelle Cliff Comunism Strategie Direcţie neomodernistă Filosofie. Sociologie Societatea românescă Teatru modern Voci marginalizate Distrugerea civilizaţiei imperiului incaş Piesa istorică "Henry V" a lui William Shakespeare Problema identităţii în literatura exilului Romanul "Zgomotul şi furia" a lui William Faulkner Tradiție medievală în comedia lui Geoffrey Chaucer Proza lui Tracy Chevalier Gen literar Reconfigurare Proză paşoptistă de limbă germană din Ardeal Istorici Disjuncții spațiale Călătorie către sine Nostalgia libertății în scrieri ale Margueritei Yourcenar Spiritualitate Literatură pamfletară Tante Julie, un personaj care poartă amprenta însingurării omului din epocă Tipuri de relaţii de încredere Romanul epistolar "Legături primejdioase" al lui Choderlos de Laclos Sec. XVI- XVII Lexicologie Incursiune în lumea florilor Psihanaliză Tragedia ca gen dramatic Literatură istorică Semnificaţiile costumului în sfera socială Ironia ca mecanism retoric Text tradus Literatură latină clasică Destinul literar al unui apatrid
Vă rugăm să schimbaţi parola